Alojas Novads

Ozolmuižas pamatskola aicina darbā labiekārtošanas darbu strādnieku

Alojas novada dome,reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci – labiekārtošanas darbu strādnieks (profesijas kods 9214 03) darba alga 430.00EUR.

Darba pienākumi:

 • veikt Ozolmuižas pamatskolai pieguļošajā teritorijā veicamos labiekārtošanas darbus;
 • rudens un pavasara sezonā veikt lapu savākšanu;
 • ziemas sezonā veikt ceļu un ietvju tīrīšanas darbus no sniega, malu un neapstrādāto zemju pļaušanas darbus;
 • veikt krūmu izciršanas, kritušo zaru savākšanu, celiņu apkopšanas darbu;
 • veikt vienkāršus labošanas un remonta darbus;
 • nodrošināt saimnieciskā inventāra saglabāšanu, tā atjaunošanu un papildināšanu,
 • ievērot tīrību un kārtību savā darba telpā un pieguļošajā teritorijā;
 • sekot telpu stāvoklim un atbilstoši rīkoties to savlaicīga remonta nodrošināšanai:
  • katru dienu veikt skolas telpu (mācību procesa laikā) un apkārtnes apskati, nepieciešamības gadījumā veikt tūlītēju remontu,
  • veikt dažādus iekraušanas un izkraušanas darbus pēc vajadzības;
  • palīdzēt traktortehnikas remontdarbos un santehniķa darbos,
  • nepieciešamības gadījumā ar tiešā vadītāja rīkojumu darbiniekam var būt uzlikti citi vienreizējās izpildes pienākumi atbilstoši savai kompetencei.

Prasības pretendentam:

 • strādāt ar mašīnām un iekārtām, kuru darbināšanai nav nepieciešama speciālā izglītība;
 • izpratne un zināšanas par pienākumu veikšanu;
 • prast izmantot vienkāršus darbarīkus.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi Ozolmuižas pamatskolā līdz 2019. gada 1. novembrim vai, sūtot uz e-pastu ozolmuizas.pamatskola@aloja.lv.

Tālrunis uzziņām: +371 26513740