• staicele tilts
  • mg 0086 1
  • 18 1
  • ungurpils ezers asais
  • no torna
  • mg 0195 1
  • starki
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Otrdiena, 2014. gada 2. septembris

Skatīt pēc


Kategorijas

NVO


Jūs skatāties 62 ziņu ierakstus kategorijā Biedrības , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Aicina pieteikties suņu apmācības nodarbībām

Biedrība "Dzīvnieku atbalsts" līdz 14. jūlijam aicina suņu saimniekus pieteikties suņu apmācības nodarbībām pie kinologa. Apmācības notiks vakaros dzīvnieku pastaigu laukumā. Zvanīt pa t. 29456928 (Linda). 


NVO parkā Alojā aizvadīts izzinošs vēstures konkurss

  • img 1284 1

Alojas pilsētas svētku trešajā dienā jaunizveidotajā NVO parkā Rīgas ielā notika konkurss komandām par Alojas vēsturi. Erudīcijā sacentās 9 komandas, ko veidoja biedrību pārstāvji, ģimenes, jaunieši, ugunsdzēsēji. Šķiet visvieglāk atbildes uz grūtajiem jautājumiem rada biedrības "Alojas radošais klubs "Liepale"" komanda. Viņi kopvērtējumā saņēma visvairāk punktu, iegūstot 1. vietu. Otro vietu ieguva jauniešu komanda "Bikses", bet trešo sīvā cīņā ar ugunsdzēsējiem izcīnīja Bondaru un Āboltiņu ģimeņu apvienotā komanda. Erudītais pasākums noslēdzās ar desiņu un maizīšu cepšanu pie ugunskura.

Galerija


Pļavas ķemmēšana jeb siena talka Alojā

  • dsc 8509 1

Celies augšā, miega mice, ārā saule sen mūs sauc!

Kur tavs grābeklis? Nav laika, visi siena talkā brauc.

Jāsagrābj mums šodien pļava, siens lai zārdos ātri žūst.

Un tad prom uz lielo gravu, meža zemenes tur būs.

Ķemmējam, ķemmējam pļavas zelta matus,

Taciņu taciņas kopā saved mūs,

Ķemmējam, ķemmējam, baudām skaistos skatus:

Smaržīgā pļava safrizēta būs!


Paldies talciniekiem, kuri pēc biedrības “Alojas novada attīstība” aicinājuma piedalījās pļavas ķemmēšanas jeb siena talkā 15.jūnijā Alojā. Ideja par siena talku radās pēc pagājušā gada Vasaras Saulgriežu pasākuma, kad mazie alojieši ar sajūsmu rotaļājās smaržīgā siena zārdos. Visčaklākie talkā bija biedrības “Alojas seniori” biedri un citi vecākās paaudzes alojieši: Skaidrīte un Mārtiņš Jenči, Valija un Kārlis Maršāni, Anna un Mārtiņš Šternfeldi, Sarmīte Plotniece, VijaTimermane, Aina Krūmiņa, Ilga Dreimane, Elmārs Muķielis. Viņiem līdzi turēja Ina un Andis Šternfeldi, Inese un Mareks Veinbergi, Inga un Juris Kaļvas, Elga un Uldis Veides, Ineta Laizāne. Jaunākā talkas dalībniece – Linda Veinberga ir 9 mēnešus jauna, vecākajiem talciniekiem jau 75 gadi.

Mazajiem talciniekam – Kevinam un Alanam Bernhardiem, Rūtai un Edvardam Kaļvām, Renāram Pickam un Rūtai Šternfeldei bija interesanti klausīties stāstos, kādi bija siena vākšanas darba rīki pagājušajā gadsimtā. Mārtiņš Jenčs demonstrēja no koka gatavotu siena grābekli. Svarīgs bija grābekļa izejmateriāls, tam bija jābūt vieglam, bet izturīgam. Parasti izmantoja bērzu. Andim Šternfeldam līdzi bija siena dakšas jeb trijzaru dakšas. Senākas siena dakšas ar diviem zariem tikušas sauktas par spīlīti.

Siens tiek sagrābts taisnās līnijās – vālos. Ar siena dakšām sanests, tas tika sakrauts uz zārda kokiem, veidojot siena zārdu, lai saule un vējš to izžāvē pilnībā. Pareizi sakrauts zārds ir pasargāts arī no lietus iedarbības. Lielākās pļavās siena savākšanai agrāk tika izmantotas bērza meijas, kuras piesēja aiz zirga un uz tām sakrāva sienu gubā, uzsēdināja bērnus un vilka uz lauka malu. Šo seno paņēmienu Mārtiņš Jenčs parādīja praksē, šoreiz gan talkā ņēma traktoru, bet bērnu sajūsmu tas nemazināja.

Kad mazie piegura grābt un nest sienu, viņi palīdzēja talkas saimniecei Ingai Mauriņai-Kaļvai cienāt talciniekus ar atspirdzinošo bērzu sulu, lai pietiktu enerģijas pļavu izķemmēt līdz galam. Kraujot talkas pēdējo zārdu, sprēgāja sarunas. Seniori atcerējās piedzīvojumus agrākajās siena talkās. Gandrīz katram nācies ar sienu no pļavas atvest mājās arī čūsku. Kārlis Maršāns arī šoreiz mēģināja sievas pabaidīt ar noķertu vardi. Valija Maršāne spēlēja akordeonu un talcinieki varēja iesildīt balsis un sākt ielīgošanu. Pirmā skanēja dziesma „Div’ pļaviņas es nopļāvu”, tai sekoja vēl citas talkas dziesmas. Arī saule nāca alojiešiem talkā, sildot, bet stipri nekarsējot.

Ar vēlējumu - lai 21.jūnija vakarā būtu tikpat labi laika apstākļi, visi šķirās, lai satiktos Vasaras saulgriežos.

Galerija

Ineta Laizāne

Jāņa Šembeļa foto


Nevalstiskās organizācijas Alojā domā par sadarbību

  • img 1813
  • img 1800
  • img 1801
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

11. aprīlī biedrība Alojas radošais klubs „Liepale” uz tikšanos aicināja Alojas pilsētas un pagasta nevalstiskās organizācijas. Kopīga sanākšana bija viena no „Liepales” organizētajām aktivitātēm Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajā projektā Mācos! Daru! Varu!. Aktivitātes mērķis bija apzināt Alojas teritorijā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, veicināt to sadarbību, izzinātu katras organizācijas resursus un dalītos labās prakses piemēros.  Vairākas biedrības bija sagatavojušas prezentāciju par paveiktajiem darbiem un iecerēm.

Pasākumā piedalījās Ansis Bērziņš no nodibinājuma Valmieras novada fonds. A.Bērziņš stāstīja par nodibinājuma darbu, par pašu un sadarbības partneru īstenotajiem projektiem.

Liepales vadītāja Guna Krūmiņa klātesošos iepazīstināja par ieceri veidot Alojas nevalstisko organizāciju iniciatīvas parku. G.Krūmiņa pastāstīja, ka parks varētu kalpot kā organizāciju sadarbības simbols. Tāpat Liepales biedri plāno vienu reizi gadā kopā pulcināt biedrības, lai savā pulkā uzņemtu jaunas organizācijas un vienotu līdzīgi domājošos. Iecerēts arī, ka ik reiz jaunā biedrība varētu parkā iestādīt kociņu, kas simbolizētu attīstību un sadarbību.

Pašreiz izdevies apzināt 13 biedrības, kas reģistrētas Alojas pilsētas un pagasta teritorijā.  

Liāna Lilenblate-Sipko


Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu

Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Lauku attīstības programmas 2007. - 2013. gadam pasākumā “Vietējās attīstības stratēģija” 2009. - 2013. gadam. Projektu iesniegumus pieņems no 2014.gada 28. marta līdz 28. aprīlim.

Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064

1)  4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

1. AKTIVITĀTE  - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

1.1.Rīcība  - Pakalpojumu pieejamībai, kvalitātes un sasniedzamības paaugstināšanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģijas un programmu nodrošinājuma iegāde.

Paredzētais finansējums  4000 EUR. 

Rīcības mērķis: - uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.

Plānotās darbības - Jaunu un esošo  sadzīves un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai  un pieejamībai dzīvesvietās iekārtu, aprīkojuma iegāde, infrastruktūra uzlabošana, pieejai visām iedzīvotāju grupām.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 4000 EUR

2. AKTIVITĀTEiekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1.Rīcība - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās  infrastruktūras izveide un iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.

Paredzētais finansējums  15483.96  EUR .

Rīcības mērķis - uzlabot dzīves kvalitāti partnerības teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvu dzīves vietai.

Plānotās darbības - nodrošināt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietu izveidi, labiekārtošanu, iekārtu un aprīkojuma iegādi; nodrošināt interešu izglītību ar aprīkojumu, informācijas tehnoloģijām un programmu nodrošinājumu, kā arī citiem risinājumiem sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 5000 EUR

2) 4.ass 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

1.AKTIVITĀTE- Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu  ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo  augkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

2.AKTIVITĀTE - Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

4.1.Rīcība- Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos.

Paredzētais finansējums  2000 EUR.

Rīcības mērķis - attīstīt  lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības „Īģes lauku partnerība” darbības teritorijā, kā arī atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus.

Plānotās darbības - atbalstīt projektus, kas paredz lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 2000 EUR.


Noteikt projektu īstenošanas beigu datumu ne vēlāk kā 2015.gada 1. maijs

Partnerības Stratēģija pieejama Alojas novada mājas lapā http://www.aloja.lv/ un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekti jāiesniedz līdz 2014.gada 28. aprīlim plkst. 13:00 biedrībā „Īģes lauku partnerība”, Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā darbdienās, saskaņojot ar kontaktpersonu L. Rudzinska tālr. 29418021 un e-pasts: .

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī .


Biedrība rīkos akciju "Mans suns manā pagalmā"

Biedrība „Dzīvnieku atbalsts” martā uzsāks akciju „MANS SUNS MANĀ PAGALMĀ”. Akcijas mērķis būs pievērst uzmanību dzīvnieku turēšanas noteikumiem pilsētā. Akcijas laikā biedrības pārstāvji iecerējuši doties arī uz izglītības iestādēm, lai skaidrotu skolēniem dzīvnieku labturības noteikumus.

Aicinām ikvienu, kurš redz dzīvnieku bez saimnieka pastaigājamies pa pilsētu, nofotografēt (ja iespējams, klāt pievienojot datumu, laiku, vietu, īpašnieku) un nosūtīt mums uz e-pastu dzivniekuatbalsts@inbox.lv.

Biedrība "Dzīvnieku atbalsts"


Mūžu dzīvo, mūžu mācies jeb Alojas senioru atskats uz aizvadītā gada aktivitātēm

  • foto

2013. gada 13. maijā pagāja 5 gadi kopš biedrība „Alojas seniori” reģistrēta kā biedrība. Kad biedrību reģistrējām, pensionāru padomē bija 22 biedri, bet tagad esam 44. Biedrībai ir savs zīmogs, konts bankā, vimpelis, buklets un biroja telpas.

Es lepojos ar biedrības biedriem, jo tikai strādājot spēcīgā komandā, kopā ar zinošiem un spēcīgiem cilvēkiem, uz kuriem var paļauties, varam nebaidīties izvirzīt jaunus un vēl augstākus mērķus.

Šajā laika posmā mēs esam piedalījušies divos Kopienu iniciatīvu fonda projektos. Ar fonda atbalstu esam īstenojuši projektus „Dators NVO darbam” un projektu „Veselībai un dzīvotpriekam”.  Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu īstenojām projektu „Kustībā ir dzīvotprieks”. Savukārt projektā „Aktīvs un radošs senioru laiks Alojā” īstenošana uzsākta pērn 1. jūlijā. Vēlamies pateikties Alojas novada domes deputātiem par šī projekta līdzfinansējumu.

Pa šiem gadiem esam devušies pieredzes apmaiņas braucienos pie 12 citās biedrībām. Iepriekšējā gadā bijām Kocēnu novadā. Turpinās arī sadarbība ar biedrību „Rūjienas senioru māju”. Pērn Starptautiskajā veco ļaužu dienā kopā ar biedrību „Staiceles seniori” piedalījāmies Vidzemes senioru pasākumā Rūjienā.  

Katru gadu organizējam ekskursijas pa Latvijas novadiem. Esam bijuši Sēlijā, Latgalē. Ne mazāk kā divas reizes gadā organizējam nūjošanas pasākumus "Apkārt Alojai”. Iepriekšējā gada rudenī pasākumu atbalstīja Sociālā dienesta darbinieki. Esam piedalījušies arī nūjošanas pasākumos sadarbībā ar Ainažu pensionāru padomi „Atbalss” Siguldā un Cēsu Olimpiskā centru „Priekuļi”.  Seniori nelielās grupiņās dodas nūjot ārpus nodarbību laika. Vēl viens aktivitāšu veids senioriem ir nodarbības Alojas vidusskolas sporta halles trenažieru zālē. Vasaras periodā darbojas velotūrisma grupa „Kustībā ir veselība”. Pateicoties biedrības valdes loceklim Elmāram Muķielim, kā arī Nikolajam Ķirsim, Andrim Čukuram un Vijai Tiltiņai reizi nedēļā organizējam dambretes un šaha spēļu mācības bērniem. Iepriekšējā gadā iegādājāmies nepieciešamās mēbeles, kā arī šaha un dambretes galdiņus, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam.

Lai pateiktos par mūsu biedrības ieguldījumu labdarībā, aizvadītajā gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds ielūdza biedrības delegāciju uz pasākumu „Nebridis nezināšu, cik dziļš”. Pasākums notika atjaunotajā kultūras pilī „Ziemeļblāzma”. Pasākums bija augstā līmenī. Gida pavadībā iepazināmies ar pils teritoriju un vēsturi. Katrs saņēmām dāvanu paciņu.

Pērn rīkojām Alojas novada domes senioru Ziemassvētku atpūtas pasākumu. Pasākumu vadīja Inga Neimane, iesaistot dalībniekus interesantās aktivitātēs. Visu dalībnieku vārdā pateicamies vakara vadītājai un pašdarbības kolektīvu dalībniekiem. Paldies mūsu sponsoriem Sociālā dienesta vadītājai Ingai Brentei-Miezei, SIA „Madara 93” valdes priekšsēdētājam Andrim Būzkalnam, SIA „Aloja-Starkalsen” ģenerāldirektoram Jānim Garančam un uzņēmējam Mārim Miezītim.

Sirsnīgs paldies par sadarbību un atbalstu Alojas novada domes priekšsēdētājam Valdim Bārdam. Es esmu pārliecināts, ka pasākuma atslēga ir un būs sadarbība. Būsim patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos! Lai 2014. gads ir radošu domu un raženu darbu bagāts, lai nepietrūkst spēka, veselības un mīlestības!

Raimonds Ziedonis Ģīmis, biedrības „Alojas seniori” valdes priekšsēdētājs


Izstrādāts jauns nolikums NVO iniciatīvu atbalstam

Pašvaldība 29. janvāra domes sēdē apstiprināja jaunu nolikumu, kas turpmāk noteiks kārtību, kādā dome piešķirs finanšu līdzekļus Alojas novadā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijām.

Nolikums paredz, ka projektu konkursu pašvaldība izsludinās divas reizes gadā – februārī un augustā. Projektā pieprasītais finansiālais apjoms nedrīkstēs būt lielāks par 500 EUR, organizācijas finansējuma daļu, paredzot ne mazāku par 10%.

Konkursa mērķis ir palīdzēt organizācijām atbalstīt sabiedriskās aktivitātes, veicināt līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jaunu organizāciju izveidi un uzticības veidošanos starp pašvaldību un sabiedrību.


Fotobiedrība "Laiks" un Alojas mednieku klubs izsludina fotokonkursu

  • logo1 1 1

Staiceles fotobiedrība "Laiks" sadarbībā ar Alojas mednieku klubu izsludinājusi fotokonkursu "Mirklis dabā". Ikviens, kuram tuva fotografēšana un aktivitātes mežā, ir aicināts līdz 1. maijam iemūžināt fotogrāfijās meža un dabas krāsu daudzveidību. Rīkotāji aicina konkursam iesūtīt piecas fotogrāfijas. Konkursa darbi tiks izstādīti Alojas mednieku kluba rīkotajā izstādē Alojas kultūras namā. Izstādē būs skatāmas arī medību trofejas un bērnu zīmējumi. 

Darbus var iesūtīt pa e-pastu staicelesmuzejs@inbox.lv

Konkursa nolikums šeit


Palīdzēsim suņiem atrast mājas un godīgus saimniekus!

  • suni

Biedrība "Dzīvnieku atbalsts" lūdz iedzīvotājus atsaukties un palīdzēt atrast mājas un gādīgus saimniekus trim suņiem. Decembrī Alojas novada Pašvaldības policija, biedrība "Dzīvnieku atbalsts" un Pārtikas un veterinārais dienests Staiceles pagastā kādās mājās konstatēja, ka bezpalīdzīgā stāvoklī atstāti vairāki suņi un tiek pārkāpti dzīvnieku labturības noteikumi. Šonedēļ trīs suņi ievietoti biedrības "Dzīvnieku atbalsts" izveidotajā dzīvnieku patversmē Alojā. Sīkāku informāciju iespējams iegūt biedrībā "Dzīvnieku atbalsts", zvanot pa t.29430123.

Suņu foto skatiet šeit

Biedrība aicina atbalstītājus ziedot!
 


Būs pieejams atbalsts tūrisma aktivitāšu veicināšanai

No 2014.gada 2. janvāra līdz 2014.gada 31.janvārim tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Kopējais pieejamais publiskais finansējums pasākumā ir  890 000 EUR.

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu  saistītos pakalpojumus un infrastruktūru. Tiks atbalstītas dažādas aktivitātes, piemēram, peldvietu labiekārtošana, atpūtas taku un tiltiņu, rotaļlaukumu, atrakciju, veloceliņu izveide un labiekārtošana, sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā u.c.

Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un apmācību tēmas ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā "ES atbalsts"

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā) vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Lauku attīstības daļa
Tālrunis: 67027873

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000  


Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība „Īģes lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa  projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Lauku attīstības programmas  2007. - 2013. gadam  pasākumā “Vietējās attīstības stratēģijas” 2009. - 2013. gadam. 

Projektu iesniegumus pieņems no 2013. gada 27. novembra līdz  27. decembrim. Adrese: Rīgas iela 4, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

4.ass 411.pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

1.AKTIVITĀTE - Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

2.AKTIVITĀTE - Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

4.1.Rīcība -  Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos. Paredzētais finansējums 4050.61 LVL.

Rīcības mērķis - attīstīt  lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi biedrības „Īģes lauku partnerība” darbības teritorijā, kā arī atbalstīt mājražotājus, kas būtu gatavi ražot, pārstrādāt un piedāvāt tirgum vietējos identitātes produktus.

Plānotās darbības - atbalstīt projektus, kas paredz lauksaimniecības produktu ražošanu, pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam Ls 5000.

VĒRTĒŠANA: Īģes lauku partnerībā tiek izvērtēta iesniegto projektu pieteikumu atbilstība vietējās attīstības stratēģijai. Atbilstībai ir noteikti triju līmeņu kritēriji.

Pirmais līmenis - formālie vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem tiek salīdzināta projekta formālā atbilstība stratēģijas noteiktajai rīcībai. Šie kritēriji ir vienādi visām stratēģijā paredzētajām rīcībām:

1.

Vai atbalsta pretendents ir atbilstošs attiecīgajā aktivitātē paredzētajam atbalsta saņēmēju lokam?

Jā/nē

A1B1

2.

Vai paredzētās aktivitātes ir atbilstošas attiecīgajai stratēģijas rīcībai

 

C1

2.1

Mērķis

 

C2

2.2

Pamatojums

 

C3

2.3

Aktivitātes

 

C4

2.4.

Laiks

 

C5

2.5

vieta

 

C6

3.

Vai paredzētais finansējuma apjoms ir atbilstošs

 

C10

Šie kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē.

Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts. Šie kritēriji ir doti stratēģijas pielikumā un attiecas uz visiem projektu pieteikumiem visās rīcībās.

Otrais līmenis – projekta nozīmība vietējās teritorijas attīstības kontekstā. Katram vērtēšanas kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0- neatbilst, 0,5-vāji, 1,0- apmierinoši,  1,5- labi,  2- ļoti labi)

Projekta nozīmība vietējās teritorijas attīstības kontekstā

1.

Cik lielā mērā projektā ir pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

   

C3

Projektā dota detalizēta darbības teritorijas analīze, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas

2

   

Projektā dota daļēja analīze, ir rīcības pamatojums

1

   

Projektā nav dota analīze vai  dotā analīze ir nepilnīga vai neatbilstoša

0

   

2

Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību

sasniegšanu ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm

   

C3

Ir iesaistīti iedzīvotāji, notikušas konsultācijas

2

   

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, bet konsultācijas nav notikušas

1

   

Projektā nav atspoguļota iedzīvotāju vajadzību apmierināšana vai atspoguļota nepilnīgi

0-0,5

   

3.

Vai projekta iesniegumā projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un atspoguļo, ka tiks nodrošināta kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (risku un to novēršanas iespēju apraksts)

 

X

C4;C7;

C7;C8

Aktivitātes skaidras un atbilstošas stratēģijas prioritātei, pasākumam rīcībai, pieteikumā ir norādīti riski un to novēršanas paņēmieni

2

   

Aktivitātes ir atbilstošas prioritātei, pasākumam un rīcībai un daļēji parāda rezultātu sasniegšanu

1

   

Aktivitātes daļēji atbilst prioritātei, pasākumam, rīcībai, un nepietiekoši parāda kvalitatīvu īstenošanu

0

   

4

Vai projekts ir nozīmīgs partnerības teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanai

 

X

C3., C8

Projekts ir nozīmīgs partnerības teritorijas iedzīvotāju problēmu risināšanai

2

   

Projekts tikai daļēji risina kādas partnerības teritorijas iedzīvotāju  daļas vajadzības

1

   

Projekts pamatā nav vērsts partnerības teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanu

0

   

5

Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši reāli iespējamam laika grafikam

 

X

C4

Projektā noteiktās aktivitātes atbilst laika grafikam

2

   

Projektā noteiktās aktivitātēs ir nelielas neatbilstības laika grafikā, bet ir saglabāta loģiskā aktivitāšu kārtība

1

   

Projektā ir ievērojamas laika grafika neatbilstības, nav loģiskas pēctecības aktivitāšu aprakstā

0

   

6

Cik lielā mērā projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu rādītāji

 

X

C8 ,C9

Ietvertie rādītāji pilnībā ļauj novērtēt visus rezultātus

2

   

Ir ietverti objektīvi rādītāji , kas attiecināmi uz daļu no rezultātiem

1

   

Rezultātu un ietekmes rādītāji nav ietverti vai ir neatbilstoši

0

   

7

Cik atbilstoša ir attiecība starp projekta rezultātiem un izmaksām

 

X

C10,C9, C8

Izmaksu attiecība ir atbilstoša un pilnīgi pamatota

2

   

Izmaksu attiecība ir daļēji pamatota

1

   

Izmaksu attiecība ir nosacīta, tai trūkst pamatojuma

0

   

8

Vai projektā plānotā naudas plūsma sagatavota atbilstoši projekta pieteicēja finanšu pārskatiem un plānotajām projekta aktivitātēm

5

X

C3;C10F1

Naudas plūsma pārliecina par projekta īstenotāja finansiālo spēju īstenot projektu un ir sagatavota atbilstoši finanšu pārskatiem un aktivitātēm

2

   

Naudas plūsma pamatā atbilst plānotajām aktivitātēm

1

   

Naudas plūsma neatbilst plānotajām aktivitātēm

0

   

9

Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja

   

C3; C8

Ir atspoguļots mehānisms, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju

2

   

Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana tiek atspoguļota daļēji

1

   

Projekta rezultātu ilgtspēja netiek nodrošināta vai nodrošināta nepietiekami

0

   

10

Vai projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība ir pietiekama un atbilstoša

 

X

Viss pieteikums kopumā

Iesniegti visi dokumenti, pieteikums aizpildīts pilnīgi un pārliecinoši

2

   

Pieteikums aizpildīts pārliecinoši, trūkst kāds no pavaddokumentiem / pieteikums aizpildīts nepārliecinoši, ir visi dokumenti

1,5

   

Pieteikums aizpildīts nepārliecinoši, trūkst atsevišķu pavaddokumentu

1

   

Atsevišķi pieteikuma punkti neaizpildīti vai aizpildīti stipri nepilnīgi, trūkst pavaddokumentu

0

   

11

Vai plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

   

C17

 

Plānotās aktivitātes pietiekamas un atbilstošas

2

   
 

Plānotās aktivitātes ir atbilstošas un daļēji pietiekamas

1,5

   
 

Plānotās aktivitātes ir atbilstošas, bet nepietiekamas

1

   
 

Aktivitātes nav plānotas vai ir neatbilstošas

0

   
 

Maksimālais kopējais punktu skaits

22

   

Trešais līmenis - specifiskie kritēriji, pēc kuriem tiek izvērtēta projektu pieteikumu nozīmība konkrētās rīcības ietvaros.

 

Kritērijs

Vērtējums

Sadaļa informacijai

1

Projekta aktualitāte

   
 

Projekta īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus, tādejādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu

2

 
 

Projekts uzlabo jau esoša piedāvājuma kvalitāti

1

 

2

Projekta novitāte

   
 

Daudzveidīgu produktu ražošana - divi produkti

2

 
 

Viena veida produkta ražošana

1

 

Projekta maksimālais kopējo punktu skaits 26, minimālais punktu skaits 19.5

Specifiskie vērtēšanas kritēriji LAP 4.1. Rīcībai (iespēja saņemt papildus 5 punktus):

1.      Projektā paredzēta pretendenta uzņēmumā saražota lauksaimniecības produktu pirmapstrāde, pārstrāde vai iepakošana –  1 punkts;

2.      Projektā paredzēta VRG darbības teritorijā  saražota lauksaimniecības produktu pirmapstrāde vai pārstrāde – 1 punkts

3.      Produkts 100% apmērā saražots VRG darbības teritorijā – 2 punkti, 50% apmērā – 1 punkts

4.      Projektā paredzēts uzsākt VRG teritorijā inovatīva produkta ražošanu - 1 punkts.

Partnerības Stratēģija pieejama Alojas novada mājas lapā http://www.aloja.lv/ un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekti jāiesniedz līdz 2013.gada 27.decembrim  plkst. 13:00 biedrībā „Īģes lauku partnerība”, Rīgas ielā 4, Alojā, Alojas novadā, darbdienās, saskaņojot ar kontaktpersonu: A. Gūtmani pa t.26481014, L. Rudzinsku pa tālr. 29418021 vai e-pastu: .

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī .


Alojas novada seniori aizkustinošā pasākumā Lādezerā

  • dsc 0037 1 1

20. novembrī 40 Alojas novada seniori un viņu atbalsta personas devās uz Limbažu novada Lādezeru, kur norisinājās labdarības programmas „Maizes rieciens„ svētku pasākums senioriem. Tajā piedalījās dalībnieki no četriem novadiem - Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Krimuldas. Sveicienus svētkos nesa Lādezera pamatskolas skolēni un folkloras kopa Sandras Jansones vadībā. Klātesošos uzrunāja Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Didzis Zemmers, aizkustinošu sveicienu sirmgalvjiem un pasākuma organizatoriem bija nosūtījis Alojas novada domes priekšsēdetājs Valdis Bārda.

Koncertā „Kā zvaigzne debesīs...” uzstājās pazīstamā žurnāliste Elita Veidemane, rakstniece un aktrise Raimonda Vazdika un muziķis Niks Matvejevs. Seniori aktīvi dziedāja kopā ar māksliniekiem. Aizkustinošs bija brīdis, kad, dziedot Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu „Tikai nesaki nevienam”, klausītāji piecēlās kājās, pieminot mūžībā aizgājušo mūziķi Aivaru Brīzi. Koncerta izskaņā mākslinieki saņēma daudz ziedu no senioriem, īpašu pateicību par izturību un sirds gaišumu saņēma Elita Veidemane. Seniori saņēma arī dāvanas, ko bija sarūpējuši vietējie uzņēmēji - SIA „Aloja-Starkelsen”, SIA „N.Bomja maiznīca „Lielezers””, Andra Špata Z/S „Gundegas”, biškopis Aigars Vladimirovs no Puikules ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Apsveikumus uz medus trauciņiem bija sagādājuši Puikules pamatskolas, Ozolmuižas pamatskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēni, kā arī biedrības „Jauniešu interešu klubs E.M.K.A.” jaunieši. Pasākumu organizēja nodibinājums „LIMBAŽU FONDS” kopā ar novadu sociālajiem darbiniekiem. Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai Alojas novada seniori varētu piedalīties šajā pasākumā. Paldies arī aktīvajiem senioriem!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Galerija

Dace Tauriņa, Alojas novada sociālā dienesta sociālā darbiniece

Autores un Ritas Ozoliņas foto


Alojietes nodarbībā vecām lietām piešķīra jaunu izskatu

  • jaunas 396 1

2. novembrī Alojas radošā kluba „Liepale” dalībnieces atkal pulcējās kopā, lai apgūtu jaunas iemaņas. Šoreiz Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projektā „Mācos! Daru! Varu!” notika radošā nodarbība. To vadīja Radoša iniciatīvas centra pasniedzēja Olga Pekarska. Nodarbībai bija divas daļas - pirmajā mācījāmies rotu darināšanu „millefiori” - tūkstošpuķu tehnikā, bet otrajā daļā notika priekšmetu pārvērtības „decopatch” stilā.

Nodarbību sākumā visas dalībnieces ar interesi un neizpratni raudzījās, uz krāsainajiem Cernit masas stienīšiem, bet pēc brīža, plaukstās, veidojot un sildot masu, uzplauka pirmās puķes. Ar neviltotu prieku pēc 2 stundām jau katra dalībniece elektriskajā krāsniņā varēja „izcept” savu darinājumu. Acis apžilba no skaistajiem krāsu salikumiem! Liekas, ka šī prasme atrada savu vietu vairāku dalībnieču sirdīs.

Otrajā nodarbības daļā uz galda rindojās krāsaini papīri, līme, dažādas kārbiņas un pat cukurtrauciņi. Sekojot Olgas stāstījumam, ātri vien balto cukurtrauciņu sāni greznojās košām puķēm un ornamentiem. Pārklājot ar speciālu laku, šos traukus tagad var lietot un mazgāt. Neticami! Šķiet, tagad daža dalībniece savās mājās piešķirs jaunu izskatu vecajām lietām.

 Ar nepacietību gaidīsim nākamo nodarbību, kas Olgas vadībā notiks decembrī. Interesantos darinājumus visi varēs aplūkot rokdarbu izstādē „Raibie Ziemassvētki”, kas tiks iekārtota 21. decembrī biedrības telpās.

Galerija

Ieva Prauliņa

Gunas Krūmiņas foto


Staiceles fotobiedrība aicina iesaistīties kalendāra tapšanā

Staiceles foto biedrība „Laiks” aicina esošos un bijušos staiceliešus atbalstīt pirms diviem gadiem sākto iniciatīvu izdot kalendāru „Staiceles laiks”. Biedrība cer sākto tradīciju turpināt, taču jauna kalendāra izdošanai pietrūkst līdzekļu, tādēļ aicinām ikvienu ziedot līdzekļus kalendāra „Staiceles laiks 2014” izdošanai. Viena eksemplāra izmaksas ir Ls 3 (trīs lati). Ja vēlaties iepriecināt savus radus, draugus, kaimiņus, kā arī mīļus cilvēkus ārpus Latvijas, tad aicinām interesentus iepriekš pieteikt sev vēlamo eksemplāru skaitu Tūrisma informācijas centrā, Staiceles pilsētas muzejā un Staiceles pilsētas bibliotēkā līdz 2013.gada 20.novembrim. Informējam, ka kalendāru būs iespējams iegādāties tikai tiem, kuri jau iepriekš būs iemaksājuši naudiņu par sev vēlamo kalendāru skaitu.

Biedrības valde 


"Liepales" biedres radošajās darbnīcās mācās jaunas prasmes

  • img 0299

Alojas radošā kluba Liepale dalībnieces sākušas apgūt jaunas prasmes radošajās darbnīcās, ko organizē biedrības vadītāja Guna Krūmiņa Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītajā projektā Mācos! Daru! Varu!  Jau aizvadītas pirmās nodarbības keramikā. Plānots, ka līdz Ziemassvētkiem notiks apmācības, kurās apgūs prasmes grafikā, tekstilā un dekupāžā. Biedrība lēmusi, ka ik reiz vienam alojietim dāvinās iespēju līdzdarboties kādā no nodarbībām, tāpēc keramikas nodarbībā pirmoreiz šī iecere jau realizēta. Projekta koordinatore pastāstīja, ka 21. decembrī paredzēts visus darbus izlikt vienkopus izstādē Raibie Ziemassvētki. G.Krūmiņa izstādei aicina pievienoties arī citus Alojas amatniekus un rokdarbniekus.

Galerija

Liāna Lilenblate-Sipko

G.Krūmiņas foto


Novadā turpinās ģimeņu sacensības makšķerēšanā

  • p1030862

Tagad vai nekad! - tāda ir septembra un Alojas novada makšķerēšanas sacensību devīze. Makšķernieki zina, ka zivis, - lielas vai mazas, druknas vai kārnas - visas pastiprināti meklē, kur tārps. Septembris ir zivju izēšanās mēnesis, jo badīgā ziema vairs nav aiz kalniem. Beidzoties tveicīgajām dienām, zivis apvienojas baros un sāk intensīvi baroties.

Izmantojot šo dabas procesu, biedrība Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola 21.septembrī Staicelē, Salacas kanālā, rīkoja tradicionālās ģimeņu sacensības makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri. Sacensību mērķis bija iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un aktīvas atpūtas veicināšana, kopīga sporta pasākuma rīkošana un pērn iesāktās tradīcijas turpināšana un makšķernieku ģimeņu apzināšana.

Siltais rudens pierādīja, ka līdz ar ūdens līmeņa kritumu Salacas kanālā, arī zivis meklē dziļākus ūdeņus un no peldētājām kanālā nav ne vēsts. Ne velti atklāšanas parādē, uzrunājot dalībniekus, galvenais tiesnesis Zigismunds Sipko teica: Šodien Jūs esat ne tikai makšķernieki, bet specvienības dalībnieki, kuriem jāveic neiespējamā misija - no ūdenskrātuves jāizzvejo kaut viena zivs. Dalībnieki to ņēma vērā un teikto realizēja praksē.

Sacensību atklāšanas parādē dalībniekus uzrunāja arī Alojas novada sporta metodiķis Aivars Auseklis. Viņš pozitīvi novērtēja to, ka makšķerēšanas sports nav aizmirsts un attīstās. - Sportā lielu lomu spēlē entuziasms, nevis nauda. Priecājos, ka mums ir makšķerēšanas entuziasti, kuri aizrauj sev līdzi citus, organizējot sporta pasākumus un nodarbības jauniešiem, kas saistītas ar aktīvo atpūtu, - sacīja A. Auseklis.

Pēc svinīgās atklāšanas, katra komanda izlozes kārtībā noskaidroja savu makšķerēšanas vietu, devās sagatavoties copei un, atskanot starta šāvienam, sacensības varēja sākties.

To, ka makšķerēšana ir populāra nodarbe, apliecināja sacensībām pieteikto komandu skaits – pavisam deviņas. Septiņas komandas pārstāvēja Staiceli, bet pa vienai bija ieradušās no Ungurpils un Alojas.  Komandas sastāvā startēja viens dalībnieks vecumā līdz 16 gadiem un viens no vecākiem.

Pēc triju stundu pacietīgas copēšanas, pirmo vietu sev pārliecinoši nodrošināja Merkuļjevu ģimene - mamma Inna un dēls Egīls no Staiceles, kuri tiešām paveica neiespējamo - izvilka vienīgo zivi sacensību pamatlaikā. Otrās un trešās vietas ieguvējus, gluži kā hokejā, bija jānoskaidro papildlaikā. Pārējie komandu dalībnieki Salacas upē makšķerēja līdz, kāda no komandām pirmā noķēra zivi.  Šāds vietu noteikšanas veids manā makšķerēšanas praksē bija jāpiedzīvo pirmoreiz. Sīvajā cīņā otro vietu izcīnīja Elsiņu ģimene – Klāvs un Vitālijs no Ungurpils, bet trešie šoreiz – 2012. gada ģimeņu sacensību uzvarētāji - Titovu ģimenes vīrieši - Viesturs un Juris.

Ar skaļu salūtu noslēdzās 2013. gada makšķerēšanas rudens sezona. Taču ikdienā mūs vēl sagaida plēsīgo zivju cope. Iestājoties vēsākam laikam, līdakas un zandarti kļūst rijīgāki, kas mums nodrošinās neaizmirstamus makšķerēšanas mirkļus. Uz tikšanos uz pirmā ledus, kad sāksies interesantā zemledus makšķerēšana. Ne asakas 2014. gadā!

Galerija

Zigismunds Sipko, pasākuma rīkotājs


Aicina nevalstiskās organizācijas iesniegt priekšlikumus par sadarbību ar pašvaldību

  • gerbonis

Alojas novada pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas līdz 30. septembrim, iesniegt priekšlikumus par sadarbības iespējām ar pašvaldību, kā arī izteikt ierosinājumus par izmaiņām nolikumā, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu nevalstiskajām organizācijām. 

Priekšlikumus sūtīt pa e-pastu gita.mage@aloja.lv vai iesniegt domē projektu vadītājas asistentei Gitai Maģei darba dienās plkst.8-12 un 13-17. 

Nolikums "Kārtība, kādā Alojas novada dome finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas" lasāms šeit.


Liāna Lilenblate-Sipko,

Alojas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atslēgvārdi: NVO

Aicina uz tikšanos Alojas un Alojas pagasta NVO pārstāvjus

13. septembrī plkst.15 Alojā Rīgas ielā 4, biedrības „Alojas radošais klubs „Liepale”" zālē, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda aicina uz kopīgu tikšanos visu Alojas pilsētas un pagasta nevalstisko organizāciju un reliģisko organizāciju valdes pārstāvjus. 

Sapulces kārtība:

1. Priekšsēdētāja uzruna.

2. Sadarbība starp Alojas pašvaldību un NVO. Jaunumi. 

3 .Par Alojas NVO saietu, iniciatīvas parka veidošanu (projekts). Guna Krūmiņa (Liepale)

4. Par Alojas pilsētas svētku organizēšanu un sadarbības iespējām 2014.gadā. Ineta Laizāne (Alojas kultūras nams)

5. Alojas NVO informācijas precizēšana.

6. Jautājumi. Debates.


Aicina uz pirmo suņu apmācības nodarbību Alojā

Ja vēlies, lai Tavs mīlulis ir paklausīgs un prot kopā ar Tevi aktīvi atpūsties, biedrība "Dzīvnieku atbalsts" aicina uz pirmo suņu apmācības nodarbību otrdien, 27. augustā, plkst 19.00 Alojā, Limbažu ielā 8. Interesentiem, lūdzu, pieteikties pa t.29430123 vai Veterinārajā servisā „Būsi vesels”. Nodarbības vadīs kinoloģe Ilze Zvaigzne. Sīkaka informācija pa t.29430123; 64031117.