• no torna
  • 18 1
  • ungurpils ezers asais
  • mg 0086 1
  • mg 0195 1
  • starki
  • staicele tilts
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Skatīt pēc


Kategorijas

NVO

Visi atslēgvārdi 265Jūs skatāties 277 ziņu ierakstus kategorijā Izglītība , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Staiceles MMS audzēkņi viesojās Rundālē un Rīgā

  • pils darzaa 1

Pirms Līgo svētkiem norisinājās Staiceles mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu plenērs. Tas noritēja ne visai labvēlīgos laika apstākļos, bet  to noteikti kompensēja ekskursija uz Rundāles pili. Pilī audzēkņiem bija jāveic arī daži mācību uzdevumi. Neizpalika arī Rīgas Jāņa Rozentāla mākslas vidusskolas audzēkņu noslēguma darbu iztādes apmeklējums Mākslas darbinieku namā, tāpat aplūkojām ievērojamākās vietas Rīgā un pie jūras.

Galerija

Ārija Daugule

 

Staiceles vidusskolas izlaidumu fotomirkļi

  • img 0955 1

7. un 14. jūnijā Staiceles vidusskolā notika izlaiduma svinības. Skolu absolvēja 9. un 12. klases audzēkņi. Skolēnus svētkos sveica viņu tuvinieki, skolotāji, skolasbiedri, arī pārvaldes vadītājs Einārs Bērziņš un novada domes pārstāvji. Izlaiduma fotomirkļi skatāmi pievienotajās galerijās.  

Galerija ( 9. klase)

Galerija ( 12. klase)

Foto: E.Bērziņš, L.Lilenblate-Sipko


Staiceles skolēni ieskrien vasarā!

  • picture 101

Pēdējā zvana svētki Staiceles vidusskolā

15. maijā Staiceles vidusskolā izskanēja mācību gada pēdējais zvans 9. un 12. klasei, kad svinīgajā pasākumā skolas kolektīvs sveica nākamos absolventus un abiturientus, vēlot veiksmi valsts eksāmenos. Svētkos piedalījās arī Staiceles pilsētas pārvaldnieks Einārs Bērziņš, audzēkņu vecāki un draugi. No rīta, skolotājas Antras Rudzītes aicināti, jaunieši devās svētcelojumā pa Staiceli: bija emocionāls brīdis pilsētas domē, tika nodziedāta valsts himna pie sarkanbaltsarkanā karoga, rotaļīgi skaista bija paciemošanās, sadziedāšanas un rituāls pie pirmsskolēniem, kas ir absolventu nākamā maiņa, tālāk - inteliģences mirklis Staiceles Mūzikas un mākslas skolas pagalmā un svētbrīdis Staiceles baznīcā ar klusām lūgšanām un nopietnām pārdomām par savu dzīvi, vecākiem, ģimeni, skolu, nākotni. Pēc Zvana svētkiem 9. klases absolventi pasēdēja kopā ar pedagogiem un vecākiem skolas ēdamzālē, mielojās ar svētku torti un kliņģeri, ieklausījās pirmās audzinātājas Ingas Neimanes atmiņās par bērnības laiku sākumskolā. Galerijā vēl pievienoti foto no lekcijas mūsus skolas audzēkņiem pirmās palīdzības sniegšanā un 9. klases meiteņu mājturības un tehnoloģiju gada darbu prezentācijas.       


Skrienu, skrienu vasarā!

Visā Latvijā daudzās izglītības iestādēs beidzies mācību gads un sākušās vasaras brīvdienas. Arī Staiceles vidusskolā darbu vienīgi turpina nākamie absolventi jeb 9. un 12. klase, kārtojot eksāmenus un gatavojoties savam izlaidumam 7. jūnijā (12. klasei plkst. 16.00 kultūras namā) un 13. jūnijā (9. klasei plkst. 19.00 k/n). Pagarinātais mācību gads ir arī audzēkņiem, kam pēc divām nedēļām jānokārto pēcpārbaudījumi nepietiekamo vērtējumu dēļ.

Mācību gada noslēguma diena Staiceles vidusskolā sākās ar audzināšanas stundu klasēs, kad tika izsniegtas liecības. Bet pulksten 9 viss skolas kolektīvs pulcējās pagalmā, lai pēc valsts himnas nodziedāšanas kopīgi rezumētu padarīto un novēlētu viens otram drošus, interesantus un darbos vai atpūtā piepildītus trīs brīvos mēnešus. Uzrunu teica direktors Juris Krastiņš, vietniece Alda Grāvere. Tad svētku pasākuma vadītāji Lelde Andersone (11. kl.) un Rūdolfs Grāvītis (10.kl.) deva vārdu katrai klasei: tika dziedātas dziesmas, izskanēja priecīgi novēlējumi, gudras atziņas, skolotāju Vizmas Tiltiņas un Ingas Konrādes sportistu uzstāšanas.

Skolēnu pašpārvalde un prezidente Lolitā Ādamsone (12. kl.) sumināja mācību sasniegumu izcilniekus: Leldi Andersoni, Ditu Kažoku (11. kl.), Klāvu Īli, Ievu Loretu Reidi, Andru Rozenbergu (4. kl.), Lauru Nazarovu, Beāti Ievu Sedlenieci, Aleksi Oskaru Strautu (5. kl.), Justīni Vītolu (7. kl.), Alvi Jaunzemu, Krišu Pinkuli (8. kl.), Ģertrūdi Vīksnu (9. kl.). Rakstveida pateicības saņēma arī Emīls Konrāds (8. kl.) kā skolas pasākumu mūzikas operators, Jautrīte Pelēkā par pirmsskolas audzēkņu sagatavošanu lielajai skolai, direktora vietnieces Antra Rudzīte, Alda Grāvere un direktors Krastiņš par nopietnu un mērķtiecīgu vidusskolas dzīves vadīšanu.

Svinīgais pasākums izskanēja ar Staiceles vidusskolas himnu Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš, 11. klases jauniešiem Ditai Kažokai un Leonam Ustrisovam svinīgi nolaižot skolas karogu. Un jau pēc brīža – mūsu tradicionālais vasaras brīvdienu sveiciens – rokasspiedienu rituāls, kad viens otram paspiežam roku pateicībā par kopīgo laiku un novēlam laimīgu vasaru. Skanot Reinika skrienu, skrienu – klāt godam nopelnītais vasaras brīvlaiks!

Galerija

Antra Rudzīte, direktora vietniece


Saruna ar pašvaldības vadību par Puikules pamatskolas reorganizāciju

Pēdējā laikā vairākos medijos izskanējusi pretrunīga informācija saistībā ar Alojas novada domes 26. februāra lēmumu par Puikules pamatskolas reorganizāciju, kas paredz ar š.g. 1. septembri skolu pievienot Alojas Ausekļa vidusskolai, saglabājot Puikulē pirmsskolas apmācību.

13. februārī, pirms domes lēmuma pieņemšanas, pašvaldībā tika saņemta 170 Puikules ciema iedzīvotāju parakstīta vēstule par Puikules skolas kā sākumskolas saglabāšanu. Pēc tam iedzīvotāju sapulcē no pašvaldības puses tika sniegts situācijas skaidrojums gan par Puikules pamatskolas skolēnu skaita samazināšanos pēdējo trīs gadu laikā, gan par citiem cieši saistītiem jautājumiem. Savukārt 18. februārī domē saņemti darba grupas priekšlikumi par skolas saglabāšanu. 16. aprīlī domes vadība tikās ar aktīvajiem skolas aizstāvjiem. Pēc tās tika lūgts pašvaldībā iesniegt un aprakstīt konkrētu skolas programmu, pievienot apmācību daļu, kas paskaidrotu, ko nozīmē pasaules līmeņa skola, jo darba grupas piedāvātā programma ņemta no OIECEC (http://www.oiecec.org/en/). Tāpat dome lūdza iesniegt skolēnu skaita pieauguma vīziju, prognozēto skolotāju skaitu, jo puikulieši pirms tam uzstāja, ka var veidot skolu bez apvienotajām klasēm. Pēc tam 16. maijā abas puses tikās vēlreiz. Darba grupas aktīvisti prezentēja skolas vīziju, iesniedza iespējamo stundu sarakstu un budžeta aprēķinu, kas īsti neatbilda nākotnes iecerēm, jo tas bija balstīts uz pašreizējo situāciju skolā. Puikules skolas saglabāšanas idejas aizstāvji uzskata, ka pagastā jānodrošina apmācība 20 bērniem no 1. līdz 6. klasei, tās neapvienojot. Izglītības speciāliste Ilze Kapmale skaidro, ka šajā situācijā no pašvaldības budžeta gadā mācību procesa un administrācijas nodrošināšanai būtu jāatvēl ap 40 tūkstošiem eiro. Viņasprāt, tā būtu liela naudas koncentrēšana mazam skolēnu skaitam. Kā zināms, pašreiz nelielā skolēnu skaita dēļ mācības skolā tiek organizētas apvienotajās klasēs. Sportā un mūzikā tiek apvienotas 1. – 4. klase. Pašvaldība uzskata, ka šāda situācija ilgtermiņā pilnībā nenodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi. Analizējot skolēnu skaita izmaiņu tendences gan novadā, gan valstī kopumā, jāsecina, ka arī Puikulē nav prognozējams skolēnu skaita pieaugums, jo no 2011. gada, kad skolā mācījās 51 bērns, skolēnu skaits 2013. gadā sarucis līdz 31.

Alojas novada domes mērķis ir panākt kvalitatīvu un pieejamu pamata, vidējās un profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanu 21. gs. prasībām atbilstošā mācību vidē. Jāsaprot, ka kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai nepieciešami finansiāli ieguldījumi mācību vides, mācību materiālu un resursu uzlabošanai. Pašlaik pašvaldības līdzekļi tiek tērēti mācību programmas realizācijas un pagarinātās dienas grupas nodrošināšanai (pedagogu atalgojumam par mācību stundām), administrācijas atalgojumam abās novada pamatskolās. Puikules pamatskolā šiem mērķiem tērētā summa ir 10344 EUR gadā. Izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš skaidro, ka skolu iecerēts slēgt nelielā bērnu skaita dēļ. Viņaprāt, par ietaupītajiem līdzekļiem pašvaldība var uzlabot izglītības kvalitāti visā novadā, nodrošinot skolās logopēdu, psihologu kā arī, veicot ieguldījumus materiālās bāzes uzlabošanā: „Arī Puikules bērni būs ieguvēji, ja mācīsies Alojas skolā, kurā būs pieejams logopēds, psihologs un netrūks mācību līdzekļu. Klasē, kurā būs pietiekošs bērnu skaits, lai rīkotu klases vakarus, brauktu ekskursijās ar vienaudžiem, stundās saņemtu pilnvērtīgu darbu pāros, grupās.”

Pievienojot Puikules pamatskolu Alojas Ausekļa vidusskolai, pašvaldība atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 1. un 14. punktam nodrošinās transportu nokļūšanai Alojas Ausekļa vidusskolā un atpakaļ. Jāatzīmē, ka būtiskas izmaiņas transporta izmaksās pašvaldībai tas nerada, jo jau šajā mācību gadā skolēnu pārvadājums maršrutā Puikule – Aloja tiek nodrošināts. Jau kopš novada izveidošanas ir izveidots bērnu pārvadāšanas tīkls un atvērtas pirmskolas grupiņas, kas pirms tam nebija. Alojas novada dome nekādā mērā neierobežos vecāku tiesības izvēlēties kādu citu skolu savam bērnam mācību turpināšanai. Taču vecākiem jāņem vērā, ka šī izvēle neuzliek pašvaldībai par pienākumu nodrošināt skolēna nokļūšanu izvēlētajā skolā.

Domes priekšsēdētājs Valdis Bārda: „Ja šobrīd Puikules skolu atstājam kā sākumskolu, tad tādas pašas tiesības ir arī Ungurpils un Rozēnu iedzīvotājiem. Būtu jāatver arī skolas un bērnudārzi šajās apdzīvotajās vietās, jo šeit dzīvojošie bērni uz izglītības iestādēm tiek vesti ar pašvaldības autobusu. Piemēram, uz Staiceles vidusskolu ik rītu no Rozēniem atved 46 skolēnus un pirmsskolēnus. Tāpat uz bērnudārzu Vilzēnos maršrutā Ungurpils-Aloja-Vilzēni brauc 40 pirmsskolēnu. Arī šobrīd uz Puikules skolu ar autobusu brauc ap 20 bērnu. Vai mēs varam atļauties katrā vietā atvērt izglītības iestādi?” Viņaprāt, neatbildēts paliek arī jautājums, kur rast papildus naudu skolas pārveidošanai uz dalītām klasēm, kā to piedāvā Puikules skolas aizstāvji. Skolas atbalstītāju nostāja ir, ka dalīta klase nepieciešama, kaut tajā ir tikai viens bērns. V. Bārda: „Manuprāt, tas nav loģiski. Tādā gadījumā tā ir privātskola, pedagogs kļūst par privātskolotāju. No puikuliešu puses izskanējis arī risinājums - skolu saglabāt, mainot vadību. Tad man rodas jautājums šīs idejas iniciatoriem - kādā veidā tas ir likumīgi izdarāms?”

M.Kļaviņš skaidro, ka ieguldījumi, kas veikti pēdējos gados skolas ēkā un tās teritorijā, pilnīgi noteikti nav uzskatāmi par zudušiem tikai tāpēc, ka skola tiek slēgta. Reorganizējot skolu, pašvaldība Puikules iedzīvotājiem ir gatava piedāvāt plašākas saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, attīstot Puikulē brīvā laika jeb kopienas centru: „Mūsu iecere ir veidot kopienas centru pils ēkā, kurā, tāpat kā līdz šim, būs pieejami trenažieri, kuriem būs ērtākas telpas, piemēram, pie esošās sporta zāles. Paredzētas arī telpas novadpētniecības materiālu izvietošanai.”. Viņaprāt, kopienas centrs, apkopojot vietējo iedzīvotāju vajadzības, var realizēt aktivitātes gan jauniešiem, gan strādājošajiem, kas Puikulē uzturas tikai nedēļas nogalēs. Tāpat var organizēt mūžizglītības pieejamību un citas aktivitātes visu vecumu iedzīvotājiem. Līdz ar to saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja tiek nodrošināta ne tikai skolēniem, bet arī pārējiem Puikules iedzīvotājiem. Pašvaldības funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību – jāsaprot daudz plašākā nozīmē, ne tikai kā vispārējās izglītības nodrošināšanu, bet arī jāveicina interešu un pieaugušo izglītība. Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Savukārt ar pieaugušo izglītību jāsaprot personu daudzveidīga izglītošana, kas mūža garumā nodrošina personības attīstību.

M.Kļaviņš: „Esmu jau vairākkārt Puikules skolas atbalsta grupai teicis, ka neviens deputāts nekaunēsies mainīt lēmumu, ja piedāvājums būs sagatavots. Diemžēl šobrīd tālāk par lozungiem un troksni medijos no atbalsta grupas neesam saņēmuši. Jāpiebilst, ka medijiem tikusi sniegta arī melīga informācija.”

Pašvaldības vadība atzīst, ka skolas atbalsta grupas aktīvistu iesniegtā dokumentācija neatbild uz ļoti daudziem jautājumiem. „Neviena banka nedos naudu uzņēmējam, kurš atnāks tikai ar saukļiem bez biznesa plāna, neviena skola nedos diplomu studentam, kurš nāks ar saukļiem, ka pēc pusgada uzrakstīs diplomdarbu. Arī šajā gadījumā neviens deputāts nebalsos, ja informācija nebūs pilnīga. Pašvaldībai vajadzīgs pilnvērtīgs skolas attīstības plāns, nevis vīzija. No līdzšinējiem lozungiem ir noprotams, ka tas ir ļoti labs privātskolas koncepts, kurā regulāras apmācības saņem arī pedagogi, kurā ir bērni no materiāli pārtikušām ģimenēm, kas var piedalīties ar mācību maksu.” - saka izpilddirektors.

Domes vadība uzsver, ka pašvaldība drīkst realizēt mācību iestādi esošās likumdošanas, esošās akreditētās mācību programmas un esošās pedagogu atalgojuma finansēšanas modeļa ietvaros. Viņuprāt, nebūs godīgi, ja pasaules klases līmeņa skolā Puikulē izdevumi uz vienu bērnu būs daudzkārt lielāki. Jāsaprot arī, ka bez papildus ieguldījumiem augstāks un prestižāks līmenis nav iespējams.

V.Bārda atceras, ka arī novadu reformu nācās pieņemt, kaut daudziem tā nepatika. Tās mērķis bija koncentrēt spēkus, nodrošinot kvalitatīvu izglītību un citus pakalpojumus visiem iedzīvotājiem: „Neko nemainot, nesadarbojoties ar iestādēm un pārvaldēm, mēs negūsim izglītības un dzīves kvalitātes uzlabojumus. Domes vadība, pārvaldes un speciālisti intensīvi strādā pie nākotnes attīstības iespējām un plāniem, kas būtu visu novada iedzīvotāju un apdzīvoto vietu labā.”

Sarunu pierakstīja Liāna Lilenblate-Sipko


Mācību procesa dažādošana Alojas Ausekļa vidusskolā

  • sam 0572 1

Aprīlī skolēni izmēģināja spēkus divos eksakta virziena pasākumos -  tehniskās grafikas Vidzemes zonas olimpiādē, kas notika Valmieras ģimnāzijā un tehniski radošajā pasākumā Saules kauss-2014. Olimpiādei cītīgi gatavojās un labi tajā startēja trīs 10.klases skolēni- Valters Roļskijs, Helmuts Bondars un Rūdis Bīviņš, kurš arī ieguva atzinību. Pasākums bija labi noorganizēts, ar interaktīvo testa daļu, lietojot balsošanas pultis. Tāpat skolotājiem tā bija interesanta pieredzes apmaiņa, pat ar Igaunijas skolas kolēģiem.

Pasākumu Saules kausu-2014 organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI). Tā mērķis ir piesaistīt radošus skolēnus laivu, mašīnu modeļu, kā arī lidmodeļu būvei. Komandai - Mārtiņam un Klāvam Elsiņiem, Edgaram Roļskijam - tas nozīmēja rūpīgu darbu, plānojot, rasējot, uzņemot video, būvējot pašu modeli. Mēs startējām standartklasē, kam galvenās detaļas - motoru un Saules paneļus - laipni saņēmām no Cietvielu fizikas institūta. Tā kā startējām pirmo reizi, mūsu mērķis bija iepazīties ar sacensībām, krāt pieredzi. LU CFI piedalījāmies arī teorētiskajā konkursā, bet kopējais vērtējums vēl tikai gaidāms. Pašas sacensības bija gana spraigas, dažam veicās labāk, citam ne tik labi. Zēni guva nenovērtējamu pieredzi, iemaņas. Idejas nākamam gadam jau ir stipri nopietnākas.

Balvā skolēni saņēma pateicības no LU CFI, pildspalvas no atbalstītāja Latvenergo, kā arī T-kreklus ar īpašiem uzrakstiem un pusdienas.

Tiem Alojas Ausekļa vidusskolas 8.-10.klašu skolēniem, kurus interesē eksaktie priekšmeti, kā arī sava redzesloka paplašināšana, tika piedāvāta iespēja doties līdzi komandai mācību ekskursijā uz Rīgu. Sajūsmināti par interesanto pasākumu bijām visi. Bija padomāts par lidmodeļu demonstrējumiem, izpētījām motorolleru, kas darbojas ar ūdeņradi (uzbūvēts LU CFI), kā arī elektromobili. Katrs varēja uzcept desu ar liela spoguļa un saules enerģijas palīdzību.

Vēl mūsu maršrutā bija Vecrīgas šarma baudīšana Muzeju nakts ieskaņās. Apmeklējām Dekoratīvās Mākslas un Dizaina muzejā modes vēsturnieka A. Vasiļjeva izstādi no Parīzes „Sprādziens buduārā”- 70-to gadu mode, kas īpaši patika meitenēm. Apskatījām retro auto izstādi Doma laukumā (tajā piedalījās arī alojieties J. Metnieks ar savu auto), kas īpaši patika zēniem.

Un ļoti īpatnēja, interesanta, atraktīva, skaļa un krāsaina bija izstāde „Lauki” izstāžu zālē Arsenāls, kas nozīmēja dažādu enerģiju lauku mijiedarbību. Tur bija 40 atlasīti darbi no visas pasaules. Izstāde ir tehnoloģijām bagāta, interaktīva, var darboties līdzi. Un „ bonusā” fotogrāfes M. Brašmanes izstāde par Mākslas muzeja restaurācijas gaitas sākumu. Diena bija spraiga, piepildīta. Domāju, ka skolēni daudz ieguva.

Liels paldies skolas direktorei I. Bitei par atbalstu transportam. Liels paldies Mārtiņa, Klāva, Edgara ģimenēm par palīdzību un atbalstu. Ceru uz sadarbību arī nākamajā Saules kausā-2015.

Sarmīte Mangulsone, Alojas Ausekļa vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja.


Izglītībai Staicelē - 110. Fotomirkļi

  • img 3968 1

17. maijā Staicelē ar salidojumu plaši atzīmēja Izglītības svētkus, jo rudenī apritēs tieši 110 gadu kopš Veronika Zenka Staicelē Lielas ielas 26 namā atvēra privātskolu.

Svētki sākās ar piemiņas brīdi Staiceles kapos, kur uzstādīja vairākas piemiņas plāksnītes aizsaulē aizgājušajiem pedagogiem. Plāksnītes no māla izgatavoja Staiceles vidusskolas 8. klases audzēknis Jānis Mariss Taulavičus.  

Pēcpusdienā uz kopīgu tikšanos pulcējās ap 40 esošo un bijušo pedagogu, savukārt ap plkst.17 Staiceles kultūras namā notika salidojuma svinīgā atklāšana un grāmatas „Mani skolas stāsti” atvēršanas svētki. Pasākums bija kupli apmeklēts. Sanākušo rindās varēja manīt dažāda gadagājuma ļaudis. Svinīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja vairāki absolventi, bijušie skolas direktori, pedagogi. Tāpat sveicienus svētkos bija atnesuši Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolas direktore Ārija Bakmane, pasniedzot absolventes Dinas Čipotes veidoto gleznu, kura guvusi arī starptautiska konkursa atzinību. Svinīgā pasākuma dalībniekus uzrunāja arī novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. Viņš absolventiem vēlēja būt savas skolas patriotiem un novērtēt skolā iegūtās zināsanas. V.Bārda vidusskolas kolektīvam pasniedza simbolisku 500 eiro dāvanu karti. Tāpat sanākušos sveica novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale. Neizpaika arī bijušo skolas direktoru un mācību pārziņu sveikšana un godināšana.

Nozīmīgs notikums bija ilgi tapušās grāmatas „Mani skolas stāsti” atvēršana. Grāmatā apkopotas ziņas par tuvākajā apkārtnē esošajām skolām, to vēsturi, tāpat lasāmi dažādi absolventu un pedagogu atmiņu stāsti, publicētas fotogrāfijas. Grāmatu kopā ar skolēniem un citiem pedagogiem sastādījusi vidusskolas vēstures izpētes pulciņa vadītāja un bibliotekāre Iveta Apsīte, bet pie grāmatas noformēšanas un maketēšanas strādāja 8. klases skolnieks Alvis Zālamans.

Neviltots prieks sanākušo sejās parādījās brīdī, kad uz skatuves vienkopus pēc ilgiem gadiem sanāca skolotājas Antras Rudzītes vadītā teātra kolektīva „Tuvāk” dalībnieki. Viņi izspēlēja fragmentus no kādreiz spēlētajām izrādēm un sveica skolas pedagogus.

Svētki turpinājās skolā, kur pulcējās ap 300 absolventu, lai tiktos ar saviem pedagogiem un dalītos atmiņās par skolā pavadīto laiku. Dejotgribētāji varēja ballēties skolas sporta zālē, kur deju mūziku spēlēja grupa „Mercs”.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts

Jautrītes Pelēkās foto

Galerija


Staiceles radošie bērni kuplināja pilsētas svētku programmu

  • mazie dejotāji 1

Daudz un dažādi pasākumi Staicelē norisinājās 17. maijā. Agrā rīta stundā - makšķerēšanas sacensības "Staiceles Vimba 2014", kurā azartiski piedalījās arī Staiceles LIIC "Krustpunkti" makšķerēšanas pulciņa bērni, iegūstot 3. vietu (Kalvis Eglītis), savukārt 2. vietu izcīnīja Viesturs Titovs, bet 1. vieta - Diānai Merkuļjevai. Pats par sevi saprotams, ka dienas lielākais notikums bija "Izglītībai Staicelē - 110". Šajā pasākumā koncertu sniedza Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Staiceles LIIC "Krustpunkti" bērni. Skolas direktore Ārija Bakmane pasniedza gan ziedus, gan dāvanu - gleznu, kuras autore ir SMMS absolvente Diāna Čipote. Direktore savā interpretācijā raksturoja darbu. Šis darbs ir arī 2012. gada konkursa "Es dzīvoju pie jūras" Atzinības raksta ieguvējs. D.Čipote atzinību izpelnījās Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 bērnu no dažādām pasaules valstīm.

Pārsteigumu svētkos sagādāja bijušie skolas audzēkņi un absolventi un LIIC "Krustpunkti" sporta deju dejotāji ar deju Džaivs, ko izpildīja Lana Šišlo un Edgars Tenisons, tāpat uzstājās arī vienmēr "jaunās" Vecmāmiņu aerobikas dalībnieces.

Galerija

Ārija Daugule


Pavasaris Puikules pamatskolā

  • p1130735

Aprīlī mūsu skolēni cītīgi gatavojās velosipēda tiesību kārtošanai. 22 skolēni veiksmīgi ieguva velosipēda vadītāja apliecību.

Veiksmīgs pasākums bija arī mūsu sākumskolas komandai Alojas novada sākumskolu sacensībās „Spicie triki”. Visa komanda bija gatava triku aizstāvēt. Paldies Edvardam Melbārdim, Elvim Sirmam, Alisei Petrovai, Samantai Ududai, Līgai Mališevai un Marikai Ududai, kuri šo triku veica.

Pēc Lieldienām piedalījāmiesī POP ielā Vilzēnos, kur 3.vietu savā grupā ieguva Larisa Miķele un viņas draugi ar Lingas dziesmu „Spārni”. 23.maijā esam uzaicināti  Matīšos ar POP ielas priekšnesumiem .

29.maijā 4 mūsu skolas labākie tenisisti piedalījās Alojas novada skolu sacensībās galda tenisā. Visi saņēma medaļas un komanda kopvērtējumā 3.vietu. Klāvs Rudzītis 2.vieta. Ritvars Gadišķis 1.vieta, Jānim Rudzītim un Viktoram Miķelim 3.vieta.

Maijs iesākās ar jauku skolotāju ekskursiju uz Rakšiem.

Gatavojoties sacensībām „Jaunie satiksmes dalībnieki”, kas notiks 21.maijā Limbažos, uzaicinājām ciemos neatliekamās medicīniskās palīdzības māsiņu Ingu Vītolu. Viņa mums 4 stundas garajā nodarbībā iepazīstināja ar pirmās palīdzības sniegšanu dažādās dzīves situācijās. Skolēni mācījās praktiski izsaukt ātro palīdzību un paši sniegt nepieciešamo palīdzību.

9.maijā skolas jaunsargi piedalījās Jaunsargu sacensībās Staicelē. Kopvērtējumā mūsu skolas jaunsargi ieguva 2.vietu. Alīna Baslika individuālajā stipro skrējienā saņēma 3.vietu savā grupā.

14.maijā mūs gaidīja ZAAO noslēguma pasākumā Smiltenē. Šajā pasākumā piedalījās mūsu vecāko klašu meitenes- Ita Netlova, Larisa Miķele, Paula Kalniņa un Alīna Baslika, kuras ieguva balvu par labāko galda spēli no otrreizējiem materiāliem. Paldies arī makulatūras vācējiem. Par savākto makulatūras daudzumu saņēmām dāvanu kartes. Visi saņems balviņas par padarīto darbu.

15.maijā skolā bija atskaites koncerts veltīts Ģimeņu dienai. Mūs priecēja dramatiskais kolektīvs, skolas ansamblis un pirmskolas vecākā grupiņa „Rūķitis” ar jautrām dziesmām un dejām.

 Mums jātur īkšķi „Jauno satiksmes dalībnieku” sacensībās Limbažos, kur mūsu skolu pārstāvēs 6 skolēnu komanda.

Vēl mums priekšā arī skolas nakts noslēguma pasākums un  lielā skolas ekskursija uz Latgali.

Galerija

Sākumskolas skolotāja Gita Rudzīte


Ziņas no Ozolmuižas pamatskolas

  • 20140425 141556 1 1

Aprīlis Ozolmuižas pamatskolā sākas ar jokiem un ačgārnībām, kad 1./2. klases skolēni un skolotāja skolā ieradās tērpušies ačgārni un visus centās izjokot.

No 1.- 7.aprīlim skolas bibliotēkas lasītavā bija apskatāmi pirmskolas grupiņas  bērnu un vecāku kopdarbi - pašu rokām veidotās cepures "Cepuru ballei", kura norisinājās jau marta mēnesī. 5.aprīlī  pirmskolas grupiņas  bērni - Agnese Arta Pūle, Aleks un Sandis Šrēderi, Daniela Šrēdere un Markuss Gūtmanis  piedalījās Alojas novada organizētajā dziedāšanas konkursā "Cālis-2014".

8. aprīlī 1./2. klasē notika pasākums „Sviestmaižu meistars”. Skolēni ar prieku gatavoja savas mīļākas sviestmaizes un stāstīja par to pagatavošanas procesu klases biediem. Par sviestmaižu meistaru kļuva Dārta Lūse.

14. aprīlī sākumskolas skolēni piedalījās Spico triku pasākumā Alojā. 1. klases skolēnu komandas uzdevums bija 1minūtē  salikt angļu domino un iemācīties angļu alfabētu, bet 3./4. klases apvienotajai komandai 2 min laikā jāatsit badmintona mušiņa. Pēc izlozes uzdevumus veica 1.klases skolēns Rūdolfs Jaudzems un 3.klases skolēns Aleksandrs Aleksis Bergs.

15. aprīlī 1.- 4. klašu deju kolektīvs piedalījās skatē Limbažos un ieguva otro pakāpi.

No 15.04. līdz 30.04. bibliotēkā bija apskatāma Valmieras 5. vidusskolas skolēna Elmāra Gruguļa zīmējumu izstāde.

16. aprīlī skolas bibliotekāre Iveta Vītola sākumskolas bērniem noorganizēja Lieldienu pasākumu ar Lieldienu olu izstādi, olu meklēšanu, ripināšanu un rotaļām.

16. aprīlī notika Lieldienu viktorīna 5.-9.klašu. skolēniem. Labākie viktorīnā -Renārs Stumps un  Mārcis Skrīvelis - 5.klase, Valters Jānis Stumps un Elīna Dzelzīte-  6.klase, Ilva Gritāne un  Mārcis Skrīvelis - 7.klase, Sandis un Juris Žovniri - 9. klase.

17. aprīlī notika ilgi gaidītais meiteņu konkurss „Spicītes”, kuru organizēja skolotāja Monta Siliņa. Konkursā meitenes rādīja savu talantu, gatavoja sviestmaizes, veidoja Lieldienu apsveikumu, šuva pogas un pierādīja savu veiklību slaucīšanā ar slotu. Apsveicam mazo Spicīti Dārtu Lūsi, lielo Spicīti Elīnu Dzelzīti un skatītāju simpātiju Ēriku Brigmani.
22.aprīlī pirmskolas grupiņas bērni saviem vecākiem Lieldienu izskaņā sniedza nelielu muzikālu koncertu ar dziesmām, ticējumiem un tautas dziesmām. Iesaistīja vecākus rotaļās. Skolotāja Monta saka: “Noskaidrojām stiprākās Lieldienu olas īpašnieku - Adriāns Jērcītis. Jauki pavadījām pirmo dienas daļu, dalījāmies ar pozitīvām emocijām, paldies vecākiem, kuri atrada, laiku, lai pabūtu kopā ar saviem bērniem, ar mums!”
No 22.līdz 25. aprīlim sakopām skolas apkārtni. 30. aprīlī teātra pulciņa dalībnieki piedalījās Teātra svētkos Dikļos, kurā uzstājās ar pasaku lugu ,,Zaķis un eži”.
 

Galerija

Baiba Siliņa, Ozolmuižas pamatskolas sākumskolas skolotāja VUGD piektdien un sestdien rīko Atvērto durvju dienu

Atzīmējot Latvijas ugunsdzēsības 149. gadadienu un Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 16. un 17.maijā rīko Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos un aicina ciemos visus interesentus.

Piektdien, 16.maijā, no plkst. 10.00-15.00, ugunsdzēsēju depo apmeklēs  skolu un bērnudārzu grupas, bet sestdien, 17.maijā, no plkst. 15:00 – 22:00 ciemos tiek gaidīts ikviens interesents.

Visās VUGD daļās un posteņos ciemiņiem būs iespēja iepazīties ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, apskatīt VUGD tehniku, izmēģināt, cik sver ugunsdzēsēju inventārs, uzģērbt ugunsdzēsēju glābēju kaujas tērpu un saņemt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem, kā arī nofotografēties ar ugunsdzēsējiem un VUGD tehniku. Ugunsdzēsēji glābēji ciemos gaidīs gan bērnus, gan pieaugušos. Ņemot vērā to, ka visā Latvijā 17.maijā notiek Muzeju nakts, ugunsdzēsēji aicina muzeju apmeklētājus nepaiet garām arī depo vārtiem un iegriezties pie viņiem ciemos!

Jau daudzas skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir sazinājušās ar tuvāko VUGD daļu vai posteni un pieteikuši savu apciemojumu. Ugunsdzēsēji glābēji domā, kas varētu interesēt mazus bērnus, ko parādīt skolēniem, ar ko pārsteigt jauniešus.

Atvērto durvju dienu VUGD rīko jau ceturto gadu.

VUGD daļu un posteņu adreses atrodamas VUGD mājas lapā www.vugd.gov.lv Kontaktu sadaļā.

http://www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/?staff_id=262

Sagatavoja:

Viktorija Šembele


Sākumskolas metodiskā apvienība: "Kopā vienmēr labāk!"

  • dscf0265

Alojas novada sākumskolas metodiskā apvienība šogad ar pārliecību var teikt, ka esam saliedēti un kopā varam būt gan interesantos pasākumos, gan kursu nodarbībās, varam kopīgi atpūsties un smelties idejas viens no otra. Paldies vārdi ir jāsaka izglītības speciālistei Ilzei Kapmalei, kas vienmēr atbalsta sākumskolas pasākumus un citas plānotās aktivitātes. Lielu paldies mums jāsaka ilggadējam „Spico triku” pasākuma sponsoram Valdim Možvillo, tāpat Inetai un Mārim Miezīšiem, kas ar savu nesavtīgo palīdzību spējuši dāvāt prieku gan lieliem, gan maziem. Paldies Ingai Kaļvai par ieinteresētību un atbalstu, paldies tiem skolu direktoriem, kas atbalsta sākumskolas aktivitātes un vienmēr atrod laiku mums, paldies Alojas Ausekļa vidusskolas skolas saimniekam Ivaram Bitem un pārējiem labajiem gariņiem, kas palīdz ar savu klātbūtni un padomu.

2.maijā kopīgā pasākumā devās Alojas novada sākumskolas skolotāji, lai kopīgi „Rakšos” svinētu Skolotāju dienu. Atpūtas kompleksa „Rakši” komanda bija sarūpējusi pasākumu skolotājiem, kurā varējām iejusties skolēnu lomā un baudīt ekskursijas programmu. Kamieļi, lamas, alpakas draudzīgi mūs sagaidīja un ļāva gan sevi barot, gan vadāt pavadā. Bija iespēja jāt ar kamieli Sultānu. Tika degustētas kamieļu piena pankūkas. Pēc tuvējo sarkano klinšu apskates varējām baudīt sportiskas aktivitātes - lēkāt uz batuta, braukt ar segwey. Mājiņa uz vistas kājiņas mums ļāva sajusties kā pasakā par Ansīti un Grietiņu. Izbaudījuši pasākumu organizētāju piedāvāto programmu, pie kopīgi sarūpētā piknika galda  pārspriedām jau nākamā gada plānotos darbus un „nedarbus”.

Otrais semestris kā vēja spārniem aizsteidzies, vien patīkamas atmiņas par kopīgiem pasākumiem, liek Jums, lasītāji, uzrakstīt par „Spicajiem trikiem”, kas notika Alojas Ausekļa vidusskolā 14.aprīlī. Skolēnu interese par šo pasākumu joprojām ir liela un tajā piedalījās 12 komandas. Šis pasākums tiek veidots ar domu, lai skolēni padziļināti apgūtu kādā konkrētā mācību priekšmetā savas zināšanas. Sportā veikli jādarbojas ar badmintona raketi un jāceļ piramīdas, vizuālā mākslā origami putnu locīšana un portreta zīmēšana kubismā parādīja, ka arī spēju priekšmeti nebūt vienmēr ir tik viegli. Mūzikā šogad bija jādraudzējas ar mūzikas instrumentiem un jākļūst par nošu pavēlnieku.  Dabaszinībās indīgo augu atpazīšana un matemātikā skaitļu režģa pārzināšana kārtējo reizi pārliecināja mūs par to, ka skolēni īsā laikā var iemācīties diezgan sarežģītas lietas. Mājturībā piktogrammas un Latvijas valsts prezidentu atpazīšana skolēniem nebūt nesagādāja lielas problēmas, savukārt jaunu veidu kā tamborēt pīnīti mēs visi varējām apgūt. Ar lielu atbildības sajūtu angļu valodā savas zināšanas rādīja Ozolmuižas „pirmuči”, kas šo priekšmetu tikko sākuši mācīties. Uzteicami visi skolēni, bet īpaši Spico triku veicēji Eva, Harijs, Sabīne, Krista un Marta no Alojas Ausekļa vidusskolas, Rūdolfs un Alekss no Ozolmuižas pamatskolas, Gunda, Meldra, Roberts, Lana no Staiceles vidusskolas un Marika no Puikules pamatskolas. Par dalību pasākumā man liels paldies jāsaka saviem kolēģiem Līgai Kokinai, Sarmītei Rozītei, Maijai Bašenai, Aijai Kalnmačai, Anitai Roļskijai, Baibai Siliņai, Ilzei Plūmei, Marutai Gaugerei, Gitai Rudzītei, Baibai Eglītei, Ingai Neimanei, Dacei Priekulei un Janai Rozenbergai.

Man liekas, ka šogad ikviens sekoja līdzi Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos. Šogad daba mūs nelutināja ar ziemu, kas bagāta ar dziļu sniegu. Tomēr Staiceles vidusskolā prasmīgi sarīkotajās 4. klašu Ziemas olimpiskajās spēlēs sniega netrūka, sacensību organizatori to nez no kurienes bija sadabūjuši.  Jau otro gadu Staiceles skolas sporta skolotāja Inga Konrāde prasmīgi vadīja šo pasākumu un  vidusskolēni, kas tiesāja spēles un atrakcijas, atstāja par sevi ļoti patīkamu iespaidu.  Skolēni iededza savu olimpisko lāpu un piedalījās netradicionālā bobslejā, slēpoja ar plastmasas pudelēm, sasietām kājām komanda rādīja vienotības prasmes, Latvijas biatlonists Bricis noteikti varētu lepoties ar jauno biatlonistu maiņu. Pēc karstas tējas baudīšanas skolēni vadīja mačus futbolā un ieguva punktus soda metienos. Patīkami, ka skolas direktors un mācību pārzine atrada iespēju tikties ar sportistiem. Laba vēlējumus saņēmuši devāmies mājā ar domu, ka nākamajā gadā noteikti atkal tiksimies Staiceles vidusskolā.

Lai visiem jauks atlikušais mācību gads, saulaina vasara un daudz jaunu radošu ideju.

Galerija

Alojas novada sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka


Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs ar lepnumu par paveikto un pozitīvu skatu nākotnē

Pavisam nedaudz, un skolēni varēs doties vasaras brīvlaikā. Cits ar labi padarītu darba sajūtu, cits ar domu, ka nākamgad es varēšu labāk. Paralēli ikdienas mācību darbam daudzi skolēni spēj piedalīties pasākumos, radīt daudz interesantu un vajadzīgu lietu, spēj sevi apliecināt olimpiādēs un konkursos. Vienmēr ar interesi un gandarījumu mācību gada beigās veidoju kopsavilkumu tabuliņu par tiem skolēniem, kas sevi apliecinājuši mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Patīkamu pārsteigumu šogad sagādāja četri 10.klases skolēni - Mārtiņš Elsiņš, Edgars Roļskijs, Valters Roļskijs, Rūdis Bīviņš (skolotāja Dace Vilne), kas ieguva divas pirmās vietas valstī, piedaloties konkursā „Domā zaļi! Dzīvo zaļi!” un „Vides konkursā” ar projektu „Dabas skaņas lauku sētā”. Šis projekts tika prezentēts visās sākumskolas klasēs un puišu atraktivitāte un harizma nevienu neatstāja vienaldzīgu.  Atliek zēniem turpināt iesākto un ar tādu pat degsmi apliecināt sevi turpmākajos darbos.

Patīkamus mirkļus skolai un latviešu valodas skolotājai Ilonai Vītolai sagādāja Lana Vītola (1.vieta starpnovadu latviešu valodas olimpiādē) un Arta Bārda (3.vieta  starpnovadu latviešu valodas olimpiādē). Lana savas zināšanas rādīja arī valsts olimpiādē. Uzteicami rezultāti un prieks skolotājai Aīdai Balgai, kuras aizbilstamie Justs Barkāns, Valts Kokins, Haralds Siktārs saņēma atzinības starpnovadu matemātikas olimpiādē. Skolotāja Guna Grigorjeva var lepoties ar Elīzas Cepurnieces un Lauras Ozoliņas sasniegumiem bioloģijā - meitenēm atzinība. Katru gadu Edgars Roļiskijs apliecina sevi kā labu fiziķi un arī šogad skolotājai Sarmītei Mangulsonei neizpalika sajūta par labi padarītu darbu. Skolotājas Maijas Bašenas skolniece Elīna Krūmiņa (3.vieta starpnovadu olimpiādē latviešu valodā 3.klasēm) sevi apliecināja kā gudru un erudītu meiteni. Angļu valodā ar atzinību starpnovadu līmenī Arta Bārda un Klāvs Elsiņš priecēja skolotāju Zintu Ādamsoni. Jāteic, ka šogad Klāvs arī savu varēšanu ir apliecinājis publiskās runas konkursā angļu valodā (starpnovadā 1.vieta), tādējādi iegūstot pieredzi startēt valsts konkursā. Skolotāja Zinta Ādamsone droši var doties ar šiem skolēniem ceļojumā, nebaidoties par sazināšanās iespējām „svešā mēlē”. Vēl Klāva kontā ir atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Vija Kārkliņa). Paldies arī skolotājai Inesei Mētriņai, pie kuras Klāvs ir mācījies savas zīmēšanas un radošuma prasmes. Šogad pirmo reizi sevi pieteicām arī tehniskās grafikas olimpiādē Valmierā, kur ar savu rasējumu Rūdis Bīviņš saņēma atzinības rakstu (skolotāja Sarmīte Mangulsone).

Starpnovadu olimpiādēs, kur piedalās Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu skolēni, konkurence ir nesalīdzināmi lielāka nekā, savas zināšanas parādot novada mērogā. Tomēr arī prieks par skolēnu sasniegumiem novada olimpiādēs, kas notika matemātikā (Karīna Meļķe 1.vieta, Valts Kokins 1.vieta, Haralds Siktārs 2.vieta, Justs Mairis Barkāns 3.vieta, Viktorija Laksberga 1.vieta, Lauma Auziņa 1.vieta, Elīza Cepurniece 1.vieta, Arta Bārda 2.vieta, Ervīns Juršens 3.vieta. Skolotājas Sarmīte Mangulsone un Aīda Balga) un angļu valodā (Laura Ozoliņa 1.vieta, Māris Leinasars 2.vieta, Lelde Liepiņa 2.vieta, Helmuts Bondars 3.vieta, Valters Roļskijs 3.vieta. Skolotāja Vineta Tiltiņa).

Uzteicami ir skolēni, kas savā brīvajā laikā un skolā nodarbojas ar sportu. Volejbolā 1.vieta zēniem (Renāram, Kārlim, Ervīnam, Filipam, Artūram, Normundam un Endijam ), basketbolā 1.vieta meitenēm(2000.-2001.g.dz. Laumai, Kitijai, Alijai, Amandai, Janai un Viktorijai, zēniem 2.vieta). 1998.g.dz. meitenēm basketbolā 2.vieta. Arī futbolā Alojas skolas skolēni 1997.-1999.dz. zēnu komandai 2.vieta, savukārt 3.vieta 2000.-2001.g.dz. Vieglatlētikā labus rezultātus parādījusi Annija Skuja – 800 m 2.vieta, Annijai Delverei  200 m 2.vieta. Uzteicami skolēni sportā ir Kristīne Kalnmača, Agnese Prikaza, Renārs Zlaugotnis, Elīza Cepurniece, Nikola Beļakova, Lauma Auziņa, Kitija Viļumsone, Kristers Miezītis, Toms Dalka, Rūdolfs Kažoks, Mikus Trauliņš, Markuss Ķirsis, Kristofers Dalka un Digna Bitmane.

Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem, kas iznes Alojas Ausekļa vidusskolas vārdu skolā, novadā, starpnovados un valstī!

Inatra Vaļicka, direktores vietniece mācību jomā 


Personības Mārtiņš Strokšs un Jānis Pelēkais – Staiceles vidusskolā

  • mg 0020

Aprīlis Staiceles vidusskolā piedāvājis dažādas pavasarīgas aktivitātes, piemēram, 2. klase (audzinātāja Jana Rozenberga) noorganizēja jautru Joku dienu. Turpinās gatavošanās salidojumam 17. maijā Izglītībai Staicelē – 110, tāpēc jauniešiem tiek piedāvātas regulāras tikšanās ar mūsu personībām jeb skolas absolventiem.

Mārtiņš Strokšs, vēsturiskā pirmā Staiceles vidusskolas 12. klases izlaiduma 2009. gadā audzēknis, LSPA diplomands ar vērtīgu iegūto dzīves pieredzi gan sportā, gan mākslas jomā (sporta dejās) un ar savdabīgi plašu skatu nākotnes iecerēs. Ļoti spilgti un atraktīvi mācību stundas garumā viņš motivēja 8. – 12. klašu jauniešus domāt, izvēlēties saistošo, trenēt raksturu un fizisko formu, rūdīties grūtībās, noteikti mācīties tālāk, nebaidīties un pārvarēt šaubas, studēt, lai gudri, interesanti un bagātīgi piepildītu savu dzīvi.

Jānis Pelēkais, Staicelē pirmās nodibinātās futbola klases audzēknis, 27 gadi, beidzis Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu ar domu darboties biznesa pasaulē. Arī viņš 8. – 12. klašu jauniešiem audzināšanas stundā bija brīnišķīga, mērķtiecīga un talantīga jaunā personība, nopietni apliecinot gan Staicelē iegūtās izglītības mācību un sporta ziņā lielo nozīmi, gan ļoti interesanti formulējot un komentējot savas dzīves šī brīža atziņas, atbildot uz daudzajiem jautājumiem. Varējām rokās paturēt arī daudzās futbolā iegūtās medaļas. 

Plašāki raksti par katru mūsu personību sekos.

Galerija

Lolita Ādamsone,

12. klase, Staiceles vidusskolas

Skolēnu pašpārvalde

   


Marts Ozolmuižas pamatskolā

  • marts ozolmuiza

Marts Ozolmuižas pamatskolai iesākās ar skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu Vidzemē, Valmieras Viestura vidusskolā, kur piedalījās 6. klases izglītojamā Elīna Dzelzīte, kura ieguva 3. Pakāpes diplomu. Marta sākumā dabas pulciņa dalībnieki ar skolotāju Baibu Siliņu bija mācību ekskursijā uz Vijciema čiekuru kalti. Pulciņa dalībnieki arī skolas parkā izlika putnu būrīšus. Paldies Toma Kokka tētim un Lindas un Lauras Sondares tētim par palīdzību! 4.martā 1.,2. klases izglītojamie brauca uz Valmieras kinostudijas izrādi bērniem „Madagaskara”. Vēl 4.martā bibliotēkā notika pasākums sākumskolas skolēniem „Vilim Plūdonim – 140”. 7. martā skolā 1.-4. klasēm notika Prāta spēles. Pasākumā bērniem bija jāpiedalās burtu viktorīnā, jāliek mistiskais templis, jāmin grāmatu varoņi, jāparāda atjautība, jāsaliek tangrama ola. 1. vietu ieguva Roberts Katkevičs, Rūdolfs Jaudzems, Jānis Girgensons. 2. vietu ieguva Deniss Hauks, Toms Kokka, Vanesa Dženija Kodacka, Dāvis Timermanis. 3. vietu - Alise Kreičmane, Linda un Laura  Sondares. Spēles vadīja skolotāja Ilze Plūme. Paldies žūrijai: bibliotekārei Ivetai Vītolai un skolotāja palīdzei Vizmai Stumpei! 11. martā Ozolmuižas pamatskolas skolēni piedalījās Alojas novada 5. sporta spēlēs, kur ieguva 3. vietu. Komandā piedalījās Jānis Apsītis, Harijs Sniedze, Vilnis Eglītis, Reinis Stumps, Armands Jērcītis, Ilva Gritāne, Raimonda Buša, Sabīne Celmiņa, Linda Zariņa, Evija Brigmane, Elīna Dzelzīte. Palīdzēja tiesāt Amanda Jērcīte un Emīls Skrīvelis. Dalībniekus trenēja Māris Antons. No 11. līdz 31. martam Ozolmuižas pamatskolā bija Monētu dienas. Skolēni iepazinās ar dažādu valstu monētām. Tās bija atceļojušas no Malaizijas, Singapūras, Ķīnas, Taizemes, Argentīnas, ASV u. c. Zīmēja katrs arī savu naudas koku.

Savukārt 12. martā Alojas Ausekļa vidusskolā 5. līdz 7. klasēm notika pasākums „Spicie triki”. 5. klasei bija jāatkārto romiešu cipari. Piedalījās Mārtiņš Žukovskis, Renārs Stumps, Mārcis Skrīvelis, Ralfs Daniels Saulītis. 6. klasei bija jāatkārto skaitļi kvadrātā. Piedalījās Valters Jānis Stumps, Elīna Dzelzīte, Andris Jērcītis, Artis Doroškēvičs. 7. klasei bija jāiemācās 12 tautas dziesmas pēc piktogrammām. Piedalījās Amanda Jērcīte, Emīls Skrīvelis, Savēlijs Andreičiks. Tie skolēni, kurus izlozēja, uzdevumus veica bez kļūdām. Dalībniekus sagatavoja skolotājas Māra Meinarda un Aina Korņilova.

Ozolmuižas pamatskolā no 10. līdz 14. martam bija projektu nedēļa „Esi drošs!”. 13. martā Ozolmuižas pamatskolā viesojās ārsta palīdze Inga Vītola no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ar lekciju „Bērnu drošība”.  Speciāliste stāstīja par drošību, kā izvairīties no nelaimēm, ko darīt, kad notikusi nelaime, kā izsaukt palīdzību. Lekcijas beigās katrs bērns dāvanā dabūja nozīmīti un uzlīmi ar palīdzības dienestu telefoniem. Nedēļas noslēgumā katra klase prezentēja reālas situācijas, pēc tam paskaidrojot, kā pareizi jārīkojas.

13. martā Alojas kultūras namā norisinājās Alojas novada skolēnu radošā konkursa „Alojas novada lepnums 2013” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī mūsu skolas labākie eseju un zīmējuma autori: Renārs Stumps, Amanda Girgensone, Harijs Sniedze, Ilva Gritāne, Reinis Stumps, Valters Jānis Stumps, Amanda Girgensone. 14. martā skolā notika kristiešu jauniešu rīkots pasākums „Dāvana no debesīm”. Noslēgumā jaunieši iepriecināja bērnus ar dāvanām.

Aizejot brīvlaikā, Gudrās Pūces uzlīmes martā saņēma: 1. klasē – Dārta Lūse, Toms Kokka, Kristaps Erdmanis, Amanda Girgensone, Jānis Girgensons, Linda Sondare, Vanesa Dženija Kodacka, Rūdolfs Jaudzems, 2. klasē- Anrijs Undraitis, 5. klasē – Mārtiņš Žukovskis, Ralfs Daniels Saulītis, Mārcis Skrīvelis, Renārs Stumps, 6. klasē- Elīna Dzelzīte, Valters Jānis Stumps, 7. klasē - Emīls Skrīvelis, 8. klasē - Reinis Stumps, 9. klasē – Harijs Sniedze, Jānis Apsītis.

31. martā pirmsskolas grupiņas bērni ieradās ar pagatavotām cepurēm. Nedaudz paklausoties par cepuru veidiem, izskatot skolotāju sagatavotos materiālus, bērni iepazinās ar cepuru veidiem. Pēc neliela izglītojoša ievada sekoja cepuru modes skate, kurā katrs nodemonstrēja savu veidojumu, pastāstīja kā un, no kā cepuri veidoja, kāds ir tās nosaukums. Bērniem ļoti patika spēlēt spēles, kurās varēja sakrāt punktus un nopelnīt balvas. Bērnu veidotās cepures var apskatīt skolas bibliotēkā. No 15. februāra līdz 1. aprīlim skolā notika makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcija.

Martā apbalvojām viktorīnas „Soču ziemas Olimpiskās” uzvarētājus. 1. vieta bija Ērikai Brigmanei, Jānim Apsītim, Harijam Sniedzem, Reinim Stumpam, Renāram Stumpam. 2. vieta – Mārtiņam un Sandim Žukovskiem. Viktorīnu sagatavoja skolotāja Māra Meinarda.

Galerija

Ilze Plūme, Ozolmuižas pamatskolas skolotāja.


Staiceliešu mākslas darbi aplūkojami arī ārpus novada

  • darbu tapshana2
  • bilde4
  • darbu tapshana3
  • bilde1
  • bilde2
  • bilde3
  • darbu tapshana1
 • Iepriekšējais
 • Nākamais
No 8. aprīļa  Mazsalacas bibliotēkā apskatāma Staiceles Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstāde. Šo brīnišķīgo iespēju piedāvāja bibliotēkas vadītāja Zane Berga. Kopā ar bibliotekārēm Maiju Reinvaldi un Lieni Apsīti ir izveidota jauka izstāde. Darbus varēs palūkot līdz 30. maijam. 
 
Ārija Daugule

Apaļā galda diskusija Staiceles vidusskolā

  • img 9494 1

Vai mūsdienās lasām tikpat azartiski kā pirms gadiem 20, kad grāmata bija ikkatras personības izaugsmes zīmols – O. Vācietis, D. Avotiņa, Z. Skujiņš, A. Bels, R. Ezera, G. Priede, J. Jaunsudrabiņš, ārzemju spožie vārda mākslas meistari?

Kurus autorus joprojām lasām, jo interesē viņu piedāvātās tēmas vai izteiktās domas – I. Ziedonis, Z. Mauriņa, K. Vērdiņš, M. Zālīte, I. Ābele, L. Muktupāvela, cittautu autori?

Kurš ir tavs literāts – V. Belševica, K. Elsbergs, K. Skalbe, J. Baltvilks, A. Pumpurs, M. Stāraste, J. Klīdzējs, kāds pasaules klasiķis?

Kura ir, tavuprāt, labākā grāmata – Vinnijs Pūks, Sprīdītis, Krēsla, Mazais Princis, Piemini Latviju!, Bībele, Pasakas par ziediem, Šveiks?

Kas tie par dīvainiem ļaudīm moderno tehnoloģiju laikmetā: rakstītāji, tulkotāji, izdevēji, ilustratori, viedo atziņu paudēji, ne tikai daiļliteratūras, bet arī zinātnisko, populārzinātnisko grāmatu radītāji?

Cik lielā mērā skolu programmās drīkst būt ieteicamā vai obligātā literatūra, lai it kā nepārpūlētu jauniešus, kas nopietni gribot mācīties ko citu?

Kāpēc dzejnieku Raini visi zina, bet (savulaik izcilo Nobela prēmijas kandidātu literatūrā) nelasa?

Lūk, daļa jautājumu, uz ko atbildes meklēja Staiceles vidusskolā ikgadējās Apaļā galda diskusijas dalībnieki, ne tikai audzēkņi (vidusskolēni un interesenti 2. – 9. klasē), pedagogi un skolas darbinieki, bet arī uzaicinātie staicelieši un novada personības, šogad – Einārs Bērziņš, Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājs, Alojas novada deputāti Inga Mauriņa-Kaļva un Māris Možvillo, izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš un sabiedrisko attiecību speciāliste Liāna Lilenblate-Sipko.

Divas stundas spraiga darba: stāstījumi par mīļākajiem autoriem, grāmatām, lasīšanas nozīmi un vērtību XXI gadsimta ļaužu dzīvē, jautājumi un atbildes, viedokļu dažādība, savas pārliecības demonstrējums, humors un dziļas inteliģences apliecināšana, dāvanas, pašvērtējumi un talantīgāko prezentāciju sumināšana.

Paldies visiem, kas piedalījāties Apaļā galda diskusijā! Paldies par brīnišķīgo sadarbību maniem kolēģiem skolā: direktoram Jurim Krastiņam, pedagogiem Lanai Bergai, Vitai Brakšai, Ivetai Apsītei, Aldai Grāverei, Vizmai Tiltiņai, Aigaram Ragainim, arī Katrīnai Antoņukai un Mārim Borisovam!

Lūdzu, noskatieties arī jūs dzejnieka Imanta Ziedoņa videouzrunu, ar ko noslēdzām pasākumu, veltītu grāmatai (http://www.laiksziedonim.lv/).    

Galerija

Antra Rudzīte, Staiceles vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja,

diskusijas organizētāja


Spico triku pasākums vienoja novada pamatskolēnus

  • sam 0529 1

12. martā Alojas Ausekļa vidusskolā notika pasākums „Spicie triki”, kurā piedalījās mūsu novada skolu 5.-7. klašu skolēnu komandas. Pasākumu organizēja Matemātikas metodiskā apvienība, Dabaszinātņu metodiskā apvienība un Alojas Ausekļa vidusskolas Valodu metodiskā komisija. Gatavošanās pasākumam sākās jau divas nedēļas iepriekš ar mācību priekšmetu izlozi un attiecīgā uzdevuma sagatavošanu komandai, lai pēc tam to varētu apgūt.

Piekto klašu komandām bija jāprot uz plakāta atrast un nosaukt 50 skaitļus 2 minūtēs (Staiceles vidusskola), minūtes laikā atrast Latvijas kartē skolotājas nosauktos objektus (Puikules pamatskola), 2 minūšu laikā pārveidot 5 skaitļus no arābu cipariem uz romiešu cipariem un otrādi (Ozolmuižas pamatskola), 1 minūtē pabeigt ekrānā redzamos 15 sakāmvārdus (Alojas Ausekļa vidusskola).

Sesto klašu komandām bija jāprot 1 minūtē noskaitīt „mēlesmežģi” angļu valodā (Staiceles vidusskola), pateikt 15 skaitļu no 1 līdz 25 kvadrātus (Ozolmuižas pamatskola), izpildīt galvā 30 reizinājumus 2 minūšu laikā (Alojas Ausekļa vidusskola).

Septīto klašu komandām bija jāprot pasaules kartē parādīt 10 izlozētus objektus no 50 (Staiceles vidusskola), izskaidrot frazeoloģismus un atpazīt tos pēc skaidrojuma (Puikules pamatskola), pēc piktogrammām atpazīt un noskaitīt latviešu tautasdziesmas (Ozolmuižas pamatskola), atpazīt valodniekus pēc portretiem, pastāstīt par viņu ieguldījumu valodas jomā (Alojas Ausekļa vidusskola).

Trikus veiksmīgi izpildīja Staiceles vidusskolas skolēni Māris Barkovskis (5.klase), Justīne Vītola (7. klase); Puikules pamatskolas skolniece Sandija Erdmane (5.klase); Ozolmuižas pamatskolas skolēni Mārtiņš Žukovskis (5. klase), Valters Jānis Stumps (6.klase), Savēlijs Andreičiks (7. klase), Alojas Ausekļa vidusskolas skolniece Viktorija Kozlovska (5.klase).

Visi skolēni saņēma pateicības un piemiņas balvas. Veiksminieki saņem arī desmitnieku attiecīgajā mācību priekšmetā.

Paldies visiem skolēniem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu, gatavojoties pasākumam! Paldies Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājām Līgai Kokinai, Ilonai Vītolai, Aldai Ķēniņai, Aīdai Balgai, Zintai Ādamsonei par triku sagatavošanu!

Galerija

Sarmīte Mangulsone, Alojas novada Matemātikas metodiskās apvienības vadītāja 


Skolēnu radošā konkursa „Alojas novada lepnums 2013” noslēguma pasākumā

  • img 9390 1

13. martā Alojas kultūras namā norisinājās Alojas novada skolēnu radošā konkursa „Alojas novada lepnums 2013” noslēguma pasākums. Uz to pulcējās skolēni, apbalvojumam nominētie un arī pedagogi, kuri skolēniem palīdzēja darbu sagatavošanā.

Pasākumu vadīja Puikules pamatskolas direktore Ilona Lūdiņa, kura ir arī Alojas novada Vēstures un Sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Metodiskā apvienība pērn gada nogalē rosināja skolēnus iesaistīties konkursā, kurā aicināja rakstīt, zīmēt un radoši izpausties, meklējot sev apkārt darbīgus, atsaucīgus un sirdsgudrus līdzcilvēkus.

I.Lūdiņa stāsta, ka visas esejas un zīmējumus caurstrāvoja labestība, pateicības vārdi un vienkāršs mīļums, tāpēc žūrijai (novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale, vēstures un sociālo zinību skolotāju MA vadītāja Ilona Lūdiņa, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa- Kaļva) bija diezgan grūti izvēlēties veiksmīgākos darbus. Rezultātā izvirzīja 22 konkursa nolikumam atbilstošākos darbus.

Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu kuplināja Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, bet klātesošos uzrunāja izglītības speciāliste Ilze Kapmale. Skanot aplausiem, tika sveikts katrs apbalvojumam izvirzītais. Ar viņiem kopā iznāca arī skolēni, kuri par „lepnumu” bija veidojuši aprakstu. Katrs Alojas novada lepnums piemiņai no skolēniem saņēma par viņu veidotu aprakstu vai zīmējumu.

I.Lūdiņa: „Šie ir cilvēki, kuri ikdienā ir mums līdzās. Cilvēki, kas izprot savu atbildību. Alojas novada lepnuma varoņi ir dažādi. Atšķiras viņu stāsti, paveiktais, iemesli, kāpēc tieši viņi ir saņēmuši skolēnu atzinību, bet salīdzināt, kurš padarījis vairāk, kurš labāk, kurš nozīmīgāk - to nemaz nevar. Priecājamies, ka ir, kas tāds, kas vieno visus nominantus. Cilvēcība ir viņu būtība un misija. Būt cilvēkam ir tik vienkārši un reizē tik īpaši! Lasot skolēnu esejas un vērtējot viņu zīmējumus, mēs uzzinājām par pašaizliedzīgiem sava darba veicējiem, azartiskiem, sirdsgudriem, labestīgiem līdzcilvēkiem. Visas esejas un zīmējumus caurstrāvoja labestība, pateicības vārdi un vienkāršs mīļums.”

Nominants

Darbu autori

Citāti no esejas

Gita Rudzīte

Alīna  Basļika

 Loreta Baumeistere

8. kl., Puikules psk.

„Viņa ir viena no tām skolotājām, kura mūsu skolas dzīvi padara jautrāku un dzīvespriecīgāku. Viņa ir mīļa, sirsnīga.Skolotāja Gita vada dažādus pulciņus, rīko ekskursijas, pārgājienus, organizē dažādas akcijas, kurās iesaista gan skolēnus, gan vecākus. Mēs ļoti priecājamies, ka mums ir tāda skolotāja.”

Maruta Gaugere

Paula Marta Kalniņa- 7.kl.

Rihards Kalniņš – 5.kl.

Puikules psk.

„ Darbā viņa ieliek visu sirdi. Viņa neko neatstās  iesāktu, nepabeigtu. Skolēniem viņa dod lielu drošības sajūtu.Ja ir radušās problēmas, tad pie skolotājas Marutas pēc padoma var droši  doties jebkurā brīdī.Skolā svētki nav iedomājami bez skolotājas Marutas.Skolotāja ir viena no Puikules pamatskolas dvēselēm.”

Tamāra Pavlova

Mikus Modernieks – 6.kl.

Puikules psk.


 

„Šī skolotāja angļu valodu var iemācīt jebkuram bērnam. Skolotāja nesusi Puikules vārdu Eiropas Savienības mērogā, jo iesaistījusi mūsu skolu starptautiskajos skolu sadarbības projektos, uztur saikni ar bijušajiem Puikules muižas īpašniekiem Vācijā.”

Maija Drozda

Ramona Gremzda

AAV- 4. klase

„Viņa vada deju kolektīvus, māca vingrošanu. Cilvēkiem ļoti patīk dejot, tāpēc ir labi, ka mums ir tāds  cilvēks!”

Mārtiņš Groskaufmanis

Valters Jānis Stumps – 6.klase, Ozolmuižas psk.

„Skolotājs ar lielu entuziasmu vada mācību stundas, tā aizraujot bērnus. Dziedātāji par savu skolotāju saka: ka viņš esot foršs, skolotājam patīkot asprātīgi jociņi, bet ja vajag, tad pasaka arī kādu skarbāku vārdu, protot dziedātājus „sapurināt”  pirms koncertiem.”

Jānis Vējiņš

grupas „ Zeļli” vadītājs

Reinis Stumps - 8.kl.,

Ozolmuižas psk.

„Es uzskatu, ka mūsu novads var lepoties ar Jāni VĒJIŅU, kurš jau 35 gadus vada grupu „Zeļli”, raksta dziesmas, spēlē sintezatoru un akordeonu, iepriecinot daudz cilvēku visā valstī.”

Jenču ģimene

Rūta Vildere – 4.klase

„Jenču ģimene ir stipra, liela un strādīga.”

Monta Plaunova

Lauma  Aleksandra Auziņa  7.klase, AAV 

„Viņa piedalās daudzos pulciņos, vada teātra grupu „Knaģīši”, organizē un palīdz vadīt dažādus pasākumus, strādā arī Svētdienas skolā. Viņai varam prasīt padomu, viņa nekad nevienu nenosoda, bet cenšas saprast un palīdzēt.”

Alojas Dienas centra vadītāja, biedrības „Liepale” valdes priekšsēdātāja-

Guna Krūmiņa

Annija Delvere- 6.kl. AAV

Laura Mangulsone - 4.klase

Rūta Kaļva – 4. klase

Kristīne Oinaskova – 4.kl.

„Dienas centrā ikviens jaunietis tiek gaidīts, atbalstīts, tiek uzklausītas viņu idejas nodrošināti nepieciešamie līdzekļi to īstenošanā. Te notiek tik interesanti pasākumi. Viņa ir labestīgs cilvēks. Ar Gunu  vienmēr ir interesanti gan jauniešiem, gan vecajiem ļaudīm. Guna ir prieks visiem.”

Jānis Voicišs

Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsargu centra instruktors

Artis Siliņš- 5.kl., AAV

„Jāņa Voiciša vadībā skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās patriotiska rakstura aktivitātēs.Man ir liels prieks, ka esmu saticies ar instruktoru un viņa vadībā apgūstu zināšanas militārajā jomā. Varbūt arī pats nākotnē kļūšu par karavīru. „

Kristīne Vilsone

mamma

Lelde Liepiņa – 12.klase, AAV

„Lelde lepojas ar savu mammu Kristīni un kaimiņienēm Zaigu un Agitu, pateicoties kuru neatlaidībai, uzņēmībai, pacietībai un žēlsirdībai tika izglābts un sadakterēts kaķēns Mikijs.”

Aloja Starkelsen” strādnieces- Zaiga Rozīte

Lelde Liepiņa – 12.klase, AAV

                  Agita Miksone

Lelde Liepiņa – 12.klase,AAV

Silva Stumpe

Renārs Stumps – 5.klase, Ozolmuižas psk.

„Renārs lepojas, ciena un mīl savu mammu, kura daudz strādā gan skolā, gan mājās un dārzā, ļoti rūpējas par visiem četriem bērniem, paspēj arī būt aktīva pašdarbniece.”

Dace Girgensone

Amanda Girgensone – 1.klase , Ozolmuižas psk.

„Mana mamma tīra Latviju.”

Gunta Roštoka

Elvis Sirmais – 2.klase

Ernests Melnbārdis- 2.kl   Puikules psk.

„Viņa ir labsirdīga māsiņa, kura ārstē cilvēkus. Mēs viņu ļoti mīlam.”

Līga Ločmele

Harijs  Sniedze – 9.klase,Ozolmuižas psk.

„Tā ir apbrīnojama drošības sajūta- zināt, ka tev palīdzēs un tu nepaliksi viens ar savām sāpēm. Nekad no viņas nedzird vārdus: „Mana pieņemšana beigusies”.Es domāju, ka mums ir ļoti paveicies, ka mums ir tāda feldšere.”

sportiste Laura Meinarda.


 

Ilva Gritāne – 7.klase, Ozolmuižas psk.

„Galda tenisiste - Alojas novada labākā sportiste 2010.,2012.”Es domāju, ka Laura ir īsts piemērs, no kā mācīties skolēniem un jauniešiem. Viņa ar savu entuziasmu, neatlaidību un vēlmi iepriecināt citus ir parādījusi, ka ikvienam no mums vajag ticēt, sapņot un darīt to, kas patīk visvairāk, jo tikai tad ir iespējams sasniegt iecerēto.”

  Ilona LŪDIŅA

Larisa Miķele

 7. klase, Puikules psk.

 

Sirsnīgais pasākums noslēdzās ar fotogrāfēšanos, sarunām un kopīgu gardā svētku klinģera baudīšanu.

Paldies skolotājiem, konsultantiem, Puikules pamatskolas sociālo zinību skolotājai Vitai Brakšai, Ozolmuižas pamatskolas skolotājām Ainai Korņilovai, Valdai Irmejai, Ivetai Vītolai, Jutai Circenei, Alojas vidusskolas sociālo zinību skolotājām Līgai Kokinai, Aijai Kalnačai.

Galerija

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko


Lasītāju svētki Staiceles vidusskolā

  • dscf1066 1

Staiceles vidusskolas audzēkņi jau no 2013./2014. mācību gada sākuma tradicionāli iesaistījās Bērnu un jauniešu žūrijā, lasot grāmatas, ko visā Latvijā skolēniem atbilstoši vecumposmam piedāvā projekta organizētāji. Tāpēc 11. martā, pēc nopietni padarīta darba, pulcējāmies uz svētkiem skolas zālē.

1. –  4. klašu skolēni Lasītāju svētkiem bija sagatavojuši teatralizētus fragmentus par kādu no žūrijas grāmatām: 1. klase – „Krupītes kurpītes” 2. klase rādīja leļļu teātra izrādi „Kur ņemt vienu apkampienu” 3. klase – „Punktiņa un Antons” 4. klase – „Klapatu Penija”.

Klātesošie ar interesi noskatījās priekšnesumus, bet par iesaistīšanos kopīgajā lasīšanā galvenās balvas un diplomus saņēma pirmsskolas 5-gadīgo grupa (skolotāja Kaija Kuzina) un 1. klase (audzinātāja Inga Neimane). Vēl, protams, balvas ieguva čaklākie 2. – 9. klašu lasītāji, un paldies audzinātājām Janai Rozenbergai (2. kl.), Dacei Priekulei (3. kl.), Baibai Eglītei (4. kl.) par jautro izrāžu sagatavošanu un grāmatu lasīšanas veicināšanu!

Paldies arī Staiceles vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām Lana Bergai (5. – 8. kl.) un Antrai Rudzītei (9. – 12. kl.) par mērķtiecīgu audzēkņu piesaistīšanu nozīmīgajai lasīšanas kultūrai! Paldies Lasītāju svētku māksliniekam Alvim Zālamanam (8. kl.) par atbilstoši tēmai izveidotajām afišām un diplomiem!

Pasākuma 2. daļā jautri izdejojāmies un gājām latviešu tautas rotaļās, ko rūpīgi bija sagatavojusi sporta skolotāja Inga Konrāde ar saviem audzēkņiem un mūzikas skolotājs Mārtiņš Groskaufmanis. Paldies par atbalstu un sadarbību arī šo svētku skaņu operatoram (un Staiceles vidusskolas Vecāku padomes priekšsēdētājam) Daināram Konrādam!

Galerija

Iveta Apsīte, Staiceles vidusskolas bibliotekāre


Vēstis no Ozolmuižas pamatskolas

  • dscn2073 1

Janvāris un februāris Ozolmuižas pamatskolā bija notikumiem bagāts. Janvāra nedēļa pagāja Barikāžu aizstāvju atceres zīmē. Katru gadu atceramies 1991. gada  barikādes. Tas bija laiks, kad cilvēki vairāk par visu mīlēja gan savu ģimeni, gan savu valsti, gan savu valodu un valsts karogu. Klases stundās skatījāmies filmas par šo laiku, notika konkursi. 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju izspēlēja vienu dienu  armijā. Zēniem nācās pierādīt sevi spēka vingrinājumos, precīzi jātrāpa mērķī, jāizpēta karte un jāatrod noteikti objekti, jāaizlidina lidmašīna pēc iespējas tālāk, arī kartupeļi jāprot nomizot. Protams, jāuzraksta vēstule uz mājām. Meitenes rādīja prasmi, kā palīdzēt ievainotajiem.

7. janvārī 1./2. klases skolēni ar audzinātāju Baibu Siliņu piedalījās 100. dienas pasākumā Alojā.

12. janvārī novada matemātikas olimpiādē labus panākumus  5. klašu grupā guva Mārtiņš Žukovskis (1. vieta), 9. klašu grupā – Juris Žovnirs ( 2. vieta),atzinība 5. klases skolniekam Mārcim Skrīvelim. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Aina Korņilova.

21. janvārī bija noslēguma pasākums projektam „Skolas auglis” .Skolēni runāja par augļiem, uzzināja, kādi našķi var būt veselīgi, kādas uzkodas var pagatavot no augļiem. To palīdzēja uzzināt skolotāja Baiba Siliņa.

Klasēs notika skatuves runas konkursi. Labākie runātāji sacentās skolas konkursā. Renārs Stumps( 5. klase), Elīna Dzelzīte (6.klase), Valters Jānis Stumps (6. klase) pārstāvēja skolu  novada skolēnu skatuves runas konkursā. Konkursam skolēnus gatavoja skolotāja Ludmila Vējiņa.

Prieks par Elīnu, jo 6. martā Elīna devās uz Vidzemes novada skolēnu skatuves runas konkursu. Konkursam skolēnus gatavoja skolotāja Ludmila Vējiņa.

No 27. janvāra līdz 7. februārim bibliotēkā bija apskatāma grāmatu izstāde „Margaritai Stārastei - 100”.

31. janvārī bibliotekāre Iveta Vītola 5. klasei vadīja bibliotekāro stundu. Skolēni ieklausījās stāstījumā par M. Stārastes daiļradi, zīmēja iemīļoto grāmatas varoni.

No 10. februāra līdz 14. februārim lasītāji apmeklēja izstādi „Grāmatas par mīlestību”.

No 17. februāra līdz 28. februārim – grāmatu izstāde autora 115. gadu jubilejai „Ē. Kestnera grāmatu pasaulē”.

14. februārī pulciņa „Spicie prātiņi, čaklās rociņas” dalībnieki un vadītāja Monta Siliņa sagatavoja un novadīja romantisku pasākumu. Pēc izlozes klašu grupas izspēlēja ainiņas no pazīstamiem darbiem un filmām. Varējām noklausīties gan  Džuljetas un Romeo dialogu ( 9. klase),  gan sadzīvisku ainiņu  no iemīļotā seriāla  „Ugunsgrēks” (7.,8. klase). 6. klases skolēni iejutās slavenās filmas „Krēsla” tēlos. Skatoties 1./2. klases priekšnesumu – jautro dziesmiņu no filmas „Madagaskara”, visiem bija smaids sejā. Šī pēcpusdiena skolā bija kā draudzības apliecināšanas diena, kopā būšana, kaut gan  draudzību varam apliecināt katru dienu. Galvenais, lai tas nāk no sirds!

No 10. februāra līdz 14. februārim BSAC Zīles iesaistīja skolēnus interesantā pasākumā. Tā bija Varavīksnes nedēļa.. Katru dienu tērpāmies noteiktas krāsas tērpā un krājām žetonus. Nedēļas nogalē aktīvākie dalībnieki saņēma jaukas pārsteiguma balvas.  Paldies BSAC Zīles darbiniekiem!

28. februārī Irina Ismailova, Elīna Dzelzīte, Azarijs Andreičiks, Savelijs Andreičiks, Ilva Gritāne, Svetlana Ismailova, Juris Žovnirs, Harijs Sniedze pabija Staiceles vidusskolā uz krievu valodas pasākumu „Jautrā Masļeņica”. Skolēni labprāt gatavojās pasākumam, mācījās dziesmiņas ( častuškas ) krievu valodā, sagatavoja rotaļas. Pasākuma mērķis- rosināt interesi par krievu valodu kā svešvalodu un kultūru, piedāvāt skolēniem iespēju apliecināt savas zināšanas un prasmes krievu valodā, tāpat pilnveidot saskarsmes kultūru. Tāda veida pasākums skolēniem bija kaut kas jauns.

Tajā pašā laikā skolotāja Baiba Siliņa organizēja jautro pēcpusdienu 1.-4. klašu skolēniem. Bērni spēlēja spēles, sacentās dažādās stafetēs, noskaidroja mūmijas un melnā maisa noslēpumu.

Gudrās Pūces uzlīmes februārī saņēma: 1. klasē – Dārta Lūse, Toms Kokka, Kristaps Erdmanis, Amanda Girgensone, Jānis Girgensons, Linda Sondare, Vanesa Dženija Kodacka, Rūdolfs Jaudzems.

2. klasē- Anrijs Undraitis.

5. klasē – Mārtiņš Žukovskis,  Ralfs Daniels Saulītis.

6. klasē- Elīna Dzelzīte, Valters Jānis Stumps.

9. klasē – Harijs Sniedze, Jānis Apsītis, Juris Žovnirs.

Tagad gatavojamies pasākumam „Spicie triki” un piedalīsimies sporta sacensībās.

Galerija

Ludmila Vējiņa, Ozolmuižas pamatskolas skolotāja