• mg 0195 1
  • starki
  • no torna
  • staicele tilts
  • 18 1
  • mg 0086 1
  • ungurpils ezers asais
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Svētdiena, 2014. gada 31. augusts

Skatīt pēc


Kategorijas

NVOJūs skatāties 23 ziņu ierakstus kategorijā Sociālā aizsardzība , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Sociālais dienests aicina iesaistīties akcijā "Ar prieku skolā!"

Alojas novada domes Sociālais dienests aicina iesaistīties labdarības akcijā “Ar prieku skolā!”, kas norisināsies līdz 29. augustam. Akcijas mērķis ir palīdzēt uzsākt skolas gaitas tiem bērniem, kuriem jaunajā mācību gadā nepieciešams atbalsts skolas lietu iegādei.

Iepriekšējos gadus, sadarbībā ar Limbažu fondu, kā arī, piesaistot vietējos uzņēmējus, izdevās palīdzēt daudzu ģimeņu bērniem - iegūt skolai nepieciešamās preces, doties Limbažu fonda organizētajā braucienā uz Rīgu, kur veikalā "Rimi" bija iespēja iegādāties preces noteiktā vērtībā, tāpat izbaudīt dažādus citus pasākumus. Ļoti ceram, ka šogad, turpinot iesākto sadarbību un veidojot jaunas, saņemtais atbalsts bērniem, kuriem šī ir vienīgā iespēja jauno mācību gadu uzsākt pilnvērtīgi, būs lielāks, tādējādi, palīdzot vēl vairāk.

Akcijai noslēdzoties, bērni, kuriem tiks sniegts atbalsts veiks nelielu mājas darbu, lai pateiktos ziedotājiem par atbalstu.  Veiksmīgas sadarbības rezultātā, akcija turpināsies arī skolas laikā - kopumā divos posmos.

Palīdzēt bērniem uzsākt skolas gaitas var, ziedojot skolai noderīgās lietas: kancelejas preces - zīmuļus, pildspalvas, burtnīcas, klades, otas, blokus u.tt.,  skolas somas, sporta apavus, sporta maisiņus, apavus ikdienai, apģērbu un jebkuru citu lietu, kas var noderēt skolā.

Iepriekšminētās lietas var nogādāt Alojā, Rīgas ielā 4, Sociālajā dienestā. Sīkāka informācija, priekšlikumi, sazinoties ar Sociālā dienesta vadītāju Ingu Brenti-Miezi pa t. 29476711, 64031220.


No 1.septembra Bērnu klīniskā universitātes slimnīca kā personu apliecinošu dokumentu nepieņems autovadītāja apliecību

Pamatojoties uz Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.panta pirmo daļu, kur minēts, ka Latvijā personu apliecinoši dokumenti ir tikai personas apliecība jeb tā dēvētā ID karte un pase, un Pacientu tiesību likuma 15.panta ceturto daļu, kur minēts, ka persona, reģistrējoties ārstniecības iestādē vai saņemot ārstniecību, pēc ārstniecības personas pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu, sākot no 2014. gada 1.septembra Bērnu slimnīca kā personu apliecinošus dokumentus pieņems tikai pasi vai ID karti.

Informējam, ka šādi nosacījumi attieksies tikai uz plānveida ārstniecības un aprūpes pakalpojumu sniegšanu, piemēram, operācijām, izmeklējumiem, ārsta konsultācijām. Ja pacientam tiks sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība, personu apliecinošu dokumentu uzrādīšana tiek atlikta, līdz brīdim, kad tas ir iespējams.

Tāpat, bērna likumiskajam pārstāvim jāpierāda tā juridiskais statuss attiecībā pret nepilngadīgu bērnu. Vecākiem šim mērķim der atbilstošs ieraksts tēva vai mātes pasē vai bērna dzimšanas apliecība ar norādītiem vecāku vārdiem. Citām personām, tai skaitā vecvecākiem, brāļiem, māsām, citiem tuviniekiem u.c. ir nepieciešams sagatavot notariāli apstiprinātu pilnvaru pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas juriskonsults Natālija Jevtušoka: Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir svarīgi zināt, ka informācija par bērna veselību ir ierobežotas pieejamības informācija. Slimnīcas personālam, pirms šādas informācijas izpaušanas, ir jāpārliecinās par informācijas pieprasītāja tiesībām to saņemt. Viens no pārbaudes kritērijiem ir informācijas pieprasītāja identitātes pārbaude. 

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām un saņemtu plānotos ārstniecības pakalpojumus īstajā laikā un vietā, aicinām vecākus jau laikus parūpēties par savu un bērna personu apliecinošu dokumentu klātesamību, apmeklējot speciālistu vai veicot izmeklējumu Bērnu slimnīcā.

Beate Bartaševiča
VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīca
Sabiedrisko attiecību speciālists


Alojas un Staiceles mākslas skolu bērnu un pedagogu darbi skatāmi un iegādājami labdarības izstādē Limbažos

  • 20140630 153336
  • 20140630 153358
  • 20140630 155009
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

30. jūnijā Limbažos Teātra mājā dzirkstīja radošums, jo te tika atklāta nodibinājuma „Limbažu fonds” rīkotās labdarības akcijas izstāde, kurā apskatāmi Alojas, Staiceles, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas mākslas skolu audzēkņu un pedagogu radītie un labdarībai atvēlētie mākslas darbi. Izstāde ir viens no pasākumiem labdarības akcijā, kuras mērķis ir iegūt līdzekļus jauniešu projektu konkursam sporta laukumu izveidei vai uzlabošanai četru novadu apdzīvotās vietās. Tāpēc izstādes apmeklētāji darbus var ne vien aplūkot, bet arī par ziedojumiem iegādāties, sniedzot savu artavu jauniešu saturīgai, sportiskai brīvā laika pavadīšanai.
Ieejot Teātra mājas zālē, acis priecē krāsaini zīmējumi un gleznas, keramikas trauki, rotas un citi dažādās tehnikās veidoti darbi. „Katrā no tiem ieguldīts darbs, laiks un sirds. Paldies visām mākslas skolām, kas atsaucās labdarībai,” uzsvēra „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Viņa pastāstīja, ka izstāde vēl tiks papildināta ar Lēdurgas mākslas skolas bērnu darbiem, kā arī pašu fonda dibinātāju radītajiem. Tie tapuši ziemā, kad fonda pārstāvji pilnveidoja savas radošās prasmes, apgūstot gleznošanas, grafikas un citu tehniku pamatus. Izstādes idejas autore, režisore Inta Kalniņa pauda gandarījumu, ka Teātra māju piepilda ne vien teātra, bet arī vizuālā māksla. „Kad ieraudzījām lielo klāstu ar bērnu un pedagogu radīto, nevarējām saprast, kā to visu labāk piedāvāt cilvēkiem. Tagad priecājamies, ka Teātra māja devusi savu ieguldījumu, lai šo skaistumu parādītu citiem un mudinātu iegādāties. Ceru, ka visi darbiņi tiks nopirkti. ” I. Kalniņa pateicās fonda vadītājai S. Lielmanei par uzņēmību, idejām un vēlmi darboties citu labā. Savukārt fonda pārstāve, Igates pils direktore Guna Preimane atzina, ka svarīgākais ir ikdienas steigā rast laiku vienam otru atbalstīt un būt kopā. Atklāšanā piedalījās arī Krimuldas mūzikas un mākslas skolas direktors Aivars Bunķis un Limbažu mākslas skolas direktore Sandra Lagzdiņa, priecājoties par iespēju atbalstīt labdarību.
Mākslas pazinēji katru izstādes darbu novērtējuši ar ziedojuma sākumcenu. Bet, ja ziedotājs gatavs šķirties no lielākas summas, „Limbažu fonda” pārstāvji būs tikai pateicīgi, jo tas nozīmē vairāk līdzekļu jauniešu sportisko aktivitāšu atbalstam. Alojas novada iedzīvotāji aicināti doties uz Limbažiem aplūkot izstādi, noskatīt sev tīkamākos mākslas darbus un iegūt tos savā īpašumā katru dienu no plkst.14.00 līdz 17.00 līdz 8.augustam. Ikvienu laipni sagaidīs Teātra mājas saimniece Sarmīte Kairiša. Viņa piefiksēs katra pircēja – ziedotāja vārdu un dāvās nelielu „Limbažu fonda” pateicības velti.
14.augustā Ziedu svētkos Igatē labdarības akcijas ietvaros notiks izsole, kurā tiks izsolīti minēto mākslas skolu audzēkņu, kā arī citu ziedotāju darbi. Būs arī loterija, kurai savus darinājumus jau nodevuši mājražotāji, rokdarbnieki un savu hobiju lietpratēji. Tuvākajā laikā tiks izgatavots buklets, kurā iekļauti bērnu radītie mākslas darbi, kā arī informācija par fonda darbību un aktivitātēm.
Ikviens ir aicināts novērtēt bērnu radītos mākslas darbus un ar savu ziedojumu sasniegt labdarības akcijas mērķi, proti, lai mūsu jaunieši būtu mērķtiecīgi, ar iniciatīvu un vēlmi darboties, sportiski un veseli.
„Limbažu fonda” labdarības akcijas aktivitātes tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana” ietvaros. 

Līva Tauriņa,
Nodibinājuma „Limbažu fonds”
projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana”
sabiedrisko attiecību speciāliste


Alojas novada Sociālais dienests aicina darbā psihologu

Alojas novada domes Sociālais dienests aicina darbā psihologu.

Prasības pretendentam:

Maģistrantūras izglītība vai studējošs/a pēdējā kursā maģistrantūrā profesijā psihologs;

Tiesīgs veikt kognitīvo izpēti (testa apmācība);

Citas testa apmācības tiks uzskatītas par priekšrocību;

Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un komandā;

Iemaņas darbā ar datoru;

Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valoda sarunvalodas līmenī.

Galvenie pienākumi:

Veikt Sociālā dienesta klientu psiholoģisko/kognitīvo u.c. izpēti sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem;

Vadīt dažāda veida atbalsta, izglītojošas, motivējošas grupas Sociālā dienesta mērķa grupām;

Sniegt psiholoģisku atbalstu dažādām mērķa grupām pēc sociālā darba speciālistu rekomendācijām;

Sagatavot rakstiskus atzinumus par psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem pēc sociālā dienesta pieprasījuma;

Papildināt Sociālā dienestā esošās aktīvās klienta lietas ar psiholoģiskās izpētes rezultātiem un psihologa profesionālās darbības atspoguļojumu.


Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apstiprinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2014. gada 10. jūlijam, sūtot uz e-pastu , pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei Alojas novada domes Sociālā dienesta psihologs”.


„Limbažu fonds” kopā ar mākslas skolām un mājražotājiem gatavojas labdarības akcijai

Vasarai sākoties, „Limbažu fonds” aktīvi gatavojas labdarības akcijai jauniešu sportisko aktivitāšu atbalstam, kuras ietvaros Ziedu svētkos Igatē notiks izsole un loterija. Izsolē tiks nodoti Limbažu, Alojas, Krimuldas, Lēdurgas, Salacgrīvas un Staiceles mākslas skolu audzēkņu zīmējumi, gleznojumi, grafikas, keramikas izstrādājumi, izšūtas kartītes un citi dažādās tehnikās veidoti darbi. Iegūtos līdzekļus iecerēts izmantot jauniešu projektu konkursam „Paši veidojam sevi un savu vidi”. Tas tiks izsludināts rudenī ar mērķi, pašus jauniešus aicināt četru novadu, tostarp Alojas novada apdzīvotās vietās ierīkot vai uzlabot sportošanas laukumus.

„Ikdienas mācību procesā bērni ir radījuši dažādus darbiņus – lielformāta un mazākus, no māla un citās tehnikās. To visu darījām ar atvērtu sirdi. Labdarībai atvēlēsim to, kas pašiem šķiet visvairāk izdevies un būs piemērots konkrētā labdarības pasākuma idejai” pastāstīja Alojas mūzikas un mākslas skolas direktore Laila Ulmane. „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane izsaka pateicību Limbažu mākslas skolas direktorei Sandra Lagzdiņai, Alojas mūzikas un mākslas skolas direktorei Lailai Ulmanei, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas direktoram Aivaram Bunķim, Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas direktorei Maijai Pīlāgai, Salacgrīvas mākslas skolas direktoram Imantam Klīdzējam un Staiceles mūzikas un mākslas skolas direktorei Ārijai Bakmanei, skolu pedagogiem un bērniem par ieguldīto radošo darbu, lai labdarības izsoles grozu piepildītu ar skaistiem darbiņiem. Drīzumā izsolei sagatavotie mākslas darbi būs aplūkojami bukletā, tādējādi iedzīvotāji un iespējamie izsoles dalībnieki jau iepriekš varēs iepazīties ar mazo mākslinieku radītajām lietām un jau laikus sev noskatīt tīkamāko, ko pēc tam iegādāties izsolē.

Labdarības akcijas laikā Ziedu svētku apmeklētājiem būs iespēja piedalīties loterijā. Tai savus darinājumus nodevis rokdarbnieču klubs „Gundegas”. Dalībnieces Ērika Diņģele, Anita Ozola, Rasma Lāce, Anita Paucīte, Elga Akimova, Valda Gruzdiņa, Baiba Ampermane, Laima Sazonova, Guntra Putniņa izgatavojušas brīnišķīgus adījumus un tamborējumus, bet dalībnieks Andrejs Vītols - pītas kastītes. Loterijai atsaukušies arī mājražotāji un sava hobija lietpratēji. Jau tagad zināms, ka loterijā varēs laimēt Lilijas Vinogradovas pašgatavotās lellītes un citas rotaļlietas, Zentas Rozītes rakstainos cimdus, Aigara Vladimirova ievākto medu, Sanitas Zeidmanes rokdarbu kastītes, Andra Zeidmaņa gaļas dēlīšus, Aivara Prokopoviča gleznas un Gintas Ažukas fotogrāfijas. „Limbažu fonda” vadītāja S. Lielmane ir gandarīta par cilvēku atsaucību un gatavību atvērt sirdis labdarībai un aicina arī citus novadu mājražotājus, amatniekus un interešu pulciņu dalībniekus rast iespēju savus darbus piedāvāt labdarības loterijai (tālr. 29466955).

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija


Informācija par brīvpusdienu piešķiršanas kārtību skolēniem no nākamā mācību gada

Alojas novada domes Sociālais dienests informē vecākus, ka  Sociālajā dienestā savlaicīgi jāiesniedz iesniegumi par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem, kuri ar š.g. 1. septembri apmeklēs vispārizglītojošās un pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Trūcīgo ģimeņu bērniem:

Par vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas audzēkņiem – katru gadu līdz 1.septembrim par I mācību semestri un līdz 31. decembrim par II mācību semestri. Pirmsskolas iestāžu bērniem II semestrī tiek piešķirtas brīvpusdienas arī par vasaras mēnešiem.

Atgādinām, ka vecāku pienākums ir kontrolēt trūcīgā statusa beigšanās termiņu (izziņā norādīts termiņš, līdz kuram ir spēkā statuss – parasti 3 mēneši, MK noteikumos noteiktajos izņēmuma gadījumos – 6 mēneši) pretējā gadījumā, neatjaunojot trūcīgas personas/ģimenes statusu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par brīvpusdienu apmaksas pārtraukšanu.

Daudzbērnu ģimeņu bērniem:

Par vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas audzēkņiem – katru gadu līdz 1. septembrim uz visu mācību gadu. Pirmsskolas iestāžu bērniem tiek piešķirtas brīvpusdienas arī par vasaras mēnešiem.

SVARĪGI! Vecākiem, kuru bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes Alojā,  Vilzēnos vai Brīvzemnieku pagastā un kuriem piešķirtas brīvpusdienas kā daudzbērnu vai trūcīgai ģimenei ir pienākums KATRU MĒNESI SAVAS PĀRVALDES KASĒ PARAKSTĪTIES PABALSTU IZMAKSU SARAKSTĀ PAR BRĪVPUSDIENĀM. Sākot ar nākamo mācību gadu, par tiem bērniem, kuru vecāki nebūs veikuši nepieciešamās formalitātes, tiks pieņemts lēmums pārtraukt brīvpusdienu apmaksu.

Par jebkurām izmaiņām, kas varētu ietekmēt brīvpusdienu saņemšanu, vecāku pienākums ir nekavējoties informēt Sociālo dienestu!


Astmas slimniekiem pieejama jauna bezmaksas ārstniecības programma

Gaisa piesārņojums, pelējums, mājas putekļu ērcītes, tabakas dūmi un dažādi alergēni ir tikai redzamā aisberga daļa, ja tiek runāts par bronhiālās astmas cēloņiem. Astma tiek uzskatīta par nākotnes civilizācijas lielāko epidēmisko draudu, jo pieaugošā gaisa piesārņojuma rezultātā saslimšanas risks jebkuram cilvēkam, kas dzīvo pilsētā, ir ļoti augsts. Bronhiālā astma ir hroniska elpošanas sistēmas saslimšana, kas raksturojas ar ilgstošu iekaisumu un bronhu gļotādas tūsku un spazmām, kas izraisa lēkmjveida elpas trūkumu un spēcīgu klepu, kas var pāriet un simptomi var šķietami izzust, tomēr slimība ir progresējoša un bojājumi ir neatgriezeniski. Šī slimība ir ļoti izplatīta un ar to slimo gan bērni, gan pieaugušie. 

Astmas ārstēšanas iespējas ir dažādas, tomēr pilnībā astmu izārstēt ir gandrīz neiespējami un ļoti grūti. Ārstēšanās nav viegla, jo slimniekiem ir jādzīvo vidē, kurā nav attiecīgais alergēns, tas nozīmē, ka šīs slimības ārstēšana veido slimnieka dzīvesveidu – nepieciešami medikamenti, aizliegts smēķēt, arī pasīvā smēķēšana rada draudus veselībai, kā arī jānodarbojas ar sportu un jānodrošina veselīgs uzturs, kā arī jāatceras izvairīties no nesteroīdiem pretiekaisuma līdzekļiem, tādiem kā aspirīns. Astmas slimniekiem pieejami arī daudz un dažādi medikamenti, tomēr nereti ārstēšanas un medikamentu izmaksas ir augstas un slimniekiem nav iespējas sev nodrošināt kvalitatīvu ārstēšanas kursu. 

“Astma ir ļoti smaga slimība, kas, turpinoties masīvai dabas un gaisa piesārņošanai, varētu būt nākotnes smagākā saslimšana, jo to ir iespējams mantot no vecākiem. Mūsu klīnikai ir svarīgi visi pacienti, tomēr šoreiz vēlamies palīdzēt tieši astmas slimniekiem. Cilvēkiem pašiem ir jārūpējas un jāizmanto iespējas, ko var sniegt modernā medicīna un jaunākie zinātniskie atklājumi, tomēr nereti tas ir pārāk dārgi un cilvēki šādu aprūpi un medikamentus nevar atļauties. “Adoria” vēlas rūpēties par astmas slimniekiem un parādīt tiem, ka ir iespējams uzlabot to veselības stāvokli. Esam atraduši līdzekļus, lai palīdzētu ierobežotam skaitam slimniekiem šo ārstēšanu nodrošināt bez maksas, lai kaut mazliet palīdzētu uzlabot slimnieku komplicēto ikdienas dzīvi”, stāsta veselības centra “Adoria” vadītāja dr. Ārija Bušmane 

Veselības centrs “Adoria” vēlas sniegt atbalstu astmas slimniekiem un nodrošināt bezmaksas ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no vidēji smagas astmas un lieto pūšamos inhalācijas līdzekļus, lai mazinātu slimības simptomus un ietekmi. Ierobežotam skaitam pacientu ārstēšanās un medikamenti tiks nodrošināti bez maksas. Visi interesenti aicināti pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa tālruni 29275401, darbdienās no pl.12 – 15.


Limbažu fonds organizē labdarības akciju jauniešu projekta konkursa atbalstam

Arī šogad nodibinājums Limbažu fonds aktīvi darbojas jaunu projektu organizēšanā. Viens no pasākumiem būs labdarības akcija, kas vasarā norisināsies tradicionālajos Igates pils Ziedu svētkos. Tās laikā savāktie līdzekļi tiks izmantoti jauniešu projekta konkursa Paši veidojam sevi un savu vidi - īstenošanai. Tam iesniegt projektus par apdzīvotās teritorijās ierīkojamām vai uzlabojamām vingrošanas treniņu vietām būs aicināti paši jaunieši.

Gatavojoties akcijai, Limbažu fonds jau no janvāra sadarbojas ar Alojas, Krimuldas, Limbažu, Lēdurgas, Salacgrīvas un Staiceles mākslas skolām. Pašreiz audzēkņi pasniedzēju vadībā dažādās tehnikās veido mākslas darbus, ko Ziedu svētkos paredzēts izstādīt labdarības izsolē. Limbažu mākslas skolas direktore Sandra Lagzdiņa atzina, ka audzēkņi šim projektam gatavojas ar lielu aizrautību: – Kaut mākslas skolā audzēkņiem pienākumu ir daudz, tomēr šim projektam gatavotos darbus viņi pat ņem līdzi uz mājām. Bērni darina izšūtas un ar dažādu materiālu aplīmētas kartītes, gleznojumus, zīmējumus, grafikas, kā arī māla izstrādājumus. Man pašai šis projekts šķiet ļoti interesants. Tāda veidā bērniem tiek mācīta labdarība. Tas, ka viņi savus darbus, iespējams, varēs redzēt citu mājās vai uzņēmumos, dod papildu stimulu darboties, - sprieda Limbažu mākslas skolas direktore.

Lai iedzīvotāji un potenciālie labdari varētu jau iepriekš aplūkot izsolei paredzētos darbus un uzzināt kaut ko vairāk par to autoriem, vasaras sākumā paredzēts izveidot un izdot mākslas darbu bukletu. To izsūtīs 4 novadu uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Gatavojoties labdarības izsolei, Limbažu fonds vēlas uzrunāt arī vietējos mājražotājus, amatniekus un dažādu interešu pulciņu dalībniekus būt atsaucīgiem un labdarības loterijai veltīt arī savus darbus. - Katram cilvēkam sev brīvi pieejamos resursus - laiku, naudu, zināšanas, pieredzi vai kādu citu līdzekli - vajadzētu reiz veltīt arī labdarībai, - teica Limbažu fonda valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane. Viņa piebilda, ka šai loterijai savus rokdarbus jau ziedojusi limbažniece Zenta Rozīte.

Rita Ozoliņa
Limbažu fonda projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana"
Sabiedrisko attiecību speciāliste


Plāno nodarbības ģimenēm, kurās ir bērni ar funkcionāliem un uzvedības traucējumiem

Alojas novada domes Sociālais dienests aicina pieteikties vecākus, kuri audzina bērnus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (veselības problēmām), uzvedības traucējumiem. Pasākuma mērķis ir apzināt šādu ģimeņu skaitu un organizēt piemērotas nodarbības vecākiem un bērniem, lai kopīgi rastu risinājumus problēmām, spētu palīdzēt un attīstītu atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Pieteikties pie Sociālā dienesta vadītājas Ingas Brentes-Miezes, zvanot pa t.64031220, 29476711 vai rakstot uz e-pastu: . Iespējams pieteikties arī personīgi Alojā, Rīgas ielā 4.

Lai plānotu pirmās nodarbības, lūgums pieteikties līdz 21. martam.

Kopā mēs spējam daudz vairāk!


Daudzbērnu ģimenēm būs iespēja saņemt brīvpusdienas

Alojas novada Sociālais dienests informē, ka ar šī gada 1. martu daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni) būs iespēja saņemt brīvpusdienas Alojas novada vispārizglītojošās mācību iestādēs. Lai saņemtu brīvpusdienas bērna likumiskajam pārstāvim jāierodas Sociālajā dienestā (jebkurā pārvaldē pie sociālajiem darbiniekiem) un jāuzraksta iesniegums. Lūgums iesniegumu iesniegt savlaicīgi, lai nerastos problēmas ar lēmuma pieņemšanu un brīvpusdienu saņemšanu. Brīvpusdienas tiks piešķirtas uz vienu gadu, savukārt, iestājoties jaunam gadam, vecākiem būs jāiesniedz atkārtots iesniegums Sociālajā dienestā. Neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs vai Sociālā dienesta vadītājas.

Alojas novada Sociālais dienests arī informē, ka ar šī gada 1.martu personām, kurām nepieciešama izziņa par pienākumu vērtību (atsavinot mantu par uztura līgumu), to varēs saņemt Alojā, Rīgas ielā 4, Sociālajā dienestā pie vadītājas Ingas Brentes – Miezes.


Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi bērnam izaugt!

Cilvēka dabā ir palīdzēt savam līdzcilvēkam – ziedot naudu labdarības akcijā, uzklausīt drauga bēdu stāstu un ļaut izraudāties uz sava pleca, atdāvināt lietas, kuras pašam vairs nav vajadzīgas, bet kādam lieti noderēs... Bet varbūt Tu esi gatavs atvērt savas mājas durvis un dāvināt sirds siltumu bērniem, kuri palikuši bez vecāku rūpēm un mīlestības? Varbūt arī tavas ģimenes roku vadīts kāds mazulis var mācīties staigāt, runāt, rūpēties par sevi un apjaust, ka kādam šinī pasaulē ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, ko bērns pavada ģimenē, nevis bērnu namā, viņš mācās ģimenes dzīvi un savstarpējās attiecības, iepazīstas ar sadzīvi un ikdienas pienākumiem, apjauš, ka mamma un tētis mīl un rūpējas par bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 593 audžuģimenes, kurās ievietoti 1260 bērni. Taču audžuģimeņu skaits joprojām ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.

Lai kļūtu par audžuģimeni:

1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā, par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta, un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.

Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu. 

6. Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, kāda vecuma bērnus labprāt uzņemtu un audzinātu savā ģimenē.

            Pēc tam, kad ģimenē tiek ievietots bērns, audžuģimene saņem:

- atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu skaita;

- pabalstu bērna uzturam (kura apmēru nosaka katra pašvaldība) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā (par katru bērnu);

 - pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā.

Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt zvanot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta konsultantei Vidzemes reģionā Zanei Ieviņai pa tālruni 64233586 (pirmdienās un ceturtdienās), mob.: 29194361 vai jautājot savas dzīvesvietas bāriņtiesā.

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm, vai Tevi vienkārši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā mūsu bērniem!


Aicina iedzīvotājus pārreģistrēties pašvaldības dzīvokļu rindā

Alojas novada dome lūdz iedzīvotājus savā dzīvesvietas pārvaldē līdz š.g. 1. martam veikt pārreģistrāciju dzīvokļu rindā dzīvojamās telpas saņemšanai. Pārreģistrāciju paredz domes 2010. gada 19.maija saistošo noteikumu „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 2.8 punkts, kas nosaka, ka personām, kas reģistrētas palīdzības reģistrā dzīvojamās telpas saņemšanai, vienu reizi gadā – līdz 1.martam atkārtoti jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu personas tiesības atrasties uzskaitē.

Jāpievērš uzmanība tam, ja līdz minētajam termiņam dokumenti netiek iesniegti, dome šīs personas izslēdz no palīdzības reģistra.

Plašāk par noteikumos minēto lasiet šeit.


Īrniekiem kompensēs ieguldījumu pašvaldības dzīvokļu fondā

Ar š.g. 1. janvāri stājās spēkā Alojas novada domes pieņemtie noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā. Noteikumi paredz, ka īrniekiem kompensēs logu un ārdurvju nomaiņu, santehnikas darbus un elektroinstalācijas maiņu.

Lai pieteiktos kompensācijai, dzīvokļa īrniekam savā pārvaldē jāiesniedz pieteikums par nepieciešamajiem remonta darbiem un izmaksu kompensācijas pieprasījums. Pēc tam 10 dienu laikā īpašumu apsekos Komunālā dienesta darbinieks vai pārvaldnieks, pieaicinot būvvaldes pārstāvi. Pēc remontdarbu veikšanas īrniekam jāiesniedz atskaite un izdevumus apliecinoši dokumenti (čeki, pavadzīmes u.c.), ļaujot komisijai apsekot īpašumu.

Paredzēts, ka ieguldījumu kompensēs, atbrīvojot īrnieku no maksas par dzīvokļa īri. Savukārt, ja īrniekam būs parāds, tad ar šo kompensāciju, pirmkārt, dzēsīs šo parādu.

Lēmumu par kompensācijas apmēru pieņems Sociālā, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas. 

Plašāk par pieņemtajiem noteikumiem lasiet šeit


Alojas novada seniori aizkustinošā pasākumā Lādezerā

  • dsc 0037 1 1

20. novembrī 40 Alojas novada seniori un viņu atbalsta personas devās uz Limbažu novada Lādezeru, kur norisinājās labdarības programmas „Maizes rieciens„ svētku pasākums senioriem. Tajā piedalījās dalībnieki no četriem novadiem - Alojas, Limbažu, Salacgrīvas un Krimuldas. Sveicienus svētkos nesa Lādezera pamatskolas skolēni un folkloras kopa Sandras Jansones vadībā. Klātesošos uzrunāja Limbažu novada pašvaldības priekšsēdētājs Didzis Zemmers, aizkustinošu sveicienu sirmgalvjiem un pasākuma organizatoriem bija nosūtījis Alojas novada domes priekšsēdetājs Valdis Bārda.

Koncertā „Kā zvaigzne debesīs...” uzstājās pazīstamā žurnāliste Elita Veidemane, rakstniece un aktrise Raimonda Vazdika un muziķis Niks Matvejevs. Seniori aktīvi dziedāja kopā ar māksliniekiem. Aizkustinošs bija brīdis, kad, dziedot Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu „Tikai nesaki nevienam”, klausītāji piecēlās kājās, pieminot mūžībā aizgājušo mūziķi Aivaru Brīzi. Koncerta izskaņā mākslinieki saņēma daudz ziedu no senioriem, īpašu pateicību par izturību un sirds gaišumu saņēma Elita Veidemane. Seniori saņēma arī dāvanas, ko bija sarūpējuši vietējie uzņēmēji - SIA „Aloja-Starkelsen”, SIA „N.Bomja maiznīca „Lielezers””, Andra Špata Z/S „Gundegas”, biškopis Aigars Vladimirovs no Puikules ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. Apsveikumus uz medus trauciņiem bija sagādājuši Puikules pamatskolas, Ozolmuižas pamatskolas un Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas skolēni, kā arī biedrības „Jauniešu interešu klubs E.M.K.A.” jaunieši. Pasākumu organizēja nodibinājums „LIMBAŽU FONDS” kopā ar novadu sociālajiem darbiniekiem. Paldies visiem, kuri palīdzēja, lai Alojas novada seniori varētu piedalīties šajā pasākumā. Paldies arī aktīvajiem senioriem!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Galerija

Dace Tauriņa, Alojas novada sociālā dienesta sociālā darbiniece

Autores un Ritas Ozoliņas foto


Profesijas svētkos sveic sociālos darbiniekus

  • img 4069 1

Sveicu profesijas svētkos – Starptautiskajā Sociālo darbinieku dienā -  dienesta sociālos darbiniekus, novada ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sociālos darbiniekus.

Rabindranats Tagore teicis: ”Stāvot pie jūras un tikai lūkojoties vien, to pārpeldēt nevar.” Lai Jums nezūd spēks pašiem peldēt pāri plašajai dzīves jūrai! Lai pietiek spēka palīdzēt iemācīties peldēt arī tiem, kuri to vēl nav paspējuši vai arī neprot. 

Sirdsmieru, smaidu un pacietību! Lai mums visiem kopā izdodas!

Inga Brente-Mieze, Alojas novada Sociālā dienesta vadītāja 


Pansionāta „Urga” darbinieki no Saldus pārved medaļas

  • sporta diena 030
  • sporta diena 012
  • sporta diena 018
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

9. augustā Braslavas pagasta pansionāta "Urga" darbinieki sportiskā noskaņojumā devās uz Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienības sporta spēlēm Saldus novada atpūtas bāzē "Kaplūži". Pasākuma mērķis bija veicināt aktīvu un pozitīvu dzīvesveidu, pieredzes apmaiņu un stiprināt komandas darbu. Urgas pansionāta komandā startēja Sarmīte Štila, Mairita Puļļa, Sanita Jērcīte, Vineta Kreitūze un Jānis Saltums. Sacensībās dalību bija pieteikušas 25 komandas no dažādiem pašvaldību pansionātiem Latvijā. Jautro un kustīgo spēļu sacensībās bija ietvertas dažādas disciplīnas, kurās vērtēja komandas gudrību, precizitāti, spēku un veiklību. Rezultātā Urgas komanda ieguva 2. vietu un 6 medaļas. Pirmā vieta šogad tika Višķu pansionāta komandai, tādēļ nākamajā gadā sporta spēles notiks Latgalē.
Noslēgumā visi dalībnieki iesaistījās kopīgās dziesmās, dejās un rotaļās, kolēģi dalījās darba pieredzē un profesionālās diskusijās.
Vēlamies pateikties Alojas novada domei un šoferim Artim par braucienu!

Sandra Fiļipova, pansionāta „Urga” direktore
 

Atslēgvārdi: Urga, pansionāts

Aicina parakstīties par pensiju indeksāciju

Latvijā pensiju indeksācija nav notikusi kopš 2009. gada. Tikai 2014.gadā iecerēts atsākt visu pensiju indeksāciju vienu reizi gadā — 1.oktobrī, ņemot vērā patēriņa cenu (inflācijas) indeksu. Pensionāri pensiju indeksāciju pieprasa uzsākt jau šogad. Alojas novada Sociālais dienests aktīvi iesaistījies parakstu vākšanā un aicina ikvienu doties parakstīties, lai tiktu rīkots referendums par pensiju indeksāciju un indeksācija sāktos jau šogad, nevis kā valdība plānojusi nākamgad! Parakstīties var jebkurš, sākot no 18 gadu vecuma, līdz 25. martam. Savāktie paraksti tiks nogādāti Latvijas Pensionāru federācijai.

Alojas novada teritorijā parakstīties iespējams:

Staicelē: Pārvaldē (pie sekretāres Ilgas Šmites), Staiceles bibliotēkā

Alojā: Sociālajā dienestā (Rīgas ielā 4), Alojas bibliotēkā

Brīvzemnieku pagastā: Pārvaldē (pie sekretāres Guntras Mauriņas), Puikules bibliotēkā

Braslavas pagastā: Pārvaldē (pie sekretāres Ivetas Pēkšēnas), bibliotēkās.

Neskaidrību gadījumā varat zvanīt Alojas novada domes Sociālā dienesta vadītājai Ingai Brentei – Miezei, t.64031220, m.t. 2947671.

Atslēgvārdi: pensiju indeksācija

Bezmaksas konsultācijas pie zvērinātiem advokātiem

Laikā no 11. līdz 15. martam vairāki zvērināti advokāti visā Latvijā sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas ikvienam, kam ir tāda nepieciešamība. Ņemot vērā iepriekšējos gados novēroto sabiedrības ieinteresētību, šogad nolemts, ka bezmaksas juridiskās konsultācijas tiks sniegtas 5 dienas. Šāda tradīcija tika iedibināta ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot tai efektīvu juridisko palīdzību pēc labākas sirdsapziņas un likumiem.

Uz bezmaksas juridiskajām konsultācijām īpaši tiks gaidīti tie sabiedrības locekļi, kuriem ir ierobežotas iespējas saņemt advokātu juridisko palīdzību par samaksu. Juridiskās konsultācijas sniegs vairāki zvērinātu advokātu biroji un individuāli praktizējoši zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas pilsētās.

Sīkāka informācija par jomām, kurās tiks sniegtas juridiskās konsultācijas, kā arī kontaktinformācija par advokātiem ir pieejama Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājas lapā (www.advokatura.lv) sadaļā „Konsultācijas 11. - 15. martā”. Informāciju var saņemt arī rakstot uz e-pastu , kur varēs saņemt konsultāciju sniedzēju sarakstu.

Lai pieteiktos uz bezmaksas juridiskajām konsultācijām, tikšanās datums, laiks un tiesību nozare tieši jāsaskaņo ar attiecīgo advokātu, zvanot uz sarakstā norādītajiem telefona numuriem vai sūtot elektroniskās vēstules.

Atslēgvārdi: advokātu konsultācijas

Staicelē sākas labdarības akcija "Atver sirdi!"

  • atver sirdi

     Jau trešo gadu, sākot ar 14. decembri, Staicelē norisināsies labdarības akcija „Atver sirdi!”. Ja arī Tu vēlies atbalstīt, iepriecināt vai pārsteigt līdzcilvēku, savu ziedojumu līdz 28. decembrim nogādā Staiceles Dienas aprūpes centrā (t.64035404, 64035402), TIC (t.64035371) vai Staiceles muzejā (t.64035155). Labdarības akcijas rūķis saziedotās mantas nogādās tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas. Uzbursim svētku sajūtu kopā! Akciju rīko Latvijas Sarkanā Krusta Staiceles nodaļa.


Novada pirmklasnieki iesaistījās akcijā "Skolas soma"

  • images

            29. augustā Alojas novada 15 pirmklasnieki no trūcīgām ģimenēm, kopā ar saviem vecākiem, devās uz Rīgu, lai saņemtu dāvanā skolas somu un veikalā „Rimi” to piepildītu. Pirmklasnieki varēja saņemt gan zīmēšanas blokus, penāļus, zīmuļus, gan citas skolai nepieciešamās lietas. Šāda veida akcija norit ik gadu, ko organizē „Limbažu fonds”, radot iespēju bērniem pilnvērtīgi sagatavoties skolas gaitām. Fonds „Ziedot” sadarbībā ar veikalu tīklu „Rimi” bija sagatavojis bērniem ne tikai iepirkšanās prieku, bet parūpējās arī par jauku atmosfēru un dažādiem našķiem, uzkodām un radošajām darbnīcām. Vienā no darbnīcām katrs varēja veidot somiņu no auduma.

            Arī šogad, pateicoties vietējo uzņēmēju saziedotajiem līdzekļiem, septembrī būs iespēja iepriecināt bērnus un viņu vecāku sirdis, dāvinot dāvanu kartes, kuras varēs izmantot, lai iegādātos trūkstošās, bet ļoti vajadzīgās lietas skolai.

            Alojas novada domes Sociālais dienests izsaka pateicību „Limbažu Fondam” un Spīdolai Lielmanei, fondam „Ziedot” un veikalu tīklam „Rimi” par rasto iespēju sniegt palīdzību bērniem, uzsākot skolas gaitas. Akcija iepriecina mazos pirmklasniekus ne tikai ar skolai nepieciešamajām lietām, bet arī ar jauki pavadītu dienu un saņemto sirds siltumu.

Sociālā dienesta vadītāja Inga Brente-Mieze

Atslēgvārdi: Skolas soma