• 18 1
  • ungurpils ezers asais
  • no torna
  • starki
  • mg 0086 1
  • mg 0195 1
  • staicele tilts
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Skatīt pēc


Kategorijas

NVO


Jūs skatāties 27 ziņu ierakstus kategorijā Vilzēnu tautas nams , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Apriņķa skatē pirmie savus spēkus pārbaudīja novada vokālie ansambļi

Sestdien, 22. februārī, Limbažu novada Pāles kultūras namā notika Limbažu apriņķa vokālo, vokāli instrumentālo, tautas mūzikas instrumentu, koklētāju ansambļu un  kapelu skate, kurā piedalījās 14 kolektīvi no Alojas, Salacgrīvas un Limbažu novadiem. Konkursa žūrijā bija Latvijas Nacionālā kultūras centra koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss, Rūjienas mūzikas skolas direktors Valdis Meijers un Limbažu apriņķa koru virsdiriģents Kaspars Ādamsons. Skates dalībnieku izpildījumu viņi vērtēja 50 punktu sistēmā - tehniskais un mākslinieciskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta un kopējais iespaids. Katrs ansamblis skatē dziedāja trīs dziesmas - vienu dziesmu a capella, divas – brīvas izvēles.

Alojas novada Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižas sieviešu vokālais ansamblis “Savam priekam” un viņu vadītājs Mārtiņš Groskaufmanis saņēma II pakāpes diplomu (36,6 punkti), Vilzēnu tautas nama sieviešu vokālais ansamblis ”Heihera” ar vadītāju Daina Mūrnieci - II pakāpes diplomu (38,6 punkti), bet Staiceles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Vēlreiz” un vadītāja Līga Siliņa – I pakāpes diplomu (40 punkti).

Pārējiem novada pašdarbības kolektīviem pārbaudījumi skatēs vēl priekšā. Novada amatierteātri savu sniegumu demonstrēs 26.martā Limbažos, pieaugušo deju kolektīvi skatē piedalīsies 5.aprīlī, koru skate notiks 13.aprīlī, bet skolēnu deju kolektīvi spēkiem mērosies 15.aprīlī.

Alojas novada kultūras darba koordinatore Ineta Laizāne


Vilzēnos sadziedājās vokālie ansambļi

  • pb097432 1

Pirms valsts svētkiem Vilzēnu tautas nama vokālā ansambļa „Heihēras” vadītāja Daina Mūrniece aicināja ciemos tuvus un ne tik tuvus dziedātājus uz vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertu „Dziesmas skan, zeme rīb, Mārtiņam atbraucot”. Koncertu uzsāka mājinieces, aicinot viesus izlozēt uzstāšanās kārtību.

Pirmā laimīgā loze tika Limbažu kultūras nama vokālajam ansamblim „Reiz bija” (vadītāja Sandra Budeviča). Limbažnieces bija sagatavojušas atraktīvu un lustīgu priekšnesumu. No Viļķenes kultūras nama dziedāja divi vokālie kolektīvi „Sonante” un „Gadiem pāri” (vadītāja Jausma Aizpurve). Uzstājās arī Pociema kultūras nama vokālais ansamblis „Relako” (vadītāja Liene Vildere). Savu pirmo uzstāšanos vadītāja Mārtiņa Groskaufmaņa vadībā piedzīvoja Brīvzemnieu pagasta vokālais ansamblis „Savam priekam”. Vilzēnos ciemojās arī Staiceles kultūras nama vokālais ansamblis „Velreiz” (vadītaja Līga Siliņa). Dalībnieki bija sagatavojuši atbilstošu repertuāru un tērpus. Pēc koncerta kolektīvi vienojās lustīgās aktivitātēs. Koncerta izskaņā atvadījāmies līdz nākamajam gadam, kad atkal visi tiktos Vilzēnos.

Galerija

Dace Šķepaste, Vilzēnu tautas nama vadītāja


Valsts svētkos godināja aktīvākos novada ļaudis

  • img 7917 1

Valsts svētku pasākumus Alojas novadā ievadīja sarīkojums Staiceles kultūras namā. Svētku priekšvakarā staiceliešus uzrunāja domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš un priekšsēdētāja vietnieks Māris Možvillo. M.Kļaviņš priecājās par tām ģimenes, kuras ieradušās kopā ar bērniem. Viņš aicināja ikdienā nemeklēt ienaidniekus, bet domubiedrus, atbalstīt, nekritizēt, bet darīt kopā, lai attīstītu savu valsti. Arī M.Možvillo, nolasot domes priekšsēdētāja Valda Bārdas apsveikumu, atgādināja par vērtībām, ko nepieciešams saglabāt ikvienam, lai Latviju veidotu labāku. Kā ierasts, arī šogad, pašvaldība sumināja aktīvākos ļaudis. Par nozīmīgu darbu Staiceles attīstībā, izglītībā, sportā, kultūrā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti un izcilu darbu pateicās - Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” vadītājai Veltai Kīnei, Tautas daiļamata meistaram Arturam Liepiņam, mūzikas un mākslas skolas skolotājai Ārijai Daugulei, Staiceles vidusskolas sporta skolotājai Vizmai Tiltiņai, Staiceles vidusskolas bibliotekārei Ivetai Apsītei, SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” sētniecei Ievai Zēģelei, pašnodarbinātam Vairim Kuzinam, Staiceles vidusskolas 12. klases skolniecei Lolitai Ādamsonei, 5. klases skolniekam Aleksim Oskaram Strautam un uzņēmējam Mārcim Straumem. L.Ādamsone pēc pasākuma atzina, ka šāda atzinība viņai ir liels pārsteigums. Viņa uzskata, ka vēl ir daudz skolasbiedru, kuri līdz ar viņu būtu pelnījuši šādu atzinību. Jauniete Staiceles vidusskolā vada skolēnu pašpārvaldi, iesaistās dažādu pasākumu organizēšanā, gūst panākumus sportā un dažādos literāros konkursos. Velta Kīne, kura saņēma atzinību par ieguldījumu tautas lietišķās mākslas atdzīvināšanā un saglabāšanā Staicelē, pēc pasākuma jutās nedaudz samulsusi, - Protams priecājos par šādu novērtējumu. Esmu strādājusi visu mūžu un vēl arvien turpinu to darīt. Katru dienu esmu Audēju namiņā un darinu savus sirdsdarbus. Pasākumā klātesošos priecēja Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzstāšanās, bet noslēgumā ikviens staicelietis un viesis bija aicināts iedegt svecīti Latvijas kontūrā, kas bija novietota pie kultūras nama.

Arī braslavieši izmantoja svētku reizi, lai teiktu paldies saviem pagasta iedzīvotājiem. Pārvaldnieks Normunds Šķepasts pastāstīja, ka valsts svētki šķituši īstā reize, kad publiski pateikties tiem, kuri ikdienā, darot savu darbu, daudz dod arī līdzcilvēkiem. Par aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs apbalvoja pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības skolotāju Rudīti Karlsoni. Pārvaldnieks viņu raksturoja kā cilvēku, kuram nekad neaptrūkstas ideju un vienmēr tās māk likt lietā. Par ieguldījumu lauksaimniecības problēmu risināšanā un aktualizēšanā balvu saņēma z/s „Apsītes” īpašnieks Dainis Kreismanis. Viņš rudenī uz Braslavas pagastu aicināja zemkopības ministri Laimdotu Straujumu. Tāpat pateicību saņēma Kristīnes un Imanta Jenču ģimene un Oļesja Sigudjenko. Svētku priekšvakarā Vilzēnu tautas namā izskanēja emocionāls un saviļņojošs pašdarbības kolektīvu koncerts.

Savukārt Alojas kultūras namā svētkus ieskandināja brīnišķīga Rīgas saksofonu kvarteta koncertprogramma „uguns mūzika”. Pirms koncerta klātesošos uzrunāja domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un viņa vietnieks M. Možvillo. Sanākušos sveica arī AS „Swedbank” pārstāve Dace Antone. Ik gadu banka sumina kādu īpašu Alojas novada cilvēku. Šogad dome Swedbank balvai izvirzīja Alojas kultūras nama tautas deju kolektīvu vadītāju Maiju Drozdu. – Patiess prieks, ka Maijai piemīt entuziasms, sirds mīlestība pret savu darbu. Šis noteikti ir cilvēks, kas vistiešākā veidā rūpējas par mūsu tautiskumu, - sacīja D.Antone. Pēc apsveicēju apskāvieniem un laba vēlējumiem M. Drozda jutās saviļņota. Pateicoties par izrādīto uzmanību, viņa teica: - Man šķiet, ka šobrīd jūsu priekšā nebūtu jāstāv man vienai, bet gan visiem maniem dejotājiem.

Brīvzemnieku pagastā valsts jubilejas pasākumā par pagasta vārda nešanu pasaulē pateicību saņēma tautas nama vokālais ansamblis „Kolorīts”, godināja arī pagasta jauniešus Ilzi Ozolu, Vitu Ratnieci, Eviju Dārziņu, Sandi Tomsonu un Antu Bērziņu. Viņi šogad ieguvuši bakalaura, maģistra un doktora grādus. Atzinību saņēma arī pagasta jaunie uzņēmēji – Māris Bitmanis un Aigars Vladimirovs, tāpat Puikules pamatskolas direktore Ilona Lūdiņa un z/s „Liepiņas” par uzņēmējdarbības attīstību un labdarību. Pasākumu kuplināja tautas nama pašdarbības kolektīvi, bet emocionālu izrādi par aizbraukšanu un atgriešanos Latvijā, izspēlēja tautas nama amatierteātra dalībnieki.

Galerija

Liāna Lilenblate-Sipko


Vilzēnu tautas nama ritma grupai "Radiridirī" jauni dalībnieki

  • ritma grupa

Vilzēnu tautas nama ritma grupa "Radiridirī" šoruden atkal uzņēma jaunus dalībniekus. Grupas vadītājs Dzintars Vīksna dalībniekiem bija sagatavojis ļoti interesantu informatīvu nodarbību. Viņš jauniešiem skaidroja perkusionisma nozīmi, iepazītināja ar dažādiem instrumentiem - āfrikāņu dundun bungām, dažāda izmēra džambīšiem, latīņamerikāņu kombām, meksikāņu kahonu un kobeli un citiem instrumentiem.   Katrs jaunietis varēja iemēģināt roku instrumentu spēlē, kas atšķīrās gan izmēra ziņā, gan arī skaņu dažādībā.  Tika izmēģināts radīt ritmu no dažādiem sadzīves priekšmetiem. Mēģinājuma laikā tapa kopīga ritma kompozīcija.
Pēc nodarbības jaunieši atzina, ka guvuši interesantu pieredzi un vēlas apgūt perkusiju mākslu.  Tikties ar savu skolotāju bija ieradušies arī bijušie ritma grupas dalībnieki, kuri tagad mācās un dzīvo ārpus novada.

Galerija

Dace Šķepaste
 


Braslavas pagasta sporta svētki Vilzēnos

  • sportsvetki 319 1

Augusta beigās tradicionālie Braslavas pagasta sporta svētki kopā pulcēja pagasta sportistus un viesus. Laika apstākļi mūs lutināja, un sportotāji varēja aktīvi parādīt savu varēšanu dažādās sporta disciplīnās. Futbolā startēja piecas komandas – „Aloja” (1. vieta), „Vanagi” no Valmieras (2. vieta), „Rozā krekli” no Mazsalacas (3. vieta), „Vecate” un „Vilzēni”, bet volejbolā piecas komandas – „Aloja” (1. vieta), „Braslava 1” (2. vieta), „Rozā krekli” no Mazsalacas (3. vieta), „Braslava 2” un „Semkas”. Individuālajās disciplīnās – šautriņu mešanā, basketbola soda metienos, 100, 500, 1000 metru skrējienos, tāllekšana – startēja visi sportot gribētāji. Ģimeņu atraktīvajā skrējienā piedalījās piecas – Fiļipovu (1. vieta), Trauliņu (2. vieta), Šķepastu (3. vieta), Ķimeņu un Dubru – saimes. Braslavas pagasta sporta svētkos neiztrūkstoša disciplīna un arī skatītāju iemīļotākā disciplīna ir traktora vilkšana. Šogad pagasta spēcīgākais vīrs bija Uldis Liepiņš. Savukārt bērni dažādās vecuma grupās varēja piedalīties tradicionālo sporta veidu disciplīnās – skriešanā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, šautriņu mešanā, lekšanā ar lecamauklu. Interesantas bija arī dažādas atraktīvās disciplīnās – stafetēs, slēpošanā u. c., bet pašiem mazākie sportisti varēja sacensties rāpošanas disciplīnā. Svētku noslēgumā Braslavas parkā bija iespēja izdejoties diskotēkā.

Svētki bija plaši apmeklēti, tāpēc prieks, ka pie mums sporto ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī vieskomandas. Paldies svētku organizatoriem Sergejam Fiļipovam, Krišam Fiļipovam, Braslavas pagasta pārvaldes vadītājam Normundam Šķepastam, PII „Auseklītis” Vilzēnu filiāles pārvaldniecei Rudītei Karlsonei, visiem tiesnešiem un sekretārei.

Galerija

Dace Šķepaste


Līgo svētku pieturzīmes un spilgtākie fotomirkļi

  • līgo aloja

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā plaši svinēja Vasaras saulgriežus. Alojas novadā tos atzīmēja ar skanīgām dziesmām, jautriem dančiem, teātra un futbola spēlēšanu.

Latviskie Vasaras saulgrieži Alojā

21. jūnijā biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale”” sadarbībā ar biedrību „Alojas novada attīstība” un Alojas kultūras namu organizēja Vasaras saulgriežu ieskandināšanu. Pasākumu atbalstīja nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds” projektā „Mācos!Daru!Varu!”. Šogad svētki pilsētā aizritēja īpašā latvisko tradīciju zīmē. Dienas otrajā pusē alojieši pulcējās uz radošo darbnīcu „Nopin savu vainagu!” pie Alojas dienas centra, kur floristes Intas Šneideres vadībā ikviens varēja iemēģināt roku dažādu vainagu, vītņu un pušķu darināšanā. Jau iepriekš alojieši tika aicināti sarūpēt pļavas vai dārza ziedus un ozolu zarus. Radošajā darbnīcā labprāt iesaistījās dažādu paaudžu ļaudis. Pievakarē visi pulcējās gājienam, kas vijās cauri pilsētai līdz galvenajai svinību vietai Jūras ielā 10. Gājienu kuplināja folkloras kopas „Airi” muzikanti un tautiski ģērbušies svētku dalībnieki. Laukumā pie veterinārā servisa „Būsi vesels” Jāņu ieskandināšanu turpināja pasākums „Vasaras saulgrieži Alojā”. Folklorists Pēteris Jansons praktiski ierādīja Jāņu pēdeles (Jāņuguns kārts galā) un ugunsrata gatavošanu. Vērtīgi bija praktiskie padomi ugunskura gatavošanai.  Viņa vadībā svētku dalībnieki iepazina Jāņu svinēšanas tradīcijas, dziesmas un dejas. Kad Jāņu ieskandināšanas pasākums tuvojās kulminācijai, kopīgi tika aizdedzināta un pacelta pūdele. Tā bija rotāta ar radošajā darbnīcā gatavotām vītnēm. Sagaidot saullēktu, Strunņķegļu kalniņā notika ugunsrata ripināšana. Saulgriežu ieskandināšana Alojā noslēdzās ar lustīgu dancošanu kopā ar Valiju un Kārli Maršaniem un citiem muzikantiem. „Liepales” vadītāja un radošo darbnīcu organizatore Guna Krūmiņa pēc pasākuma jutās gandarīta, jo, viņasprāt, alojiešos bija izdevies radīt īstu svētku sajūtu, - Priecājos, ka svētki izdevās. Domāju, ka šī Alojā būs ilgtermiņa paraža, kurā latviskās tradīcijas mācīsies paaudzēs. Vēlējāmies radīt svētkus ar jēgu, lai tie turpmāk sētās un pagalmos ienes īstu vasaras smaržu, gaidīšanas un svinēšanas prieku. Biedrība „Alojas radošais klubs „Liepale” saka paldies SIA „Draugu dārzs”, Valdim Možvillo, Modrim Minalto, Aijai un Raimondam Homko un citiem alojiešiem, kuri iesaistījās svētku organizēšanā.

Galerija

Teātris, dejas un futbola spēle Līgo skaņās citviet novadā

22. jūnijā svētkus ieskandināja arī Braslavas pagasta parkā un Brīvzemnieku pagasta Ozolmuižā. Braslavas parkā Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīvi skatītājus priecēja ar koncertuzvedumu „Uz laimīgo zemi”. Raits deju solis padevās arī Alojas kultūras nama deju kolektīvam „Sānsolis”, kuri izlocīja kājas pirms došanās uz gaidāmajiem Dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Savukārt ballēties gribētājus priecēja muzikanti no Rēzeknes. Ozolmuižā iepretim Ozolmuižas pilij vietējos iedzīvotājus uz koncertu „Tracis bučas dēļ” aicināja Puikules tautas nama amatierteātris, vokālā pedagoģe Linda Skride un deju kolektīvs „Ozoli”.  Līgo svētku dienā un pašā vakarā svinības notika arī Staicelē un Brīvzemnieku pagasta Puikulē. Dienas vidū staicelieši pulcējās uz tradicionālo Ziemeļu un Dienvidu gājienu, kad uz brīdi Lielā un Kalēju iela sadala Staiceles pilsētu divās daļās. Dienvidu pusē dzīvojošie tērpjas sarkanas krāsas apģērbā, bet Ziemeļu puses iedzīvotāji ģērbj zilas krāsas drēbes un piemeklē atbilstošu atribūtiku, lai dotos gājienā cauri pilsētai. Dienvidnieki ceļu līdz futbola laukumam uzsāka pie Staiceles baznīcas, bet ziemeļnieki pulcējās Līvānciemā. Abas puses satikās futbola laukumā, kur notika aplīgošana un Jāņu un Līgu sveikšana. Draudzīgajā futbola spēlē, kurā sacentās Ziemeļu un Dienvidu komandas, uzvarēja dienvidnieki, bet mazākie svētku dalībnieki labprāt iesaistījās citās sporta aktivitātēs. Arī puikulieši svētkos pulcējās kopā, lai kopīgi iedegtu ugunskuru, dziedātu, dejotu un ietu rotaļās. Pasākumu kuplināja deju grupas „Tiramisu” dejotājas un L.Skrides dziedātās dziesmas.  Nelielu uzvedumu par līgo svētku tematiku izspēlēja tautas nama amatierteātra aktieri. Pēc pusnakts dāmas miglas tērpā devās nakts skrējienā, bet dejotgribētāji bija gaidīti zaļumballē Puikulē un Staicelē.

Galerija (Staicele)

Galerija (Braslava, Brīvzemnieki)

Liānas Lilenblates-Sipko teksts

Atslēgvārdi: Jāņi, Līgo

Sitamo instrumentu grupa "Radiridirī" Latvijas zēnu koru salidojumā

  • tveršana
  • img 2363
  • r kaupers
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

       25. maijā Cēsīs notika IX Latvijas zēnu koru salidojums „Nāc ar puikām”, kurā piedalījās arī Vilzēnu tautas nama netradicionālo sitamo instrumentu grupa „Radiridirī”. Grupai pasākums izvērtās lielisks un neaizmirstams. Salidojumā šogad pulcējās vairāk nekā 1800 zēni no visiem Latvijas novadiem. Pasākumā kopā ar zēniem muzicēja arī Maestro Raimonds Pauls, solisti Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, jaunie dziedātāji Emerijs Sējāns, Jēkabs Kudulis un Ardis Avotiņš, kā arī Cēsu BJC deju grupa „Viva”, Vilzēnu tautas nama ritma grupa "Radiridirī" Dzintara Vīksnas vadībā, bet pavadījumus atskaņoja instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā.

Ritma grupas dalībniece Elīza Karlsone: "Visapkārt bija cilvēki ar prieka pilnām sejām, arī mēs nebūt neatpalikām. Dziesmas, ritms, lieliska kompānija, labi vārdi, uzslavas un prieks par padarīto. Labs garastāvoklis nepameta mūs pat par spīti lietainajam un vēsajam laikam. Mīlestība pret ritmu palīdzēja mums sadraudzēties ar jauniešiem no Jaunpiebalgas kolektīva. Pirmo reizi sastrādājāmies, lai izveidotu kopīgu priekšnesumu. Ieguvām lielisku pieredzi un jaunus draugus. Prieks par katru pasākumu, ko pavadām kopā ar savu vadītāju Dzintaru Vīksnu. Novērtējam to, ka varējām piedalīties tik grandiozā pasākumā."

E.Karlsones stāstījumu pierakstīja L.Lilenblate-Sipko

Foto no  www.delfi.lv un grupas arhīva

Atslēgvārdi: ritma grupa "Radiridirī"

Sirsnīgajos Mātes dienas pasākumos

  • mates diena aloja

Aizvadītajā nedēļas nogalē visā Latvijā plaši atzīmēja Mātes dienu. Arī Vilzēnu tautas namā, Staiceles mūzikas un mākslas skolā un Alojas kultūras namā notika sirsnīgi koncerti, kas bija veltīti māmiņām.

11. maijā Alojas kultūras namā uz koncertu pulcējās kupls pulks klausītāju. Pasākumā muzicēja Alojas mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Māriņa” (vadītāja Aniti Viziņa – Nīlsena), Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis „Asniņi” (vadītāja Maruta Gaugere), dejoja Alojas kultūras nama pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš” (vadītāja Lāsma Volksone), deju kolektīvi „Resgalīši ” un „Resgaļi” (vadītāja Maija Drozda), uzstājās Alojas Ausekļa vidusskolas dramatiskais pulciņš (vadītāja Laima Kalniņa), dziedāja Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases koris (vadītāja Anita Roļskija), 6.klases meitenes, 2.- 4. klašu koris un zēnu ansamblis, kā arī Kaļvu un Siliņu ģimenes. Koncerta izskaņā visi klātesošie vienojās kopīgā dziedājumā, izdziedot Vītolu ģimenes radīto dziesmu „Notikums”.

12. maijā koncertu „Smaržīgas puķes dāvāšu Tev!” visām māmiņām veltīja Staiceles mūzikas un mākslas skolas un LIIC „Krustpunkti” audzēkņi. Koncertā uzstājās skolas koris un klašu ansambļi. Klavierspēles skaņdarbus atskaņoja Reneta Brente-Mieze, Niks Andersons, Ruslans Andrejevs, Elīza Kuzina, Luīze Savčenko, Dina Čipote, Sandija Eglīte, bet ar skaistu vijoļspēli priecēja Gunda Rozenberga un vijolnieku ansamblis, muzicēja arī saksafoniste Laura Poļaka. Koncertā sirsnīgi skanēja vokālistu Dinas Čipotes, Emīla Konrāda, Ievas Reides un Daniela Vanaga dziedātās dziesmas. Neizpalika arī mazo sporta dejotāju brīnišķīgais sniegums.

Mātes dienas pasākumi noslēdzās Vilzēnu tautas namā ar sirsnīgu koncertu „Ar zelta diegiem šujams vārdiņš”. Koncertā piedalījās Vilzēnu tautas nama bērnu deju kolektīvs un dramatiskais kolektīvs „Knaģīši”, Puikules tautas nama vokālais ansamblis un skolotājas Dainas Murnieces mazās solistes no Alojas. Koncertu kuplināja arī Brenguļu sākumskolas deju kolektīvs un Valmieras deju kolektīva „Liesmiņa” 4 līdz 7 gadus jaunie dejotāji. Koncerta izskaņā bērni mīļi sveica savus vecākus, bet pēc tam notika kopīgas dejas. Pēc pasākuma bērni kopā ar vecākiem devās ekskursijā uz vietējo saimniecību „Piģēni”, kur varēja aplūkot aitiņas un kaziņas.

Galerija

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto: L.Lilenblate-Sipko, Gita Buša, Ārija Daugule

 


Pastāsti Auseklim savu spilgtāko Dziesmu un deju svētku stāstu!

Jau pēc dažiem mēnešiem Dziesmu un deju svētkos Rīgu atkal pieskandinās tautas mākslas tradīciju kopēji no Latvijas malu malām un arī ārzemēm. Daudzi no mums būs to dalībnieki, bet vēl vairāk - skatītāju un klausītāju. Tiem, kuri jau kaut reizi dziedājuši, dejojuši, muzicējuši, spēlējuši teātri vai citādi iesaistījušies šajos svētkos iepriekš, noteikti atmiņā palicis kāds īpaši spilgts notikums, sirdi neparasti saviļņojošs brīdis. Iespējams, gadījies arī kāds kuriozs, piemēram, sadzīvē, gaidot koncertus, nakšņojot kādā skolā, iepazīstot galvaspilsētu utt. Varbūt arī kā skatītājam - klātienē, pavadot ceļā un jūtot līdzi pie TV - piedzīvots ne mazāk aizkustinošu brīžu? Tāpēc laikraksts Auseklis aicina padalīties ar Dziesmu svētku stāstiem arī jūs! Tos gaidīsim līdz 16. aprīlim (ieskaitot) pa pastu - Jūras ielā 6, Limbažos, LV-4001, e-pastu ilva@auseklis.lv vai arī piezvaniet – 64023855 vai 20223628 - un pastāstiet, bet mēs pierakstīsim! Sirsnīgākos stāstus vai to fragmentus publicēsim. Kādam tiks arī pārsteiguma balva.


Priecīgas un saulainas Lieldienas!

  • 1245

Vēju šūpoles augšā un lejā,

Līdz pat galotnēm sirdi nes līdz.

Lai caur Lieldienu gaismu no jauna,

Atkal tiek dāvāts cerību rīts.


Vēlu priecīgas un saulainas Lieldienas visiem Alojas novada iedzīvotājiem! 


Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne

Atslēgvārdi: Lieldienas

Alojas novads gatavojas Dziesmu un deju svētkiem

  • ale aloja
  • marina kokletaji aloja
  • sansolis aloja
  • tlm staicele
  • aloja kolektivi
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

Mūžu mūžos būs dziesma

Un mūžu mūžos alus smeķēs

Un mūžam Dziesmu svētkos

Nāks meitene baltās zeķēs 

 /Imants Ziedonis/


            2013. gada 9. martā Alojas kultūras namā notikušais Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerts „Lai top” iepazīstināja ar kolektīviem, kuri gatavojas piedalīties svētkos un pārstāvēt tajos Alojas novadu. Alojas novada dziesmu svētku koordinatore Ineta Laizāne vēlēja kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem izturību laikā pirms svētkiem un dāvināja spēka maizi - maiznīcas „Lielezers” „Seno rupjmaizi”. Koncerts tā dalībniekiem bija kā ģenerālmēģinājums svētku atlases skatēm, bet koncerta apmeklētājiem, kopā ar dalībniekiem dziedot Pūt, vējiņi , deva iespēju iejusties gaidāmo svētku noskaņā.


Svētku radīšana

            XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki Rīgā notiks šovasar no 30.jūnija līdz 7.jūlijam. Svētku atslēgas vārds ir „Līgo – lai top!”. Līgo - latviešu tautas identitātes tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais - gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama nevien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē. Svētkus vienos vārdi - GAISMA LĪGO LATVIJĀ! Gatavošanās Dziesmu svētkiem ir process četru gadu garumā, kurā ietilpst ne tikai deju un dziesmu mācīšanās, darbošanās citos mākslinieciskajos kolektīvos, bet arī braucieni uz skatēm un mēģinājumiem, tērpu sagatavošana un darināšana – aušana, šūšana, adīšana un citi darbi. Svētkiem gatavojas 3277 mākslinieciskie kolektīvi ar 40 000 dalībniekiem no visas Latvijas. Viņu vidū pieci Alojas novada tautas mākslas kolektīvi: Tautas lietišķās mākslas studija „Staicele”, Alojas mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Māriņa”, vidējās paaudzes deju kolektīvi „Ozoli” (Brīvzemnieku pagasts) un „Sānsolis” (Aloja), Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”.  Iespēju uzstāties Rīgā Dziesmu svētku ielu koncertos 24.martā Vidzemes reģiona skatē Mazsalacas kultūras centrā mēģinās iegūt divi Alojas novada sieviešu vokālie ansambļi: Staiceles „Vēlreiz” (vadītāja Līga Siliņa) un Braslavas pagasta „Heihera” (vadītāja Daina Mūrniece).Vēlēsim viņām veiksmi un izdošanos!


Svētku zīme un atklāšana

            Dziesmu svētku zīmes veidošanas process būs atvērts un katram indivīdam personīgs - „vainags” kā gaismas un saules simbols un „vainaga pīšana” kā radīšanas process”. Zīmes radīšana un izplatīšana būs pieejama neierobežotam cilvēku skaitam, katram Latvijas iedzīvotājam būs iespēja radīt savu Dziesmu un deju svētku logo - nopīt savu Dziesmu un deju svētku vainagu, pēc izvēles nodziedot kādu no 12 piedāvātajām „Līgo” tautasdziesmām – dziedot, spēlējot, mūzikas instrumentu, ritmā sitot plaukstas vai jebkādi citādi radoši izpaužoties, lai tautas dziesmas pavadījumā radītu skaņu. No tās īpaši izstrādāts datora algoritms no septiņām latvju rakstu zīmēm „sapīs” lietotājam unikālu vainagu”. Meklējiet informāciju Dziesmu svētku mājas lapā www.dziesmusvetki.lv no 20.marta. Arī svētku atklāšana šogad būs īpaša un atšķirīga. Katrs Latvijas pagasts, neatkarīgi no tā vai tajā darbojas kāds dziesmu svētku kolektīvs, jo kāds dziedātājs, dejotājs, muzicētājs, vai amatu meistars tajā noteikti atradīsies, izdziedot kādu no dziesmām pēc pašu izvēles izveidos savu – pagasta dziesmu svētku zīmi. 30.jūnijā visā Latvijā, bet plkst.13.30, kad saule būs zenītā mūsu novadā, visos novada pagastos un pilsētās tiks pacelts Dziesmu svētku karogs ar unikālo, katras vietas izveidoto svētku zīmi. Tās pašas dienas vakarā, plkst. 21.30 svētku atklāšanā un Dziesmu svētku virsdiriģentu/virsvadītāju godināšanā Dziesmu svētku parkā Rīgā un arī Latvijas TV tiešraidē tiks parādītas fotogrāfijas no karogu pacelšanas visā Latvijā. Šie karogi plīvos visu svētku nedēļu, tā dodot iespēju sajust svētkus ikvienam.


Tautas lietišķā māksla

            Dalībai svētkos gatavojas Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” meistares. Aprīlī notiks darbu atlase tautas lietišķās mākslas izstādei „Dziesma top citādi”, kas tiks atklāta 21.jūnijā plkst. 16.00 izstāžu zālē "Rīgas Mākslas telpa”. Izstādē būs pārstāvēti visi tautas lietišķās mākslas žanri. Tās ekspozīcija tiks veidota senajām prasmēm, pievienojot ne tikai radošumu un jauno materiālu iespējas, bet arī labu dizainu. Izstādes ievadā – būtiska latviešu tradīcija, kas saglabājusies līdz mūsdienām – rakstaini cimdi, jo senāk meitas pūrā adīja simtiem pāru, lai dāvātu dažādos godos no kristībām līdz kapam. (Cimda adīšanai nepieciešami 150 g dzijas, tās garums 400 m) Cimdus papildinās gaišie smalkie linu audumi - rakstaini dvieļi un arī mūsdienām raksturīgi linu darinājumi. Ekspozīciju dalīs divi dzīves atsvari – debesis un zeme. Lidojošo apjomu veidos – pirkstaiņi, zeķes, pastalas, koka karotes, u.c. priekšmeti, savukārt Zemes spēks būs keramikā un stiklā, kas izaugs no nededzināta māla lausku kaudzes. Izstādē satieksies tradīcija, amatu prasmes un šodiena. segas, jostas, brunči, sudraba un dzintara rotas, mežģīnes, kalumi. No 2.jūlija plkst.12.00 līdz 7.jūlijam darbosies amata meistaru darinājumu gadatirgus Vērmanes dārzā, kur meistari rādīs lokālās amatu prasmes, dos „pataustīt” kā un no kā tiek darinātas lietas, ieteiks kā salikt raksturīgākos krāsu toņus un ļaus sajust roku darbu un dziesmu kā vienotu no senčiem mantotu tradīciju. Staicelietēm 2013. ir īpašs gads, jo aprit 55 gadi kopš Staicelē dibināts audēju pulciņš un 40 gadu, kopš kolektīvam piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums. Kopš 2007.gada studiju vada Tautas daiļamata meistare Velta Kīne. Alojas kultūras nama mazajā zālē aplūkojama studijas jaunāko darbu izstāde, bet 5.aprīlī Alojas novada Uzņēmēju dienas izstādē Alojas sporta hallē varēs nopirkt studijas darinājumus un akcijas „Satiec savu meistaru” darbnīcā apgūt seno amatu prasmes.


Saule kokles skandināja, Austriņā sēdēdama... (latv. tautas dziesma).

          Kokles spēles tradīcija un muzicēšana ansamblī Alojas mūzikas un mākslas skolā ir daudzus gadus, bet šogad koklētājas, ansambļa vadītājas Alojas mūzikas un mākslas skolas pedagoģes Anitas Viziņas - Nīlsenas rosinātas, gatavojas dalībai Dziesmu svētkos Rīgā. Koklētāju ansamblis šogad ieguvis nosaukumu „Māriņa”, pateicoties Alojas vidusskolas atsaucībai var uzstāties tautas tērpos un ar novada domes finansiālo atbalstu saņems papildinājumu instrumentu skaitam - basa kokli. Šobrīd ansamblis rūpīgi apgūst svētku obligāto repertuāru un 21.aprīlī „Māriņa” dosies uz koklētāju ansambļu atlases skati Cēsīs, lai 4.jūlijā plkst. 18.30 muzicētu Kokļu mūzikas koncertā Starptautiskā izstāžu centra Ķīpsala, Hallē Nr.2.


Tautas deja

           Deju svētku centrālais notikums būs deju lieluzvedums „Tēvu laipas”. Uzveduma mākslinieciskie vadītāji horeogrāfi Jānis Purviņš un Jānis Ērglis par uzveduma ideju saka: „Latvija. Latvieši. Maza, bet bagāta un lepna tauta Baltijas jūras krastā. Maza, jo esam tikai pusotra miljona jeb 0.023% no visiem pasaules iedzīvotājiem. Bagāta, jo mums ir pašiem sava valoda, tautas dziesmas, tautas dejas, tautas mūzika un tautas tērps. Lai arī šis ir vilšanās laiks, taču neviena vilšanās nedrīkst iznīcināt tautas garīgās vērtības, kopību, valodu un tradīcijas. No svešām laipām, par kurām nav zināms, kur tās ved, mums ir jānokāpj. Iesim savas tautas ceļu, saglabājot visu latvisko un nododot to nākamajām paaudzēm. Latviskās dzīvesziņas vērtības izdejos 7 deju pīnēs jeb 7 laipās.” Jau sākušās Latvijas deju kolektīvu skates, kurās noteiks Deju svētku dalībniekus un izvērtēs kolektīvu gatavību piedalīties Deju svētkos. Būtiska ir dejas zīmējuma un pamatsoļu precizitāte, mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, kā arī muzikalitāte un ritms. Tāpat tiks vērtēta tautas tērpa valkāšanas kultūra, dejotāju stāja, dejotprieks, emocionalitāte, attiecības ar deju partneri un citas skatuviskajai dejai būtiskas nianses. Alojas novadu Deju svētkos pārstāvēs vidējās paaudzes deju kolektīvi: Brīvzemnieku pagasta „Ozoli ” (vadītāja Sandra Nāzere) un Alojas „Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda, koncertmeistare Maruta Gaugere). Dejotāji savu dejot prasmi rādīs svētku dalībnieku atlases skatē jau 22.martā plkst.19.00 Salacgrīvas kultūras namā. Rīgā dejotāji uzstāsies 4 koncertos Daugavas stadionā: 4.jūlijā plkst. 22.00, 5.jūlijā plkst.14.00 un 22.00, 6.jūlijā plkst. 15:00 un 22:00 (TV tiešraide). 20.aprīlī Alojas kultūras namā „Sānsolis” kopā ar draugu kolektīviem aicina skatītājus uz tradicionālo draudzības koncertu „Sadancis”.


 Tautas dziesma

            Dziesmu svētku noslēguma koncerts „Līgo” apvienos kopkorī Latvijas koru dziedātājus. Koncerta māksliniecisko vadītāju, virsdiriģentu Airas Birziņas un Ivara Cinkuss koncerta ideja ir: „Līgo- latviešu tautas identitātes, kultūras un tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo apvieno sevī filozofiju un svētkus, dabas un cilvēka dzīves ritu, mītisko tautas pirmsākumu un sakrālās domas dzimšanu. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais- gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama nevien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē. Latviešiem šāda atdzimšana nepieciešama vairāk kā jelkad tautas pastāvēšanas vēsturē. Dziesmu Svētku unikālais daudzbalsīgais koris ir reta iespēja simtiem dziedātājiem pašiem un tūkstošiem klausītājiem dziesmotā Līgo rituālā piedzīvot simbolisku augšāmcelšanos, kas dotu savu artavu vispārējā, grūtajā tautas garīgās atdzimšanas procesā. Ne velti tieši Līgo (Lihgo!) ieausts dziesmu svētku karogā 1873. gadā. Arī Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale” ar diriģentu Aivaru Tomiņu un kormeistari Dainu Mūrnieci dara visu, lai koris šovasar dziedātu Lielajā estrādē Mežaparkā. Svētku dalībnieku atlases skatē 1.maijā Limbažu kultūras namā koris dziedās divas izlozētas un vienu izvēlētu dziesmu no 18, bet pavisam noslēguma koncertam jāiemācās 26 dziesmas. Tā ir milzīga slodze un atbildība. Kora dziedāšanai Alojā ir ļoti senas saknes un tradīcijas. Nākamgad svinēsim simtgadi, kopš Alojā dibināts pirmais koris. Arī šodien alojieši domā par tradīcijas turpināšanu: pirmos pamatus dziedāšanā bērni apgūst pirmsskolā „Auseklītis” pie Dainas Mūrnieces un kultūras nama vokālajā ansamblī „Asniņi” pie Marutas Gaugeres, pēc tam turpina AAV 1.-4.klašu korī un zēnu ansamblī pie Anitas Roļskijas, bet vidusskolēni tiek aicināti „Ales” sastāvā. Nozīmīgs Alojas novada domes ieguldījums dziesmu svētku tradīcijas turpināšanā valsts mērogā ir ik gadu organizētais bērnu koru jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, būsim, esam”, kas kopā pulcē 400 jauno dziedātāju no Vidzemes un Rīgas mūzikas skolām. Šogad dziesmu svētku un Jāzepa Vītola jubilejas gadā konkursam iesniegtas 17 jauno autoru sacerētas latviešu tautas dziesmu apdares. Alojas novadnieku, pirmo trīs Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģenta Indriķa Zīles un dzejnieka Ausekļa iesāktais turpinās! Dziesmu svētku laikā koris dziedās 6.jūlijā, plkst. 19.00 Mežaparka Lielajā estrādē noslēguma koncerta “Līgo!” ģenerālmēģinājums - koncerts, bet 7.jūlijā plkst. 19.00 noslēguma koncerts "Līgo!” un tiešraide Latvijas TV. Pēc koncerta plkst. 23.00 -04.00 Sadziedāšanās naktī Mežaparka Lielajā estrādē kopā balsis vienos gan skatītāji, gan kori.


Svētku gājiens – tautas kopība

         Lielajiem svētkiem palīdz tapt ne tikai Dziesmu svētku nedēļas bagātīgie notikumi, bet arī ikdienas sīkumi. Nenovērtējama ir katras ģimenes kopā būšana, apmeklējot svētkus klātienē vai skatoties televīzijā. Svētku sajūta ir īpaša gatavojoties svētkiem kopā ar draugiem, darbabiedriem, ģimeni un kaimiņiem. Svētku kulminācija būs Dziesmu svētku dalībnieku gājiens 7.jūlijā no plkst. 10.00 - 15.00 no Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim. Gājienā mirdzēs košie visu Latvijas novadu tautas tērpi un priecīgie smaidi. Gājienu iesāks vēsturiskais Vidzemes novads, un Alojas novada delegācija ies pašā Vidzemes galvgalī. Tā būs iespēja parādīt jauno Alojas novada karogu ar novada ģerboni tā centrā. Lai karoga autore, mūsu novadniece, Rudīte Grasberga paspētu karogu izaust līdz svētkiem, visi Alojas novada iedzīvotāji tiek aicināti līdz 18.martam nobalsot par karoga krāsu dalījumu: novada mājas lapā www.aloja.lv, novada pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras/tautas namos.

           

Svētku biļetes

          No 51 Dziesmu un Deju svētku programmā iekļautajiem pasākumiem 29 būs maksas, bet 22 – bez ieejas maksas. 2013. gada 6. aprīlī sāksies biļešu tirdzniecība uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku pasākumiem. Biļetes varēs iegādāties 42 „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās visā Latvijā un interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, kā arī rezervēt biļetes, zvanot pa „Biļešu Paradīzes” biļešu rezervācijas tālruni 67371000. Pirmajās divās tirdzniecības dienās – sestdien 6.aprīlī un svētdien 7.aprīlī – „Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietas strādās no plkst. 11:00 līdz 19:00. Tirdzniecības centros līdz plkst. 21:00. Norēķināties par pirkumiem biļešu kasēs varēs gan “skaidrā” naudā, gan ar banku maksājumu kartēm. Tiksimies svētkos!


Sagatavoja Ineta Laizāne


Vilzēnu amatierteātris sāk izrādīt jaunu iestudējumu

  • p2090614
  • p2090666
  • p2090735
  • p2090709
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

        9. februārī Vilzēnu tautas nama amatierteātris „Man patīk…” skatītāju vērtējumam nodeva savu jaunāko veikumu - izrādi „Ak, šī jaukā lauku dzīve”, ko iestudējusi vietējā režisore Aira Lapkovska pēc B.Jukņevičas darba motīviem.

„…ak, cik šeit ir skaisti…vecas lauku mājas, aiz loga ābeļdārzs, baltiem ziediem apsnidzis, veca sirma māmuliņa. Dzīvošu pēc mūsu senču tikumiem. Dziedādama zāli pļaušu … iešu ganībās kā mazā Annele. Un govis – tādas rāmas, brūnas, lielām valgām acīm … kopā nāksim no ganībām, smaržodamas pēc kreimenēm,… tas būs tik skaisti…tik romantiski…” – sajūsminājās pilsētniece, ierodoties lauku saimniecībā. Vai lauku ikdiena ir tik romantiska?  Par to arī ir šis stāsts, caurvīts bagātīgu humoru un kolorītām personībām. Režisore trāpīgi atradusi katram amatierteātra aktierim lomu un realizējusi savu ideju. Aktieri iestudējumam gatvojās ar lielu atdevi, jo šis atkal bija tas „gabals”, kas „iet pie sirds” pašiem un arī skatītājiem. Paldies mūsu labvēlim SIA „DK APSĪTES” un Andrim Vītoliņam.

Vilzēnu amatierteātris ar šo izrādi tuvākajā laikā viesosies arī citviet novadā – 1. martā Staiceles kultūras namā, 15. martā Vidrižu kultūras un sporta centrā, bet 14. aprīlī Puikules tautas namā.

Dace Šķepaste, Vilzēnu tautas nama vadītājaJaunas idejas un pieredze Vidzemes kultūras dzīves pilnveidošanai

  • raksts kult kapac noslegums 20131

Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums bija izglītot Vidzemes kultūras darbiniekus projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir daudzsološs – izstrādātas 12 dzīvotspējīgas jaunu projektu idejas, veikta finanšu avotu izpēte, apgūtas iemaņas kultūras menedžmentā un vadībā, uzlabotas prasmes sadarbības partnerību veidošanā un projektu ideju prezentēšanā.

Būt par novada kultūras dzīves organizētāju ir smags darbs, ņemot vērā finansējuma ierobežotās iespējas un pastāvošo iedzīvotāju pieprasījumu pēc aktīvas kultūras dzīves novadā. Tādēļ, kā vēl viens nozīmīgs projekta uzdevums bija veicināt kultūras darbinieku savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu. Kā atzīst paši kultūras darbinieki, tieši regulārās tikšanās reizes projekta laikā un sarunas neformālā gaisotnē bijušas īpaši vērtīgas, jo kolēģu pieredze palīdzējusi paraudzīties uz savu darbu no citas puses un rast iedvesmu jauniem darbiem. 

Vienā no projekta posmiem notika aktīvas kultūras darbinieku mācības, kurās dalībniekiem bija iespēja viesoties pie kolēģiem dažādās Vidzemes vietās. Tā bija iespēja pašu acīm redzēt kolēģu darbu un smelties idejas savai darbībai.

Šobrīd Vidzeme ir par 60 zinošiem, radošiem, iedvesmotiem kultūras darbiniekiem bagātāka. Atliek vien gaidīt, kas jauns gaidāms tieši tavā novadā.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu


Vilzēni kļūst par Alojas novada novusistu centru

Dažāda vecuma Vilzēnu iedzīvotāji jau gadiem ilgi iecienījuši galda spēles, bet kopš pērn Leader projektā tautas namam iegādājās 4 jaunus novusa galdus, šī sporta aktivitātes ir izvērsušās. Braslavas pagasta sporta darba organizators Sergejs Fiļipovs pastāstīja, ka notikusi apvienošanās ar novusistiem - alojiešiem.

Uz Vilzēniem pārvesti arī novusa galdi no Alojas, jo tur spēlētājiem nav īsti piemērotu telpu. - Kopā ar projektā pirktajiem galdiem man pašlaik ir 14, vēl 1 pietrūkst, lai varētu rīkot valsts mēroga čempionāta individuālās sacīkstes. Daži galdi gan ir ļoti nolietoti, tāpēc, ja būtu vēl viens līdzīgs projekts un iespēja iegādāties 4 jaunus komplektus, viss būtu labākajā kārtībā. Otrdienās un piektdienās Vilzēnu tautas nams mudž no spēlētājiem. Gadās, ka vēlu vakaros grūti visus aizraidīt mājās, - pastāstīja S. Fiļipovs.

Pagājušajā nedēļā Vilzēnos notika valsts 1. līgas čempionāta novusā pirmā posma sacīkstes, kurās piedalījās 4 komandas. Alojieši pārspēja Rīgas sporta veterānu kluba un Grīziņkalna komandu, bet zaudējums tika piedzīvots pret Naukšēnu sportistiem. Fiļipovs stāsta, ka pērn alojiešiem pietrūka tikai 1 punkts, lai iekļūtu augstākajā līgā, tāpēc šogad komandai ir mērķis to panākt. Rīt Vilzēnos risināsies Limbažu un Alojas novada atklātais turnīrs starp novusistiem, kurā piedalīsies arī sportisti no Salacgrīvas, Vaidavas, Palsmanes u.c. 
 

Gunita OZOLIŅA (laikraksts "Auseklis")

Atslēgvārdi: Braslavas pagasts, Vilzēni, novuss

Aizvadītā gada izskaņas pasākumi Braslavas pagastā

  • dsc01899
  • dsc01906
  • dsc01925
  • dsc01914
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

       Aizvadītā gada nogalē Braslavas pagasta iedzīvotāji pulcējās Vilzēnu tautas namā uz kopīgu balli. Tautas nama kolektīvi bija sarūpējuši Ziemassvētku koncertu. Sieviešu vokālais ansamblis „Heihera” vadītājas Dainas Mūrnieces vadībā bija sagatavojis jaunu Ziemassvētku  programmu, kurai piepulcējās arī vīru balsis. Ar šo programmu „Heihēra” gada nogalē viesojās arī Staiceles kultūras namā. Deju kopa „Liepas” kolektīva vadītājas Liānas Ozoliņas vadībā bija apguvušas jaunas dejas, bet ritma grupa „Radiridirī” pārsteidza ar jaunu ritma kompozīciju, kurā izmantoja Rudītes Karlsones gatavotos „lietus kokus”. Pēc koncerta notika balle, kur par labu deju mūziku gādāja Mārcis Kalniņš, bet Ziemassvētku vecīša lomā iejutās un par atrakcijām gādāja Limbažu teātra aktieris Jānis Paucītis. Par Ziemassvētku vecīša maisa piepildīšanu ar jaukām dāvanām paldies sakām SIA „DK APSĪTES”, PKS „Braslava”, veikalam „Vilzēni”. Īpašs paldies Ievai Kreišmanei par palīdzību neparedzētā notikumu pavērsienā. Lai gan laika apstākļi mums bija sarūpējuši kārtīgu sniega pārsteigumu un, mājās braucot, grimām sniegā, viens otru vilkām, stūmām, bet braslavieši ir gatavi ballēties atkal.

Pirms Ziemassvētkiem Ziemassvētku rūķi no jauniešu dramatiskā kolektīva „Knaģīši”, Ziemassvētku vecītis no amatierteātra „Man patīk…” un Vilzēnu tautas nama mazie dejotāji gaidīja mazos braslaviešus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, uz Ziemassvētku eglīti. Rūķi bija pazaudējuši eglītei gaismiņas, jautrību, bārdu un arī nepārvarams miegs bija rūķus piemeklējis. Rūķu māmiņa atrada vaininieci Raganu, kas visu vērsa par labu. Drīz jau arī Ziemassvētku vecītis arī bija klāt ar rotaļām un dāvanām. Dāvanas bija sarūpējusi arī Matīšu Luterāņu draudze. Paldies par pārsteigumu saka katrs mazais pirmsskolas vecuma Braslavas pagasta iedzīvotājs.

Nākamajā dienā Vilzēnu tautas namā uz pasākumu „Kas ir šis bērns?” mazos gaidīja Svētdienas skolas bērni. Viņi skolotājas Oļesjas Segadjenko vadībā bija sagatavojuši Ziemassvētku ludziņu „Nemiers Bētlemes kūtiņā”. Skanēja dziesmas, dzejoļi, bērni spēlēja spēli „Mīli savu tuvāko”, atbildēja uz jautājumiem, sveica vecākus ar pašdarinātām kartiņām, veidoja Ziemassvētku zvaigzni no sāls mīklas un teica paldies visiem saviem palīgiem, kā arī saņēma paciņas un dāvaniņas. Svētdienas skolas skolotāja Oļesja Segadjenko saņēma pateicību no Mazsalacas Baptistu draudzes mācītāja Valtera Mitāna un paldies no Vilzēnu tautas nama vadītājas. Lielākais paldies izskanēja no skolniekiem, kuri ir pateicīgi Oļesjai par viņas vēlmi darboties ar bērniem. Pašreiz Svētdienas skoliņu Vilzēnu tautas namā apmeklē 20 pagasta bērni.


Dace Šķepaste, Vilzēnu tautas nama vadītāja


Svinīgā gaisotnē aizvadīti Latvijas valsts svētki

  • gada skolotajs i vitola

        Valsts svētku pasākumus Alojas novadā ievadīja svinīgs sarīkojums Staiceles kultūras namā. Staiceliešus priecēja kultūras nama vokālais ansamblis „Vēlreiz”, solisti Līga un Arnis Siliņi, kā arī Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi. Ik reizi valsts svētkos staicelieši godina tos ļaudis, kuri par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti saņēmuši līdzcilvēku atzinību. Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne laureātiem pasniedza Atzinības rakstu un naudas balvu. Godināto vidū bija Staiceles mūzikas un mākslas skolas, Lībiešu interešu izglītības centra „Krustpunkti” un vecmāmiņu aerobikas vadītāja Ārija Bakmane, Staiceles aptiekas ilggadējā farmaceite Ineta Bērziņa, sabiedriski aktīvās Edīte Kalniņa, Aina Rubene, Velta Ozola, Staiceles doktorāta ārsta palīdze Signe Grumsle, Staiceles vidusskolas pedagoģes Sandra Strauta un Dace Priekule un skolēni Līga Ustrisova un Alvis Zālamans. Vairāki godinātie atzinību saņēma pirmoreiz. Arī farmaceite Ineta Bērziņa saņēma daudz sirsnīgu vārdu. Pēc pasākuma viņa  aizkustināta sacīja: – Darbs aptiekā ar staiceliešiem ir visa mana dzīve! Nemaz nevaru iedomāties citādi. Sveica arī ļaudis, kuri ikdienā rūpīgi kopj savu sētu un pagalmu. Sakoptības konkursa laureāti saņēma Staiceles pārvaldes sarūpētu atzinību, bet klātesošie fotogrāfijās varēja aplūkot viņu veikumu. Pēc pasākuma pilsētas centrā pie karoga staicelieši nolikt svecītes ar labām domām Latvijai.

Savukārt Vilzēnu tautas namā svētkos koncertēja bērnu tautas deju kolektīvs, kam šī bija pirmā uzstāšanās. Uzstājās sieviešu ansamblis „Heihēra”, deju kopa "Liepas" un ritma grupa „Radiridirī”. Arī braslavieši svētkos pateicās tiem ļaudīm, kuru darbs darījis pagastu glītāku. Atzinības rakstu no domes priekšsēdētājas un bukšu stādu no pagasta pārvaldes saņēma sakoptāko sētu īpašnieki. Savukārt alojieši valsts svētkos pulcējās uz koncertu Alojas kultūras namā, kur uzstājās Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un jauktais koris „Ale”. Bet pievakarē svētku ballē iedejoja jauno kultūras nama zāles grīdu, kas nule izremontēta.

Spēka vārdus mīlēt savu zemi, turēt godā latviešu darba tikumu Brīvzemnieku pagasta iedzīvotāji saņēma no komponista Atvara Sirmā un aktrise Dinas Bitēnas. Viesu sarūpētais koncerts daudziem lika noraust pa aizkustinājuma asarai. Brīvzemnieku pagasta pārvaldnieks Arvīds Bērziņš, uzrunājot klātesošos, atgādināja, ka aizbraukušie atgriezīsies tikai tad, ja palikušie savu novadu un pagastu uzturēs dzīvu ar darbu un mīlestību. Par nozīmīgu darbu pagasta attīstībā pārvalde godināja vairākus pagasta iedzīvotājus, biedrības un zemnieku saimniecības. Atzinību saņēma - z.s „Planči” īpašnieki par liellopu kūts projekta sekmīgu realizāciju, z.s „Liepiņas” par sekmīgu jaunlopu kūts projekta realizāciju, mednieku klubs „Brīvzemnieki” par mednieku namiņa izveidi, deju kolektīva „Ozoli” vadītāja Sandra Nāzare par radošu un perspektīvu darbu, biedrības „Naktsvijoles” un „Lapiermuiža” par sekmīgu projektu realizēšanu Puikulē un Ozolmuižā, skolotāja Gita Rudzīte par godprātīgu un radošu darbu Puikules pamatskolā, Ilona Dārziņa par neatlaidību, ieguldīto darbu un sekmīgu sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanā, Dace Tauriņa par atsaucību un pieredzes nodošanu nevalstiskajām organizācijām projektu sagatavošanā un Maija Martinova par neatlaidību un radošu darbošanos dažādos projektos.

Tradicionāli Swedbank sadarbībā ar Alojas novada domi apbalvo gada labāko skolotāju. Šogad pateicībā par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē Gada labākā skolotāja balvu saņēma Staiceles vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Alda Grāvere un Alojas Ausekļa vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola. Abas skolotājas godināja Swedbank Valmieras filiāles vadītāja Inguna Sāre.

Katrā pārvaldē iedzīvotājus sveica arī Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne. Viņa runāja par attieksmi pret Latviju gan ikdienā, gan svētku reizē. – Vienam tā ir zeme, kurai jūtas dziļi piederīgs un nemainītu to pret citu, savukārt kāds cits gaida, ka svētdienas rītos uz galda nokritīs pīrāgs, ko cepis un nopircis cits cilvēks un uzskata, ka tas ir Latvijas pienākums, – skaudro realitāti atspoguļoja D.Vilne. Priekšsēdētāja aicināja nekaunēties izrādīt piederību savai tautai un mīlēt to, lai arī pēc 100 gadiem būtu, kam teikt: ”Daudz laimes, Latvija!”.

Galerija

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

Atslēgvārdi: Valsts svētki

Alojas novada domes priekšsēdētājas apsveikums Latvijas valsts svētkos

  • apsveikums priekssedetaja

Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne sveic novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!


Valsts svētku pasākumi Alojas novadā

  • valsts svetki

      Valsts svētku laikā Alojas novadā notiks vairāki pasākumi, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Svētku koncertu ciklu 17. novembrī plkst.17 ievadīs svinīgs pasākums Staiceles kultūras namā. Koncertā uzstāsies Staiceles mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Staiceles kultūras nama vokālais ansamblis „Vēlreiz”. Par nozīmīgu darbu izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, par sabiedrisko aktivitāti un izcilu devumu Staiceles pilsētas un pagasta teritorijas attīstībā apbalvos vairākus iedzīvotājus. Pateiksies arī konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” laureātiem un aizdegs svecītes pie valsts karoga. Bet plkst.19 sāksies svētku koncerts Braslavas pagasta Vilzēnu tautas namā. Tajā piedalīsies Vilzēnu tautas nama pašdarbības kolektīvi. Pirmo uzstāšanos piedzīvos arī jaunizveidotais bērnu deju kolektīvs. Vilzēnos, tāpat kā citviet, sveiks sakoptāko sētu īpašniekus, kuru darbs ieguvis novērtējumu.

     Savukārt 18. novembrī plkst.17 Alojas kultūras namā koncertēs Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Alojas kultūras nama jauktais koris „Ale”. Plkst.20 alojieši tiek aicināti uz svētku balli, kas notiks uz nule atjaunotās Alojas kultūras nama zāles grīdas. Bet valsts svētku programma plkst.19 noslēgsies ar svinīgu pasākumu Brīvzemnieku pagasta Puikules tautas namā. Koncertā „Paauklē, saulīte!” piedalīsies aktrise un dzejniece Dina Bitēna-Sirmā un komponists Atvars Sirmais. Brīvzemnieku pagasta pārvalde iecerējusi godināt nevalstiskās organizācijas un vietējos iedzīvotājus par viņu devumu pagasta attīstībā. Katrā svētku pasākumā iedzīvotājus uzrunās Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne.


Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Lienes Ķēniņas foto

Atslēgvārdi: Valsts svētki, koncerti

Piedāvā savu nosaukumu JIK "E.M.-K.A" rīkotajam pasākumam!

       4. jūlija pēcpusdienā jauniešu kluba "E.M.-K.A" aktīvisti tikās ar Vilzēnu tautas nama vadītāju Daci Šķepasti. Saruna notika par to, kā aizvadīti iepriekšējie biedrības rīkotie pasākumi sadarbībā ar Vilzēnu tautas namu. Daudziem vēl atmiņā palikusi nesen notikusī POP IELA, kuru apmeklēja apmēram 300 cilvēku. Spriedām arī par bērnu izklaides pasākumiem, runājām par kopīgiem nākotnes pasākumiem.

Tuvākais pasākums ir gaidāms oktobrī.  Jā, vēl tālu, bet, lai sagatavotu labu pasākumu ir nepieciešams laiks. Un tādēļ, mēs gribam sākt jaunu tradīciju -  "Miss un Misters Alojas novads". Taču vēlamies mainīt pasākuma nosaukumu, tādēļ izsludinām konkursu par nosaukumu!

Uzvarētājs tiks pie ielūguma uz pasākumu. Konkurss norisināsies no 10. līdz 31. jūlijam.  Variantus par konkursa nosaukumu sūtiet uz e-pastu e.m.k.a@inbox.lv.

Sāksim gatavoties konkursam, taču pieteikšanos izsludināsim augustā. Esiet uzmanīgi mūsu sekotāji JIK "E.M.-K.A" saka paldies Dacei Šķepastei par atbalstu idejām.

Sagatavoja Evija Fiļipova


Aizvadīti skaistākie latviešu godi – Līgo svētki

  • ligo brivzemnieki 2012

                Saulgriežu svētku svinēšana Alojas novadā sākās 22. jūnijā ar ielīgošanas pasākumiem Staicelē, Braslavas un Brīvzemnieku pagastos. Staicelē notika pirmsjāņu tirgus, bet Braslavas un Brīvzemnieku pagastos koncertuzvedumi ar tautas namu kolektīvu piedalīšanos. Savukārt pašā Līgo dienā, 23. jūnijā, kad Staicelē lija kā pa Jāņiem, līgotāju netrūka futbola laukumos, kur notika dažādas aktivitātes.

                Kā jau ierasts Saulgriežos, puikulieši un ozolieši pulcējās uz Jāņu ielīgošanas pasākumiem Ozolmuižā un Puikulē. Šogad koncertuzvedumu ,,Īsa pamācība mīlēšanā” bija sagatavojuši vokālais ansamblis ,,Savam priekam” (vadītāja Māra Meinarde), vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Ozoli” (vadītāja Sandra Nāzare) un Puikules dramatiskais kolektīvs (vadītāja Digna Virkstene). Svētku pasākums Puikulē bija īpaši apmeklēts, jo uz to ieradās ap 150 apmeklētāju. Pēc koncerta tautas nama vadītāja Maija Martinova pateicās visiem, kuri palīdzēja pasākuma vietas un norises sagatavošanā. Bet pusnaktī notika nakts Saulgriežu skrējiens ar vairāk kā 20 dalībnieku piedalīšanos. Dāmas tērpušās skaistos naktskreklos un pidžamās, saņēma nedalītus skatītāju sajūsmas saucienus, un devās ziedošās pļavas virzienā, lai Saulgriežu nakts skrējiena laikā uzņemtu enerģiju visam atlikušajam gadam!

               Braslavas parkā līgotājus gaidīja koncertuzvedums, kurā piedalījās Vilzēnu tautas nama kolektīvi, deju kolektīvs „Sānsolis” no Alojas kultūras nama, kapela „Labi, ka tā” no Limbažiem un Alojas vēderdejotājas. Vietējo dramatiskais kolektīvs priecēja skatītājus, izspēlējot ainas no Rūdolfa Blaumaņa izrādes „Skroderdienas Silmačos”. Skanīgi dziedāja ansamblis „Heihēra”, bet dejoja senioru deju kopa „Liepas”. Noslēgumā tika iekurts kārtīgs Līgo vakara ugunskurs, ko braslavieši allaž sarūpē par prieku savējiem un viesiem. Par Līgo nakts cienīgu zaļumballi rūpējās grupa „Klaidonis”.

              Staicelē Līgo dienā lija lietus, bet tas neatturēja Jāņa bērnus doties tradicionālajā Ziemeļu un Dienvidu gājienā. Gājiena dalībniekus futbola laukumā sagaidīja Staiceles pārvaldes vadītāja Ausma Plūme, kura vārda dienā sveica visas klātesošās Līgas ar krāšņiem pļavas ziedu pušķiem un Jāņus ar ozolu zaru vainagiem. Notika skaļa apdziedāšanās starp zilo Ziemeļu komandu un sarkanajiem Dienvidniekiem. Saulgriežu dziesmas dziedāja Staiceles kultūras nama ansamblis „Vēlreiz”. Vēlāk salijušie līgotāji devās baudīt sieru, ceptas desiņas un iestiprināties ar alu un kvasu, lai pēc tam turpinātu mēroties spēkiem futbola spēlē Ziemeļi – Dienvidi. Līgo spēlē šogad uzvarētāja godu atguva dienvidnieki.

Galerija

Liāna Lilenblate-Sipko

Atslēgvārdi: Jāņi, Līgo