• mg 0086 1
  • starki
  • no torna
  • ungurpils ezers asais
  • mg 0195 1
  • staicele tilts
  • 18 1
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Sestdiena, 2014. gada 23. augusts

Skatīt pēcIzvēlētais atslēgvārds

projektu nedēļa

Visi atslēgvārdi 711


Jūs skatāties 2 ziņu ierakstus ar atslēgvārdu projektu nedēļa , ko publicēja Liāna Lilenblate - Sipko

Staiceles vidusskola – kaimiņvalstīm Lietuvai un Igaunijai

  • dscf1009
  • dscf1058
  • dscf1066
 • Iepriekšējais
 • Nākamais

Ik februāri Staiceles vidusskolā notiek Projektu nedēļa, kas šogad mums ar ļoti plašu un jautru pasākumu noslēdzās 20. martā Staiceles kultūras namā, kad skolas direktors Juris Krastiņš un vietniece Alda Grāvere pateica arī paldies skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas mācību olimpiādēs un konkursos.

2013. gada Projektu nedēļas tēma mums bija Latvijas kaimiņvalstis – Lietuva un Igaunija. Tās februārī svin savu dzimšanas dienu, tāpēc katra klase izvēlējās jomu, pie kā nopietni strādāja līdz prezentācijai.

1. klase un audzinātāja Jana Rozenberga klātesošajiem iemācīja, kā lietuviski un igauniski jāskaita no 1 līdz 10, bet audzinātājas Daces Priekules 2. klase rādīja savu radošo veikumu: vilcieniņu ceļojumam uz kaimiņvalstīm un darbus, klausoties kamiņzemju himnas, pētot ģerboņus, karogus, kartes, un stāstīja, kā skolēnu ģimenes savākušas 3 tonnas makulatūras, visvairāk – Una Prokopoviča, Lauris Skujiņš, Meldra Zālamane, Vilis Tiltiņš, Elvja Tomsona ģimene izpalīdzējusi atvešanā.  

3. klase un audzinātāja Baiba Eglīte kā lieli aktieri parādīja ļoti interesantu izrādi – lietuviešu pasaku un nodziedāja Prašau draugai, kas latviski ir Lūdzu, draugi! Izveidota arī grāmatiņa Interesantais pasaulē. Bet 4. klase un audzinātāja Inga Neimane kā pamtomīmas teātris visus izvadāja ekskursijā pa Baltiju, jo bija izveidoti transporta līdzekļi ceļošanai, dodot otrreizēju dzīvi iepakojumiem – plastmasas pudelēm, tetrapakām, kastītēm.

5. klase (audzinātāja Valentīna Andrejeva) atraktīvi iepazīstināja ar vienu no labākajām Lietuvas basketbola komandām Žalgiris, bet 6. klase (audzinātāja Vizma Tiltiņa) bija sagatavojuši āķīgu viktorīnu ar jautājumiem par Igauniju. 7. klase (audzin. Laura Priekule) bija izveidojuši prezentāciju par lietuviešu nacionālā ēdiena cepelīni izgatavošanu. 8. klase (audzin. un pasākuma mūzikas skolotāja Inta Jurka) mūs pārsteidza ar Igaunijas himnu Dinas Čipotes izpildījumā. 9. klase (audzin. Inga Konrāde) bija sagatavojuši prezentāciju par abām kaimiņvalstīm un mācīja igauņu tautas deju soļus, kurus labprāt arī iemēģinājām. 10. klase (audzin. Linda Abendrote) uzdeva dažādus jautājumus par Lietuvu un Igauniju, par pareizu atbildi saņēmām mazu, saldu pārsteigumu, bet Edgara Ozola 11. klase uzstājās ar konkursam Skan krievu valoda sagatavotiem fragmentiem. Tā kā februārī Projektu nedēļas noslēgumā 12. klase un audzinātāja Vija Brente svinēja Žetonu vakaru, viņi mums nodziedāja dziesmu no sava uzveduma.

Liels paldies visiem klašu kolektīviem un audzinātājiem par paveikto! Paldies kultūras nama direktorei Sevdai Āboliņai un skaņu operatoram Daināram Konrādam par sadarbību! Interesanti pasākumu vadīja Tomass Ronalds Līsmanis un Jonass Mareks Migliņš (7. klase).

Kopumā mums izdevās grandiozs, atraktīvs un patiešām vērtīgs pasākums, veltīts Latvijas tuvākajām kaimiņvalstīm un likteņa māsām, tas patriotiski noslēdzās ar kopīgi nodziedātu himnu trīs valodās Atmostas Baltija. Projektu nedēļas prezentācija skaisti ieskandināja pavasari un Lieldienu brīvdienas Staiceles vidusskolā!


Lelde Andersone, 10. klase


Projektu nedēļa Staiceles vidusskolā

  • projektu nedela staicele 2012

         Staiceles vidusskolā no 6. februāra bija ikgadējā Projektu nedēļa, kas veltīta skolas 110. jubilejai 2014. gadā. Direktora vietniece Antra Rudzīte kopā ar skolas bibliotekāri Ivetu Apsīti deva katrai klasei uzdevumu – jāvāc materiāli atmiņu grāmatai, kas tiks izdota par godu gaidāmajiem svētkiem. Dažādu klašu audzēkņi veica radošus uzdevumus, kuros varēja zīmējumos atklāt gan seno laiku skolu, gan mūsdienas, gan fantazēt par izglītību turpmāk. Pamatskolas audzēkņi intervēja Rozēnu, Vīķu, Puršānu un Staiceles skolas absolventus un darbiniekus, vāca vienkopus dažādos gados izmantotos mācību un audzināšanas darba materiālus (dienasgrāmatas, burtnīcas, pierakstu klades, foto, grāmatas, liecības).

1. klase zīmēja Staiceles skolu skaistos ziedos, kā bērni brauc no rīta ar zilo busiņu uz mācībām. Kaut arī bija auksts laiks, Meldra, Viesturs, Ralfs, Una, Vilis, Markuss, Marta, Elvis un citi kopā ar audzinātāju Daci Priekuli par tēmu bija izgatavojuši arī brīnišķīgu sienas dekoru.

2. klase (audzinātāja Baiba Eglīte) zīmējumos iztēlojās skolu, kurā būs gan spēļu laukumi un dzīvnieki, gan rēķināšana un savs karogs, bet Aleksis ar tēti pārsteidza visus ar izgatavotu skolas maketu. Prezentācijā otrklasnieki ne tikai stāstīja par paveikto, rādīja īpašu lozungu, bet arī skaisti dziedāja.

3. klase (audzinātāja Inga Neimane) un skolotāja Valentīna Andrejeva par godu Izglītībai Staicelē – 110 zīmēja fantastisko nākotnes skolu ar baseinu, saldumiem par brīvu, videospēlēm, muzeju, puķudobēm un saistību ar Visumu jeb kosmosu. Audzēkņi, strādājot grupās, bija izveidojuši arī savdabīgus plakātus ar dažādiem dzīvniekiem un putniem, piemēram, pingvīniem, jo ziemas mums šeit aukstas.

4. klase (audzinātāja Glorija Vizule) zīmējumos atveidoja visdažādākos notikumus savā kolektīvā: pārgājienus vasarā un ziemā, ekskursiju pa Cēsu novadu, Ziemassvētkus. Tik koši prezentācijā izskatījās papīra taurenīši un rūpīgi izkrāsotās mandalas.

5. klases skolēni (audzinātāja Vizma Tiltiņa), 6.klase (audzinātāja Laura Priekule), 7. klase (audzinātāja Inta Jurka) stāstīja, kā aptaujājuši ģimenes locekļus grāmatai Mani skolas stāsti. Alvis Zālamans viedo arī bukletu gaidāmajai skolas jubilejai. Projektu nedēļas darbu no 8. klases visnopietnāk prezentēja Marta Graviņa.

9.klase kopā ar audzinātāju Lindu Abendroti aizsūtījuši lūgumu iesaistīties atmiņu grāmatas veidošanā vairāk nekā 30 bijušajiem skolas absolventiem. Vērtīgas bija nākamo absolventu ģimenes locekļu rokrakstos veidotās atmiņas.

10. klase ar audzinātāju Edgaru Ozolu ne tikai vāca atmiņu stāstus (ļoti interesantus materiālus atnesa Atis Sijāts), bet arī veica vēl citu uzdevumu – pieņēma makulatūru no staiceliešiem.

Bet 11. klase cītīgi rakstīja savus pētnieciskos darbus, lai tos aizstāvētu līdz mācību gada beigām (audzinātāja Vija Brente).

12. klase (audzinātāja Vizma Lūse)  gatavojās Žetonu vakaram, kas notiks 9. martā plkst. 18.00 Staiceles kultūras namā.

          Sirsnīgs paldies kultūras nama direktorei Sevdai Āboliņai un muzeja darbiniecei Andai Timermanei par aktivitātēm Čempiņš! Paldies Indrai Jaunzemei, muzeja direktorei, par brīnišķīgajām videofilmām un tematiskajiem stāstījumiem! Paldies pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai un SMMS direktorei Ārijai Bakmanei par sadarbību Projektu nedēļas laikā, skolēniem šajās iestādēs organizējot visdažādākās interešu izglītības nodarbības. 

Galerija


Ieva Reide (2.kl.) un Lolita Ādamsone (10.kl.),

Skolēnu pašpārvalde

Foto – Laura Priekule