Domes darbs | Alojas Novads
Alojas Novads

Domes darbs

2017. gads

DECEMBRIS

1.decembris V. Bārda Alojas novada Uzņēmēju kopsapulce SALĀ
5. decembri Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ginta Kalniņa tikšanās ar Swedbank pārstāvi
6. decembris Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde
Diskusija par personas datu aizsardzības jautājumiem videokonferences formā
7. decembris I. Timermane, Z.Lapšāne-Celma Vidzemes piekrastes tūrisma tīklošanās seminārā par sadarbību starp 5 pašvaldībām, pārskats par laika periodu no 2012. gada līdz 2017. gadam, lektoru uzstāšanās no LIAA, RPR, Siguldas biznesa inkubatora, Vidzemes tūrisma asociācijas, labās prakses piemēri no Lauku tūrisma asociācijas un Lauku ceļotāja, 100 gades notikumu apskats. Panākta vienošanās, ka 2018. gadā notiks Baltijas valstu apceļošanas akcija gar Baltijas jūru. Z.Lapšānes-Celmas prezentācija par Alojas novada uzņēmējdarbību.
8. decembris V.Bārda sanāksme ar Swedbank un LMT pārstāvjiem
I. Ķiksis LPIA gada sapulce Īslīcē Bauskas novadā
J. Rācenis Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēde
11. decembris Centrālās administrācijas sanāksme par turpmākajiem darbiem un mērķiem
V. Bārda, I, Štelcs, J. Rācenis sanāksme par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” darbību
12. decembris V. Bārda, M.Kamale, I.Ķiksis, P.Kuzmenko tikšanās ar kaimiņu novadu pārstāvjiem par noslēgto sadarbības līgumu un jaunajiem projektiem
J. Rācenis, Z. Lapšāne- Celma, I. Kapmale, S. Brokāne, I. Šternfelde, I. Možvillo, V. Ķikute tikšanās ar mācību centru “Buts” par piedāvājumu izglītības iestādēs
13. decembris Z. Lapšāne- Celma seminārs “Eko-inovācijas un IKT risinājumi”
J. Rācenis Alojas pilsētas katlu mājas apsekošana (bojājumu novēršana)
Pārvalžu vadītāju sanāksme
14. decembris Deputātu tikšanās
I.Timermane Latvijas tūrisma forums
15. decembris V. Bārda, I. Ķiksis tikšanās ar LMT pārstāvjiem
Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāksme
V. Bārda, I. Ķiksis, J. Rācenis VID seminārs par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.gada
J. Rācenis Limbažu slimnīcas 80 gadu jubilejas pasākums
18. decembris V. Bārda, I. Ķiksis, O. Landsmane, I. Karlsone, I. Baronova darba pārrunas ar iepirkumu speciālista vakances kandidātiem
V. Bārda tikšanās ar Limbažu novada lauku atbalsta dienesta vadītāju A. Legzdiņu
V. Bārda, I. Ķiksis, deputāti, R. Būda, I. Rudzīte tikšanās par K. Zāles pieminekli
19. decembris Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde.
I. Ķiksis, J. Rācenis tikšanās ar SIA valdes locekļiem I. Neripu, S. Fiļipovu, G. Kundrāti
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
20. decembris Finanšu un attīstības komitejas sēde
LPS diskusija par pašvaldību pakalpojumu unificēto nosaukumu kataloga veidošanu (Video versijā)
Deputāti, I. Ķiksis, P. Kuzmenko, D. Šķepaste, M. M. Miezīte sanāksme par projektu “Stārķu zeme”
21. decembrī R. Būda , G. Meļķe-Kažoka, I. Ķiksis, L. Lilenblate- Sipko sanāksme par apziņošanas sistēmu-aplikāciju “Mobio”
V. Bārda tikšanās ar rekreācijas centrs “Vīķi” valdes locekli I. Neripu
22. decembris I. Ķiksis, V. Romanovska, I. Kapmale, D. Šķepaste tikšanās ar deputātiem par budžeta ekonomiju
27. decembris V. Bārda, I. Ķiksis, I. Štelcs, J. Rācenis tikšanās par SIA “Alojas novada Saimniekserviss” attīstības jautājumiem
Alojas iestāžu vadītāju sanāksme
I.Ķiksis, I. Kapmale, D. Mūrniece tikšanās ar PII “Auseklītis” vecākiem
28. decembris Domes sēde

I.Ķiksis, I.Kapmale, D.Mūrniece tikšanās ar PII “Auseklītis” darbiniekiem