Alojas Novads

Domes darbs

2019. gads

Janvāris

2. janvāris Būvsapulce par Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvi
3. janvāris I.Kapmale Interešu izglītības izvērtēšanas komisijas sanāksme
4. janvāris Koksnes institūta pārstāvju vizīte Alojas novadā
7. janvāris A. Krūmiņš, M. Petruševica Būvsapulce par Alojas Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvi
  R. Būda, VUGD Signalizācijas un ugunsdrošības sistēmas pārbaude
  Deputātu sanāksme par avārijas situāciju SIA “Alojas novada Saimniekserviss” apkures sistēmā.
8. janvāris A. Krūmiņš, M. Petruševica Grants ceļu būvsapulce
  J. Rācenis RPR Apspriešana par sabiedrisko transportu
  Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde
9. janvāris J. Rācenis, P. Bojārs Konsultācijas par apkures katlu uzstādīšanas un ekspluatācijas jautājumiem.
  A. Krūmiņš, M. Petruševica, J. Mošura, L. Berga  Sanāksme par LED apgaismojuma līniju pārbūves jautājumiem.
10. janvāris I. Kapmale IKVD seminārs par audzināšanas darba kontroli
  “Biznesa izmēģinājumu laboratorijas” informatīvais pasākums SALA.
14. janvāris Būvsapulce par Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvi
15. janvāris M. Tams, I. Ķiksis, pārvalžu vadītāji Sanāksme par ceļu uzturēšanas jautājumiem Alojas novadā
16. janvāris V. Bārda, S. Stūre Sanāksme par Uzņēmēju dienām
  V. Bārda Tikšanās ar Jaunsardzes skolas instruktoriem
  Pasākuma vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā aktivitāte/ pārgājiens “Slēpo! Priecājies!” ar Alojas novada domes darbiniekiem.
17. janvāris V. Bārda Žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Finanšu ministriju ielūdz uz Iepirkumu Gada konferenci un Iepirkumu gada balvas pasniegšanas ceremoniju
  Uzņēmēju dienas darba grupas sapulce.
18. janvāris V. Bārda Jaunsardzes Centra rīkotā 1. semestra sanāksme par padarīto
  J. Rācenis Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes izbraukuma sēde.
21. janvāris Būvsapulce par Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvi
22. janvāris Grants ceļu būvsapulce
  Alojas iestāžu vadītāju sanāksme
23. janvāris Apvienotās komitejas sēde.
24. janvāris I. Šmite, I. Neimane Dzimtsarakstu nodaļas seminārs
  “Alojas novada uzņēmēju diena 2019” darba grupas sanāksme
  V. Bārda Vides investīciju fonda līgumu parakstīšana
25. janvāris Pārrunas ar izpilddirektora amata kandidātiem.
  V. Bārda Jaunsargu uzņemšana Alojas Ausekļa vidusskolā
28. janvāris Būvsapulce par Alojas Ausekļa vidusskolas pārbūvi
  Pārrunas ar Sociālā dienesta vadītāja/s amata kandidātiem
  Sanāksme par saimnieciskiem jautājumiem
29. janvāris Tikšanās ar Alojas Ausekļa vidusskolas 4 B klases skolniekiem
  Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas komitejas sēde
  V. Bārda Informatīvais pasākums “latvijaradits.lv”
  Darba grupas sanāksme par P15 un Audēju ielu
30. janvāris Darba grupas sanāksme par Uzņēmēju dienām
31. janvāris Vides kvalitātes zīmes “Zaļais sertifikāts” pasniegšanas pasākums un sertifikāta 20 gadu pastāvēšanas salidojums
  Domes sēde
  N. Šults Reids Alojas novadā sadarbībā ar PVD

2018. gads

Decembris

1.      decembris Zelta kāzu pāru sveikšanas pasākums Alojas kultūras namā.
  Labdarības pasākums ziedojumu vākšanai instrumenta iegādei daudzbērnu ģimenei (Jeņčiem)
  Puikules tautas nama jubilejas pasākums
3.decembris Tikšanās par K. Zāles pieminekli
  L. Meldere Zute, deputāti Tikšanās ar LFF Staicele
  V. Bārda Tikšanās ar uzņēmēju D. Dubru
  V. Bārda Tikšanās par ģimenes ārsta prakses vietu Staiceles pilsētā
4. decembris V. Bārda, J. Mošura, S. Stūre POLARIS semināru + meistarklasi – Kā piesaistīt investorus un attīstīt uzņēmējdarbības vidi Rīgas plānošanas reģionam!
  M. Petruševica Būvsapulce par Grants ceļiem
  Brīvzemnieku pagasta iestāžu vadītāju sanāksme
  Alojas pilsētas un pagasta Iestāžu vadītāju sanāksme
  Iedzīvotāju sanāksme Staiceles pārvalde
5. decembris I. Kapmale, Seminārs par jauno izglītības saturu
  D. Tauriņa, V. Bārda, A. Ozols Brīvzemnieku pagasta ceļu apsekošana
  V. Bārda, A. Lapkovska, D. Šķepaste Tikšanās par attīstības jautājumiem
  V. Bārda, J. Rācenis Tikšanās ar SIA “Alojas novada Saimniekserviss” darbiniekiem
6. decembris G. Kalniņa Seminārs Valsts kase
  J. Rācenis Konference “Teritorijas attīstības plānošana sabiedriskām pārmaiņām” VARAM
  V. Bārda Konference «Biznesa prognozes 2019»
  V. Bārda, S. Stūre sanāksme par biznesa pirmsinkubācijas periodu
7. decembris M. Petruševica, J. Mošura Informatīvais seminārs par  9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”  2.atlases kārtas ietvaros iesniedzamo projektu iesniegumu sagatavošanu
  V. Bārda Alojas novada uzņēmēju kopsapulce
  Labdarības pasākums ,,Lūgšanu brokastis” Marijas Jeņčas atbalstam
8. decembris V. Bārda Tikšanās ar Zemessardzes pulkvežleitnantu Dimitriju Oreškinu
  K. Zāles pieminekļa atklāšanas pasākums
  SIA “SALDO I.M.” 10 gadu jubilejas pasākums
10. decembris V. Bārda Līgums parakstīšana par Alojas AAV  remontu
  Iedzīvotāju sanāksme Braslavas pārvalde
11. decembris V. Bārda, M. Petruševica Valsts kases kompetences celšanas pasākums pašvaldību vadītājiem “Iestādes finanšu pārskats un iekšējās kontroles sistēma”
  Kafija ar politiķiem
12.-13. decembris I. Karlsone, Z. Aderniece, I. Baronova Seminārs par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām
  Jauniešu forums
13. decembris 15 deputātu sanāksme
  Iedzīvotāju sanāksme Brīvzemnieku pārvalde
16. decembris Alojas pilsētas egles iedegšana, dāvanu tirdziņš
17. decembris I. Kapmale, Izglītības ministrijas seminārs
18. decembris Iedzīvotāju sanāksme Alojas pārvalde
  M. Petruševica Sanāksme par grants ceļiem
19. decembris Apvienoto komiteju sēde
  Būvsapulce Alojas AAV
20. decembris Pārvaldnieku sanāksme
26. decembris Sanāksme par 3×3 nometni
27. decembris Pāles pagasta vizīte Brīvzemnieku pagastā (Purezers, Puikules muiža)
28. decembris Domes sēde

Novembris

1.      novembris V. Bārda Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēde
  I. Ķiksis, I. Kapmale, S. Freimane Sanāksme par drošību PII iestādēm
  Alojas iestāžu vadītāju sanāksme
2.      novembris I. Ķiksis Izpilddirektoru sanāksme
  Lūgšanu brokastis
  Vidzemes TV seminārs
  V. Bārda Tikšanās ar Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultāšu zinātniekiem
3.novembris V. Bārda, J. Rācenis, Z. Lapšāne Celma Sanāksme par Latvijas Novadu dienām Vitebskā.
  V. Bārda, I. Ķiksis Iestāžu vadītāju darba izvērtēšanas pārrunas
  V. Bārda, I. Ķiksis Iestāžu vadītāju darba izvērtēšanas pārrunas
  Jaunatnes lietu speciālista vakances izvērtēšana
4.      novembris Grants celu buvsapulce
  V. Bārda Tikšanās ar Alojas senioru b/bas priekšsēdētāju B. Lapkovski
  Domes ārkārtas sēde
  Deputātu sanāksme
5.      oktobris I. Ķiksis Sanāksme par novadpētniecības centra izveidi Puikules muižā
  SIA “Lursoft“ otro reizi atvērs indeksu “Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’, kas balstās uz reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo uzņēmumu finanšu-eko…
  LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja
8, novembris I. Kapmale IZM seminārs
  V. Bārda, I. Ķiksis, M. Petruševica Tikšanās ar Vidzemes augstskolas pārstāvjiem, Valmierā, Vidzemes augstskolas telpās.
9.novembris Pasīvo ēku atvērto durvju SALA
  V. Romanovska Sanāksme par DI
  Aloja Starkelsen gatavās noliktavas atklāšanas pasākums
  V. Bārda I. Ķiksis “ROTARI” kluba biedru sanāksm
11.novembris Lāčplēša diena
12.novembris Sanāksme par K. Zāles pieminekli
13novembris I. Kapmale Konference “Starpinstitucionālā sadarbība”
  V. Bārda, J. Rācenis, I. Ķiksis, A. Ozols, V. Možvillo, A. Krūmiņš, O. LAndsmane Darba pārrunas
  A. Ozola, I. Brente Mieze Konference Bērnu tiesību aizsardzībā
  D. Tauriņa Tikšanās ar VAS Latvijas ceļi
  V. Bārda, J. Rācenis, I. Ķiksis, A. Krūmiņš, A, Ozols, V. Možvillo, O. LAndsmane Darba pārrunas
  V. Bārda Tikšanās ar M. Rāceni
14. novembris I.Mauriņa Kaļva, Alojas senioru biedrības valdes sēde
  V. Bārda , L. Meldere Zute, M. Petruševica Piedalīšanās IUB seminārā
  D.Tauriņa Administratīvās komitejas sēde
  D. Tauriņa Tikšanās ar D. D. Vildiņu par jauniešu projektu Ozolmuižā
  V. Bārda Valsts Kontroles rīkotā diskusija par pašvaldības deputātu atalgojumu.
15. novembris Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde
16. novembris V. Bārda, V. Možvillo  Pieņemšana Valsts prezidenta pilī
16. novembris Latvijas valsts svētku pasākums – LV 100 Puikulē
17. novembris V. Bārda Latvijas Republikas proklamēšanas 100 gadadienas svinīgs sarīkojums Alojā, Vilzēnis
18. novembris LV100 sarīkojums Staicelē
20. novembris I. Ķiksis, M. Treimane, J. Rācenis, nodaļu vadītāji, deputāti Braslavas pārvaldes iestāžu budžeta aizstāvēšana
21. novembris Ievadforums Green Expo Rīga 21.novembrī!
  Finanšu un attīstības komitejas un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas apvienotā sēde.

 

  Brīvzemnieku pārvaldes iestāžu budžeta aizstāvēšana
22. novembris Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēde
  V. Bārda, A. Krūmiņš, G. Meļķe Kažoka, I. Karlsone  M. Petruševica, I. Ķiksis Tikšanās par projektu “Grants ceļi”
  V. Bārda Tikšanās ar LFF
  Staiceles pārvaldes iestāžu budžeta aizstāvēšana
23. novembris V. Bārda Sanāksme par skolas būvniecību
  Koncertzāles “Valmiera” telpās tiksies Valmieras un apkārtējo novadu uzņēmēji, lai diskutētu par paveikto 2018. gadā, uzzinātu lielākās nākamo gadu investīcijas, plānotos pasākumus un iepirkumus, kā arī uzzinātu aktualitātes uzņēmējdarbības vidē.
26. novembris Sanāksme par K. ZXāles pieminekli

 

  V. Bārda, S. Stūre, M. Petruševica J. Rācenis Sanāksme par braucienu uz Baltkrieviju
  Alojas pārvaldes iestāžu budžeta aizstāvēšana
27. novembris J. Rācenis, P. Kuzmenko Informatīvs seminārs par pilsētvides drošības nodrošināšanu
  I. Kapmale, N. Šults, SOC dienests, skolu direktori, SKII Naukšēni
  Grants ceļu būvsapulce. M.Petruševica, A.Krūmiņš
  LPS Finanšu un ekonomikas komiteja
  Tikšanās ar Sadales tīkli. M.Petruševica
  “Braslas” forums “Zaļie ceļi” Salā
28. novembris Domes sēde
  P. Kuzmenko Mežu apsaimniekošanas seminārs
28.- 30. novembris Alojas novada domes delegācijas vizīte Baltkrievijā
30. novembris Alojas novada domes darbinieki :Seminārs atbilstoši MK noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā”

Oktobris

1.      oktobris V. Bārda, I. Brente Mieze Pārvalžu vadītāji un sociālās komitejas pārstāvji Sveic aprūpes iestāžu klientus Veco ļaužu dienā
  Senioru nūjošanas pasākums. Senioru biedrības priekšsēdētāja pārvēlēšanas.
  LAD ceļi (V. Bārda, R. Arnītis, A. Krūmiņš)
2.      oktobris M. Petruševica, A. Krūmiņš Būvsapulce par grants ceļiem
  Ogres un Lielvārdes pašvaldību vizīte
  M. Petruševiča Projekta Green railway partneru sanāksme
  I. Ķiksis. I. Šternfelde Tikšanās ar BUC
  I. Ķiksis, I. Kapmale, Z. Adiene un skolēnu vecāki Sanāksme par Sporta skolas tālāko attīstību un darbību
4.      oktobris V.Bārda Tikšanās ar LFF mācību un treniņa centra vadītāju J. Bakmani
  Domes attīstības un saimnieciskās darbības speciālistu tikšanās ar AS Sadales tīkls speciālistiem
5.      oktobris I. Ķiksis, A. Krūmiņš, L. Meldere Zute Latvijas pašvaldības izpilddirektoru asociācijas sanāksme
  V. Bārda, Z. Lapšāne Celma, M. Petruševica  LIAA Siguldas BI tikšanās ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējdarbības speciālistiem
8.      oktobris Sanāksme par K. Zāles pieminekli
  J. Rācenis, G. Meļķe Kažoka, I. KArlsone, I. Štelcs, I. Virse Liepiņa Sanāksme par dzīvokļu jautājumu
9.      oktobris I. Brente Mieze, V. Romanovska Dalība VPTAI radošajās darbnīcās (projekta ietvaros )
  M. Petruševica, I. Timermane Zaļo dzelzceļu info zīmju saskaņojums
  Grants ceļu būvsapulce
  V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, I. Laizāne, Z. Aderniece, L. Lilenblate Sipko, J. Rācenis, R. Būda, N. Šults Sanāksme par K. Zāles pieminekli
  V. Bārda, M. Petruševica P15 būvsapulce Staicelē
10.      oktobris V. Bārda Dalība VARAM Latvijas- Igaunijas SVK sēdē
  Tautas mākslas kolektīvu izvērtēšanas komisijas sanāksme
  I. Ķiksis Sanāksme par muzeja attīstības jautājumiem
  Pārvaldnieku sanāksme
11.      oktobris-13.oktobris Lauksaimniecības un meža tehnikas izstāde
11. oktobris I. Kapmale, I. Mauriņa Kaļva, A. Ozols, soc. dienests un skolu direktori seminārs “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”
  Deputātu sanāksme “15”
  J. Rācenis, I. Štelcs Sanāksme par siltināšanas un namu apsaimniekošanas jautājumiem
15. oktobris Uzņēmēju padomes sēde
16. oktobris I. Kapmale Seminārs VISC
  V. Bārda , I. Brente Mieze Uzruna Skrundas sociālā dienesta delegācijai
  Būvsapulce par grants ceļiem
  V. Bārda, N. Šults Drošības dienas pasākums
  J. Rācenis SIA “Limbažu slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulces
  V. Bārda, I. Štelcs Sanāksme par attīstības un darba jautājumniem.
  Alojas un Skrundas sociālā dienesta sanāksme
17. oktobris Domes ārkārtas sēde
  Apvienotā  komitejas sēde.
  V. Bārda Tikšanās ar Vidzemes augstskolas rektoru K. Osi
18. oktobris V. Bārda Konference “Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi”,
  I. Šmite, I. Neimane Seminārs dzimtsarakstu nodaļai
  N. Šults Tikšanās ar Staiceles pamatskolas vecākiem par vecāku patruļu iesaistīšanu preventīvajā darbā.
19. – 21. oktobris V. Bārda Dalība LPS rīkotajā braucienā uz IV Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas pašvaldību līderu sanāksmi
19. oktobris J. Rācenis Sabiedrības vadītāju konference Liepājā
20. oktobris I. Mauriņa Kaļva Staiceles audēju studijas 60. gadu jubileja
22. oktobris V. Bārda Tikšanās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem
  V. Bārda Tikšanās ar LPS padomnieci L. Pudžu
23. oktobris V. Bārda Tikšanās ar Krievijas vēstniecības un Brāļu kapu komitejas pārstāvjiem
24. oktobris Braslavas pagasta pārvaldes pieredzes apmaiņas brauciens uz Gārseni
  J. Rācenis Sanāksme ar Alojas Aprūpes Centra vadītāju G. Kundrāti
  Darbinieku novērtēšana
  I. Ķiksis, I. Mauriņa Kaļva, SOC, Bāriņtiesa, iestāžu direktori, policija Starpinstitucionālā sanāksme
25. oktobris Domes sēde
  V. Bārda Tikšanās ar Gintu Kaminski LPS
26.0ktobris I. Brente Mieze SEMPRE projekta apvienoto ikgadējo Vidzemes Augstskolas konferenci izglītības jomas profesionāļiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem
  D. Šķepaste Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijas valsts simtgades ietvaros īsteno īpaši Latvijas valsts simtgadei veltītu pasākumu kopumu, akcentējot pilsētu un reģionu lomu valsts attīstībā: Brīvības ielu stāstu 9 republikas…
  J. Rācenis Sanāksme ar Alojas novada SIA un SOC dienestu
27. oktobris Leģendu nakts

 

29. oktobris V. Bārda. I. Ķiksis Iestāžu vadītāju izvērtēšana
30. oktobris V. Bārda Seminārs “Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt”.
31. oktobris I. Mauriņa Kaļva, G. Krūmiņa  Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls.
  V. Bārda, I. Jaunzeme Latvijas Muzeju padomes sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par Staiceles lībiešu muzeja „Pivālind” kārtējo akreditāciju.

Septembris

1. septembris V. Bārda Ozolmuižas pamatskolas 25 gadu jubilejas pasākums.
3. septembris  V. Bārda, I. Ķiksis Zinību diena Staiceles pamatskolā. 

J. Rācenis Zinību diena Ozolmuižas pamatskola.

V. Bārda Zinību diena Alojas Ausekļa vidusskolā.

V. Bārda, I. Šternfelde Alojas Ausekļa vidusskolas Vecāku sapulce.

4. septembris M. Petruševica Green Railway partneru tikšanās Limbažos. 

A. Krūmiņš P15 būvsapulce.

V. Bārda SALAS prezentācija konkursā “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2018”.

Būvsapulce “Grants ceļi”.

5. septembris LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde. 

I.Ķiksis Sanāksme ar bibliotēku vadītājiem.

V. Bārda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

I. Kapmale Zinību diena Alojas MMS.

J. Rācenis Būvniecības lielās balvas pasniegšanas ceremonija.

6. septembris I. Kapmale un skolu pārstāvji Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atkāšanas pasākums. 

V. Bārda Sadarbības līguma parakstīšana ar Mazsalacas un Rūjienas novadu.

I. Brente Mieze, R. Būda, I. Štelcs, V. Romanovska Sanāksme par pašvaldību nedzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

7. septembris I. Ķiksis Izpilddirektoru sanāksme. 

V. Bārda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ikgadējais POLARIS forums.

SIA “ZAAO”” dalībnieku sapulce, kas norisināsies Pārgaujas novadā, Stalbes pagasta, CSA poligonā “Daibe”.

10. septembris SALĀ tikšanās ar Vidzemes augstskolas pārstāvjiem, Kasparu Osi. 

SALA Deputātu sanāksme.

11. septembris A. Krūmiņš Būvsapulce (grants ceļi). 

V. Bārda LPS Izglītības un kultūras komiteja.

Alojas iestāžu vadītāju sanāksme.

12. septembris I. Ķiksis, M. Petruševica, Z. Lapšāne Celma Forums “Valsts atbalsta biznesu”. 

V. Bārda LPS Tehnisko problēmu komiteja.

Dzīvojamās mājas “Lazdas” apsaimniekotāju sanāksme.

13. septembris DI plāns. Sanāksme. V.Bārda, I.B.Mieze, I.Šternfelde, M.Petruševica, A.Krūmiņš, I.Neripa, I.Kiksis.
14. septembris J. Rācenis Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde. 

Pārvaldnieku sanāksme.

V. Bārda  Tikšanās ar NBS Cēsu garnizona priekšnieku.

15. septembris V. Bārda Puikules pamatskolas salidojums.
17. septembris Audēju ielas būvsapulce. 

Sociālās,  kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde.

K. Zāles pieminekļa sapulce.

18. septembris Apvienoto komiteju sēde. 

Grants ceļu pārbūves būvsapulce.

P 15 būvsapulce.

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

19. septembris V. Bārda Aizsardzības ministrijas organizētais seminārs par Latvijas drošībai un aizsardzībai aktuāliem jautājumiem. 

Ugunsdrošības un darba aizsardzības apmācības Alojas novada domē.

V.Bārda, A.Krūmiņš, J. Rācenis Konkurss Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2018 noslēguma ceremonija.

20. septembris I. Kapmale Seminārs par interešu izglītību un audzināšanu. 

J. Rācenis Seminārs par Latvijas drošībai un aizsardzībai aktuāliem jautājumiem Valmierā.

V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva Tikšanās ar LFF prezidentu K. Gorkšu.

I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

21. septembris Olimpiskā diena. 

M.Petruševica Green Railway projekta tikšanās Apē.

Ikšķiles novada vizīte SALA.

Diskusija SALĀ par izglītības jautājumiem.

22. septembris V. Bārda Pasākums “Bērniņš ienācis pasaulē” Puikules iniciatīvu centrā “Puikules muiža”!
24. septembris V. Bārda Svētā Mise.
26. septembris I. Ķiksis, A. Krūmiņš, G. Meļķe Kažoka, M. Petruševica Sanāksme par “Alderiem”. 

Mājas LAZDAS iedz.sapulce. V.Bārda, J.Rācenis.

27. septembris Domes sēde. 

I.Ķiksis Seminārs par PORTĀLA izveidi.

28. septembris V. Bārda “Latvijas Olimpiskās komitejas” Ģenerālās asamblejas paplašinātā sēde.

Augusts

2. augusts I. Ķiksis Tikšanās ar TIC un bibliotēkām par tūrisma stratēģiju novadā 

Iedzīvotāju sanāksme par Alojas autoostas tālākās izmantošanas plāniem

3.augusts I. Ķiksis Izpilddirektoru sanāksme
6. augusts A. Krūmiņš, M. Petruševica Audēju ielas būvsapulce( SAM 3.3.1.) 

V. Bārda, S. Brokāne, J. Krastiņš Sanāksme par Staiceles pamatskolas attīstības jautājumiem

7. augusts A. Krūmiņš P15 būvsapulce Staicelē.
8. augusts V. Bārda, D. Tauriņa, I. Šternfelde Sanāksme par PII Puikulē darbības nodrošināšanu.
9. augusts Darba pārrunas par PII metodiķi
10. augusts I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme par drošību. 

Deputātu sanāksme.

11. augusts Dalība projektā “100 gades Zaļumballe” Pagasta novadpētniecības Informācijas punkta atvēršana Braslavas bibliotēkā. Ādolfa Alunāna 170 dzimšanas dienas gads. Tautas nama amatierteātris uzved lugu “Pašu audzināts”. 

V. Bārda Atklāšana Novada sporta spēles

13. augusts A. Krūmiņš Audēju ielas būvsapulce Staicelē (Projekts SAM 3.3.1.) 

V. Bārda Tikšanās ar LFF  valdes locekļiem.

14. augusts Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
15. augusts V. Bārda, A. Krūmiņš Tikšanās ar SIA “KroksR”  arhitekti I. Rudzīti.
16. augusts Kubulu pagasta vizīte Alojas novadā. 

Finanšu un attīstības komitejas sēde.

18.-19. augusts Alojas senioru b/bas organizētais velobrauciens.
20. augusts I. Kapmale un skolu direktori IZM mācības. 

Audēju ielas būvsapulce.

I. Ķiksis  Muzeja “Pivalind” akreditācija.

21. augusts J. Rācenis, I. Ķiksis, I. Mauriņa Kaļva, M. Petruševica, R. Būda Sanāksme par K. Zāles pieminekli. 

V. Bārda Tikšanās ar  Vides aizsardzības ministrijas pārstāvjiem.

I. Kapmale Interešu izglītības izvērtēšanas komisijas sanāksme.

22. augusts Darba intervija projektu vadītāja vakancei. 

I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

23. augusts Domes sēde 

J. Rācenis, I. Štelcs Sanāksme ar SIA “Smartmeter”siltumtrašu speciālistiem.

24. augusts V. Bārda Finanšu ministres D. Reiznieces Ozolas vizīte Alojas novadā. 

Madonas pašvaldības vizīte Alojas novadā.

25. augusts I. Brente Mieze Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē.
27. augusts V. Bārda, A. Krūmiņš, M. Petruševica Audēju ielas būvsapulce. 

J. Rācenis Sanāksme par K. Zāles pieminekli.

28. augusts I. Ķiksis, I. Kapmale Sanāksme PII Vilzēnu struktūrā. 

V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva Sanāksme VARAM par ūdens un kanalizācijas sakārtošanas jautājumiem.

V. Bārda, J. Rācenis, I. Mauriņa Kaļva LPS Finanšu un ekonomikas komiteja.

Alūksnes delegācijas vizīte Alojas novadā.

30. augusts V. Bārda, I. Ķiksis, M. Petruševica, Mazsalacas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes process kopā ar Alojas novadu. Pārvaldes un sadarbības darba grupas sanāksme. 

I. Ķiksis, A. Krūmiņš, I. Šternfelde, D. Tauriņa  Alojas Ausekļa vidusskolas un Puikules PII vecāku sapulce.

 

 

31. augusts V. Bārda, I. Kapmale Novada pedagogu konference. 

V. Bārda Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseina atklāšana.

I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

V. Bārda Mazsalacas novada pašvaldības darbinieku riteņbraucēju sagaidīšana.

Jūlijs

1. jūlijs Dalība XXVI Vispārējos Dziesmu un XVI Deju svētkos, kolektīvu izbraukšana uz svētku gājienu.
2. jūlijs V. Bārda, I. Ķiksis SIA “Sertifikācijas centrs” līgumu parakstīšana. 

V. Bārda, A. Krūmiņš, P15 Būvsapulce

3. jūlijs Izsoles (dzīvokļi un ēka). 

Alojas iestāžu vadītāju sanāksme.

4. jūlijs V. Bārda LPS Veselības un sociālo jautājumu komiteja. 

V. Bārda LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja.

10. jūlijs V. Bārda tikšanās ar LFF ģenerālsekretāru E. Pukinski. 

V. Bārda Tikšanās ar LFF prezidentu K. Gorkšu.

V. Bārda LPS Izglītības un kultūras komiteja.

V. Bārda Tikšanās ar VARAM pārstāvjiem.

11. jūlijs V. Bārda, A. Krūmiņš, M. Treimane, G. Kalniņa, M. Kamale, Z. Aderniece Tikšanās par Gulbenes novada speciālistu uzņemšanu Alojas novadā. 

V. Bārda SAM 3.3.1.Audēju ielas un P 15 celtniecības darbu pārbaude.

12. jūlijs V. Bārda, A. Krūmiņš Tikšanās ar SALAS energoefektīvo logu ražošanas pārstāvi. 

Gulbenes novada delegācijas vizīte Alojas novadā.

14. jūlijs  Labdarības pasākums “Bumbu rallijs” 

V. Bārda Mazo staiceliešu uzņemšana pilsētnieku kārtā.

V. Bārda Tikšanās ar Balvu novada pašvaldības un uzņēmējdarbības speciālistiem.

16. jūlijs V. Bārda, A. Krūmiņš Būvsapulce par Audēju ielu.
17. jūlijs VARAM vizīte Alojas novadā (J. Eglītis, R. Bremšmits). 

V. Bārda, I. Ķiksis, I. Mauriņa Kaļva I. Laizāne Sanāksme par  Alojas pilsētas svētkiem.

V. Bārda, A. Krūmiņš Būvsapulce P15.

18. jūlijs Alojas novada domes Ārkārtas sēde. 

Darba pārrunas-vecākais policijas inspektors.

V. Bārda Tikšanās ar BUB Staicele p-ku G. Kīnu.

19. jūlijs V. Bārda Sanāksme ar Satiksmes ministru. 

V. Bārda, Z. Aderniece Lielās Talkas noslēguma pasākums.

V. Bārda Tikšanās ar LPS padomnieku A. Salmiņu.

20. jūlijs Alojas pilsētas svētki. 

V. Bārda, A. Krūmiņš Tikšanās par ielu apgaismojuma lampām.

V. Bārda Alojas pilsētas svētku atklāšana.

21. jūlijs Alojas pilsētas svētki. 

V. Bārda Uzruna Jauniešu dienas pasākumā. (5 gadu jubileja)

V. Bārda Burtiņa Š atklāšana Alojas “Reišmalīšos”.

V. Bārda Zaļā dzelzceļa atklāšana.

23. jūlijs J. Rācenis Tikšanās ar SEB bankas speciālistiem. 

J. Rācenis Civilās aizsardzības sanāksme.

I. Ķiksis Sanāksme par Alojas pašvaldības policijas kompetencēm.

24. jūlijs I. Ķiksis Sanāksme ar ALTUM par energoefektīva apgaismojuma iespējām.
25. jūlijs I. Ķiksis, L. Berga Pārvaldnieku sanāksme. 

I. Ķiksis Karoga karjera apskate (volejbola smilts Puikules laukumam).

26. jūlijs I. Ķiksis, R. Stumpe Alojas novada sporta skolas pieredzes apmaiņas brauciens uz Mazsalacu.
27. jūlijs I. Ķiksis Pārrunas ar TIC un muzeja darbiniekiem par attīstību.
31. jūlijs J. Rācenis, I. Mauriņa Kaļva, I. Ķiksis, I. Kapmale, O. Landsmane  Darba pārrunas. 

I. Ķiksis Iedzīvotāju sapulce par Staiceles DC darbības turpināšanu un ūdens saimniecības jautājumiem.

Jūnijs

1. jūnijs I. Ķiksis LPIA, Daugavpils; 

Ārkārtas sēde par J. Rāceņa atbilstību amatam.

2. jūnijs V. Bārda Alojas Ausekļa vidusskolas izlaidums.
4. jūnijs V. Bārda, A. Krūmiņš, D. Tauriņa, I. Šternfelde Sanāksme par PII projekta ieviešanu; 

V. Bārda, I. Ķiksis, A. Krūmiņš, M Kamale, O. Landsmane, L. Meldere Zute Darba pārrunas ar iepirkuma speciālistu kandidātiem;

Sanāksme par M. Kučinska vizīti.

5. jūnijs V. Bārda, A. Krūmiņš P15 būvsapulce; 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

6. jūnijs V. Bārda, A. Krūmiņš Būvsapulce par Audēju ielas projektu.
7. jūnijs Videokonference par būvniecības ģenerālvienošanos.
8. jūnijs J. Rācenis Tikšanās ar banku pārstāvjiem; 

V. Bārda Kučinska vizīte Alojas novadā;

10 Pasaules latviešu klaidoņu saiets Ungurpilī.

11. jūnijs . Ķiksis Sanāksme par sportu ar Alojas novada sporta skolas direktori.
12. jūnijs Pārvaldnieku sanāksme.
13.- 14. jūnijs J. Rācenis RPR sanāksme “Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai”. 

 

13. jūnijs V. Bārda, I. Neripa Vidzemes Augstskolas īstenotā projekta SEMPRE – Sociālā spējināšana/ spēcināšana lauku apvidos Igaunijā.
13. jūnijs I. Ķiksis, A. Krūmiņš, A. Ozols, O. Landsmane Darba pārrunas ar pašvaldības policista vakances kandidātiem.
13. jūnijs I. Laizāne, R. Būda, M. Lilenblats, I. Štelcs Sanāksme par Alojas pilsētas svētkiem.
14. jūnijs Deputātu tikšanās par aktuāliem jautājumiem novadā.
15. jūnijs J. Rācenis Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes izbraukuma sēde, kurā piedalīsies Ministru prezidenta biedrs un Ekonomikas ministrs Arvils Ašaradens notiks diskusija par reģionu ekonomisko attīstību. 

V. Bārda 9. klases izlaidums Ozolmuižā.

16. jūnijs V. Bārda, I. Kapmale 9. klases izlaidums Staicelē. 

V. Bārda Alojas Ausekļa vidusskolas 9. klases izlaidums.

V. Bārda, I. Kapmale 12. klases izlaidums Staicelē.

18. jūnijs A. Krūmiņš Būvsapulce par Audēju ielu. 

J. Rācenis Tikšanās ar ZAAO pārstāvjiem.

19. jūnijs Apvienoto komiteju  izbraukuma  sēde Daibē. 

 

20. jūnijs V. Bārda, I. Ķiksis, I. Kapmale, Z. Adiene Sanāksme par sporta skolas attīstības jautājumiem. 

V. Bārda Tikšanās ar LPS padomnieci I.Dunduri un I. Rudzīti.

21. jūnijs V. Bārda LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde.
22. jūnijs V. Bārda Tikšanās ar Limbažu olimpiskā centra vadību. 

 

25. jūnijs V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, I. Ķiksis, A. Lapkovska Sanāksme par Dziesmu un deju svētkiem.
26. jūnijs I. Ķiksis, R. Būda, A. Lapkovska, I, Šternfelde Sanāksme par 3×3 nometni. 

V. Bārda Tikšanās ar I. Kozakevičas poļu vidusskolas vadību.

J. Rācenis Tikšanās ar Brīvzemnieku pārvaldes vadītāju D. Tauriņu.

I. Ķiksis, R. Būda, I. Karlsone, D. Tauriņa, P. Kuzmenko. D. Šķepaste Publiskā apspriešana “Par tirgus nolikuma apstiprināšanu”.

27. jūnijs I. Mauriņa Kaļva, I. Kapmale, Z. Lapšāne Celma Tikšanās par mūžizglītības jautājumiem ar Rūjienas novada speciālistiem. 

I.Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

28. jūnijs Domes sēde. 

V. Bārda, A. Krūmiņš, M. Kamale, I. Rudzīte Sanāksme par AAV būvekspertīzi ar SIA “”Kroks R”.

29. jūnijs Z. Lapšāne Celma, Tikšanās ar Limbažu novada pieaugušo izglītības koordinatori Vairu Ābeli par Pieaugušo izglītības iespējām. 

I. Ķiksis, Z. Lapšāne Celma, M. Kamale Alojas novada pārstāvju un ViA turpmākas sadarbības sanāksme. ViA SMART labs (pirmsinkubācija), virtuālā tūre un IT skoliņa.

Maijs

 1. maijs Darba svētki. 

Nūjošanas pasākums Aloja- Puikule pa zaļo dzelzceļu.

2. maijs V. Bārda, J. Rācenis LFF kongress; 

V. Bārda LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja;

V. Bārda Līgumu parakstīšana ar SIA “Asfaltbūve” par Audēju ielas projektu.

4. maijs V. Bārda, Tikšanās ar Alojas Ausekļa vidusskolas direktori I. Šternfeldi par Alojas Ausekļa vidusskolas attīstības jautājumiem.
8. maijs M. Petruševiča, M. Kamale, I. Timermane brauc uz “Green Railway” projekta 4. tikšanās; 

V. Bārda tikšanās ar Karinu Pētersoni;

V. Bārda Tikšanās ar SIA “Aloja Starkelsen” vadību;

J. Rācenis RPR darba sanāksme;

V. Bārda, A. Krūmiņš P15 būvsapulce;

I. Ķiksis, k/n vadītāji Sanāksme par interešu izglītību;

Mācības par ārpakalpojumu līgumiem, atskaišu sagatavošanu.

9. maijs I. Ķiksis LPIA; 

V. Bārda Tikšanās ar Mārupes novada pārstāvjiem;

V. Bārda Tikšanās ar Latvijas olimpiskā centra vadību.

10. maijs V. Bārda, R. Stumpe Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bausku; 

V. Bārda Tikšanās ar Ikšķiles novada pašvaldības darbiniekiem;

J. Rācenis RPR;

V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva A. Hansona filmas “Atzinības krusts-ceļš uz Latviju” prezentācija;

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem, SALA.

11. maijs Pašvaldību savienības kongress
12. maijs Baltā galdauta svētki
14. maijs V. Bārda, I. Šternfelde Sanāksme AAV par Erasmus projektu; 

Deputātu sanāksme;

V. Bārda LPS sarunas ar Satiksmes ministru.

15. maijs Sociālās,  kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde; 

V. Bārda, I. Kapmale Olimpiāžu uzvarētāju svētki Bīriņos;

A. Krūmiņš, M. Kamale, M. Petruševiča Sanāksme par veloceliņiem;

Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde;

A. Krūmiņš P15 būvsapulce.

16. maijs V. Bārda  LPS Tehnisko problēmu komiteja; 

Praktiskās apmācības biznesa plāna rakstīšanā SALA;

I. Ķiksis, A. Ozols, I. Mauriņa Kaļva,Trīs saujas, Sanāksme par Alojas kapu apsaimniekošanu.

17.-18. maijs L. Lilenblate Sipko Pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu sanāksme.
17. maijs Finanšu un attīstības komitejas sēde; 

V. Bārda, I. Ķiksis VUGD svētki;

V. Bārda, I. Ķiksis un kapitālsabiedrības Tikšanās ar I. Kalniņu (Citadele).

18. maijs Z. Lapšāne Celma Vidzemes uzņēmēju dienas; 

V. Bārda Vidzemes uzņēmēju diena, plk. 13.00 Konference;

Alojas Ausekļa vidusskolas un Ozolmuižas pamatskolas 9 klases pēdējais zvans;

I. Ķiksis, I. Mauriņa Kaļva B/bas “Alojas seniori” 10 gadu jubilejas pasākums.

19. maijs V. Bārda Tikšanās ar I. Rudzīti un Jumavas pārstāvi; 

Koncerts “Manai dzimtenei” Alojas hallē.

21. maijs Meža cirsmu izsole; 

V. Bārda Tikšanās ar A. Hansonu;

I. Ķiksis, J. Rācenis, I. Štelcs, R. Būda Sanāksme par saimnieciskiem jautājumiem.

22. maijs V. Bārda, I. Ķiksis , komiteju vadītāji Pārvaldnieku sanāksme par ceļiem; 

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” sapulce;

V. Bārda Tikšanās ar asociēto profesoru Kasparu Osi Vidzemes augstskolā.

23. maijs G. Maģe  Seminārs “Aktualitātes DVS Namejs lietotājiem saistībā  ar e-adreses ieviešanu”. 

I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

24. maijs Domes sēde. 

Alojas Ausekļa vidusskolas Olimpiāžu uzvarētāju svētki.

25. maijs Novada bibliotēku darbinieku izbraukuma un gada noslēguma seminārs  kopā ar LRCB; 

NVO, iedzīvotāji, V. Bārda, I, Rudzīte, J. Rācenis, Brāļu kapu komitejas pr-js, būvnieks, iestāžu vadītāji Sanāksme par K. Zāles pieminekļa pārvešanu un uzstādīšanu;

J. Rācenis Koncerts “Paaudzes vieno” jubilejas pasākums 10 gadi Ozolmuižā.

26. maijs V. Bārda Alojas MMS Izlaidums.
27. maijs I. Kapmale PII Auseklītis Izlaidums.
28.- 30. maijs V. Bārda LPS pieredzes apmaiņas brauciens “Izglītības sistēma Somijā, pašvaldību kompetence un atbildība”.
28. maijs M. Kamale, M. Peruševiča, I. Štelcs Mazsalacas novada pašvaldībā – partneru tikšanās par dalību LIFE projektā; 

I. Timermane LPS diskusiju par tūrisma attīstība iespējām reģionos ar jautājumu vai ceļošana ar sabiedrisko transportu ir iespējama visā Latvijas teritorijā.

29. maijs J. Rācenis, A. Krūmiņš Būvsapulce P15.
30. maijs Sanāksme par Klaidoņu saietu, 

I, Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme.

31. maijs V. Bārda, S. Brokāne Staiceles vidusskolas karoga nolaišana; 

Sanāksme par pasākumu Lets Go to Aloja ar Mariusu;

V. Bārda Uzņēmēju konsultatīvā sanāksme;

V. Bārda Sanāksme par M. Kučinska vizīti.

Aprīlis

 3. aprīlis Biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” biedru kopsapulce; 

V.Bārda tikšanās ar Grobiņas pilsētas priekšsēdētāju Aivaru Priedolu;

 

4.aprīlis J. Rācenis RPR darba grupas sanāksme par sabiedrisko transportu; 

R. Būda Alojas iestāžu vadītāju sanāksme;

J. Rācenis, I. Ķiksis, I. Štelcs, I. Neripa, G. Kundrāte sanāksme ar Swedbank un kapitāldaļu turētāju sanāksme;

I. Ķiksis pārvalžu vadītāju sanāksme;

V. Bārda, V. Romanovska, D. Lapšāne, A. Ozola, M. Kamale, I. Neripa DI sabiedriskā apspriešana Limbažos;

I. Ķiksis, I. Šternfelde, I. Kapmale, I. Krūmiņa Smilšu terapijas pakalpojuma iespēju nodrošināšana Vilzēnu PII

5.aprīlis Pieredzes apmaiņas brauciens uz Mārupes novadu 

 

6.aprīlis Izpilddirektoru sanāksme 

V. Bārda Tikšanās ar M. Beļavnieku par Alojas sporta skolas attīstības iespējām

9. aprīlis J. Rācenis Iedzīvotāju pieņemšana Alojas novadā; 

V. Bārda, I. Ķiksis, I. Karlsone Tikšanās par dzīvojamās mājas “Pludmales”-6, Ozolmuižā;

10. aprīlis V. Bārda LPS Izglītības un kultūras komiteja; 

J. Rācenis SIA „Limbažu slimnīca” kārtējā dalībnieku sapulce;

Alojas novada domes darbinieku tikšanās ar Swedbank pārstāvjiem par sociālajām garantijām;

V. Bārda SIA “Latvijas FF mācību un treniņu centra “Staicele””dibinātāju sanāksme;

I. Kapmale un skolu direktori sanāksme par interešu izglītības noteikumiem;

J. Rācenis RPR Attīstības komitejas sēde;

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

11. aprīlis M. Kamale, M. Petruševiča, G. Meļķe Kažoka sanāksme CFLA; 

V. Bārda tikšanās ar VARAM par Staiceles ūdenssaimniecības sakārtošanas jautājumiem;

Z. Lapšāne Celma seminārs “OIRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai”;

V. Bārda tikšanās ar sporta kluba “Staiceles bebri” vadītāju J. Jaunzemu;

V. Bārda Tikšanās ar Staiceles papīrfabrikas īpašnieci un vides risinājuma institūta pārstāvi par LEAF projektiem.

12. aprīlis Z. Lapšāne Celma seminārs “Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz mežu apsaimniekošanu”‘; 

V. Bārda, I. Ķiksis, D. Šķepaste, A. Lapkovska, I. Mauriņa Kaļva tikšanās ar 3×3 nometnes organizatoriem;

Iestāžu vadītāju kopsapulce. Revidenta ziņojums un turpmākās rīcības un citu organizatorisko jautājumu apspriešana;

13. aprīlis I. Kapmale seminārs par kompetenču pieeju pirmsskolām; 

V. Bārda, J. Rācenis konference “Valsts ceļu tīkla nākotne: iespējas un izaicinājumi”;

V. Bārda tikšanās ar LFF prezidentu G. Indriksonu;

V. Bārda tikšanās ar LFF pārstāvjiem;

16.aprīlis Deputātu sanāksme Brīvzemnieku pagasta pārvaldē; 

V. Bārda Tikšanās ar Jāni Mežecki LFF;

V. Bārda Tikšanās ar Saeimas deputātu Aināru Mežuli;

17. aprīlis V. Bārda Tikšanās ar Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru  Ž. Tikmeru; 

V. Bārda Tikšanās ar G. Indriksonu LFF;

I. Ķiksis Pārvaldnieku sanāksme;

V. Bārda LPS Domes sēde;

V. Bārda Tikšanās ar K. Gorkšu LFF.

18. aprīlis  V. Bārda Tikšanās ar I. Bartkeviču SIA “Trīs saujas” par kapu apsaimniekošanu; 

Centrālās administrācijas sanāksme.

19. aprīlis A. Krūmiņš Seminārs par nulle enerģijas māju būvniecību; 

I. Ķiksis, I. Kapmale, PII vadība,Sanāksme par silto smilšu iekārtu;

Alojas novada Domes pastāvīgo komiteju Apvienotā sēde.

20. aprīlis V. Bārda, D. Tauriņa, Z. Jirgensone, V. Vītiņa Vidzemes lūgšanu brokastis; 

I. Ķiksis, A. Krūmiņš Latvijas Meža Programmas 2018 seminārs par medību tēmām;

J. Rācenis AS “CATA” akcionāru sanāksme;

I. Ķiksis, R. Būda, L. Meldere Zute, M. Kamale, A. Krūmiņš, M. Petruševica L. Lilenblate Sipko Sanāksme par Alojas autoostas attīstības jautājumiem;

V. Bārda Tikšanās, lai pārrunātu sadarbības jautājumus starp RPR AP priekšsēdētāju D.Jurēvicu un Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadu domju priekšsēdētājiem.

21. aprīlis M. Kamale, M. Petruševica, D. Tauriņa Green railway trases apsekošana 40 km.
23. aprīlis V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, R. Stumpe Sanāksme par Alojas novada sporta skolas darbību; 

V. Bārda, J. Rācenis, I. Karlsone, I. Neripa Sanāksme par SIA darbību;

V. Bārda, J. Rācenis, I. Karlsone Sanāksme ar SIA Alojas novada Saimniekserviss;

V. Bārda, J. Rācenis, I. Karlsone Sanāksme ar SIA Urga valdes locekli S. Fiļipovu.

24. aprīlis V. Bārda Tikšanās par EKO būvniecību; 

J. Rācenis Limbažu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde;

V. Bārda Biedrības “Valmieras-Giterslo reģionu sadarbībai” sanāksme;

V. Bārda Tikšanās ar V. Ļaščenko;

A. Krūmiņš Zaļo veloceliņu būvsapulce;

V. Bārda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības  komitejas sēdē;

J. Rācenis Tikšanās ar Brāļu kapu komitejas un ministrijas pārstāvjiem;

I. Ķiksis, A. Krūmiņš P15 būvsapulce.

25. aprīlis Z. Lapšāne Celma Seminārs Smiltenē Sociālā uzņēmējdarbība – jauna iespēja; 

I. Ķiksis, Sanāksme par Staiceles SOC dienesta darbību;

I. Ķiksis Sanāksme ar pārvalžu vadītājiem.

26. aprīlis Domes sēde
27. aprīlis V. Bārda, J. Rācenis LFF kongress.
28. aprīlis Lielā talka.

Marts

1.marts Administrācijas un nodaļu vadītāju sanāksme; 

J. Rācenis tikšanās ar SIA “Alojas novada Saimniekserviss” valdes locekli I. Štelcu;

2.marts J. Rācenis, L. Lilenblate Sipko konference “Runā valsts”, Rīgā, LNB; 

Ķiksis Latvijas Pašvaldību savienības izpilddirektoru sanāksme;

5. marts J. Rācenis Tikšanās ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem par K. Zāles pieminekli; 

V. Bārda Tikšanās ar Salacgrīvas novada pašvaldības vadītāju D. Straubergu;

I. Ķiksis, I. Kapmale, I. Šternfelde, D. Mūrniece sanāksme par Silto smilšu iekārtas noslogojuma un pielietojuma jautājumiem;

6. marts Alojas novada domes arhīva pārbaude; 

V. Bārda tikšanās ar ceļubūves konsultantu;

V. Bārda, A. Krūmiņš, I. Ķiksis, projektētāji tikšanās par ceļa P15 turpmāko remontu;

I. Ķiksis, kultūras iestāžu vadītāju sanāksme;

J. Rācenis tikšanās ar SIA “Alojas Novada Saimniekserviss valdes locekli I. Štelcu;

7.marts Alojas novada domes un iestāžu darbinieku seminārs “Profesionāla klientu apkalpošana un konfliktsituāciju risināšana”; 

A. Krūmiņš tikšanās ar SIA “8CRB” pārstāvjiem;

A. Krūmiņš tikšanās ar SIA “FN Serviss” pārstāvjiem;

8.marts LPS Videokonference par MK noteikumu projektu mājas lapām; 

I. Ķiksis, I. Karlsone Sanāksme ar pārvaldniekiem;

9.marts Alojas novada Domes ārkārtas sēde; 

Visu deputātu tikšanās par aktuāliem jautājumiem pašvaldībā;

V. Bārda, I.Ķiksis, I. Šternfelde, L. Moderniece sanāksme par Alojas muzeju;

V. Bārda, J. Rācenis tikšanās ar Saeimas deputātu J. Dombravu;

I. Ķiksis tikšanās ar Alojas un Vilzēnu k/n kolektīvu vadītājiem un darbiniekiem;

10.marts V. Bārda, L. Lilenblate Sipko pasākums “Bērniņš ienāk pasaulē”;
12.marts I.Kapmale tikšanās ar L. Riekstu Riekstiņu par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem; 

V. Bārda, J. Rācenis, A. Krūmiņš, I. Ķiksis tikšanās ar SIA “Orions” pārstāvjiem;

I. Ķiksis Alojas MMS darbinieku sanāksme;

V. Bārda, J. Rācenis, I.Ķiksis, L. Lilenblate Sipko, M.Kamale, M.Petrušēvica, A.Krūmiņš sadarbības pašvaldību tikšanās par LIFE projektu;

I. Ķiksis sanāksme ar Alojas novada SOC darbiniekiem un BSAC darbiniekiem;

I. Ķiksis  Staiceles un Puikules k/n darbinieku un vadītāju sanāksme.

13.marts V. Bārda tikšanās ar AS “Limbažu ceļi” pārstāvjiem; 

J. Rācenis sanāksme ar PID darbiniekiem, e-paraksta kārtošana;

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.

14. marts I. Ķiksis, L. Lilenblate Sipko sanāksme par TIC jautājumiem; 

J. Rācenis, L. Lilenblate Sipko, Z. Lapšāne Celma sanāksme par novada suvenīriem;

V. Bārda tikšanās ar Grobiņas novada priekšsēdētāju Aivaru Priedolu.

15. marts Alojas novada Domes pastāvīgo komiteju Apvienotā sēde; 

LPS Informatīvā lekcija “Integrēta pieeja vadības kompetenču attīstībā” video;

I. Ķiksis un bibliotēku vadītāji Alojas novada bibliotēku apmeklējumi un  Aktuāla profesionāla informācija – saruna/diskusija.

16. marts V. Bārda tikšanās ar apgāda “Jumava” valdes locekli J. Visocki; 

V. Bārda, J. Rācenis, I. Mauriņa Kaļva Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes izbraukuma sēde;

I. Ķiksis sanāksme ar D. Lapšāni, I. Brenti Miezi un D. Tauriņu par DI jautājumiem;

LPS videokonference par personu datu aizsardzības jautājumiem (trešā daļa).

19. marts I. Ķiksis, J. Rācenis tikšanās ar revidenti J. Jakovinu; 

V. Bārda, J. Rācenis, I. Brente Mieze, V. Romanovska tikšanās ar Labklājības ministrijas un RPR pārstāvjiem par DI projektu;

I. Ķiksis sanāksme ar pārvalžu vadītājiem, pašvaldības policijas pārstāvjiem, I. Mauriņa Kaļva, I. Karlsone;

I. Mauriņa Kaļva, I. Ķiksis, I. Kapmale, D. Mūrniece Tikšanās par PII jautājumiem.

20. marts V. Bārda Tikšanas ar Valmieras pilsētas pašvaldības vadītāju; 

V. Bārda Tikšanās ar Kocēnu pašvaldības un vācu sadarbības partneriem;

NAMEJA mācības darbiniekiem un deputātiem;

 

21. marts Seminārs “Publiskā atbalsta iespējas MVU inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādei” 

 

22. marts Domes sēde
23. marts Seminārs par darba drošību; 

SIA”ZAAO” dalībnieku sapulce;

G. Kalniņa, I. Baranova, S Ārgale, S. Silmale ZZDats seminārs par darba algām;

 

25. marts Genocīda upuru piemiņas pasākums Alojā un Staicelē; 

 

26. marts V. Bārda, I. Ķiksis, I. Karlsone, L. Meldere Zute Sanāksme par juridiskajiem jautājumiem; 

V. Bārda, J. Rācenis, I. Karlsone SIA Kapitāldaļu turētāju sanāksme;

J. Rācenis, I. Timermane, L. Lilenblate Sipko, Z. Lapšāne Celma, D. Šķepaste Sanāksme par suvenīriem;

Ārkārtas domes sēde;

V. Bārda Alojas attīstības biedrības sanāksme.

27. marts Z. Lapšāne Celma, L. Lilenblate Sipko Seminārs “Industriālā mantojuma potenciāls tūrismā” 

V. Bārda, A. Hansons Biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” sēde.

 

28. marts I. Kapmale pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs; 

Z. Aderniece Lielās talkas koordinatoru sanāksme;

V. Bārda, M. Kamale, M. Petruševiča Saruna par zaļo dzelzceļu  kopā ar Latvijas valsts mežiem;

V. Bārda, I. Ķiksis tikšanās ar Lattelecom pārstāvjiem;

29. marts V. Bārda tikšanās ar  Salacgrīvas būvvaldes vadītāju I. Cīruli; 

I. Ķiksis, I. Kapmale, D. Šķepaste, I. Mauriņa Kaļva, L. Meldere Zute tikšanās ar MMS vadību par interešu izglītību;

Žetonvakars Alojas AAV;

I. Baronova ZZDats seminārs.

Februāris

1. februāris I. Ķiksis, A. Krūmiņš, O. Landsmane tikšanās ar Mazsalacas novada pašvaldības pārstāvjiem
  J. Rācenis, A.Ozols tikšanās par dzīvokļu un komunālās saimniecības jautājumiem
  Dace Tauriņa, Marika Kamale, Vita Romanovska, Arvīds Ozols tikšanās ar SUSTENTO ekspertiem par DI projekta ietvaros
  V. Bārda, J. Rācenis  sanāksme ar bankas Citadele pārstāvjiem
2. februāris V. Bārda, I. Timermane J. Rācenis, I. Mauriņa -Kaļva piedalīšanās izstādē Balttour
  K. Kuzmenko, M. Māra Miezīte izpilddirektoru sanāksme Rojā
  I.Ķiksis, D. Šķepaste, L. Lilenblate- Sipko  sanāksme par Braslavas muižas parku;
3. februāris V. Bārda koncertā Alojai – 26 “Nāc ciemos!”
5.februāris V. Bārda, I. Mauriņa- Kaļva, A. Ozols, A. Krūmiņš, I. Ķiksis, M. Kamale, O. Landsmane darba pārrunas ar iepirkumu speciālista kandidātiem; 

L. Lilenblate Sipko, I. Timermane, D. Šķepaste, D. Tauriņa, J. Rācenis, I. Mauriņa Kaļva, V.Bārda sanāksme par 100 gades pasākumiem un suvenīriem pagastos un novadā;

V. Bārda, J. Rācenis, I.Ķiksis, A. Krūmiņš, V. Romanovska, M. Kamale, D. Lapšāne, D. Tauriņa, A. Ozols, I. Neripa sanāksme par DI;

6.februāris I. Ķiksis, G. Meļķe Kažoka, P. Kuzmenko Staiceles nekustamo īpašumu pārskatīšana; 

J. Rācenis tikšanās ar LMT pārstāvjiem par sarunu izmaksu optimizāciju;

I. Kapmale vispārizglītojošo skolu direktoru sanāksme par izglītības jautājumiem;

V. Bārda Iedzīvotāju pieņemšana;

7.februāris V. Bārda tikšanās ar AAV kolektīvu un SIA “Kroks” arhitekti I. Rudzīti; 

I. Ķiksis, J. Rācenis, pārvaldnieki, G. Meļķe Kažoka, L. Lilenbalate Sipko diskusija par teritoriju kopšanu;

I. Mauriņa Kaļva, V. Bārda, I. Ķiksis, M. Kamale, S. Frīdenfelde, O. Landsmane un SALAS darbinieki sanāksme par reorganizāciju;

J. Rācenis, I. Štelcs tikšanās par SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” darbību;

8.feburāris D. Tauriņa Brīvzemnieku pagasta iestāžu vadītāju sanāksme; 

I. Ķiksis, L. Lilenblate Sipko, D. Šķepaste, iestāžu un biedrību pārstāvji tikšanās ar Jolantu Borīti par 100 gades pasākumiem;

J. Rācenis, A. Ozols, V. Romanovska sanāksme par sociālajiem jautājumiem;

9.februāris I. Ķiksis, O. Landsmane, L. Moderniece, I. Šternfelde vīzija par muzeja darbību; 

V. Bārda, I. Ķiksis, J. Rācenis tikšanās ar revidenti R. Jakovinu;

Deputātu tikšanās par attīstības un saimnieciskajiem jautājumiem;

11.februāris V. Bārda Mazsalacas pilsētas dzimšanas dienas pasākums;
12.februāris V. Bārda tikšanās ar b-bas “Ūdensroze” valdes locekli Tomu Arnavu un J. Straumi; 

I. Ķiksis tikšanās ar komiteju vadītājiem;

13. februāris V. Bārda, J. Rācenis tikšanās ar RPR pārstāvjiem; 

I. Ķiksis tikšanās ar Guntu Karpu par labiekārtošanas darbiem;

I. Ķiksis tikšanās ar VTU O. Spurdziņu par Alojas autoostas teritorijas sakārtošanas jautājumiem;

Uzņēmēju padomes sēde;

14. februāris Ēnu dienas pasākums; 

V. Bārda, S. Fiļipova sanāksme par SIA attīstību;

15.februāris Alojas novada Domes pastāvīgo komiteju apvienotā sēde; 

I. Ķiksis, O. Landsmane, G. Kalniņa, G. Roļskija, Z. Aderniece sanāksme par transportu;

V. Bārda tikšanās ar LVM projektētāju.

16.februāris V. Bārda tikšanās ar Saeimas deputātiem Krišjāni Kļaviņu un Arti Rasmani par LFF; 

V. Bārda tikšanās ar LAD vadītāju J. Brenguli;

17.februāris V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, A. Ozols, L. Lilenblate Sipko, R. Stumpe Sporta laureāts Staicelē;
19.februāris I. Ķiksis sanāksme ar autobusu vadītājiem; 

I. Ķiksis sanāksme ar Valmieras SOC ciemata vadītāju Ediju Pētersonu par DI projektu;

V. Bārda tikšanās ar bankas Citadele pārstāvi I. Kalniņu;

V. Bārda, I. Ķiksis tikšanās par DI;

20.februāris V. Bārda, M. Kamale, I. Timermane, M. Petruševica sanāksme par Zaļo dzelzceļu projektu; 

I. Ķiksis pārvaldnieku sanāksme par mežiem;

21.februāris V. Bārda tikšanās ar Limbažu domes priekšsēdētāju D. Zemmeru par DI; 

J. Rācenis, I. Ķiksis sanāksme par Silto smilšu iekārtas pielietojumu un noslogojumu ar D. Timofejevu;

V. Bārda, I. Ķiksis, L. Lilenblate- Sipko, I. Šternfelde un uzņēmēji tikšanās ar AAV skolēniem par Ēnu dienām;

22.februāris Domes sēde; 

O. Landsmane, S. Brokāne darba pārrunas par Staiceles vidusskolas saimniecības daļas vakanci;

23.februāris V. Bārda, J. Rācenis, I. Ķiksis sanāksme ar Valmieras VTU vadību; 

I.Ķiksis sanāksme ar LVC Vidzemes zonas vadītāju;

V. Bārda tikšanās ar 8CBR vadību;

V. Bārda Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde Smiltenē;

V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, V. Možvillo, J. Bakmanis, A. Rubenis Ziedotāju aplis SALA;

25.februāris V. Bārda Tikšanās ar apgāda “Jumava” valdes locekli J. Visocki; 

V. Bārda Starptautiskās izglītības izstādes Skola 2018 un Starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstādes 2018 apmeklējums Ķīpsalā;

26.februāris V. Bārda tikšanās ar Salaspils uzņēmēju padomes locekļiem un Ogres pilsētas vadītāju;
27.februāris V. Bārda. I. Mauriņa Kaļva tikšanās ar Staiceles skolas direktori un saimnieciskās daļas vadītāju;
28.februāris V. Bārda tikšanās ar Alojas aprūpes centra vadītāju G. Kundrāti; 

V. Bārda, I. Ķiksis, O. Landsmane, I. Šternfelde, L. Moderniece sanāksme par Alojas muzeja tālāko attīstību;

Videokonference par personu datu aizsardzības jautājumiem (otrā daļa).

Janvāris

3. janvāris I. Ķiksis, A. Krūmiņš sanāksme ar Staiceles LFF  un Staiceles v/sk pārstāvjiem.
4. janvāris I. Ķiksis, I. Kapmale tikšanās ar PII “Auseklītis” darbiniekiem par darbības nodrošināšanu un darbu organizēšanu.
I.Ķiksis, A. Krūmiņš sanāksme ar pārvalžu vadītājiem.
8. janvāris V. Bārda tikšanās ar laikraksta “Auseklis” žurnālisti G. Ozoliņu.
I. Kapmale I. Ķiksis tikšanās ar PII “Auseklītis” vadību par darbu organizēšanu iestādē.
9. janvāris I. Kapmale, R. Stumpe, E. Rulle un sporta metodiķi darba grupas sanāksme par sporta finansiālā atbalsta nolikumu.
V. Bārda, I. Ķiksis, M. Kamale, O. Landsmane, S. Pēce, I. Prauliņa, Z. Lapšāne- Celma sanāksme par SALA darbību.
10. janvāris V. Bārda tikšanās ar Veselības un Zemkopības ministrijas pārstāvjiem.
I.Ķiksis Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas  sanāksme.
V. Bārda Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.
I. Mauriņa- Kaļva, A. Hansons, I. Laizāne sanāksme par Pasaules klaidoņu 10. saieta organizēšanu.
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.
11. janvāris V. Bārda, I. Ķiksis, I, Kapmale, I. Mauriņa-Kaļva sanāksme par izglītības un kultūras jautājumiem.
I. Ķiksis tikšanās ar PII “Auseklītis” Alojas struktūrvienības vecākiem.
V. Bārda tikšanās ar Staiceles papīrfabrikas īpašniekiem.
V. Bārda SIA “Aloja Starkelsen” sezonas noslēguma pasākums.
12. janvāris V. Bārda tikšanās ar LFF pārstāvjiem un treneriem.
V. Bārda tikšanās ar Zemkopības parlamentāro sekretāru Ringoldu Arnīti
Deputātu sanāksme – diskusija par aktualitātēm, kā arī komitejās un Domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.
Ārkārtas sēde.
15. janvāris V. Bārda, J. Rācenis LFF sēde.
16. janvāris J. Rācenis tikšanās ar SIA “Rekreācijas centri “Vīķi”” un SIA “Urga” vadību
V. Bārda tikšanās ar Uldi Mežuli SIA “Ģinēni”.
17. janvāris V. Bārda, G. Meļķe- Kažoka tikšanās ar iedzīvotājiem par zemes jautājumiem.
V. Bārda LPS Tehnisko problēmu komiteja
J. Rācenis, I. Ķiksis sanāksme ar pārvalžu vadītājiem.
18. janvāris Apvienotā komiteju sēde.
Ārkārtas sēde par dalību projektā.
19. janvāris I. Ķiksis, G. Meļļke- Kažoka, A. Krūmiņš, D. Šķepaste sanāksme par nekustamajiem īpašumiem Braslavas pārvaldē.
V. Bārda Saeimas deputāta Aināra Mežuļa vizīte Alojas novadā.
20. janvāris V. Bārda,I.Mauriņa-Kaļva, I.Neimane, L. Moderniece Barikāžu laika atceres pasākums SALĀ.
22. janvāris V. Bārda I. Šternfelde tikšanās par AAV jautājumiem.
V.Bārda, I. Timermane tikšanās par tūrisma izstādes “Balttour” jautājumiem.
V. Bārda, I.Mauriņa-Kaļva,  I. Ķiksis, O. Landsmane, D. Šķepaste un kultūras/ tautas namu vadītāji. Sanāksme par budžetu.
23. janvāris I. Ķiksis, O. Landsmane, I. Kapmale, MMS un Alojas sporta skolas direktori. Sanāksme par budžetu.
V. Bārda, I. Laizāne sanāksme par Alojas kultūras nama darbību.
V. Bārda, I. Ķiksis, M. Kamale, O. Landsmane, S. Pēce, I. Prauliņa, Z. Lapšāne- Celma, S. Frīdenfelde sanāksme par SALAS darbību.
24. janvāris I. Neimane, I. Šmite  Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku konference.
I. Ķiksis, A. Krūmiņš sanāksme par darba drošības un ugunsdrošības aktuālajiem jautājumiem kopā ar “INSALVO darba drošības risinājumi” projektu vadītāju Albertu Dambi.
M. Kamale  Iepirkumu uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisijas sēde.
I. Ķiksis, G. Meļķe – Kažoka, R. Būda sanāksme par Alojas pārvaldē esošajiem īpašumiem.
J.Rācenis LPS sēde, biedru sapulce.
25. janvāris Domes sēde 

A. Krūmiņš Tikšanās par tranzīta ielas rekonstrukcijas jautājumiem ar būvniekiem.

26. janvāris V. Bārda, V. Romanovska Sanāksme par SOC jautājumiem 

V. Bārda Tikšanās ar bankas Citadele vadītāju I. Kalniņu

V. Bārda Telefonintervija ar Kurzemes TV par K. Zāles pieminekli

V. Bārda, I. Mauriņa Kaļva, I. Laizāne Pasaules latviešu brālības biedru kopsapulce

27. janvāris V. Bārda Staiceles dzimšanas dienas koncerts “Lielās ielas stāsts”
29. janvāris I. Ķiksis, R. Stumpe, I. Kapmale Sanāksme par sporta dzīves attīstību un mērķdotāciju sadalījumu 

I. Ķiksis, G. Meļķe Kažoka sanāksme ar Staiceles kapu zemes īpašumu

30. janvāris D. Šķepaste XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju koordinatoru sanāksme 

I. Ķiksis, G. Meļķe Kažoka, D. Tauriņa sanāksme par Brīvzemnieku īpašumiem

V. Bārda Tikšanās ar Barikāžu dalībnieku

I.Ķiksis, .Kapmale, D. Tauriņa, I. Laizāne Sanāksme par 3×3 nometni Alojā

31. janvāris J. Rācenis RPR Sanāksme par satiksmes transportu 

I. Ķiksis, A.Krūmiņš, I.Mauriņa Kaļva, V.Bārda, L. Lilenblate- Sipko sanāksme ar pārvalžu vadītājiem

V. Bārda, I. Štelcs tikšanās ar siltuma sistēmas speciālistiem

V. Bārda, H. Rokpelnis tikšanās par Alojas un Mazsalacas novadu sadarbību

Decembris 2017

1.decembris V. Bārda Alojas novada Uzņēmēju kopsapulce SALĀ.
5. decembris Valdis Bārda, Jurģis Rācenis, Ginta Kalniņa Tikšanās ar Swedbank pārstāvi.
6. decembris Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde
Diskusija par personas datu aizsardzības jautājumiem videokonferences formā( Visiem darbiniekiem)
7. decembris I. Timermane Vidzemes piekrastes tūrisma tīklošanās seminārs par sadarbību starp 5 pašvaldībām, pārskats par laika periodu no 2012. gada līdz 2017. gadam, lektoru uzstāšanās no LIAA, RPR, Siguldas biznesa inkubatora, Vidzemes tūrisma asociācijas, labās prakses piemēri no Lauku tūrisma asociācijas un Lauku ceļotāja, 100 gades notikumu apskats. Panākta vienošanās, ka 2018. gadā notiks Baltijas valstu apceļošanas akcija gar Baltijas jūru.
8. decembris V.Bārda Sanāksme ar Swedbank un LMT pārstāvjiem
I. Ķiksis LPIA Gada sapulce
J. Rācenis Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēde
11. decembris Centrālās administrācijas sanāksme par turpmākajiem darbiem un mērķiem
V. Bārda, I, Štelcs, J. Rācenis Sanāksme par SIA “Alojas novada Saimniekserviss” darbību
12. decembris V. Bārda, Marika Kamale, Ivars Ķiksis, Pēteris Kuzmenko Tikšanās ar 4 kaimiņu novadu pārstāvjiem par noslēgto sadarbības līgumu un jaunajiem projektiem
J. Rācenis, Z. Lapšāne- Celma, Ilze Kapmale, Sandra Brokāne, Ina Šternfelde, I. Možvillo, V. Ķikute Tikšanās ar mācību centru Buts par piedāvājumu izglītības iestādēs
J. Rācenis, Z. Lapšāne-Celma,I. Kapmale I. Šternfelde Tikšanās BUC pārstāvjiem
13. decembris Z. Lapšāne- Celma Seminārs “Eko-inovācijas un IKT risinājumi”
J. Rācenis Alojas pilsētas katlu mājas apsekošana(bojājumu novēršana)
R. Būda Pārvalžu vadītāju sanāksme
14. decembris Deputātu tikšanās
I.Timermane Latvijas tūrisma forums.
15. decembris V. Bārda, I. Ķiksis Tikšanās ar LMT pārstāvjiem
Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu tīkla sanāksme
V. Bārda, I. Ķiksis, J. Rācenis VID Seminārs Par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos no 2018.
J. Rācenis Limbažu slimnīcas 80 gadu jubilejas pasākums
18. decembris V. Bārda, I. Ķiksis, O. Landsmane, I. Karlsone, I. Baronova Darba pārrunas par iepirkumu speciālista vakanci
V. Bārda, I. Ķiksis, O. Landsmane, I. Karlsone, I. Baronova Darba pārrunas par juriskonsulta vakanci
V. Bārda Tikšanās ar Limbažu novada lauku atbalsta dienesta vadītāju A. Legzdiņu
V. Bārda, I. Ķiksis, deputāti, R. Būda, I. Rudzīte Tikšanās par K. Zāles pieminekli
19. decembris Sociālo, kārtības, komunālās saimniecības un dzīvokļu jautājumu komitejas sēde.
I. Ķiksis, J. Rācenis Tikšanās ar SIA valdes locekļiem I. Neripu, S. Fiļipovu, G. Kundrāti
  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
20. decembris Finanšu un attīstības komitejas sēde.
LPS Diskusija par pašvaldību pakalpojumu unificēto nosaukumu kataloga veidošanu. (Video versijā)
Deputāti, I. Ķiksis, P. Kuzmenko, D. Šķepaste, M. M. Miezīte Sanāksme par Stārķu zemi
21. decembris R. Būda , G. Meļķe Kažoka, I. Ķiksis, L. Lilenblate- Sipko Sanāksme par apziņošanas sistēmām
V. Bārda Tikšanās ar Rekreācijas centrs “Vīķi” valdes locekli I. Neripu
22. decembris I. Ķiksis, V. Romanovska, I. Kapmale, D. Šķepaste Tikšanās ar deputātiem par iespējamajām ekonomijām budžetā
27. decembris V. Bārda, I. Ķiksis, I. Štelcs, J. Rācenis Tikšanās par SIA “Alojas novada Saimniekserviss” attīstības jautājumiem
R. Būda Alojas iestāžu vadītāju sanāksme
I.Ķiksis, I. Kapmale, D. Mūrniece Tikšanās ar PII Auseklītis vecākiem
28. decembris Domes sēde