Alojas Novads

Ārkārtas domes sēde

9. martā plkst.13 tiek sasaukta domes ārkārtas sēde (Jūras iela 13, Aloja).

Darba kārtība:

Par būvniecības līguma AND/5-28-1/17/4 laušanu un domes priekšsēdētāja vietnieka J. Rāceņa atbrīvošanu no ieņemamā amata.