Alojas Novads

Domes ārkārtas sēde


Pasākuma informācija

  • Datums:

13. augustā, 16:00, Jūras ielā 13, Alojā (kultūras nama lielajā zālē) norisināsies Alojas novada ārkārtas sēde. Darba kārtībā viens jautājums:

Par dalību Valsts Zivju fonda projektu konkursā zivju resursu aizsardzības pasākumiem.