Alojas Novads

Latvijas 100gades zaļumballe Braslavas parkā

11. augustā plkst.21 Braslavas parkā notiks Latvijas 100gades zaļumballe.

11.AUG.-2