Alojas Novads

Sestdienas labdarības tirgus


Pasākuma informācija

  • Datums:

16. martā plkst.11-14 Alojas ev.lut.baznīcas telpās Sestdienas labdarības tirgus.