Alojas Novads

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

10. janvārī plkst.16 SALĀ Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.