Alojas Novads

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

13. martā plkst.16 atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde.