Alojas Novads

Zaļumballe Puikulē

11. augustā plkst.20 Puikulē zaļumballe lauku kapelu, ziņģētāju un tautas mūzikas ansambļu pavadībā.