• ungurpils ezers asais
  • mg 0086 1
  • 18 1
  • no torna
  • staicele tilts
  • mg 0195 1
  • starki
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Piektdiena, 2014. gada 22. augusts

Meklē Alojas pilsētas bibliotēkas jaunākās grāmatas kopkatalogā!   


Ar Alojas pilsētas bibliotēkas krājuma jaunākajām grāmatām aicinām iepazīties 27.februārī, 24.aprīlī, 26.maijā, 28.augustā, 30.oktobrī, 18.decembrī.


Nozīmīgi papildinājumi Alojas pilsētas bibliotēkas krājumam


2012. gada nogalē Alojas pilsētas bibliotēka ieguva divus nozīmīgus un augstvērtīgus papildinājumus grāmatu krājumam. VKKF projekta „Grāmatu iepirkums Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada pašvaldību bibliotēkām” ietvaros savā krājumā saņēma 11 grāmatas par kopējo summu Ls 74.04.

Bibliotēkai tika dota iespēja iegūt savā krājumā speciāli atlasītu un augstvērtīgu lasāmvielu.

1)      no latviešu oriģinālliteratūras:

Heniņš, Arturs. Smilšu pulkstenī birst cits laiks;

Manfelde, Andra. Adata;

Rūmnieks, Valdis. Viestura zobens;

Žuravska, Dzintra. Senču mantojums un lāsts;

2)      no nozaru literatūras:

Feldmanis, Roberts. Latvijas baznīcas vēsture;

Kacena, Vera. Kājāmgājējs karā;

Kraukle, daina. Gadatirgi Latvijā. 3.daļa. Vidzeme;

Lasmane, Skaidrīte. Komunikācijas ētika;

Ross, Alekss. Viss cits ir troksnis;

Rusmanis, Sigurds. Pa vecajiem Latvijas ceļiem;

3)      uzziņu literatūra bērniem:

Pasaules atlants kāpēcīšiem.

 

LR Kultūras ministrijas un LNB administrētās programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” ietvaros Alojas pilsētas bibliotēka savā krājumā saņēma 31 grāmatu un 3 klausāmgrāmatas par kopējo summu Ls 248.99. Katrā no iespieddarbiem ielīmēta īpašā norāde, ka grāmatu iegādi atbalsta Kultūras ministrija ar mērķi stiprināt nacionālo identitāti un sabiedrības saliedētību.

Lasītājiem tiek piedāvāta daudzveidīga un augstvērtīga literatūra gan par vēsturi, mākslu, arheoloģiju, kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c. uzziņu literatūra.

1)      no latviešu oriģinālliteratūras:

Ābele, Inga. Akas māja, (klausāmgrāmata);

Bauere, Inguna. Ede, Pumpura sieva;

Čaks, Aleksandrs. Mana paradīze;

Freimane, Valentīna. Ardievu, Atlantīda, (krievu valodā);

Jundze, Arno. Gardo vistiņu nedēļa;

Kļavis, Aivars. Viņpus vārtiem. 4.grāmata. Ceļojošā cirka gūstekņi;

Klimovičs, Atis. Personiskā Latvija;

Kosteņecka, Marina. Vēstules no mājām, (krievu valodā);

Lācītis, Vilis. Stroika ar skatu uz Londonu, (klausāmgrāmata);

Latviešu/krievu dzeja;

Moreino, Sergejs. Frāze un līdzsvars;

2)      no nozaru literatūras:

Aldersons, Jūlijs. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem;

Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi!;

Deiviss, Normans. Eiropas vēsture;

(Divas) puses. Latviešu kara stāsti;

(Divas) puses. Latviešu kara stāsti, (klausāmgrāmata);

Ēriksens, Tomass Hillanns. Mazas vietas – lieli jautājumi;

Hābermāss, Jirgens. Postnacionālā konstelācija un demokrātijas nākotne;

Kruks, Sergejs. Ārtelpas skulptūras semiotika, ekonomika un politika;

Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā;

Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca;

Latvija un latviskais;

Latvijas vēstures atlants;

Lielais Latvijas atlants;

Mākslas enciklopēdija: no viduslaikiem līdz mūsdienām;

Nadziņa, Valija. Etnogrāfiskais ornaments;

Nadziņa, Valija. Jostas un prievītes;

Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns „Mērnieku laiki”;

Radiņš, Arnis. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē;

Radošo savienību plēnums 1. un 2. jūnijs, 2010.;

Rožukalne, Anda. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija;

Rubenis, Andris. Jaunās domāšanas vēstneši, pravieši un pamatlicēji;

Socioloģija Latvijā;

Streičs, Jānis. 1991. Tas garais cilvēkbērna gads.

 

Alojas pilsētas bibliotēkas darbības pamatmērķis ir daudzveidīgu un kvalitatīvu resursu un pakalpojumu piedāvājums novada iedzīvotājiem izglītības, informācijas un personības izveides vajadzībām, ieskaitot atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Jauniegūto vērtīgo lasāmvielu Alojas pilsētas bibliotēka lasītājiem piedāvās Jauno grāmatu dienā 28. februārī. Jaunieguvumu izstāde tiks papildināta ar grāmatu apskatiem.

Lai veicinātu šo vērtīgo iespieddarbu apriti un nonākšanu pie ikviena lasītāja, kura dzīvesvietai tuvāk esošajā bibliotēkā šādu iespieddarbu nav, Alojas pilsētas bibliotēka kā jauno grāmatu kopu labprāt piedāvās ikvienai no Alojas novada publiskajām un skolu bibliotēkām. Esiet laipni gaidīti Alojas pilsētas bibliotēkā! Ja Jums nepieciešamais izdevums neatrodas bibliotēkas krājumā, kuru apmeklējat, tad tās darbinieki šo izdevumu pasūtīs un piegādās no citas novadā esošas bibliotēkas. Labu lasītprieku!