• no torna
  • mg 0086 1
  • ungurpils ezers asais
  • staicele tilts
  • starki
  • 18 1
  • mg 0195 1
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Ceturtdiena, 2014. gada 28. augusts

Alojas pilsētas bibliotēka piedāvā:


 • Abonētās datubāzes

Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā - Letonika.lv un Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"

 • Apmācības

Apmācību iespējas pamatprasmēs darbam ar datoru un internetu piedāvā gan bibliotēkā gan klienta dzīves vietā

 • Datori un internets

Datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana

 • Dokumentu izdrukas, kopēšana

 • Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku

Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem

 • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana

Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64031345, e-pastu

Iespieddarbu rezervēšana saņemšanai Alojas pilsētas bibliotēkā, iespieddarbu nodošanas termiņu pagarināšana un lietotāja konta pārraudzība internetā
www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga

 • Kartotēkas, mapes

- Novadpētniecības kartotēka

Tematiski atspoguļo novadpētnieciska satura izdevumus un analītiskus rakstus no periodikas un citiem iespieddarbiem- par vēsturi, kultūru, tautsaimniecību, personībām

- Novadpētniecības materiālu mapes

                 mapju sarakstu skatīt šeit


 • Konsultācijas

Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu, e-pakalpojumu izmantošanu internetā, par praktiskām un noderīgām lietām darbā ar datoru.

 • Pasākumi

Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, konkursi, diskusijas u.tml.)

 • Periodika (avīzes, žurnāli)

 • Skenēšana

Dokumentu, attēlu skenēšana, informāciju saglabājot digitālajā formātā, izdrukājot

 • Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Alojas pilsētas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

 • Uzziņas

Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde

Maksas pakalpojumi: