• 18 1
  • no torna
  • mg 0195 1
  • starki
  • mg 0086 1
  • staicele tilts
  • ungurpils ezers asais
 • Iepriekšējais
 • 1 of 7
 • Nākamais
Pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Biedrība „Jauniešu interešu klubs „E.M.-K.A.””


Biedrības vadītāja: Evija Fiļipova, e-pasts: 

Adrese: “Melderi”, Puikule, Brīvzemnieku pagasts, Alojas novads, LV-4063

Dibināta Puikulē, 2011.gada 25.oktobrī. UR Reģistrācijas nr. 40008186347.

Biedrību "Jauniešu iniciatīvu klubs "E.M.-K.A." dibināja Brīvzemnieku un Braslavas pagasta aktīvie jaunieši. Biedrības mērķis ir – mazināt sociālo spriedzi, atbalstīt un stiprināt jauniešu sabiedrisko aktivitāti, celt lauku jauniešu pašapziņu.

Biedrības pamatdarbības uzdevumi: veicināt lauku iedzīvotāju pašizglītošanos, sekmēt bērnu un jauniešu netradicionālās izglītības formu attīstību, veicināt sabiedrības integrāciju, demokrātiju, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto jeb riska grupu stāvokli, veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes, attīstīt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

Nākotnes vēlmes: lai jaunieši nedodas projām no laukiem, lai neizbrauc uz ārzemēm, lai ir darbs, var nopelnīt un var interesanti pavadīt brīvo laiku šeit pat – mūsu Latvijas laukos.


Jauniešu biedrība „Pivālind”


Dibināta 2007.gada 24.aprīlī.
Priekšsēdētāja Anda Timermane, 22400122,

Mērķi:
• Bērnu un jaunatnes kultūrizglītības sekmēšana;
• Pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;
• Unikālās kultūrvēsturiskās vides sakopšana.

Biedrībā darbojas 14 jaunieši. Tie aktīvi iesaistās pilsētas un novada aktivitātēs, jauniešu problēmu risināšanā, kā arī dzimtās vietas sakopšanā un pilnveidošanā.

2008. gadā biedrība veiksmīgi startēja Limbažu rajona padomes projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!” un ieguva finansējumu projekta izstrādāšanai. Biedrība ir biedrs biedrībai „Īģes lauku partnerība” kopš 2008.gada. Sadarbojamies ar Limbažu jauniešu biedrību „Mēs nākotnei”, kopš 2009.gada aizsākusies sadarbība ar „Mazo Kavalēriju”.