Vidējās izmaksas Alojas novadā | Alojas Novads
Alojas Novads

Vidējās izmaksas Alojas novadā

Alojas novada pašvaldības SIA “Alojas novada Saimniekserviss” izmaksas Alojas novadā

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi un cenas

Apdzīvota vieta  Aukstais ūdens m3
EUR bez PVN no 01.05.2017.
Kanalizācija m3
EUR bez PVN  no 01.05.2017.
Kopā 1 m3 EUR bez PVN no 01.05.2017.
 Aloja  1,00 2,18  3,18 
 Braslavas pag.,
Vilzēni
 0,69  1,79  2,48
Brīvzemnieku pag.,
Puikule 
1,32   1,51 2,83 
Brīvzemnieku pag., 
Puikules stacija
1,63  1,54  3,17 
Brīvzemnieku pag.,
Ozolmuiža 
 0,78 1,23  2,01 
Staicele   0,93 2,47  3,40 
Ungurpils   1,28 2,27  3,55 

Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502


Papildpakalpojumi

Nr. p. k. Pakalpojums Vienība Pakalpojuma izcenojums (EUR bez PVN) no 1.05.2017. Pakalpojuma izcenojums (EUR ar PVN) no 1.05.2017.
1. Elektriķa pakalpojumi h 8,95 10,84
2. Santehniķa pakalpojumi

a)      ūdenssaimniecībā

b)      kanalizācijā

 

h

h

 

8,95

12,60

 

10,84

15,25

3. Citu speciālistu pakalpojumi h 8,95 10,84
4. Tāmes sastādīšana pēc pasūtījuma 1 gb 15,00 18,15
5. Būvgaldnieka pakalpojumi h 8,95 10,84
6. Ūdens skaitītāju maiņa (jauns skaitītājs) gb 19,61 23,72
7. Ūdens skaitītāja maiņa (lietots, verificēts skaitītājs) gb 12,98 15,70
8. Ūdens skaitītāja maiņa (klienta skaitītājs) gb 5,04 6,10
9. Ūdens skaitītāja plombēšana gb 5,00 6,05
10. Kanalizācijas sistēmu tīrīšana ar rokas cauruļu tīrītāju h 12,60 15,25
11. Zāles pļaušana ar stumjamo pļaujmašīnu h 8,59 10,39
12. Zāles pļaušana ar stumjamo pļaujmašīnu m2 0,048 0,058
13. Zāles pļaušana ar dārza traktoru ha 50,40 60,99
14. Zāles pļaušana ar trimmeri h 8,59 10,39
15. Zāles pļaušana ar trimmeri m2 0,029 0,035
16. Zaru zāģēšana līdz 2m augstumā h 8,59 10,39
17. Bīstamo koku zāģēšana h 13,95 16,88
18. Koku vainagu veidošana h 10,97 13,27
19. Mehanizēta lapu un šķiroto atkritumu izvešana pilsētā h 13,28 16,07
20. Traktora Valtra izmantošana h 21,30 25,78
21. Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana h 20,42 24,71
22. Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana m3 4,00 4,84
23. Traktora MTZ-82 ar meža piekabi izmantošana km 1,00 1,21
24. Transporta darbi ar mazjaudas traktoru T-16 h 9,70 11,74
25. Kanalizācijas izsūknēšana ar traktoru MTZ-82 asenizācijas mucu (Staicelē) Līdz 3,20 m3

 

1 m3

 

16,93

 

5,29

 

20,49

 

6,40

26. Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana ar asenizācijas mucu (Alojā) Līdz 5m3

 

1 m3

23,15

 

4,63

28,01

 

5,60

27. Kanalizācijas izsūkšana un izvešana par katru m3 virs pamattilpuma m3 3,80 4,59
28. Asenizācijas transporta izbraukums ārpus Alojas pilsētas teritorijas km 0,70 0,85
29. VW Transporter HV 5765 izmantošana km 0,40 0,48            
30. Notekūdeņu pieņemšana Staiceles NAI m3 1,84 2,23
31. Notekūdeņu pieņemšana Alojas NAI m3 1,50 1,82
32. Trīsfāzu ģeneratora noma diennakts 15,00 18,15
33. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -1 diennaktis (bez apkopes) gb 19,78 23,93
34. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -2 diennaktis (bez apkopes) gb 20,28 24,54
35. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -3 diennaktis (bez apkopes) gb 20,78 25,14
36. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -4 diennaktis (bez apkopes) gb 21,28 25,75
37. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma -5 diennaktis (bez apkopes) gb 21,78 26,35
38. Pārvietojamās tualetes kabīnes noma 6-30 diennaktis (bez apkopes) gb 22,28 26,96
39. Pārvietojamās tualetes kabīnes apkope Alojas pilsētas teritorijā 1 reize 9,93 12,02
40. Pārvietojamās tualešu kabīnes transports ārpus Alojas pilsētas teritorijas (piegāde, uzstādīšana norādītajā vietā un novākšana, aizvešana) (km x reizi) km 0,40 0,48
41. Pārvietojamās tualetes kabīnes apkope ārpus Alojas pilsētas teritorijas papildus transports – līdz, no vietas, kur tiek veikta apkope (km x reisi) km 0,40 0,48

Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502

 

 

Siltumenerģijas tarifi

Katlu māja  Tarifs par MWh privātpersonām
(ar 12% PVN)
 Tarifs par MWh Juridiskām personām
(ar 21% PVN)
 Aloja, Skolas iela 6A 52,67  56,91
 Staicele, Lielā iela 7    61,72 66,68
 Staicele, Sporta iela 4    91,74
 Staicele, Lielā iela 36    96,63

Detalizētāka informācija pa tālruni: 64031502

 

SIA “ZAAO” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

1.      Sadzīves atkritumu tarifi  
Pamattarifs EUR/m3 13,51, t.sk. 21% PVN 240L ar PVN:EUR 3.92 1100 L ar PVN:EUR 17,92 Papildus atkritumi (koeficents 1,5) bez PVN:EUR 20,27
2. Lielgabarīta atkritumu savākšana  
2.1. Ar konteineriem Maksa par lielgabarīta atkritumu savākšanu 29,65 EUR/m3, t.sk. 21% PVN Maksa par konteinera piegādi 1,33 EUR/km, t.sk. 21% PVN  
       
3. Zaļo atkritumu savākšana Maksa par zaļo atkritumu savākšanu 16,52 EUR/m3, t.sk. 21% PVN  
4. Būvniecības atkritumu savākšana  
4.1. Ar konteineriem Maksa par konteinera piegādi sākot ar 1,33 EUR/km, t.sk. 21% PVN    
4.2. Ar maisiem Maksa par jauna (iepriekš nelietota) maisa lietošanu 6,99 EUR/gab, t.sk. 21% PVN Maksa par azbestu saturošu būvmateriālu savākšanu 84,10 EUR/t, t.sk. 21% PVN

49,61 EUR/t, t.sk. 21% PVN (nododot azbesta saturošus būvmateriālus poligonā “Daibe”)

 
4.3. Šķirotie būvgruži (betons, ķieģeļi, apmetums u.c.)

4.4. Jaukti būvniecības atkritumi (reģipsis, siltināmais u.c.)

19,90 EUR/m3,t.sk.21% PVN

 

29,65 EUR/m3,t.sk.21% PVN

   

 

     

 

Vairāk informācijas: www.zaao.lv vai pa tālr. 64281250, 26515556

 

SIA „Latvijas propāna gāze” tarifi

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri sašķidrinātās naftas lietotājiem (abonentiem), ar kuriem noslēgti līgumi par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi dzīvokļa īpašniekam (īrniekam) un kuri sašķidrināto naftas gāzi izmanto apkures vajadzībām (t.i.,apkurei un daļēji sadzīves vajadzībām), tiek noteikta sekojoša sašķidrinātās naftas gāzes maksa atkarībā no patērētās gāzes daudzuma kalendārajā gadā.

 

Maksa par sašķidrināto naftas gāzi

Kalendārā gada sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš m3 Maksa par sašķidrināto naftas gāzi EUR/m3(bez PVN 21%) Maksa par sašķidrināto naftas gāzi EUR/m3(t.sk.PVN 21%)
Līdz 60 m3 4,4436 5,3768
60 m3 un vairāk 3,4988 4,2336
100 m3 un vairāk 3,2540 3,9373
150 m3 un vairāk 3,0323 3,6691
200 m3 un vairāk 2,8224 3,4151
300 m3 un vairāk 2,6125 3,1612
400 m3 un vairāk 2,4375 2,9494
500 m3 un vairāk 2,2627 2,7378
600 m3 un vairāk 2,1110 2,5543

Vairāk informācijas: http://www.lpg.lv/lv/gaze-dzivokli/tarifi/ 

 

Elektroenerģijas tarifi

Tarifi mājsaimniecībām – No 2015.gada 1.janvāra ir atvērts elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām Latvijā. Ja neesat izvēlējušies tarifu, no 2015.gada 1.janvāra automātiski ir spēkā Elektrum Universālais. Tarifu var mainīt/izvēlēties arī turpmāk, līdz katra mēneša 15.datumam, lai jaunais būtu spēkā no nākamā mēneša 1.datuma.

Elektroenerģijas tarifu salīdzinājums mājsaimniecībām un tarifu kalkulators

Iekļauti 2017.gada 2.maijā publicētie tarifi no tirgotājiem: AS Latvenergo (Elektrum), SIA Baltcom, SIA WIN Baltic, SIA 220 Enerģija, SIA Aeon ENERGY, SIA FoodCom, SIA Lattelecom. Kopā 36 tarifi.

Tarifi juridiskām personām