Alojas administrācija

Staicelē pavadīta Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa

Staiceles pilsētas bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas laikā pirmsskolas bērni neklātienē satikās ar labestīgiem un draiskiem trollīšiem no Siselas Bēe un Petera Madsena pasakām par troļļiem. Bērni tos iepazina, klausoties lasījumus un uzmanīgi sekojot līdzi trollīšu piedzīvojumiem uz ekrāna. Vēlāk, tos zīmējumos izkrāsojot, ņēma vērā lasījumā dzirdēto un redzēto.

Pamatskolas bērni iepazina arī mīļo, jauko trollīšu Muminu ģimeni no Tūves Jansones darbiem. Ļoti uzmanīgi bērniem bija jāklausās par trollīti Muminu, jo pēc tam sekoja uzdevums, kurā bērniem bija jāuzzīmē vide, kurā trollīši darbojās. Tapa brīnišķīgi darbi, kuri būs papildinājums Ceļojošai izstādei “Muminu ģimene no Somijas”. Tā bibliotēkā būs apskatāma nākamā gada aprīļa mēnesī.

Pēcpusdienā, kad grāmatas par trollīšiem tika noliktas malā, bibliotēkā viesojās Inese Timermane, kas pastāstīja par troļļu zemi – Norvēģiju. Visi klātesošie daudz uzzināja par šo valsti, tradīcijām un sadzīvi. Visus pārsteidza fakts, ka atsevišķos Norvēģijas ciemos vēl joprojām tic troļļu bīstamībai un vienmēr pie savas mājas atstāj ieslēgtu lukturīti, jo trollis gaismā pārakmeņojas.