Alojas Novads

Aicina pretendentus pieteikties Staiceles kultūras nama vadītāja amatam

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci

Staiceles kultūras nama vadītājs/a

 

Darba pienākumi:

 • organizēt, vadīt kultūras nama darbu, sagatavot budžeta plānu apstiprināšanai, atbildēt par tā izpildi.
 • izstrādāt pasākumu māksliniecisko koncepciju, plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, organizēt sadarbību ar izpildītājiem Latvijā un ārzemēs, piedalīties ar kultūras jomu saistītos radošos projektos.
 • piesaistīt papildus investīcijas no valsts institūcijām, Eiropas Savienības, privātiem fondiem pasākumu organizēšanai
 • nodrošināt rīkoto pasākumu saturisko un māksliniecisko līmeni.
 • veidot un nostiprināt Staiceles pilsētas un pagasta tradīcijas.
 • koordinēt kultūras nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbu.
 • sadarbojoties ar kolektīvu vadītājiem, saskaņot kolektīvu mēģinājumu grafikus un piedalīšanos kultūras nama rīkotajos pasākumos.
 • veikt kultūras pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti.
 • sadarboties ar citām Alojas novada Kultūrizglītības iestādēm un NVO pasākumu organizēšanā.
 • darbā ievērot kultūras centru darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai augstākā izglītība kultūras jomā vai pieredze kultūras darbā.
 • zināšanas, pieredze un prasmes kultūras darba organizācijā, organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā.
 • kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana.
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī.
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku.
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva.
 • prasme racionāli organizēt savu darbu.
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2017.gada 18.augustam, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Staiceles kultūras nama vadītājs/a”.

Tālrunis uzziņām +371 25646688

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!