Alojas Novads

Aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu

Alojas novada dome, Reģ.nr.90000060032,  Eiropas Savienības fonda projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (vienošanās Nr. 8.3.5.0/16/I) ietvaros aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu (0,58 amata vienības).

Nepieciešamā izglītība:

  • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programmas apguve vismaz 72 stundu apjomā.

CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli iesniegt Alojas novada domē līdz 2017. gada 21. novembrim, nosūtot pa pastu  Alojas novada domei Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv  vai, iesniedzot personīgi ar norādi “Pieteikums vakancei – karjeras konsultants”.

Tālrunis informācijai 29332084 (izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale).