Alojas Novads

Izsludina pieteikšanos Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatam

Alojas novada dome, reģ. 90000060032, izsludina konkursu uz vakanto Alojas novada sporta skolas direktora vietnieka amatu.

 

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārēja orientēšanās likumdošanas jautājumos, tai skaitā, kas saistīti ar sporta jomu;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un administrācijas jautājumos;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un IKT;
 • zināšanas par lietvedības nolikumiem un instrukcijām;
 • zināšanas par dokumentu noformēšanas standartiem;
 • labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja argumentēt un pamatot savu viedokli;
 • prasme patstāvīgi pildīt veicamos amata pienākumus;
 • B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • Pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai vadības darbā sporta jomā.

 

Slodze: 1.0 slodze

 

Dokumentus – pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu iesniegt līdz 2018.gada 13.martam sūtot uz e-pastu sporta.skola@aloja.lv.

 

Sīkāka informācija pa tālruni: +371 29339978