Alojas Novads

Alojas Ausekļa vidusskola aicina darbā saimniecības pārzini

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci saimniecības pārzinis.

Darba pienākumi:

 • vadīt skolas saimniecisko darbu;
 • plānot, vadīt un kontrolēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi;
 • veikt darbavietu un darba vides risku novērtēšanu;
 • vadīt ugunsdrošības un darba aizsardzības darbu skolā;
 • nodrošināt skolas inženiertīklu (elektrotīkla, signalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas, apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā;
 • veikt skolas materiālo vērtību uzskaiti, kontroli, piedalīties inventarizācijas komisijas darbā;
 • piedalīties skolas saimnieciskā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, saskaņojot līdzekļu izlietošanu ar skolas direktoru;
 • nodrošināt un organizēt skolas pasākumu saimnieciskās daļas norisi (pasākuma iekārtošana Alojas Ausekļa vidusskolā, pirmsskolas grupās, to teritorijās, u.c.);
 • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumus skolas darba nodrošināšanai, sagatavot nepieciešamos līgumu/ dokumentu projektus;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

Prasības pretendentam:

 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība: minimālā – vidējā izglītība, vēlama – augstākā izglītība.
 • skolas saimniecisko darbu pārzināšana un izmaksu tāmes sastādīšanas prasme remontdarbiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes skolas ietvaros, kā arī sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme strādāt komandā;
 • pieredze vadošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja reaģēt uz skolas tehnisko darbu vajadzībām;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi Alojas Ausekļa vidusskolā līdz 2018. gada 23.aprīlim vai, sūtot uz e-pastu ina.sternfelde@aloja.lv

Tālrunis uzziņām: +37126433308