Alojas Novads

Aicina darbā Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatoru

Alojas novada dome reģ. 90000060032

Izsludina konkursu uz vakanto

Alojas pilsētas un pagasta sporta organizatora amatu

profesijas kods 3423 03

 

Prasības pretendentiem:

Izglītība – vidējā.

Valsts valodas prasme.

Spēja organizēt kvalitatīvu sporta pasākumu, plānot laiku un noteikt prioritātes.

Spēja nodrošināt drošu sporta pasākuma un treniņu vidi.

Spēja pārzināt sporta veidu specifiku un sacensību tiesāšanas organizāciju.

Spēja publiski uzstāties un organizēt sporta pasākumus.

Spēja veikt sporta pasākumu popularizēšanu, nodrošināt reklāmu.

Spēja ievērot normatīvos aktus, standartus un noteikumus, kas saistīti ar sportu un sporta pasākumu organizēšanu.

Spēja izstrādāt sporta pasākumu reglamentējošo dokumentāciju un nodrošināt tās ievērošanu.

Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.

Spēja strādāt radoši un risināt problēmsituācijas.

Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

 

Amata pienākumi:

Plānot un organizēt sporta sacensības un sarīkojumus.

Sagatavot sporta laukumu sportisko aktivitāšu veikšanai.

Organizēt sporta bāzes un inventāra efektīvu izmantošanu, rūpēties par tā saglabāšanu.

Ievērot veselības, vides un darba aizsardzības prasības

Saglabāt sporta tradīcijas pilsētā, pagastā un ieviest jaunas.

 

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

Iepriekšēja pieredze līdzīgā darbā.

 

Slodze: 0.25

 

Alga: 186.00 euro

 

Līgums: darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Dokumentus – pieteikumu, CV, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams) un sporta pasākumu plānu vienam kalendārajam gadam iesniegt līdz 2018.gada 24.augustam sūtot uz e-pastu sporta.skola@aloja.lv . Sīkāka informācija pa tālruni: +371 29339978