Alojas Novads

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā mūzikas skolotāju

Alojas pilsētas izglītības iestāde ’’Auseklītis” aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju.

 

Darba devējs – Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032 

Darba slodze – 0,63 likmes

Amata nosaukums – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

Darbības joma – izglītība

 

Prasības pretendentam :

– izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām; 
– mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana; 
– prasme organizēt un strādāt komandā; 
– labas saskarsmes un komunikācijas spējas; 
– valsts valoda – dzimtā. 

 

Darba vietas adrese:

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Parka iela 13, Aloja, LV 4064;

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis” filiāle Vilzēnos, Vilzēnu pamatskola, Vilzēni, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV 4068;

 

Atalgojums:

 680 EUR pirms nodokļu apmaksas

Pieteikšanās amata vakancei:  CV un motivācijas vēstuli  sūtīt uz e-pastu ar norādi „Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja vakancei” auseklitis@aloja.lv, tālrunis 26393033

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un, ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Alojas novada dome informē, ka:
1.    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
2.    Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome, kontaktinformācija Jūras iela 13, Aloja, LV-4067.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: dome@aloja.lv.