Alojas Novads

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē Karjeras dienas.Piedalies!

No 2018. gada 29. oktobra līdz 2018. gada 2. novembrim Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  visā Latvijā organizē Karjeras dienas.

 

Karjeras dienu mērķis – dot iespēju NVA reģistrētajiem un nereģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem padziļinātāk iepazīties ar reģionā nozīmīgām nozarēm un brīvajām darba vietām, praktiski sagatavoties darba intervijai un iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.

 

Pasākums ietver trīs aktivitātes:

“Darba interviju simulācijas” (sagatavošanās darba intervijai, lomu spēles) – individuālās un grupu nodarbības;

“Darba iespējas reģionā” (tikšanās ar reģionam nozīmīgo tautsaimniecības nozaru darba devējiem);

“Izveido savu darbavietu pats!” (uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas).

 

Karjeras dienas Limbažu filiālē:

Laiks 29.10.2018 31.10.2018. 01.11.2018.
Darba interviju simulācijas Izveido savu darba vietu pats! Darba iespējas Limbažu reģionā
10:00 – 11:00 Grupu treniņš

 (karjeras konsultants R.Kočāne)

Individuālais treniņš

(karjeras konsultants R.Kočāne)

Par NVA pakalpojumiem komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

(NVA Limbažu filiāles vadītāja

B.Boldāne-Platace)

Prezentācija par darba tirgus situāciju reģionā, iesaisti pasākumos

(NVA Limbažu filiāles vadītāja

B.Boldāne-Platace)

11:00 – 12:00 Individuālais treniņš

(karjeras konsultants R.Kočāne)

Par atbalstu biznesa iesācējiem

(Limbažu novada pašvaldības Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības konsultants A.Vēveris)

Darba devēja prezentācija, vakanču piedāvājums

Darba devēji:

12:00 – 13:00 Individuālais treniņš

(karjeras konsultants R.Kočāne)

Vai man ir potenciāls kļūt par uzņēmēju?

(JG karjeras konsultants I.Trezune)

Atbalsts darba meklētājiem un darba devējiem

(JG karjeras konsultants I.Trezune)

13:00 – 13:30 Pārtraukums Pārtraukums Pārtraukums
13:30 – 15:00 Individuālais treniņš

(karjeras konsultants R.Kočāne)

Individuālais treniņš

(JG  karjeras konsultants I.Trezune)

  Individuālais treniņš

(JG  karjeras konsultants I.Trezune)

 
             

 

Pieteikties pa tālruni 64021871 vai 25685254, e-pasts Inga.Lace@nva.gov.lv