Alojas Novads

Izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci

Alojas novada dome,reģ. Nr.90000060032, izsludina pretendentu pieteikšanos uz pašvaldības izpilddirektora amata vakanci (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1434 EUR/mēnesī)

Prasības pretendentiem:

 • vēlama augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība;
 • pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā ne mazāk kā 2 gadi;
 • Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārzināšana, organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes;
 • zināšanas dokumentu pārvaldībā, normatīvo aktu/lēmumu projektu izstrādē, projektu vadībā un darbu organizēšanā un vadīšanā;
 • prasme atbildīgi komunicēt ar pašvaldības darbiniekiem visos līmeņos, fiziskām un juridiskām personām, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, atbildības sajūta, precizitāte, analītiska un stratēģiska domāšana;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas krievu un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, plānot un vadīt pašvaldības Administrācijas darbu, nodrošināt pastāvīgu pašvaldības procesu un vadības sistēmas pilnveidošanu;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • organizēt funkciju auditu veikšanu pašvaldības iestādēs, veikt iestāžu vadītāju, Administrācijas struktūrvienību vadītāju un darbinieku darba izpildes novērtēšanu;
 • organizēt pašvaldības lēmumu un saistošo noteikumu, kā arī domes priekšsēdētāja saistošo rīkojumu izpildi;
 • koordinēt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, izvērtēt pieņemto lēmumu lietderību, sniegt priekšlikumus;
 • organizēt, atbildēt par dažādu investīciju projektu izstrādi;
 • nodrošināt, organizēt publisko iepirkumu izsludināšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un iepirkuma metodei;
 • kontrolēt pakalpojumu un būvdarbu izpildi atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • risināt pašvaldības infrastruktūras attīstības jautājumus novadā;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos savas kompetences robežās;
 • rūpēties par darba devēja prestižu; neveikt nekādas darbības, kuras varētu kaitēt tā prestižam vai interesēm, vai kuru rezultātā darba devējam varētu rasties zaudējumi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, Alojas novada pašvaldības attīstības vīziju, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2019.gada 21.janvārim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – izpilddirektors”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads.