Alojas Novads

Aicinām savā komandā Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītāju

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci

Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītājs/a (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 1003 EUR/mēnesī)

Darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un kontrolēt Administrācijas un personālvadības nodaļas darbību, pildot personāla vadības, lietvedības un domes sekretariāta funkcijas;
 • veikt personāla atlases procesu;
 • kārtot novada domes personāla lietvedību, gatavot darba līgumus, rīkojumus ar personālu saistītos jautājumos;
 • nodrošināt darba tiesiskās attiecības reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu;
 • sniegt konsultācijas un metodisku palīdzību pašvaldības darbiniekiem un iestādēm darba tiesiskās attiecības reglamentējošu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, personāla lietvedības kārtošanas specifikā; 
 • organizēt novada domes darbinieku darba izpildes un kompetenču novērtēšanu;
 • atbilstoši kompetencei izstrādāt iekšējos normatīvos aktus- nolikumus, instrukcijas u.tml. dokumentus un kontrolēt to ievērošanu.

Prasības pretendentam:

 • augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība, augstākā izglītība sociālajās, vadības vai tiesību zinībās tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;
 • attiecīgās jomas normatīvo aktu pārzināšana.
 • prasme plānot, organizēt un koordinēt nodaļas darbību;
 • labas komunikāciju prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • spēja pamatot savu rīcību un lēmumus; 
 • labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē; 
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • valsts valodas zināšanas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2019.gada 25.februārim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Administrācijas un personālvadības nodaļas vadītājs/a”.

Tālrunis uzziņām +371 25646688

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads