Alojas Novads

Izsludina pieteikšanos brīvajai juriskonsulta vakancei Alojas novada domē

Alojas novada dome, reģistrācijas Nr.90000060032, izsludina amata vakanci juriskonsults/e (uz nenoteiktu laiku, bruto alga 820 EUR/mēnesī)

Darba pienākumi:

 • sniegt praktisku palīdzību pārvaldes juridiskajos aspektos, nodrošināt pašvaldības interešu ievērošanu;
 • sagatavot dažādu juridisko dokumentu un līgumu projektus, pārbaudīt dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām
 • novērtēt pašvaldības iekšējo un ārējo normatīvo aktu (saistošie noteikumi, nolikumi, noteikumi u.c.) atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • veikt fizisko un juridisko personu iesniegumu, ierosinājumu un sūdzību izskatīšanu pašvaldību attīstības jautājumos atbilstoši kompetencei, gatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem.
 • sagatavot un noformēt domes sēžu lēmuma projektus, lēmumus, protokolus, piedalīties novada domes un domes pastāvīgo komiteju sēdēs, izskatīt sēžu lēmu projektu juridisko kvalitāti;
 • Sniegt konsultācijas un metodisku palīdzību pašvaldības darbiniekiem un iestādēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; 
 • kārtot līgumu reģistru, nodrošināt arhīva dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu, veidot domes arhīva fondu;

Prasības pretendentam:

 • augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē
 • pieredze administratīvajās tiesībās un publiskajos iepirkumos;
 • pieredze tiesvedībā un juridiskas dabas jautājumu risināšanā, pieredze pašvaldību tiesību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • labas komunikāciju prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • spēja pamatot savu rīcību un lēmumus; 
 • labas organizatoriskās prasmes, patstāvība tiešo pienākumu izpildē; 
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • valsts valodas zināšanas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Alojas novada domē līdz 2019.gada 25. februārim, sūtot uz e-pastu dome@aloja.lv, pa pastu Alojas novada domei, Jūras iela 13, Aloja, LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – Juriskonsults/e”.

Tālrunis uzziņām +371 25646688

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz otro atlases kārtu – interviju!

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Datu pārzinis ir Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads