Alojas Novads

Izsludina pretendentu pieteikšanos muzeja krājumu glabātāja vakancei

Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties darbā uz vakanto amata vietu – muzeja krājumu glabātājs (profesiju klasifikatora kods – 2621 03, uz nenoteiktu laiku,  darba alga 600 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas).

Darba pamatpienākumi:  

 • nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām, kā arī nodrošināt muzeja krājuma uzskaites dokumentācijas saglabāšanu;
 • veikt krājuma uzraudzības, uzskaites, glabāšanas darbu;
 • veikt zinātniski pētniecisko darbu saskaņā ar muzeja darba plānu;
 • vadīt ekskursijas muzejā un ārpus muzeja, piedalīties muzeja pasākumu un izstāžu organizēšanā;
 • saskaņā ar muzeja krājuma digitalizācijas politiku, veikt darbu pie Nacionālā muzeju kopkataloga (krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana, iegūto materiālu apraksts un ievietošana Nacionālajā muzeju kopkatalogā).

Prasības pretendentam:  

 • vēlama augstākā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība;
 • labas latviešu valodas prasmes;
 • datorprasmes darbā ar Word, Excel un interneta pārlūkprogrammām;
 • izpratne par muzeju krājuma priekšmetiem, to vēsturisko vērtību;
 • spēja organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību;
 • labas komunikācijas un sadarbības spējas.

Aicinām pieteikt savu kandidatūru līdz 2019.gada 18.aprīlim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: dome@aloja.lv, pastu Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Aloja LV-4064 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei – muzeja krājumu glabātājs”.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Alojas novada dome , reģistrācijas Nr. 9000060032, kontaktinformācija: Jūras ielā 13, Aloja, Alojas  novads, LV-4064. Alojas novada domes  datu aizsardzības speciālista

kontaktinformāciju: viesturs@grubesbirojs.lv

Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā.