Alojas administrācija

Veiksmīgi noritējusi Uzņēmēju padomes attālinātā sēde

Vakar, 7. maijā, plkst. 18.00, tika uzsākta pirmā attālinātā Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Sēdei attālināti pievienojās 6 padomes locekļi un 3 pašvaldības pārstāvji.

Sēdes sākumā dalībnieki pārrunāja aktualitātes uzņēmēju vidū, arī ārkārtējās situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību. Secinājums par ārkārtējās situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību ir līdzīgs, kā uzņēmēju aptaujā- ārkārtējā situācija pašreiz vairums Alojas novada uzņēmumus tik pat kā neskar. Nākošajā jautājumā tika pārrunāts turpmākais rīcības plāns ar skolām, galvenais secinājums- jāsāk veidot sadarbības plāni ar skolām, lai veiksmīgi uzņēmēji varētu uzsākt sadarbību ar jauno mācību gadu. Noslēgumā tika pārrunāts jautājums par nekustamajiem īpašumiem. Ir novērots, ka pašreizējā situācijā cilvēki no pilsētām aktīvāk sāk meklēt mājvietas ārpus pilsētvides, tajā skaitā arī Alojas novadā. Uzņēmēji, spriež, ka ir nepieciešams adaptēt Smiltenē iegūto pieredzi arī Alojas novadā. Turpmāk tiks organizētas arī darba grupas, kurās tiks risināti iepriekš minētie jautājumi.

Kopumā par attālināto sēdi dalībnieki bija apmierināti, tomēr dalībniekiem ir vēlme tiekties arī klātienē. Tika iegūta arī viena atziņa. Sēdēm notiekot klātienē varētu tikt rasta iespēja uzņēmējiem pieslēgties arī attālināti klātienes sēdēm, lai nodrošinātu iespēju visiem ierasties uz sēdēm, pat tad, ja fiziski tas nav iespējams.

Teksts

Sabīne Stūre