Alojas administrācija

Nūjošanas nodarbības Brīvzemnieku pagastā


Event Details

This event finished on 17 maijs 2021


Alojas novadā veselības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros tiek organizētas sporta aktivitātes maija mēnesī.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ vietu skaits ierobežots, pieteikšanās obligāta. Tālrunis: 26132477, 28684163

Nūjošanas apmācības, iesildīšanās ar instruktoru, sportisks pārgājiens. Nūjošanas inventārs tiks nodrošināts.

N.P.K. Datums Vieta Piezīmes/Maršruts
1. 03.05.2021.plkst.15.00 Puikule Puikules muiža – Ķikuti – Sabiedriskais centrs
2. 06.05.2021.plkst.17.00 Puikules stacija Puikules Tautas nams – Puikules stacija – Sabiedriskais centrs
3. 10.05.2021.plkst.16.00 Puikule Sabiedriskais centrs – Puikules stacija – Ozoli
4. 13.05.2021.Plkst. 17.00 Ozolmuiža Ozolmuiža- Dikļi – Ozolmuiža
5. 17.05.2021.Plkst 17.00 Puikule Puikule – Purezers – Puikules tautas nams