Alojas administrācija

PII “Auseklītis” jaunā gada atklāšanas pasākums “Pelēča ābece” Vilzēnos un Alojā


Event Details


PII “Auseklītis” jaunā gada atklāšanas pasākums “Pelēča ābece” 1. septembrī;

plkst. 15.30 struktūrvienībā Vilzēni;

plkst. 17.30 Alojā.