Uzsākta Alojas novada kapsētu digitalizācija

Alojas novada dome saņēmusi LEADER programmas atbalstu, lai īstenotu projektu NR.19-09-AL20-A019.2201-000004 “Alojas novada kapsētu digitalizācija’’. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Projekts tiks  īstenots ar mērķi veikt Alojas novada kapsētu informācijas digitalizāciju, lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un … Continue reading Uzsākta Alojas novada kapsētu digitalizācija