Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē

Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta Nr.9.3.2.0/19/A/030 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.   Projekta mērķis un apraksts: ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot … Continue reading Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē