Aloja

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē

Alojas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta Nr.9.3.2.0/19/A/030 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Šķirmantes E. Ģimenes ārsta praksē” īstenošanu.  

Projekta mērķis un apraksts: ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē, reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs nr. 11106312007. Projekta ietvaros tiks atjaunots ģimenes ārsta kabinets un nodrošināta vides pieejamība ģimenes ārsta praksē. Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta ģimenes ārsta prakse, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte Šķirmantes E. ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem. 

Projekta īstenošanas laiks:  2019. gada oktobris līdz 2020. gada oktobris

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas10 000 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 10 000 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 8500,00 EUR, valsts budžeta dotācija 900,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 600,00 EUR.