Tiks uzsākta grants ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve

Alojas novada dome 2019. gada 22. oktobrī ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta “Grants ceļa Silnieki-Jaunpuriņi pārbūve” (ID. Nr.19-09-A00702-000046) apstiprināšanu. Ceļa pārbūve notiks ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana … Continue reading Tiks uzsākta grants ceļa Silnieki – Jaunpuriņi pārbūve