„VIEDĀ APGAISMOJUMA” PROJEKTS

Alojas novada pašvaldība ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ( turpmāk- EKII) finansējuma piešķiršanu projektam “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko … Continue reading „VIEDĀ APGAISMOJUMA” PROJEKTS