Aloja

„VIEDĀ APGAISMOJUMA” PROJEKTS

Alojas novada pašvaldība ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA “Vides investīciju fonds” par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ( turpmāk- EKII) finansējuma piešķiršanu projektam “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Alojas un Staiceles publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”  Nr. EKII-3/11.

„Viedā” ielu apgaismojuma ar automātisku spilgtuma regulāciju projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 332 483,22 EUR, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansējums ir 232 738,25 EUR (70%), bet Alojas novada domes līdzfinansējums – 99 744,97 EUR (30%).

Kopumā ieplānots nomainīt 379 gaismekļus Staicelē un Alojā. Apgaismojuma spilgtums automātiski regulēsies atkarībā no cilvēku klātbūtnes un auto plūsmas. Sistēmas ierīkošana palīdzēs ievērojami samazināt pašvaldības izdevumus par elektroenerģiju, kā arī  pozitīvi ietekmēs satiksmes drošību tumšajā diennakts laikā un samazinās siltumnīcefekta gāzu emisiju.