Alojas Novads

Aktualitātes

No 6.oktobra katru otrdienu un ceturtdienu

Staiceles kultūras namā notiks

ārstnieciskās vingrošanas un aerobikas nodarbības.

18:00 – Ārstnieciskā vingrošana

19:00 – Aerobika

Vadītāja – Lienīte Tāluma


No 12.oktobra Sociālais dienests Alojā uz laiku tiks slēgts ēkas remontdarbu dēļ,

taču klientu pieņemšana notiks pēc pieraksta, par tikšanos individuāli vienojoties 

pa tālr. 29476711, 64031220 (dienesta vadītāja Inga Brente – Mieze). 

 

Nepieciešamības gadījumā aicinājums vērsties pie sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs:

Staiceles pilsētā un pagastā – 26331197, 64035402 (Ļena Vinogradova)

Braslavas pagastā – 64031005, 29150852 (Sigita Muķele – Bernharde)

Brīvzemnieku pagastā – 64031002, 25617714 (Evita Ungure, Dace Tauriņa)

 

 

Skolēnu autobusiUzmanību – no 5.oktobra izmaiņas skolēnu autobusu sarakstā!

Saraksts Word doc formātā

Skolēnu autobusu maršrutu saraksts 2015./2016.mācību gadam vienmēr pieejams mājas lapas sadaļā Sabiedrība – Noderīga informācija – Skolēnu autobuss

 

No 1.oktobra mainās “Mēness aptiekas” Alojā darba laiks.

Vairāk informācijas mājas lapas sadaļā Sabiedrība – Veselība – Aptiekas

 

zelta kāzas

 

Informācija par administratīvi teritoriālā iedalījuma pilnveidošanu

Informācija par administratīvi teritoriālā iedalījuma pilnveidošanu

I Valsts teritoriālā iedalījuma pilnveidošana Deklarācijā par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 27., 28. un 29.punktā noteikts: „Turpināsim veidot profesionālu, efektīvu, modernu, uz rezultātu orientētu valsts pārvaldi, veicinot attālinātā darba iespējas, ieviešot e-pārvaldes principus publisko pakalpojumu sniegšanā, panākot uzlabojumus “Network Readiness” indeksa reitingā; Regulāri izvērtēsim administratīvo slogu un…

Lasīt vairāk

ZAAO: Saplacini, pirms izmet!

ZAAO: Saplacini, pirms izmet!

Viens no būtiskākajiem sabiedrības pienākumiem vides saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma nodošana otrreizējai pārstrādei, iesaistoties reģionā izveidotajā šķiroto atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Nošķirojot pārstrādei derīgos materiālus no kopējā ikdienā radītā atkritumu apjoma un nododot tos pārstrādei, tiek ietaupīti dabas resursi, uzlabojot apkārtējās vides stāvokli, kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra cilvēka veselību.  …

Lasīt vairāk

Izsludināts biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā

Izsludināts biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā

Alojas novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 2. kārtu.  Konkursa pieteikumu iesniegšana Alojas novada domē Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064 no 1.septembra līdz 9.oktobrim. Pieteikumu var iesniegt fiziska persona, Alojas novadā vismaz 6 mēnešus dzīvesvietu deklarējis iedzīvotājs, kurš apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu…

Lasīt vairāk

Latvijas Lauku kopienu nedēļa Staicelē

Latvijas Lauku kopienu nedēļa Staicelē

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopāsanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2.Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3.Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā “Sadarbība kā ilgstspējīgas izaugsmes…

Lasīt vairāk

Novadā sāk darboties klientu apkalpošanas centrs

Novadā sāk darboties klientu apkalpošanas centrs

No 1.oktobra Alojā, Rīgas ielā 4 (biedrības „Alojas radošais klubs „Liepale”” telpās – 1.stāvā) darbu sāk Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Remontdarbu dēļ šī ir centra pagaidu atrāšanās vieta, taču no novembra vidus tas atradīsies citās šīs ēkas telpās. Papildu informācija sekos.   Centrā klientus apkalpo Laura Sisene.…

Lasīt vairāk

Apstiprināts Alojas novada logo un sauklis

Apstiprināts Alojas novada logo un sauklis

Vakar ar domes sēdes lēmumu tika apstiprināts Alojas novada logo un sauklis. Vizuālās identitātes izstrādātājs ir SIA “Intro Marketing”. Balstoties uz jūlijā notikušās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izvēlēts sauklis “Augšup!” un logo, kas attēlo stilistiski veidotu “A” burtu, vienlaikus simbolizējot novada nosaukumu un atrašanās vietu, kā arī raksturojošās iezīmes.   – Ģeogrāfiski mēs atrodamies…

Lasīt vairāk

VUGD sacensībās “Brašais ugunsdzēsējs” arī Alojas novads

VUGD sacensībās “Brašais ugunsdzēsējs” arī Alojas novads

Aizvadītajā piektdienā Jelgavā notika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes un Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotās sacensības “Brašais ugunsdzēsējs”. Lielupes labajā krastā, pretī Jelgavas pilij, 38 komandas no Latvijas un Lietuvas pierādīja savu izveicību un ātrumu šļūteņu izvilkšanā, savienošanā, motorsūkņa darbināšanā, ūdens padošanā pa šļūtenēm no atklātas ūdenstilpnes…

Lasīt vairāk

Sveiktas novada ģimeņu jaunākās atvasītes

Sveiktas novada ģimeņu jaunākās atvasītes

Sestdien svinīgos pasākumos Alojā un Puikulē novada iedzīvotāju saimē tradicionāli sveica jaundzimušos. Kopš pavasara mūsu ģimenēs piedzimuši 32 mazuļi. Ar jauko notikumu jaundzimušo vecākus kā ierasts sveica Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa un pašvaldības darbinieki. Kā ierasts, dāvanā no domes ģimenes saņēma grāmatiņu “Mūsu mazulis”, vienreizēju 100 eiro pabalstu un ziedus, savukārt Staiceles biedrība “Stazele” bērniņiem bija sagādājusi adītus zābaciņus. Par jauku atmosfēru…

Lasīt vairāk

Alojas seniori apmeklē Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda svētkus

Alojas seniori apmeklē Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda svētkus

Šomēnes Neretā tika atzīmēta Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) darbības desmitgade. Šajā laikā fonds palīdzējis galvenokārt lauku un mazpilsētu nevalstiskajām organizācijām, tostarp Alojas senioru biedrībai, īstenot iedzīvotājiem nepieciešamus pasākumus sociālā atbalsta, veselības veicināšanas un izglītības jomā, tāpēc svinīgo kopā sanākšanu apmeklēja arī alojieši Skaidrīte Jenča un Raimonds Ziedonis Ģīmis.  …

Lasīt vairāk

Turpinās pietiekšanās ZAAO vides izglītības aktivitātēm

Turpinās pietiekšanās ZAAO vides izglītības aktivitātēm

Veicinot bērnu un jauniešu izpratnes veidošanos par vides aizsardzības jautājumiem, SIA ZAAO izstrādājis vairākus konkursus projektā “Cilvēks vidē”, kā arī piedāvā interaktīvas mācību stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe”. Šobrīd jau saņemti vairāk nekā 100 pieteikumi no ZAAO īpašnieču pašvaldību izglītības iestādēm.   Projekta “Cilvēks vidē” konkursi pielāgoti dažādām vecuma…

Lasīt vairāk

 

Visas ziņas