Alojas administrācija

Apskates objekti

Baznīcas

Alojas Evanģēliski luteriskā baznīca

Alojas baznīcaCelta 1776. gadā, baznīcas altāris un kancele ir valsts nozīmes mākslas piemineklis, altāra daļā atrodas senas kapenes.

  

 


 

 

Alojas pareizticīgo baznīca
Kristus piedzimšanas pareizticīgo draudzes dievnams

Kristus piedzimšanas pareizticīgo draudzes dievnams iesvētīts 1895.gadā.

Ēka būvēta no laukakmeņiem un sarkanajiem ķieģeļiem bizantiešu stilā.


 

 

Rozēnu – Staiceles Evanģēliski luteriskā baznīca

Staiceles_baznīca.

Baznīca celta 1930. gadā, kur apskatāmas vietējā mākslinieka Kārļa Keres dievnamam veltītās gleznas.

 

 

 

 

Pieminekļi

Kārļa Zāles piemineklis Alojā

 

2018. gada 8. decembrī Alojā blakus Alojas luterāņu baznīcai atklāja slavenā tēlnieka Kārļa Zāles 1939. gadā veidoto pieminekli brīvības cīņās kritušajiem alojiešiem, kam līdzekļus pirms Otrā pasaules kara bija savākusi Alojas draudze. 

 

 


 

Piemineklis Vidzemes lībiešiem Staicelē

piemineklis vidzemes lībiešiem

 

2004.gada jūlijā pilsētas centrā atklāja Zigrīdas un Jura Rapu veidoto skulptūru, robežakmeni, latviešiem, lībiešiem un igauņiem – akmens laivu ar putniņu.

 

 


 

Staiceles dibināšanas piemineklis „Stazele”

Stazele

Pie trošu tilta pār Salacu. Piemineklis veltīts leģendām apvītajai zviedru izcelsmes krodziniecei un pārcēlājai Berklundei, kura sava tievā auguma dēļ dēvēta par Stazeli. Viņas vārdu latviskojot, iegūts Staiceles nosaukums.


 

Dzejnieka Ausekļa krūšutēls

Dzejnieka Ausekļa krūšutēls

 

Pie AAV atrodas tēlnieces Martas Langes, Auseklim veltītais, veidotais piemineklis, uzstādīts 1973. gadā.


Strūklaka – piemiņas akmens

Strūklaka - piemiņas akmens

Strūklaka – piemiņas akmens dzejniekam Auseklim un 1. Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim Zīlem atklāts 2000.g. 16.septembrī Ausekļa 150 gadu jubilejas pasākumā. To veidojuši tēlnieki Zigrīda un Juris Rapas.


 

Dzejnieka Ausekļa kapavieta-piemineklis

 

auseklis_kapos

Dzejnieka Ausekļa (1850-1879) kapavieta ar melna granīta kapa pieminekli (uzstādīts 1898.g.) Alojas pilsētas kapos.

 

Pilis un muižas

ozolmuizas pils 2

Ozolmuižas muiža

Komplekss atrodas Ozolu ezera malā. Pils celta 18.gs beigās agrīnā klasicisma stilā. Tajā atrodas Ozolmuižas pamatskola. Vēstures istabas apskate muižas ēkā (Tālr.64037619)

puikules pils

Puikules muiža

Pašreizējā pils ir celta ķieģeļu Tjūdoru neogotikas stilā, vecās kungu mājas vietā fon Klotam 19.gs 70.gados. Muižā atrodas Puikules pamatskola. Tālr.64034125.

image-16544Vīķu muiža un parks. Muižas komplekss celts 1890. gadā. Atrodas gleznainā Salacas krastā. Ēkā līdz 2009.gada 1.novembrim atradās bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca.

m_braslavas_parks2_040707Braslavas muižas parks. Muižas kompleksa apbūve veidojusies 19.gs.,14.2 ha lielajā parkā aug 11 eksotisko sugu koki un krūmi. Tajā atrodas deju paviljons un kapela.
Ungurpils muižas parks. Mākslīgi izveidots dzirnavezers ar peldošām salām. Blakus Ungurpils parkā saglabājušās viduslaiku pils mūra drupas.
 

Dabas takas un darbnīcas

plancu purva taka1

Planču purva dabas taka
Ekotūrisma dabas taka purvā, kurā var redzēt un izbaudīt veselu krāsu un skaņu simfoniju. Tā pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – neredzīgajiem, jo informācija par dabā redzamo ir Braila rakstā.

 

Dabas takas Karogu silā – kādreiz tik ļoti staiceliešu iecienīts Pastaigu parks. Tiek atjaunota taka uz Karogu alām, ierīkota atpūtas vieta pie dīķa, sporta laukumi, dabas taka uz Dzelzāmura dižakmeni. Slāpes var veldzēt ar avotiņa ūdeni….

Puikules Purezera dabas taka – apmēram 3 km gara taka, kas ved uz ezeru purva vidū. Iekārtotas arī piknika vietas. Tālr. +371 26484471, ieeja bez maksas.

Dabas taka apkārt mazajam Ozolu ezeram – interesanta pastaiga dabā, baudot klusumu un …. Tālr. 26173584, ieeja bez maksas.

Krikša taka – piedāvājums bērniem. Vilzēnos pie bibliotēkas izveidota  – rakstnieka Jāņa Širmaņa pasaku tēlu taka.

Pastaigu taka Alojā “Alojas Vecpiebalga” – takas apmeklējuma laikā var baudīt ūdensrožu valdzinājumu, atpūtas vietā iekurt ugunskuru, ieturēt līdzpaņemto maltīti, klausīties klusumā un putnu dziesmās, sajust pļavas smaržas, iespēja iegādāties ūdensrožu stādus. Takas garums 500 – 700 m.

 

Muzeji

 

Alojas muzejs

 

alojas muzejs

Tālrunis: +371 29355172

E-pasts: alojasmuzejs@aloja.lv

Atvērts:

pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00,

otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 18.00.

Citā laikā apmeklējumu pieteikt pa telefonu 29355172.

Alojas muzejs kā pilsētas domes struktūrvienība tika dibināts 2001.gada 1.janvārī. Pašreiz muzejs ir Alojas novada pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde.
Muzejs atrodas Alojas Ausekļa vidusskolas telpās. Muzeja atklātā krājuma ekspozīcija ir izvietota vienā no vecākajām skolas ēkām, kas celta 1900.gadā un kalpojusi mācītājmuižas vajadzībām. Kādreiz ēkas 1.stāvā bija mācītājmuižas rentnieku dzīvokļi, bet 2.stāvā konformācijas zāle iesvētāmajiem.

Muzejā tiek glabāta dzejnieka Ausekļa,virsdiriģenta Indriķa Zīles, novadpētnieka un skolotāja Antona Galeviusa un mākslinieka Arvīda Galeviusa piemiņa, kā arī vāktas, saglabātas un pētītas ar Alojas pilsētu un pagastu saistītas garīgās un materiālās un kultūras dzīves liecības, apzināti apkārtnes ievērojamākie cilvēki.

 

Muzeja krājumā ir vairākas 19.-20.gs. priekšmetu kolekcijas:

 • Mājsaimniecības priekšmeti.
 • Amatnieku ( galdnieku, kurpnieku, audēju)darbarīki.
 • Lauksaimniecības( linapstrādes, zemkopības) darbarīki.
 • Porcelāna, fajansa un māla trauki.
 • Stikla un māla pudeles.
 • Tekstīlijas.
 • A.Galeviusa gleznas un grāmatu ilustrāciju oriģinālzīmējumi.
 • Mēbeles
 • Fotogrāfijas

 

Staiceles Lībiešu muzejs “Pivālind”

 

lībiešu muzejs

Tālrunis: 640 35155, 28673984

E-pasts: muzejs@staicele.lv

 

Lībiešu muzejs “Pivalind” (tulk. “svētais putns”) sadarbībā ar sabiedrību pēta un izzina Staiceles un tās lauku teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības, to saistību ar kādreizējo Metsepoles lībiešu teritoriju un iedzīvotājiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Apzinoties, ka šodienas notikumi un lietas ir rītdienas vēsture.

Muzejā apskatāmi seni priekšmeti, kurus lietojuši Staiceles apkaimes ļaudis, dažādi darbarīki un mūzikas instrumenti, novadnieku – ainavistu – gleznas, kuras mākslinieki radījuši ar savu talantu un lielu mīlestību pret Staiceles gleznaino dabu.

Muzeju rotā daudz skaistu un rūpīgi darinātu rokdarbu, kas priecē skatītājus ar skaistajiem rakstiem, košajām krāsām un apbrīnojami precīzo darbu. Apmeklētājiem tiek dota iespēja iepazīties ar lībiešu vēsturi, tradīcijām (kas tieši Vidzemē saglabājušās vislabāk, piemēram, Mārtiņos iešana). Tiek dota iespēja pārlapot “Lībiešu ābeci”, iepazīt Staiceles puses vietvārdus un to saistību ar lībiešu valodu.

 

 

Dabas objekti

Ungurpils parks un ezers ar peldošajām salām

Ungurpils viduslaiku pilsdrupas, 13.08.2011.

Parks ir 5,6 ha liels. Tas varētu būt stādīts ap 1750. gadu. Parkam ir raksturīgas ainaviskā plānojuma iezīmes, neregulāras lauces, ceļus ietver alejas. Dzirnavezera pusē parks terasēts. Stādījumu pamatā ir vietējās sugas – egles, oši, ozoli, liepas, bet ir arī eksotu sugas. Parks piekļaujas Ungurpils dzirnavezeram. Dzirnav­ezers izvei­dots uz Joglas upītes – 22,4 ha liels. Parks pašreiz ir sakopts. Parkā iekārtots neliels sporta laukums un brīvdabas estrāde.

 

 

Ezers ar ungurpils peldošās salaspeldošām salām- atrāvušas pārpurvotas ezera krasta daļas. Salas laika gaitā atkal saaug ar krastu un teritoriju tam apkārt iekļauts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā un veido dabas kompleksu.

 


 

 

 

Staiceles dzelzsavoti

 

IMG_4311

Staiceles dzelzs avoti ir unikāli dabas veidojumi, kuros ir iespējams novērot nepārtraukti notiekošu dzelzs savienojumu izgulsnēšanās procesu, kas avotu izplūdes vietās veido krāsainu un ļoti neparastu ainavu. Tie ir divi avoti, kas atrodas blakus esošās dažus desmitus metrus garās graviņās. Avotu ūdensdeve ir neliela, bet tie ir īpaši tai ziņā, ka bagātīgi izgulsnē dzelzs hidroksīdus un citus savienojumus košā rūsas krāsā. Avotu izplūdes vietās to nogulumi līdz pat 1 m biezā kārtā aizpilda graviņu gultni.

Pazemes ūdeņi ir bagātinājušies ar dzelzi filtrējoties caur devona iežiem – Burtnieku svītas smilšakmeņiem un aleirolītiem. Dzelzs savienojumu izgulsnēšanās norisinās ūdeņiem sastopoties ar gaisa skābekli un procesā iesaistoties īpašām baktērijām.

 

 

 

Kultūrvēsture

Staiceles Brīvdabas komplekss ar “Mākslinieku šķūni”

 

Mākslinieku šķūnis

2008.gada jūlijā pilsētas centrā, aiz Audēju namiņa Lielā ielā 19, atklāja Brīvdabas kompleksu – Mākslinieku šķūni, 1891. gadā celtu guļbaļķu klētiņu un dīķi.

Mākslinieku šķūnis ir celts no seniem dēļiem un kalpos kā izstāžu zāle. Pašreiz tur iekārtota Tautas lietišķās mākslas studijas „Staicele” audēju darbu patstāvīgā ekspozīcija: izstāde-pārdošana un Mazirbes Lībiešu Tautas nama audēju pulciņa darbi. 

Tālrunis: 27 806452

 

 

Stārķu ligzda “Profesora nams”

 

IMG_5138

Vēsturiskā Staiceles simbola – stārķa – mītnes vieta. Ligzda atrodas blakus ēkai, kura tika celta pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un tajā bija ierīkots Staiceles bērnudārzs „Stārķītis”.

Šajā ligzdā katru gadu mitinās stārķi.

 

 

 

 

Aktīva atpūta

Alojas sporta halle

alojas sporta halle

Alojas  Ausekļa  vidusskola  vasaras  periodā  (01.06.2013. – 31.08.2013.) piedāvā īrēt  labiekārtotu  daudzfunkcionālo  sporta  halli  nometņu,  izglītojošo  un  sporta  pasākumu  organizēšanai.

 

 

 

Papildus  iespējas:

 • izmantot  futbola  laukumu,  volejbola  un  basketbola  āra  laukumus,
 • dalībnieku  izmitināšana – klašu  telpās  ar  savu  inventāru  par  atsevišķu  samaksu  saskaņā  ar  Alojas  novada  domes  lēmumu,
 • ēdināšana – pēc  vienošanās  ar  pakalpojuma  sniedzēju.

Kontakti:

Alojas Ausekļa vidusskolas direktore  Ina Šternfelde, t.26433308, alojas.vsk@aloja.lv

Sporta  darba organizators novadā –  Ineta Vladimirova, tālr. 29339978


 

Staiceles futbola centrs

Vienīgā specialiStaicele bazezētā vidusskola ar futbola novirzienu Latvijā. Piedāvā iespēju organizēt futbola, basketbola un tenisa turnīrus, naktsmītnes viesnīcā, telšu un kempinga vietas, gleznaina Pastaigu taka gar Salacas krastu.Izbrauciens ar plostu

Pa Sala10 oktobris E.B.cu Staicelē izmaksā 30 €  stundā grupai (20-23 cilvēki) Tālrunis-29190741

(Vairis)


Laivu un velosipēdu noma

t.20397766