Aloja

Informācija

No 01.01.2022. šajā tīmekļa vietnē informācija netiek atjaunota un papildināta. Aktuālajai informācijai lūgums sekot līdzi Limbažu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.limbazunovads.lv.