Alojas administrācija

Uzņēmēju konsultatīvā padome

Dibināta: 2014. gada 11. jūnijā

Otrais sastāvs ievēlēts 2015. gada 15. jūlijā

Trešais sastāvs ievēlēts 2017. gada 1. decembrī

Ceturtais sastāvs ievēlēts 2019.gada 19.septembrī

 

Kopā darbojas 11 padomes locekļi – 9 uzņēmēji un 2 pašvaldības pārstāvji.

 

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs: Andris Līvs (SIA “ELKOMS I”)

Padomes priekšsēdētāja vietniece: Ilze Ozola (Saimnieciskās darbības veicēja)

Alvis Bondars (ZS “Priedītes”)

Edgars Eglītis (SIA “upeslaivas.lv”)

Ilze Caune (SIA „Aloja-Starkelsen”)

Inese Veinberga (SIA “Tēraudiņi”)

Linda Neļķe (ZS “Klētnieki”)

Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs”)

Toms Prokopovičs (ZS “Strautmaļi”)

Pašvaldības pārstāvji padomē:

Gunita Meļķe – Kažoka (Nekustamo īpašumu speciāliste)

Jana Mošura (Attīstības nodaļas vadītāja)

 

Padomes sēžu organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Alojas novada Uzņēmējdarbības centra vadītāja Sabīne Stūre, tālr. 25749131, e-pasts sabine.sture@aloja.lv. Padomes sēžu protokolēšanu veic Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra Sala projektu koordinatore Zane Lapšāne-Celma, tālr. 25716927, e-pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv

 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

 

PROTOKOLI