Aloja

Alojas Novada Vēstis

untitled

 

Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Alojas Novada Vēstis” tiek izdots 1x mēnesī 1500 eksemplāros. Tas atspoguļo novada domes darbību un informē par notikumiem novadā. Galvenais laikraksta mērķis ir padarīt pārskatāmu un saprotamu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības lēmumiem un aktualitātēm novadā, kā arī veidot pozitīvu pašvaldības zīmolu novadā un ārpus tā administratīvajām robežām.

 

Laikraksts tiek iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā Madonā.

No 2020. gada to neizplata Latvijas Pasts. Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums ir pieejams pašvaldības pārvaldēs un iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās. 

2021. gads

2018. gads

Janvāris                    

Marts

Maijs

Jūnijs

Augusts

Oktobris

Novembris

2011. gads

2010. gads

Decembris                    

Novembris

Septembris

Jūlijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris