Alojas Novads

Alojas Novada Vēstis

untitled

 

Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Alojas Novada Vēstis” tiek izdots 1x mēnesī 1500 eksemplāros. Tas atspoguļo novada domes darbību un informē par notikumiem novadā. Galvenais laikraksta mērķis ir padarīt pārskatāmu un saprotamu pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu darbību, nodrošināt iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības lēmumiem un aktualitātēm novadā, kā arī veidot pozitīvu pašvaldības zīmolu novadā un ārpus tā administratīvajām robežām.

 

Laikraksts tiek iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā Madonā.

No 2020. gada to neizplatīs Latvijas Pasts. Alojas novada pašvaldības informatīvais izdevums būs pieejams pašvaldības pārvaldēs un iestādēs. 

 

2016.gads  2017.gads  2018. gads 2019. gads    2020.gads 2021. gads
Februāris    

 

 

 

 

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūlijs

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Februāris                    

 

 

 

 

Marts

Maijs

Jūnijs

Augusts/Septembris

Oktobris

Novembris/Decembris

Janvāris                    

 

 

 

 

Marts

Maijs

Jūnijs

Augusts

Oktobris

Novembris

Janvāris           

 

 

 

 

Marts 

Aprīlis

Jūnijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

Janvāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

 

2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads    
Decembris    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembris

Oktobris

Decembris                    

Novembris

Septembris

Jūlijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris

Decembris                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembris

Oktobris

Septembris

Jūlijs

Jūnijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Decembris                    

 

 

 

 

 

 

Novembris

Oktobris

Septembris

Augusts

Jūnijs

Maijs

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris