Aloja

Budžets

Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienotais budžets

 

Grozījumi Limbažu novada pašvaldības 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu” , paskaidrojuma raksts

 

Saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Limbažu novada pašvaldības 2021. gada apvienoto budžetu” (apstiprināti 2021. gada 29. jūlija Limbažu novada domes sēdē)

Paskaidrojuma raksts

 

2019.gads

Alojas novada domes budžets 2019. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 “Par Alojas novada domes pašvaldības budžetu 2019. gadam” (pielikumi, paskaidrojuma raksts)

lasīt šeit

2018.gads

Alojas novada domes budžets 2018. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 “Alojas novada domes budžets laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim” (pielikumi, paskaidrojuma raksts) lasīt šeit

2016.gads

Alojas novada domes budžets 2017. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 “Alojas novada domes budžets laikā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim” lasīt šeit

Paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

2016.gads

Alojas novada domes budžets 2016.gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 Alojas novada domes budžets laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim” lasīt šeit

Paskaidrojuma raksts

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

2015.gads

Alojas novada domes budžets 2015.gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 Alojas novada domes budžets laikā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim” lasīt šeit

Paskaidrojuma raksts

Pielikums nr.1

Pielikums nr.2

Pielikums nr.3

2014.gads

Alojas novada domes budžets 2014. gadam

Saistošie noteikumi Nr.1 Alojas novada domes budžets laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim” lasīt šeit

Paskaidrojuma raksts DOC

Pielikums Nr. 1 XLS

Pielikums Nr. 2 XLS

2013.gads

Alojas novada domes 2013. gada budžets

Saistošie noteikumi Nr.1 “Alojas novada domes budžets laikā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim”. Lasīt šeit

Paskaidrojuma raksts DOC

Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2 XLS