Aloja

Pašvaldības kapitālsabiedrības

Alojas novada pašvaldības kapitālsabiedrības:

SIA Alojas Novada Saimniekserviss

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

Reģ. nr.: 44103091517

Juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Biroja adrese: Rīgas iela 22, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2022. gadam


Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde

Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veid ir:   Ūdensapgāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, zaļumsaimniecība,  kapu apsaimniekošana, transporta pakalpojumi.
2. Pamatkapitāls, EUR: 2 376 518
3. Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā 100%
4. Vispārējais stratēģiskais mērķis:   Nodrošināt un attīstīt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu ūdensapgādē, kanalizācijas notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā, dzīvojamo māju apsaimniekošanā,  zaļās teritorijās kopšanā un kapu apsaimniekošanā.
5. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
6.Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) VALSTS BUDŽETĀ PAŠVALDĪBAS
BUDŽETĀ

6. 1.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksa, EUR    
  2017. gads 59 558  
  2018. gads 55 979  
  2019. gads 60 174  

6. 2.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR    
  2017. gads 27 239  
  2018. gads 16 050  
  2019. gads 20 548  

6. 3.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis, EUR      
  2017. gads    
  2018. gads    
  2019. gads 133  

6. 4.
Dabas resursu nodoklis, EUR    
  2017. gads 2 369  
  2018. gads 3 389  
  2019. gads 4 522  

6.5.
Nekustāmā īpašuma nodoklis, EUR    
  2017. gads   146
  2018. gads   149
  2019. gads   149

6. 6.
Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas), EUR   Ikmēneša īres maksājumi:
2017- 8683 2018- 5166 2019- 8823
Nedzīvojamo telpu noma:
2017-385 2018-385 2019-385

6. 7.
Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes, EUR
  2017. gads
  2018. gads
  2019. gads
7.Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats:
2017. gads
2018. gads
2019. gads
2020. gads

SIA  Alojas Veselības Aprūpes Centrs

SIA “Alojas Veselības Aprūpes Centrs”

Reģ. nr.: 44103031378

Juridiskā adrese: Rīgas iela 10, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde

Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir: Pēc statūtiem
(29.03.2016.)              
87.10 Aprūpes centru pakalpojumi;
87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe;
87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitinašanu;
88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas;
88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas;
86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
2. Pamatkapitāls: 80845 EUR
3. Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā 100%
4. Vispārējais stratēģiskais mērķis:   Kļūt par konkurētspējīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju, kas sniedz atbilstošus sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumus gan Alojas novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotājiem.  
5. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās
6.Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)  Valsts budžetā Pašvaldības budžetā

6. 1.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR  
  2017. gads 43940  
  2018. gads 57187  
  2019. gads 58426  

6. 2.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR    
  2017. gads 20181  
  2018. gads 22133  
  2019. gads 23068  

6. 3.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis, EUR      
  2017. gads 0 0
  2018. gads 0 0
  2019. gads 0 0

6. 4.
Dabas resursu nodoklis, EUR    
  2017. gads 0 0
  2018. gads 0 0
  2019. gads 0 0

6. 5.
Nekustāmā īpašuma nodoklis, EUR    
  2017. gads 0 0
  2018. gads 0 0
  2019. gads 0 0

6. 6.
Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas) 0 0

6. 7.
Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes  
  2017. gads 0
  2018. gads 0
  2019. gads 0
7.
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats:

2017. gads
2018. gads
2019. gads
2020. gads

SIA Alojas Veselības Aprūpes Centrs valdes locekle Gunta Kundrāte

SIA Aprūpes nams Urga

SIA Aprūpes nams “Urga”

Reģ. nr.: 44103103680

Juridiskā adrese: “Urgas pansionāts”, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV-4068

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde

Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir:   Pēc NACE klasifikatora:
87.10 aprūpes centra pakalpojumi
87.30 veco ļaužu un invalīdu aprūpe
2. Pamatkapitāls: 386 900
3. Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā 100 %
4. Vispārējais stratēģiskais mērķis:   Kļūt par konkurētspējīgu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju, kas sniedz atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus gan Alojas novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotājiem.
5. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās Nav
6.Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)  Valsts budžetā Pašvaldības budžetā

6. 1.
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas    
  2017. gads 58 020,24  
  2018. gads 69 533,84  
  2019. gads 73 093,71  

6. 2.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis    
  2017. gads 26 988,65  
  2018. gads 22 925,05  
  2019. gads 24 230,22  

6. 3.
Uzņēmuma ienākuma nodoklis      
  2017. gads  
  2018. gads  
  2019. gads  

6. 4.
Dabas resursu nodoklis    
  2017. gads 143,48  
  2018. gads 112,47  
  2019. gads 179,02  

6. 5.
Nekustāmā īpašuma nodoklis    
  2017. gads  
  2018. gads  
  2019. gads  

6. 6.
Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas) Riska nodeva:
2017. gads – 148,32
2018. gads – 147,96
2019. gads – 152,64
 

6. 7.
Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes  
  2017. gads
  2018. gads
  2019. gads
7.
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats:

2017. gads
2018. gads
2019. gads
2020. gads

SIA Aprūpes nams “Urga” valdes locekle S. Fiļipova

SIA Rekreācijas centrs Vīķi

SIA Rekreācijas centrs Vīķi

Reģ. nr.: 44103103695

Juridiskā adrese:  “Veckabi”, Staiceles pagasts, Limbažu novads, LV-4043

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. un 59.panta izpilde

Atvasinātas publiskas personas kapitālu daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā: Alojas novada domes izpilddirektors

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbības veidi ir:   Aprūpes centra pakalpojumi, garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
2. Pamatkapitāls: 83 000
3. Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā 100%
4. Vispārējais stratēģiskais mērķis:   Nodrošināt iedzīvotājiem diennakts sociālo aprūpi, nepieciešamās pamatvajadzības, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu
5. Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās, EUR nav
6. Veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi nodokļu maksājumi), EUR  Valsts budžetā Pašvaldības budžetā
6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR    
  2017. gads 34708.21  
  2018. gads 41956.15  
  2019. gads 47405.95  
6.2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, EUR    
  2017. gads 13220.01  
  2018. gads 14460.93  
  2019. gads 15399.30  
6.3. Uzņēmuma ienākuma nodoklis      
  2017. gads 1215.27  
  2018. gads 98.00  
  2019. gads 0  
6.4. Dabas resursu nodoklis    
  2017. gads 0  
  2018. gads 23.12  
  2019. gads
29.12  
6.5. Nekustāmā īpašuma nodoklis    
  2017. gads 0  
  2018. gads 0  
  2019. gads 0  
6.6. Citas iemaksas valsts vai pašvaldības budžetos par 2017., 2018. un 2019. gadu (atšifrējot kādas)   2017. 84.64 telpu nomas izdevumi
6.7. Pašvaldības budžetā iemaksātās dividendes  
  2017. gads 560.80
  2018. gads 0
  2019. gads 215.40
7.
Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats:
2017. gads
2018. gads
2019. gads
2020. gads

SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi”’ Valdes locekle  Irita  Grāvere