Aloja

Sabiedriskā apspriešana

Par Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projektu

Saskaņā ar 2016.gada 29.jūnija Alojas novada Domes sēdes lēmumu Nr.326 (protokols Nr.8 2#), publiskajai apspriešanai tiek nodots Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projekts.

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 30.jūnija līdz 22.jūlijam.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana, Alojas novada domē un pārvaldēs:

Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;

 

Iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi iesniedzami rakstiski Alojas novada domē, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV – 4064, vai elektroniski sūtot uz dome@aloja.lv ar norādi “Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projekta apspriešana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes novadā:

11. jūlijā plkst.16.30 Alojā, plkst.18.00 Staicelē.

Alojas pilsētas ielu tipveida profilu plāns

Staiceles pilsētas ielu tipveida profilu plāns

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta pielikumi

 

Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Jana Mošura, tālr. 26153725, e-pasts:  jana.mosura@aloja.lv   

Par Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projektu

Saskaņā ar 2016.gada 28.janvāra Alojas novada Domes sēdes lēmumu Nr.13 (protokols Nr.1 14#), publiskajai apspriešanai tiek nodots Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projekts.

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 1.februāra līdz 1.martam.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana, Alojas novada domē un pārvaldēs:

 • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;
 • Braslavas pagasta pārvaldē, “Vilzēnu pamatskolā”, Vilzēnos;
 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, “Sabiedriskajā centrā, Puikulē.

 

Iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi iesniedzami rakstiski Alojas novada domē, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV – 4064, vai elektroniski sūtot uz dome@aloja.lv ar norādi “Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projekta apspriešana”.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes novadā:

15.februārī 17:30              Alojas kultūras nama Mazā zāle, Jūras ielā 13, Alojā

18.februārī 17:30              Staiceles kultūras nams, Lielā ielā 7, Staicelē

22.februārī 17:30              Puikules sabiedriskais centrs, Brīvzemnieku pagastā

25.februārī 17:30              Vilzēnu tautas nams, Braslavas pagastā

29.februārī 17:30              Ozolmuižas pils 1.stāvā (ģeogrāfijas kab.), Brīvzemnieku pagastā

 

Kontaktpersona: SIA “Alojas novada Saimniekserviss” vadītāja Ineta Matvejeva, tālr.: 26459768, e-pasts: ineta.matvejeva@aloja.lv

 

Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projekts

 

Protokoli

Alojas pagasts (15.02.2016)

Staiceles pagasts (18.02.2016)

Brīvzemnieku pagasts_Puikule (22.02.2016)

Braslavas pagasts (25.02.2016)

Brīvzemnieku pagasts_Ozolmuiža (29.02.2016)

Kopsavilkums

Publiskās apspriešanas apkopojums

Par Alojas novada izglītības stratēģijas projektu

Saskaņā ar 2015.gada 29.decembra Alojas novada domes sēdes lēmumu Nr.765 (protokols Nr.23 26#), Alojas novada dome nodod publiskai apspriešanai Alojas novada izglītības stratēģijas projektu.

Publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2016.gada 4.janvāra līdz 4.februārim.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana, Alojas novada domē un pārvaldēs:

 • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;
 • Braslavas pagasta pārvaldē, “Vilzēnu pamatskolā”, Vilzēnos;
 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, “Sabiedriskajā centrā, Puikulē.

Iedzīvotāju ieteikumi un viedokļi iesniedzami rakstiski Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV – 4064), vai elektroniski, sūtot uz dome@aloja.lv ar norādi “Alojas novada izglītības stratēģijas projekta apspriešana”.

 

Kontaktpersona Alojas novada domē: Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, tālr.: 26480408, e-pasts: dace.lace@aloja.lv

 

Alojas novada Izglītības attīstības koncepcija

Rīcības plāns

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3


Protokoli

Ozolmuiža (11.01.2016)

Staicele (18.01.2016)

Aloja (20.01.2016)

Vilzēni (25.01.2016)

Par pašvaldības grants ceļiem

Saskaņā ar Alojas novada domes 2015.gada 29.decembra lēmumu Nr.762 „Par pašvaldības grants ceļiem” (protokols Nr.23 23#) publiskajai apspriešanai tiek nodoti pašvaldības grants ceļu atlases kritēriji un pārbūvei plānoto pašvaldības grants ceļu prioritārais saraksts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2016.gada 4. – 12.janvārim.

 

Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem šajā laikā var iepazīties pašvaldības mājas lapas www.aloja.lv sadaļā Sabiedriskā apspriešana, Alojas novada domē un pārvaldēs:

 • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē;
 • Braslavas pagasta pārvaldē, “Vilzēnu pamatskolā”, Vilzēnos;
 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, “Sabiedriskajā centrā, Puikulē.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumu iespējams iesniegt līdz 2016.gada 12.janvārim,  nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064.

 

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 12.janvārī 15:00 Alojas kultūras nama Mazajā zālē.

 

Kontaktpersona Alojas novada domē: Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr.: 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols (12.01.2016)

 

Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu

Alojas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2014. gada 10. jūlija Alojas novada domes sēdes lēmumu Nr.324 „Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu” (protokols Nr.10 4#), publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai tiek nodota Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1.redakcija.

 

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: teritorijas attīstības plānošana. Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas termiņš – 18 gadi. Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Alojas novada administratīvā teritorija (Alojas un Staiceles pilsētas,  Alojas, Staiceles, Braslavas un Brīvzemnieku pagasti).

 

Ar Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1.redakciju no 2014. gada 14. jūlija līdz 2014. gada 12. augustam var iepazīties:

 • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
 • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, „Sabiedriskajā centrā”, Puikulē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 • Braslavas pagasta pārvaldē, „Kalnārēs”, Vilzēnos, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00
 • Alojas novada pašvaldības mājas lapā http://www.aloja.lv  sadaļā Sabiedriskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas pasākumi notiks:

 • 2014. gada 5. augustā plkst.17.00 Alojas kultūras nama mazajā zālē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064);
 • 2014. gada 7. augustā plkst.17.00 Staiceles pilsētas bibliotēkā (Parka iela 2, Staicele, Alojas novads, LV-4043).

Rakstiskus komentārus un priekšlikumu par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1.redakciju no 2014. gada 14. jūlija līdz 2014. gada 12. augustam var iesniegt,  nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00.

 

Kontaktpersona Alojas novada domē: projektu vadītāja Marika Kamale, t.64031229, 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

 

Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV – 4064 sadarbībā  ar SIA „Ķemers Business and Law company”.

 

Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija tiek izstrādāta projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103 ietvaros.