Aloja

Kapu apsaimniekošana

Kapu apsaimniekošanu Staiceles pilsētas un Alojas pilsētas kapos veic SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”  (saskaņā ar Alojas novada domes 2019. gada 30. decembra lēmumu Nr. 485)

 

Kontakti: 

SIA „Alojas Novada Saimniekserviss”

Tālrunis: 64031502, 26409362

E-pasts: info@anss.lv

Reģ. Nr. 441030915171, juridiskā adrese: Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

Banka: AS Swedbank. Konta nr.: LV59HABA0551037995213

 

Kapu pārzine Alojā: Žanna Millere, 22495364
Kapu pārzine Staicelē: Ilga Zēģele, 26602505

 

Maksājumu veikšana notiek “Alojas Novada Saimniekserviss” kasē. Adrese: Rīgas iela 22, Aloja.

 

Pašvaldības noteiktie maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis Alojas novada kapsētās (saskaņā ar Alojas novada domes 2016. gada 31. oktobra lēmumu Nr.520):

 

Pozīcija Pakalpojumu veids Mērvienība Izcenojums          

(EUR t.sk.PVN)

1 Pakalpojumi bēru ceremonijā    
1-1 Kapličas izmantošana bēru ceremonijai (Alojas kapsētā) 1 ceremonija 10,00
1-2 Zvana zvanīšana ceremonijas laikā (Alojas kapsētā) 1 ceremonija 4,00
1-3 Kapličas izmantošana mirušā novietošanai līdz apbedīšanai (Alojas kapsētā) ne vairāk kā 24 stundas 1 reize 7,50
2 Papildus pakalpojumi    
2-1 Kapu dvieļu iznomāšana 1 ceremonija Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-2 Lāpstu iznomāšana 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-3 Celiņu nolikšana ar skujām vai citiem zaļumiem no pasūtītāja piegādāta materiāla 10 tek. m. Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-4 Celiņu nolikšana ar skujām vai citiem zaļumiem no pakalpojuma sniedzēja materiāla 10 tek.m. Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-5 Vainagu lentas 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-6 Sveces 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-7 Zārku pārklāji 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-8 Kapu soliņi 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma
2-9 Kapu krusti (koka) 1 gab Pēc apsaimniekotāja izcenojuma

Saistošie noteikumi

Alojas novada teritorijā esošo kapsētu uzturēšanas un darbības noteikumi Lasīt šeit