Aloja

Iepirkumi

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punktu, no 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

Turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Pašvaldības izsludinātajiem iepirkumiem lūdzam sekot pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier


  

 

2018.gads


  Publicēts 15.11.2018. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/27 

  Iepirkumu „ Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/26

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 29.novembrī plkst.10:00, Alojas novada domē, Jūras ielā13, Alojā, Alojas novadā.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 29.novembrī plkst.10:00.

  Kontaktpersona:

  Liene Berga, juriskonsults (iepirkumu speciāliste)

  Tālr. 25700648, e-pasts: liene.berga@aloja.lv

  Nolikums

   

  Publicēts 09.11.2018. Iepirkums Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/26 

  Iepirkumu „ Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/26

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 22.novembrī plkst.10:00, Alojas novada domē, Jūras ielā13, Alojā, Alojas novadā.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 22.novembrī plkst.10:00.

  Kontaktpersona:

  Liene Berga, juriskonsults (iepirkumu speciāliste)

  Tālr. 25700648, e-pasts: liene.berga@aloja.lv

  Nolikums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!!! 

  Publicēts 30.10.2018. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība nekustamā īpašuma “Vīķi” muižas ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai un nekustamā īpašuma “Vīķi” saimniecības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai", identifikācijas Nr.AND/2018/24 

  Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu, sākot ar iepirkuma izsludināšanas dienu, līdz 2018. gada 12. novembrim plkst. 10:00. Atvēršanas sanāksme notiks 12. novembrī plkst.10.

  Kontaktpersonas:

  Irita Neripa, SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi” valdes locekle, tālr. 26320773, e-pasts rc.viki@aloja.lv

  Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālr.22014160,

  e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Liene Berga, juriskonsults (iepirkumu speciāliste)

  Tālr. 25700648, e-pasts: liene.berga@aloja.lv

  Nolikums

  Publicēts 04.09.2018. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2018/22” 

  Iepirkums  Būvuzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2018/22.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 17.septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 17.septembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks

  saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš,

  tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.

  Noteikumi

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās Nr. 1

  Vienošanās Nr. 2

  Vienošanās Nr. 3

  Publicēts 31.08.2018. Iepirkums „Laukuma un dēļu grīdas izbūve tirdzniecības vietas izveidei Alojā, identifikācijas Nr. AND/2018/21” 

  Iepirkums „Laukuma un dēļu grīdas izbūve tirdzniecības vietas izveidei Alojā”, identifikācijas Nr. AND/2018/21

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 11.septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 11.septembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

   

  Kontaktpersonas:

  Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica

  tālr.29210787,e-pasts: marite.petrusevica@aloja.lv

  Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs

  Rihards Būda, tālr.28652353

  e-pasts: Rihards.buda@aloja.lv

   

  Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos

  Aivars Krūmiņš, tālr.22014160,

  e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 29.08.2018. Iepirkums „Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. AND/2018/20” 

  Iepirkumu „Uzgaidāmās telpas un labierīcību remonts ēkā Valmieras ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. AND/2018/20

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10.septembrim plkst.10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 10.septembrī plkst.10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Rihards Būda, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs,

  tālr.28652353, e-pasts: rihards.buda@aloja.lv

  Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos,

  tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 27.08.2018. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”, identifikācijas Nr. AND/2018/19” 

  Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alojas novada domes rīkotajos pasākumos”, identifikācijas Nr. AND/2018/19

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10.septembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 10.septembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Liene Berga, juriskonsults (iepirkumu speciāliste)

  Tālr. 25700648, e-pasts: liene.berga@aloja.lv

  Nolikums

  Līgums

  Publicēts 01.08.2018. Iepirkums „Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2018./2019. gada apkures sezonai” 

  SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss” izsludina iepirkumu “Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2018./2019.gada apkures sezonai”. 

  Nolikums

  Publicēts 13.07.2018. Iepirkums Būvuzraudzība telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē” 

  Iepirkums Būvuzraudzība telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, identifikācijas Nr. AND/2018/12

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 23.jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 23.jūlijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Publicēts 06.07.2018. Iepirkums „Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē” 

  Iepirkums Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, identifikācijas Nr. AND/2018/11

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 18.jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 18.jūlijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāts

  Publicēts 22.06.2018. Iepirkums „Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts” 

  Iepirkums Puikules muižas torņa un jumta konstrukcijas remonts”, identifikācijas Nr.AND/2018/10

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 05.jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 05.jūlijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Atbilde uz jautājumu

  Lēmums

  Līgums 

  Publicēts 21.06.2018. Iepirkums „Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm” 

  Iepirkums Transporta pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2018/09

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 4.jūlijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 4.jūlijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgumi

  Publicēts 15.06.2018. Iepirkums „Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana” 

  Iepirkums „Kārļa Zāles pieminekļa pārvietošana, uzstādīšana un pieminekļa laukuma labiekārtošana”, identifikācijas Nr.AND/2018/08

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 28. jūnijam plkst.9:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 28. jūnijā plkst.9:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 08.06.2018. Iepirkums „Vidi degradējošo teritoriju sakārtošana un būvgružu drupināšana” 

  Iepirkums „Vidi degradējošo teritoriju sakārtošana un būvgružu drupināšana”, identifikācijas Nr.AND/2018/07

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 20. jūnijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 20. jūnijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 25.05.2018. Iepirkums „Fizisko personu datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai” 

  Iepirkums „Fizisko personu datu apstrādes atbilstības izvērtējums un datu aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr.AND/2018/06

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 5. jūnijam plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 5. jūnijā plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors, tālr. 26526834, e-pasts: ivars.kiksis@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 23.03.2018. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm” 

  Iepirkums “Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2018/05

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 6.aprīlim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 6.aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:  Irita Kovisāre, juriskonsulte (iepirkumu speciāliste), tālr. 26488280, e-pasts: irita.kovisare@aloja.lv  

  Nolikums

  Lēmums

  Publicēts 20.03.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei” 

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2018/04

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 3.aprīlim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 3.aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Irita Kovisāre, juriskonsulte (iepirkumu speciāliste), tālr. 26488280, e-pasts: irita.kovisare@aloja.lv  

  Dokumenti

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 15.03.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei” 

  PĀRTRAUKTS!

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2018/03

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 26.martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 26.martā plkst. 10:00 Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Irita Kovisāre, juriskonsulte (iepirkumu speciāliste), tālr. 26488280, e-pasts: irita.kovisare@aloja.lv  

  Dokumenti

  LĒMUMS

  Publicēts 02.02.2018. Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi, teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā” 

  Iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība lietošanas mērķa maiņai telpu grupai ar pārbūvi, teritorijas labiekārtojumu Alojas Ausekļa vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”, identifikācijas Nr. AND/2018/02

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 13.februārim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 13. februārī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Marika Kamale, Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 11.01.2018. Iepirkums „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” 

  Iepirkums „Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze”, identifikācijas Nr. AND/2018/01

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 22. janvārim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 22. janvārī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Aivars Krūmiņš, Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

   

  2017. gads

  Publicēts 22.12.2017. Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada grants ceļu pārbūvei” 

  Iepirkums „Būvuzraudzība Alojas novada grants ceļu pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/31/ELFLA

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 19.janvārim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 19.janvārī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, e-pasts: elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgumi

  Publicēts 14.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā” 

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/28

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 28. decembrim plkst.9:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 28. decembrī plkst.9:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Marika Kamale, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai” 

  Iepirkums „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Alojas novada pašvaldībai”, identifikācijas Nr. AND/2017/27

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 19. decembrim plkst.10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. decembrī plkst.10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Ivars Ķiksis, Alojas novada domes izpilddirektors, tālr. 26526834, e-pasts: ivars.kiksis@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 8.12.2017. Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā” 
  PĀRTRAUKTS!

  Iepirkums „Alojas novada tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/26  PĀRTRAUKTS!

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 19. decembrim plkst.10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. decembrī plkst.10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Marika Kamale, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Nolikums

  Publicēts 27.11.2017. Iepirkums „Malkas piegāde Alojas novada domes iestādēm” 

  Piedāvājumu iesniegšana līdz 2017. gada 4. decembrim.

  Nolikums

  Publicēts 13.10.2017. Iepirkums „Dabaszinību kabineta aprīkojuma iegāde Staiceles vidusskolai” 

  Publicēts 13.10.2017.

  Iepirkums „Dabaszinību kabineta aprīkojuma iegāde Staiceles vidusskolai”, identifikācijas Nr. AND/2017/23

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 24.oktobrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 24.oktobrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Sandra Brokāne, Staiceles vidusskolas direktore, tālr. 26481276, e-pasts: staiceles.vsk@aloja.lv;

  Dana Buša, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dana.busa@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Noslēgtais līgums

  Publicēts 28.09.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums „Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai” 

  Publicēts 28.09.2017.

  Iepirkums „Kurināmās  šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2017./2018. gada apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SIA ANS 2017/3

  Pasūtītājs: SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

  Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada  9.oktobrim  plkst. 10:00 (darba dienās no 8:00 līdz 17:00, ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 līdz 12:45, piektdienās līdz 16:00), nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi: SIA “ Alojas Novada Saimniekserviss”, Kalēju ielā 3a, Alojā, Alojas novadā, LV 4064.

  Kontaktpersonas par iepirkumu:

  Ingus Štelcs, tālr. 26666003, e-pasts: ingus.stelcs@aloja.lv

  Judīte Mažeika, tālr. 64031522, 26426732, e-pasts: info@anss.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam 

  Iepirkums “Gājēju ietves remontdarbi Staiceles pilsētas Dzirnavu ielas posmam”, identifikācijas Nr. AND/2017/21.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 1.septembrim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 1.septembrī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 14.08.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē 

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”, identifikācijas Nr. AND/2017/20.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 25.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064. 

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 25.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 26.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē

  PĀRTRAUKTS!

  Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Dienas aprūpes centra ēkai Parka ielā 2, Staicelē”, identifikācijas Nr. AND/2017/19

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 7.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 7.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Būvju tehniskās inventarizācijas kopsavilkums

  Atzinums par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi

  Lēmums

  Lēmums

  Publicēts 24.07.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei

  Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/18

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 4.augustam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 4.augustā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv, Ieva Klodčika, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: ieva.klodcika@aloja.lv

  Nolikums

  Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Uzziņa par kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām objekta būvprojektēšanai

  Attēli

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.07.2017. SIA "Alojas Novada Saimniekserviss" iepirkums Alojas pilsētas apkures katla remonts

  Publicēts 07.07.2017.

  Iepirkums “Alojas pilsētas apkures katla remonts”, identifikācijas Nr. SIA ANS 2017/1

  Pasūtītājs: SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8 līdz 12 un no 13 līdz 17) vai nosūtot pa pastu uz adresi – SIA “Alojas Novada Saimniekserviss”, Kalēju iela 3A, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 18. jūlijā plkst. 10:00 Kalēju ielā 3A, Alojā.

  Kontaktpersona: Tomass Lemberts, valdes loceklis, tālr. 22471560, e-pasts: tomass.lemberts@aloja.lv

  Nolikums

  7. pielikums – Līguma projekts

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 07.07.2017. Iepirkums Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā

  Publicēts 07.07.2017.

  Iepirkums “Gājēju un velo takas izveide Alojas novadā”, identifikācijas Nr. AND/2017/16/ERAF

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 18. jūlijam plkst. 13:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 18. jūlijā plkst. 13:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas: Marika Kamale, Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26153725, e-pasts marika.kamale@aloja.lv, Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, e-pasts: elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Darbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 20.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 20.06.2017.

  Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/15

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 3. jūlijam plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 3. jūlijā plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Lēmums

  Līgums

  Noslēgtais līgums

  Vienošanās

  Publicēts 14.06.2017. Iepirkums Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā” - Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Publicēts 14.2017.

  Iepirkums “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/14

  Iepirkums tiek organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10. panta 1. daļai par šī likuma 2. pielikumā minētu pakalpojumu.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 28. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 28. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Ziņojums

  Līgums

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Mēbeļu piegāde Alojas novada pirmsskolas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. AND/2017/13

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 11:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 11:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu remonts”, identifikācijas Nr. AND/2017/12

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 10:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 10:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Lēmums 2

  Līgums (1.daļa)

  Līgums (2.daļa)

  Līgums (3.daļa)

  Līgums (4.daļa)

  Vienošanās

  Publicēts 08.06.2017. Iepirkums Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā

  Publicēts 08.06.2017.

  Iepirkums “Dabaszinību kabinetu izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā un Staiceles vidusskolā”, identifikācijas Nr. AND/2017/11

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 19. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 19. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Lēmums IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 24.05.2017. Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei

  Publicēts 24.05.2017.

  Iepirkums “Būvuzraudzība Audēju ielas (945 m garā posmā no valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži-Matīši) pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/10/ERAF

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 5. jūnijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 5. jūnijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Elīna Rulle, projektu vadītāja, tālr. 26166027, elina.rulle@aloja.lv

  Nolikums

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 19.05.2017. Iepirkums Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis”

  Publicēts 19.05.2017.

  Iepirkums “Ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūve PII “Auseklītis””, identifikācijas Nr. AND/2017/08

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 30. maijam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 30. maijā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  Būvdarbu apjomi

  Būvprojekts

  Rasējumi

  Lēmums

  Līgums

  Publicēts 12.04.2017. Iepirkums Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts

  Publicēts 12.04.2017.

  Iepirkums “Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts”, identifikācijas Nr. AND/2017/06

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 26. aprīlim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersonas:

  Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Nolikums

  4. pielikums – Būvdarbu apjomi

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Lēmums

  Lēmums 2 IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 14.03.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 14.03.2017.

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/04

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 27. martā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Jautājumi un atbildes

  Lēmums

  Līgums

  Vienošanās

  Vienošanās

  Vienošanās

  Publicēts 24.02.2017. Iepirkums Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei

  Publicēts 24.02.2017.

  Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēkas pārbūvei”, identifikācijas Nr. AND/2017/03

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 7. martam plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 7. martā plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Tehniskās apsekošanas atzinums

  Kadastrālās uzmērīšanas lieta

  Lēmums

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

  Publicēts 04.01.2017. Iepirkums Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana

  Publicēts 04.01.2017.

  Iepirkums “Alojas novada pašvaldības teritoriju ielu ar asfaltbetona segumu bedrīšu remonts, ielu un ceļu ar grants segumu ikdienas uzturēšana”, identifikācijas Nr. AND/2017/01

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. janvārim plkst. 10:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 16. janvārī plkst. 10:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv

  Nolikums

  Ielu un ceļu saraksts

  Lēmums

  Līgums 1. daļa

  Līgums 2. daļa

  Līgums 3. daļa

  Līgums 4. daļa

  Līgums 5. daļa

  [/restab]

  Publicēts 22.11.2018. “Zāles pļāvēja – traktora iegāde Brīvzemnieku pagasta vajadzībām”

  Izsludina cenu aptauju “Zāles pļāvēja – traktora iegāde Brīvzemnieku pagasta vajadzībām”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 27.novembrim plkst.14:00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Dace Tauriņa

  Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja,

  tālr. 28684163,

  e-pasts  dace.taurina@aloja.lv

  Noteikumi

  Publicēts 15.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 21.novembrim plkst.11.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Pēteris Kuzmenko

  Staiceles pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājs,

  tālr. 29131733, e-pasts peteris.kuzmenko@aloja.lv

  Noteikumi

  Publicēts 07.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 21.novembrim plkst.11.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Pēteris Kuzmenko

  Staiceles pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājs,

  tālr. 29131733, e-pasts peteris.kuzmenko@aloja.lv

  Noteikumi

  Publicēts 07.11.2018. “Ziemas riepu iegāde”

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 14.novembrim plkst.16.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Pēteris Kuzmenko

  Staiceles pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājs,

  tālr. 29131733, e-pasts peteris.kuzmenko@aloja.lv

   

  Noteikumi

  Publicēts 01.11.2018. “Drupinātā materiāla iestrāde Alojas pilsētas un pagastu ceļiem”

  Izsludina cenu aptauju “Drupinātā materiāla iestrāde Alojas pilsētas un pagastu ceļiem”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 07.novembrim plkst.13.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Rihards Būda,

  Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs, tālr.28652353,

  e-pasts: rihards.buda@aloja.lv

  Noteikumi

  Jautājumi un atbildes

  Rezultāts

  Publicēts 01.11.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”

  Izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicele, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 07.novembrim plkst.16.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Pēteris Kuzmenko

  Staiceles pilsētas un pagastu pārvaldes vadītājs,

  tālr. 29131733, e-pasts peteris.kuzmenko@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 01.11.2018. “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 08.novembrim plkst.16.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Kontaktpersona :

  Liene Berga

  juriskonsults (iepirkumu speciāliste)

  Tālr. 25700648, e-pasts: liene.berga@aloja.lv

  Noteikumi

  Publicēts 18.10.2018. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Cenu aptauja “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 15.10.2018. “Slēpošanas nodarbību vadīšana 2018. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros”

  Cenu aptauja  “Slēpošanas nodarbību vadīšana 2018. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros” identifikācijas Nr. CA/2018/24.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 24. septembra plkst.14:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 15.10.2018. “Caurtekas maiņa un iebrauktuves izbūve ceļa posmā “Liepiņas – Kabi”, Staiceles pagastā”

  Cenu aptaujas

  Nr.CA/2018/26

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 18. oktobrim plkst.16.30.

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 15.10.2018. “Dzīvokļa remonts Cepļu ielā 9-6, Staicelē, Alojas novadā”

  Cenu aptaujas Nr.CA/2018/27

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16. oktobrim plkst.16.00.

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 15.10.2018. “Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Sociālā mājā Ausekļa ielā 3a, Alojā”

  Cenu aptauja Nr.CA/2018/25

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 18. oktobrim plkst.15.30.

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 15.10.2018. “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana un paplašināšana Staiceles kultūras namam”

  Cenu aptauja Nr.CA/2018/24

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 18.oktobrim plkst.16.00

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 12.10.2018. “Lekciju par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros ”

  CA Nr.22 “Lekciju par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Piedāvājumu iesniegšana līdz š.g. 18. oktobrim plkst. 14:00.

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 12.10.2018. “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana  izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  CA Nr. 21 “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana  izglītības iestādēs 2018. un 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Piedāvājumu iesniegšana līdz š.g. 18. oktobrim.

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 08.10.2018. “Peldētapmācība skolēniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauja “Peldētapmācība skolēniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15. oktobris plkst.12:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 07.09.2018. “Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana Rīgas ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/19”

  Cenu aptauja  „Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana Rīgas ielā 4, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/19.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 12.septembrim plkst.15:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 12.septembrī plkst.15:30 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks

  saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš,

  tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 04.09.2018. “Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Sociālā mājā Ausekļa ielā 3a, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/18”

  Cenu aptauja   Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Sociālā mājā Ausekļa ielā 3a, Alojā”, identifikācijas Nr. CA/2018/18.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 14.septembrim plkst.15:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 14.septembrī plkst.15:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks

  saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš,

  tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 31.08.2018. “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana un paplašināšana Staiceles kultūras namam”

  Cenu aptauja   Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas uzstādīšana un paplašināšana Staiceles kultūras namam”, identifikācijas Nr. CA/2018/17.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 12.septembrim plkst.16:30, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 12.septembrī plkst.16:30 Alojas novada domē.

   

  Kontaktpersona:

  Staiceles k-nama vadītāja Marta Miezīte

  tālr. 26197002,e-pasts:Staicele.kn@aloja.lv

   

  Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks

  saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš,

  tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 30.08.2018. “Ozolmuižas pamatskolas sporta zāles logu maiņa”

  Cenu aptauju  Ozolmuižas pamatskolas sporta zāles logu maiņa”, identifikācijas Nr. CA/2018/16.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 12.septembrim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 12.septembrī plkst.16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Tauriņa,

  Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja 28684163, e-pasts brivzemnieki@aloja.lv

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 30.08.2018. “Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Cenu aptauja   Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”, identifikācijas Nr. CA/2018/15.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 11.septembrim plkst.15:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 11.septembrī plkst.15:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Dace Tauriņa,

  Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja 28684163, e-pasts brivzemnieki@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 30.08.2018. “Logu nomaiņa Rīgas ielā 5, Alojā, Alojas novadā”

  Cenu aptauja   Logu nomaiņa Rīgas ielā 5, Alojā, Alojas novadā”, identifikācijas Nr. CA/2018/14.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 11.septembrim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv.

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 11.septembrī plkst.16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Rihards Būda, Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs, tālr.28652353,

  e-pasts: rihards.buda@aloja.lv

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 29.08.2018. “Staiceles kultūras nama skatuves aizkaru nomaiņa”

  Cenu aptauja „Staiceles kultūras nama skatuves aizkaru nomaiņa”, identifikācijas Nr. CA/2018/13.

  Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10.septembrim plkst.16:00, nogādājot tos personīgi (darba laikā no 8:30 līdz 12:00, 12:30 līdz 16:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi – Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, vai nosūtot uz e-pastu dome@aloja.lv

  Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 10.septembrī plkst.16:00 Alojas novada domē.

  Kontaktpersona:

  Staiceles kultūras nama direktore

  Marta Māra Miezīte   

  Tālr. 26197002

  e-pasts: staiceles.kn@aloja.lv

  Nolikums

  Rezultāti

  Publicēts 13.08.2018. “Dabīgās grants uzbēršana un izlīdzināšana”

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 21.augustam plkst.16.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti, nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Noteikumi

  Jautājumi un atbildes

  Jautājumi un atbildes

  Rezultāti

  Publicēts 13.08.2018. “Alojas novada domes īpašumā esošā transportlīdzekļa OCTA un KASKO apdrošināšana”

  Cenu aptauja “Alojas novada domes īpašumā esošā transportlīdzekļa OCTA un KASKO apdrošināšana”

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 20.augustam plkst.16.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti, nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāts

  Publicēts 10.08.2018. “Staiceles kultūras nama aizkaru nomaiņa”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Staiceles kultūras nama aizkaru nomaiņa”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 16.augustam plkst.16.00

  Piedāvājumi var iesniegt, nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

  Noteikumi

  Pātraukts

  Publicēts 24.07.2018. “Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Izsludina cenu aptauju “Logu un durvju nomaiņa pašvaldības daudzdzīvokļu mājām “Nākotnes” Nr.5 un “Nākotnes” Nr. 6, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 30.jūlijam plkst.14.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  · iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

  · nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;

  · nosūtot elektroniski uz e-pastu: liene.berga@aloja.lv

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 12.07.2018. “Apkures krāšņu remonta darbi”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Apkures krāšņu remonta darbi”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 18.jūlijam plkst.10.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

   • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

   

   • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;

   

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 02.07.2018. “Jumta remonts daudzdzīvokļu ēkai “Šalkas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Jumta remonts daudzdzīvokļu ēkai “Šalkas”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 10.jūlijam plkst.10.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

   • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

   

   • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;

   

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 10.05.2018. “Apgaismes tīklu izbūve Nākotnes ielā, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Apgaismes tīklu izbūve Nākotnes ielā, Vilzēnos, Braslavas pagastā, Alojas novadā”.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 20.jūnijam plkst.10.00

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: lauma.meldere@aloja.lv

  Dokumenti

  Publicēts 10.05.2018. “Malkas piegāde Alojas novada pašvaldībai”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju  “Malkas piegāde Alojas novada pašvaldībai”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 24.maijam plkst.10:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai kurjerpastu adresē: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • elektroniski uz e-pastu: lauma.meldere@aloja.lv

  Kontaktpersonas: Par malkas piegādi Alojas pilsētā: Rihards Būda tālr. 28652353, rihards.buda@aloja.lv; Par malkas piegādi Brīvzemnieku pagastā: Dace Tauriņa, tālr. 28684163, brivzemnieki@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 13.04.2018. “Ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana nodošanai Valsts zemes dienestam Alojas novada pašvaldībai”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju  “Ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide un apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana nodošanai Valsts zemes dienestam Alojas novada pašvaldībai”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 20.aprīlim plkst.10:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai kurjerpastu adresē: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • elektroniski uz e-pastu: irita.kovisare@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa vadītāja vietniece Gunita Meļķe-Kažoka, tālr. 25749113, gunita.melke@aloja.lv

  Noteikumi

  Lēmums

  Publicēts 06.02.2018. “Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām “Sabiedriskajā centrā” Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu remonts bibliotēkas un pārvaldes telpām “Sabiedriskajā centrā” Puikulē, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”. 

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 13. februārim plkst.12:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. Personīgi vai pa pastu Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064;
  2. Nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Publicēts 22.12.2017. „Pieminekļa laukuma labiekārtojums” 

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pieminekļa laukuma labiekārtojums”. 

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. decembrim, plkst. 13:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. Personīgi vai pa pastu Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064;
  2. Nosūtot elektroniski uz e-pastu: aivars.krumins@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Lēmums

  Alojas novada domes informatīvā izdevuma Alojas Novada Vēstis izdošana

  Piedāvājumus rakstiskā veidā var iesniegt personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā vai nosūtot pa pastu līdz 2017. gada 8. decembrim plkst. 11:00.

  Nolikums

  Vadības automatizācijas sistēmas papildināšana, programmēšana un izejmateriālu iegāde uzņēmējdarbības centram SALA, Ungurpilī, Liepu ielā 3, Alojas pagastā, Alojas novadā

  Vadības automatizācijas sistēmas papildināšana, programmēšana un izejmateriālu iegāde uzņēmējdarbības centram SALA, Ungurpilī, Liepu ielā 3, Alojas pagastā, Alojas novadā

  Cenu aptaujas dokumenti

  Publicēts 23.10.2017. “Alojas kultūras nama pagraba grīdas remonta darbi”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas kultūras nama pagraba grīdas remonta darbi”. 

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 25. oktobrim, plkst. 17:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. Personīgi vai pa pastu Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064;
  2. Nosūtot elektroniski uz e-pastu: dana.busa@aloja.lv

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Dokumenti

  Darbu apjomi

  Apsekošanas akts

  Rezultāti

  Publicēts 19.10.2017. “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Inventāra piegāde veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 23. oktobrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 11.10.2017. “Ozolmuižas pils balkona pārseguma atslogošana”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ozolmuižas pils balkona pārseguma atslogošana”, Ozolmuižā, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 17. oktobrim, pulksten 10:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. personīgi vai pa pastu Alojas novada domei, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pastu: dana.busa@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

   

  Dokumenti

  Balkona pārseguma atslogošanas apjomi

  Apsekošanas akts

  Būves tehniskās inventarizācijas lieta

  Rezultāti

  Publicēts 10.10.2017. “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Publicēts 10.10.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Publicēts 10.10.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 10.10.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Publicēts 04.10.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

   

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 9.oktobrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 03.10.2017. “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 9.oktobrim plkst. 10:00.

  Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes iepirkumu speciāliste Ieva Klodčika, tālr. 26694477, ieva.klodcika@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 02.10.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 02.10.2017.

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 02.10.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Publicēts 02.10.2017.

  Alojas novada dome atkārtoti izsludina cenu aptauju “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6.oktobrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 22.09.2017. “Personas datu uzskaites operatora pakalpojumi 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Personas datu uzskaites operatora pakalpojumi 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 21.09.2017. “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Vingrošanas nodarbību vadīšana pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 20.09.2017. “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. - 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Rekreācijas speciālista konsultācijas 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 20.09.2017. “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. septembrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes iepirkumu speciāliste Ieva Klodčika, tālr. 26694477,ieva.klodcika@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 18.09.2017. “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Fizioterapeita pakalpojumi praktisko nodarbību vadīšanai 2017. un 2018. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 18.09.2017. “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Lekciju par seksuālo un reproduktīvo veselību vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22. septembrim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 18.09.2017. “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22. septembrim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 18.09.2017. “Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 15.09.2017. “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 18. septembrim plkst. 16:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  · iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;

  · nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;

  · nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko, tālr. 29131733, peteris.kuzmenko@aloja.lv.

  Tehniskie noteikumi

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 08.09.2017.“Lekcija par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Lekciju par atkarību profilaksi vadīšana izglītības iestādēs 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 15. septembrim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv.

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 08.09.2017. “Malkas piegāde Vīķu muižai”

  SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi”” izsludina cenu aptauju “Malkas piegāde Vīķu muižai”

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 20. septembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi””, „Veckabi”, Staiceles pag., Alojas novads, LV 4043;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi””, „Veckabi”, Staiceles pag., Alojas novads, LV 4043;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu viki@aloja.lv

  Kontaktpersona: SIA „Rekreācijas centrs „Vīķi”” valdes locekle Irita Neripa, tālr. 26320773, rc.viki@aloja.lv.

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 08.09.2017.“Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izglītojošu lekciju vadīšana 2017. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 15. septembrim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv.

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 06.09.2017.Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Peldētapmācība un nodarbības baseinā 2017. – 2019. gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8. septembrim plkst.12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale, tālr. 26153725, marika.kamale@aloja.lv.

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 04.09.2017.Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ozolmuižas pils ēkai, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana Ozolmuižas pils ēkai, Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 8. septembrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv.

  Dokumenti 

  Rezultāti

  Publicēts 28.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Alojas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 30. augustam plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 25.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 1. septembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko, tālr. 29131733, peteris.kuzmenko@aloja.lv.

  Noteikumi

  Tehniskie noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 22.08.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām)”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 25. augustam plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko, tālr. 29131733, peteris.kuzmenko@aloja.lv.

  Dokumenti

  Rezultāti 

  Publicēts 18.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Puikules pamatskolas telpās

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Puikules pamatskolas telpās”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. augustam plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu ieva.klodcika@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš (tel.22014160).

  Dokumenti

  Rezultāti

  Publicēts 20.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvuzraudzības veikšana gājēju un velo takas izveidei Alojas novadā projekta “Green Railway” ietvaros”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu, EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. jūlijam plkst. 12.00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale (tel. 26153725), Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos Aivars Krūmiņš (tel. 22014160).

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 07.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās izpētes veikšana Mācību darbnīcu divām ēkām Ozolmuižā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Tehniskās izpētes veikšana Mācību darbnīcu divām ēkām Ozolmuižā”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu par abu tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošanu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 12. jūlijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu marika.kamale@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš (tel.22014160).

   

  Noteikumi un pieteikums

  1.pielikums

  2.pielikums

  3.pielikums

  4.pielikums

  Publicēts 05.07.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas izbūve Alojas Ausekļa vidusskolā”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 10. jūlijam plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš (tel.22014160).

  Noteikumi un pieteikums

  Darbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Rezultāti

  Publicēts 30.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Staiceles mūzikas un mākslas skolas pārbūvei”.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 7. jūlijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

  Kontaktpersonas: Staiceles MMS direktore Ārija Bakmane (tel.26332269); Alojas novada domes izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars Krūmiņš (tel.22014160).

  DOKUMENTI

  Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta – pakalpojuma iegādei tiks izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.

  Publicēts 29.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde”

  Publicēts 2017. gada 29. jūnijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 6. jūlijam plkst. 16:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

  Kontaktpersonas: Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv; Marika Kamale, Attīstības nodaļas vadītāja, tālr. 26153725, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv

  Noteikumi

  Rezultāti

  Publicēts 20.06.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei”

  Publicēts 2017. gada 20. jūnijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Mauriņa traktora piegāde Brīvzemnieku pagasta pārvaldei.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 22. jūnijam plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

  Kontaktpersona: Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja Dace Tauriņa, tālr. 28684163, dace.taurina@aloja.lv

  Noteikumi un pieteikums

  Rezultāti

  Publicēts 30.05.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā”

  Publicēts 2017. gada 30. maijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Telpu vienkāršota atjaunošana BSAC “Zīles”, Ozolmuižā.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 2. jūnijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

   

  Kontaktpersonas: Dace Rubene, iepirkumu speciāliste, tālr. 26694477, e-pasts: dace.rubene@aloja.lv, Aivars Krūmiņš, izpilddirektora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv

  Noteikumi

  Būvdarbu apjomi

  Būvprojekts

  Cenu aptaujas rezultāti

  Publicēts 24.04.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm”

  Publicēts 2017. gada 24. aprīlī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Piena piegāde Alojas novada domes iestādēm.

  Prasības pretendentiem – saskaņā ar cenu aptaujas Noteikumu prasībām.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 27. aprīlim. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

  Kontaktpersona: Iepirkumu speciāliste Dace Rubene, tālr. 26694477, dace.rubene@aloja.lv

  Noteikumi

  Publicēts 17.02.2017. Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei”

  Publicēts 2017. gada 17. februārī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Bijušās dzelzceļa līnijas attīrīšana no koku un krūmu apauguma gājēju un velo takas izveidei.

  Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • pretendents ir iepazinies Darba uzdevumu un objektiem;
  • pretendenta rīcībā ir atbilstošas kvalifikācijas personāls

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 24. februārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  • iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv

   

  Kontaktpersona: Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīds Ozols, tālr. 26644741, arvids.ozols@aloja.lv

  Cenu aptaujas noteikumi

  1. pielikums

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2017. un 2018. gadā”

  Publicēts 2017. gada 6. janvārī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Pazemes ūdeņu kontrole rekultivēto izgāztuvju “Reiši”, “Ozoli” un “Mežiņi” teritorijā 2017. un 2018. gadā.

  Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • saņēmis Zemes dzīļu izmantošanas licenci;
  • iepazinies Darba uzdevumu.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. janvārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pastu dace.rubene@aloja.lv.

  Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv.

  Noteikumi, darba uzdevums un pieteikums

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Labiekārtota laukuma - pandusa ierīkošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas”

  Publicēts 2016.gada 27.jūlijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju Labiekārtota laukuma – pandusa ierīkošana pie Alojas Ausekļa vidusskolas.

  Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts komercreģistrā;
  • reģistrēts būvkomersantu reģistrā;
  • pretendenta būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts;
  • pretendents ir iepazinies darba uzdevumu, darbu apjomiem un objektu.

   

  Darbu izpildes termiņš: 2016.gada 25.augusts.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Iesniedzamie dokumenti: pieteikums cenu aptaujai, būvniecības izmaksu tāme, atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 3.augustam pulksten 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pastu evija.petersone@aloja.lv .

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv.

  Pieteikums

  Darba uzdevums

  Tehniskā specifikācija

  Darbu apjomi

  Tehniskais projekts

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā

  Publicēts 2016.gada 5.jūlijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā.

  Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
  • pretendents ir iepazinies darba uzdevumu, darbu apjomiem un objektu (pirms piedāvājuma sastādīšanas obligāta objekta apskate, saskaņojot to ar Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Aivaru Krūmiņu pa tālruni 22014160).

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Iesniedzamie dokumenti: būvniecības izmaksu tāme.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 12.jūlijam pulksten 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, ar norādi – cenu aptaujas “Caurteku un grāvju tīrīšana un izbūve lietus ūdeņu novadīšanai Staiceles pilsētā” piedāvājums;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pastu evija.petersone@aloja.lv .

   

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv.

  Darba uzdevums

  Tehniskā specifikācija

  Darbu apjomi

  Pielikums Nr.4

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa Nr.11 remonts Šalkās, Ozolmuižā”

   

  Publicēts 2016.gada 3.maijā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Dzīvokļa Nr.11 remonts Šalkās, Ozolmuižā”.

  Prasības pretendentiem:

  • reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
  • ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts;
  • ir spēkā esošs sertifikāts, kas apliecina pretendenta tiesības veikt elektroietaišu izbūvi un mērījumus;
  • pretendents ir iepazinies darba uzdevumu, darbu apjomiem un objektu (pirms piedāvājuma sastādīšanas obligāta objekta apskate, saskaņojot to ar Ludi Dārziņu pa tālruni 28763002 vai 64030483 vai Ilonu Dārziņu par tālruni 26173584).

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Iesniedzamie dokumenti: pieteikums cenu aptaujai, būvniecības izmaksu tāme, sertifikātu kopijas, kas apliecina, ka pretendents atbilst cenu aptaujas prasībām.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 11.maijam pulksten 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

  1. iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā;
  2. nosūtot elektroniski uz e-pastu evija.petersone@aloja.lv .

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv.

  Cenu aptaujas noteikumi un pieteikums

  Darba uzdevums

  Darbu apjomi

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā”

  Publicēts 2016.gada 24.martā

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Latvāņu izplatības ierobežošana Alojas novada pašvaldībā”.

  Prasības pretendentiem:

  Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

  pretendents ir iepazinies tehnisko specifikāciju un prasībām par darba aizsardzību;

  pretendentam ir II reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Iesniedzamie dokumenti: pieteikums cenu aptaujai, II reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības kopija.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 5.aprīlim pulksten 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu evija.petersone@aloja.lv vai iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv.

   

  Cenu aptaujas noteikumi un pieteikums

  1.pielikums

  2.pielikums

  Tehniskā specifikācija herbicīdiem

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas muzeja un Staiceles vidusskolas ēkām

  Publicēts 2016.gada 12.februārī

  Alojas novada dome izsludina cenu aptauju “Zibensaizsardzības projektēšana un izbūve Alojas Ausekļa vidusskolas, Alojas muzeja un Staiceles vidusskolas ēkām”

  Prasības pretendentiem:

  reģistrēts Komercreģistrā;

  pretendentam ir pieredze zibensaizsardzības projektēšanas un izbūves darbu veikšanā;

  pretendentam ir Latvijas Elektriķu brālības izsniegts sertifikāts darbam ar zibensaizsardzības izbūvi, projektēšanu un mērījumiem;

  pretendents ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju, darba uzdevumu un objektiem.

  Piedāvājuma izvēles kritērijs – tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu.

  Iesniedzamie dokumenti: pieteikums cenu aptaujai, būvniecības izmaksu tāme, sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības veikt zibensaizsardzības izbūvi, projektēšanu un mērījumus.

  Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 18.februārim pulksten 12:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu evija.petersone@aloja.lv.

  Kontaktpersona: Alojas novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Aivars Krūmiņš, tālr. 22014160, aivars.krumins@aloja.lv.

  Pieteikums

  Tehniskā specifikācija

  Tāmes

  Teritoriju plāni

  [/su_accordion]

   

   

  Iepirkumu arhīvs