Alojas administrācija

Pašvaldības autoceļi

Alojas pilsēta un pagasts (ceļu uzturēšanas klases vasaras sezona)Vasaras sezona aktualizēts

Alojas pilsēta un pagasts (ceļu uzturēšanas klases ziemas sezona) Ziemas sezona aktualizēts

Alojas novada ielu un autoceļu reģistrs

Papildinājumi autoceļu reģistra sarakstā

Brīvzemnieku pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā – aktualizēts)

Brīvzemnieku pagasts   (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

Braslavas pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Braslavas pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

 

 

 

Ceļu specifikācija 2018