Alojas Novads

Pašvaldības autoceļi

! No 20. oktobra uz pašvaldības auto ceļiem Alojas pilsētā, pagastā (27A01-27A07, 27B11 un 27B28) un ceļa posmā 44B08 Braslava-Purvēni uzstādītas autotransporta svara ierobežojuma zīmes – 3,5t.

No 2. novembra Braslavas pagastā autoceļam  44B10 Salenieki – Kaibenieki, tiek uzstādīta svara ierobežojuma 3,5 t zīme.

 

Alojas pilsētas ielu un pašvaldības ceļu saraksts

Alojas novada ielu un autoceļu reģistrs

Papildinājumi autoceļu reģistra sarakstā

Brīvzemnieku pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Brīvzemnieku pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā- aktualizēts)

Brīvzemnieku pagasts   (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

Braslavas pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Braslavas pagasts(ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā)

 

 

 

Ceļu specifikācija 2018