Aloja

Pašvaldības autoceļi

Alojas pilsēta un pagasts (ceļu uzturēšanas klases vasaras sezona)Vasaras sezona aktualizēts

Alojas pilsēta un pagasts (ceļu uzturēšanas klases ziemas sezona) Ziemas sezona aktualizēts: Aloja autoceļi ziema 2021-2022 aktualizēts

Alojas novada ielu un autoceļu reģistrs

Papildinājumi autoceļu reģistra sarakstā

Brīvzemnieku pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā – aktualizēts)

Brīvzemnieku pagasts  (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā) aktualizēts: Brīvzemnieki ziema 2021- 2022

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Staiceles pilsēta un pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā) aktualizēts: Staicele ziema 2021- 2022

Braslavas pagasts (ielu un ceļu uzturēšanas klases vasaras sezonā)

Braslavas pagasts(ielu un ceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā) aktualizēts: Braslavas autoceļi ziema 2021-2022 aktualizēts 

 

 

Ceļu specifikācija 2018